Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Quicksilver Flask
Utility Flasks
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 20 จาก 50 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 50 ชาร์จ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 40%
ต้องการ เลเวล 4
Quicksilver Flask
DropLevel4
BaseTypeQuicksilver Flask
ClassUtility Flasks
TypeMetadata/Items/Flasks/FlaskUtility6
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/flaskdrink.ogg

Unique /1

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Rotgut Quicksilver Flask
ต้องการ เลเวล: 4
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น (50–100)%
โอกาส 50% ที่จะได้รับชาร์จขวดเมื่อคุณโจมตีคริติคอล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (10–30)%
ใช้ Frenzy Charge เมื่อใช้
ได้ Onslaught เป็นเวลา 2 วินาทีทุกๆ Frenzy Charge ที่ใช้ไป
0% ลดเอฟเฟค
50% เพิ่มระยะเวลาขึ้น

Rotgut© 2014-2017. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. . 281527