Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Sulphur Flask
Utility Flasks
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 20 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 60 ชาร์จ
เพิ่มความเสียหายขึ้น 40%
ต้องการ เลเวล 35
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
Sulphur Flask
DropLevel35
BaseTypeSulphur Flask
ClassUtility Flasks
TypeMetadata/Items/Flasks/FlaskUtility13
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/flaskdrink.ogg

Unique /2

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
The Sorrow of the Divine Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
(25–50)% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
0% ลดเอฟเฟค
Zealot's Oath เมื่ออยู่ในการใช้งานของ Flask
The Sorrow of the Divine
The Overflowing Chalice Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จขึ้น 100%
(10–20)% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
Flask นี้ไม่สามารถได้รับ Charges ในขณะที่อยู่ในผลของ Flask
100% เพิ่ม Charge ที่ได้รับจากขวดยาขวดอื่นเมื่อใช้งานของขวดยานี้
The Overflowing Chalice© 2014-2018. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. 274942 NZ: 2018-06-24 17:18:01