Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Ruby Ring
Rings
ต้องการ เลเวล 16
Ruby Ring
DropLevel16
BaseTypeRuby Ring
ClassRings
TypeMetadata/Items/Rings/Ring7

Unique /7

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Mokou's Embrace Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(25–40)%
เพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 20% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น 20% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
โอกาส (5–10)% ที่จะลุกไหม้
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
Mokou's Embrace
Ngamahu's Sign Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มความเสียหายธาตุไฟ (8–10) ถึง (12–14) ใส่เวทและการโจมตี
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 15%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
เพิ่ม Strength +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) เมื่อคุณเผาศัตรู
「Bloodlines」League Specific
Ngamahu's Sign
Emberwake Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (5–10)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
คุณสามารถก่อให้เกิดความว่องไวต่อศัตรู
การโจมตีคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
ศัตรูที่ติดไฟจะไหม้ช้ากว่า 65%
Emberwake
Precursor's Emblem Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
+20 Strength
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

「Vendor Recipe」Limited Drop
Precursor's Emblem
Ahkeli's Mountain Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่ม Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
「Ahuatotli, the Blind」Limited Drop
「Delve」League Specific

Ahkeli's Mountain
Ahkeli's Meadow Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่ม Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
「Aul, the Crystal King」Limited Drop
「Delve」League Specific

Ahkeli's Meadow
Ahkeli's Valley Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่ม Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
「Kurgal, the Blackblooded」Limited Drop
「Delve」League Specific

Ahkeli's Valley


© 2014-2018. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. 407219 NZ: 2018-10-17 22:36:56