Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Melee Splash Support

เลเวล: 1–20
ตัวคูณมานา: 160%
ต้องการ เลเวล 8
ซัพสกิลโจมตีระยะประชิดโจมตีเป้าเดี่ยวทำให้ความเสียหายกระจายออกไปรอบเป้าได้
Per 1% Quality:
Supported Skills ทำให้ Area of Effect เพิ่มขึ้น 0.5%
สกิลที่ได้รับซัพกระจายความเสียหายให้เป้าหมายรอบๆ
Supported Skills จะมี Melee Splash Area of Effect เพิ่มขึ้น (0–57)%
สกิลที่ได้รับซัพสร้างความเสียหายให้เป้าหมายอื่นลดลง (26–35)%
สกิลที่เสริมอยู่ จะทำความเสียหายได้ลดลง 0% แก่เป้าหมายหลัก
Melee Splash Support
UniqueKitava's Feast
DropLevel8
BaseTypeMelee Splash Support
ClassSupport Skill Gems
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
1TemplarThe Caged Brute
1MarauderThe Caged Brute
1DuelistThe Caged Brute
1RangerThe Caged Brute
1ScionThe Caged Brute
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
MarauderNessaThe Caged Brute
WitchNessaThe Caged Brute
TemplarNessaThe Caged Brute
DuelistNessaThe Caged Brute
RangerNessaThe Caged Brute
ShadowNessaThe Caged Brute
ScionNessaThe Caged Brute
Lilly RothThe Ravenous God
SiosaA Fixture of Fate
Lilly RothThe Ravenous God
Lilly RothThe Ravenous God
Implicit
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลStrengthตัวคูณมานาสกิลที่ได้รับซัพสร้างความเสียหายให้เป้าหมายอื่นลดลง 35%Supported Skills จะมี Melee Splash Area of Effect เพิ่มขึ้น X%ประสบการณ์
1817160%3503,231
21020160%3539,569
31325160%34628,189
41731160%34959,146
52137160%3312111,192
62543160%3315193,800
72949160%3218320,280
83355160%3221507,839
93761160%3124554,379
104065160%3127755,049
114370160%30301,016,533
124674160%30331,898,602
134979160%29361,964,019
145283160%29392,573,731
155588160%28427,610,839
165892160%284513,436,884
176197160%274825,050,611
1864101160%275143,867,388
1967106160%2654242,078,618
2070110160%2657
2172160%2560
2274160%2563
2376160%2466
2478160%2469
2580160%2372
2682160%2375
2784160%2278
2886160%2281
2988160%2184
3090160%2187

Helmets /810

เลเวลModDrop Rate

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองไอเทมเพื่อแสดงผลเฉพาะไอเทมที่ต้องเฉพาะเจาะจงและเพื่อเปลี่ยนแปลงวการปรากฏ© 2014-2017. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. . 89438