Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

เจ็ม

Molten Strike

เลเวล: 1–20
เวลาในการร่าย: 1 Second
ประสิทธิภาพของความเสียหาย: 120%
ต้องการ เลเวล 1
โจมตีเป้าหมายด้วยความเสียหายทางกายภาพและจากไฟ ทำให้บอลแมกมาหลอมเหลวพุ่งออกมาจากอาวุธของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง ซึ่งจะระเบิดทำให้เกิดความเสียหายในการโจมตีแบบ AoE กับศัตรูเมื่อตกถึงพื้น
Per 1% Quality:
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 1%
Deals (120 to 161)% of Base Attack Damage
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
ลดความเสียหาย Projectile ลง (30–40)%
Damage over time จากการโจมตีแบบ Projectiles สร้างความเสียหายลดลง (30–40)%
เพิ่มระยะโจมตีของอาวุธระยะประชิดกับมือเปล่า +(0–2)
show_number_of_projectiles
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา Molten Strike

Molten Strike /1

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Wildfire Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Molten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของ Molten Strike 25%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
Wildfire
DropLevel1
BaseTypeMolten Strike
ClassActive Skill Gems
WeaponClaws, Daggers, One Hand Swords, Thrusting One Hand Swords, One Hand Axes, One Hand Maces, Staves, Two Hand Swords, Two Hand Axes, Two Hand Maces, Sceptres,
TargetTypesEnemy, Ground
ActiveTypeArea, Attack, AttackCanRepeat, FireSkill, Melee, MeleeSingleTarget, Projectile, ProjectileAttack
Useful Link
ชื่อต้องการ เลเวลTag
Multistrike Support38
Faster Attacks Support18
Added Fire Damage Support8
Melee Physical Damage Support18
Life Gain on Hit Support8
Quest Reward
Actตัวละครภารกิจสำเร็จ
1TemplarEnemy at the Gate
1MarauderEnemy at the Gate
1DuelistEnemy at the Gate
1ScionEnemy at the Gate
Quest Vendor
ตัวละครNPCภารกิจสำเร็จ
MarauderNessaEnemy at the Gate
TemplarNessaEnemy at the Gate
DuelistNessaEnemy at the Gate
ScionNessaEnemy at the Gate
Lilly RothFallen from Grace
SiosaA Fixture of Fate
Implicit
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย ไฟ
สกิลที่ได้รับซัพ ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
Level Effect
เลเวลต้องการ เลเวลStrengthมานาที่ใช้Base Damageลดความเสียหาย Projectile ลง 40%Damage over time จากการโจมตีแบบ Projectiles สร้างความเสียหายลดลง 40%เพิ่มระยะโจมตีของอาวุธระยะประชิดกับมือเปล่า +Xประสบการณ์
1196120%4040070
22116122.2%39390308
34166124.3%393901,554
47226126.5%383806,667
511306128.6%3838026,047
616416130.8%3737049,725
720496133%3737195,714
824586135.1%36361169,595
928666137.3%36361283,759
1032746139.4%35351453,996
1136836141.6%35351703,128
1240916143.8%343411,061,223
13441006145.9%343412,065,870
14481086148.1%333322,507,110
15521166150.2%333325,798,936
16561256152.4%3232215,083,919
17601336154.6%3232227,792,735
18641426156.7%3131243,869,739
19671486158.9%31312242,081,556
20701546161%30302
21726163.2%29293
22746165.4%29293
23766167.5%28283
24786169.7%28283
25806171.8%27273
26826174%27273
27846176.2%26263
28866178.3%26264
29886180.5%25254
30906182.6%25254
31916182.6%24244
32926184.8%24244
33936187%24244
34946189.1%24244
35956191.3%23235
36966193.4%23235
37976195.6%23235
38986197.8%23235
39996199.9%22225
401006202.1%22225

Helmets /1014

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Molten Strike 25%Helmets(0.11%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Molten Strike 40%Helmets(0.11%)
The Merciless LabyrinthMolten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูกHelmets(0.11%)
The Eternal LabyrinthMolten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกHelmets(0.11%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Molten Strike 8% Helmets(0.11%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Area of Effect ให้ Molten Strike 12% Helmets(0.11%)