Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Throat Stabber
Claws
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 9
ต้องการ เลเวล 60, Dexterity 113, Intelligence 113
ได้รับพลังชีวิต +40 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
Throat Stabber
DropLevel60
BaseTypeThroat Stabber
ClassClaws
TypeMetadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/Claws/Claw17

Unique /1

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
The Wasp Nest Throat Stabber
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (150–170)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (20–25)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (20–25)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(180–200)
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 20%
ถ้าใช้อาวุธนี้โจมตีจะมีความเสียหายธาตุเคออสใส่ศัตรูเพิ่มขึ้น 80-120
ถ้าศ้ตรูติดพิษมาอย่างน้อย 5 แบบ
The Wasp Nest© 2014-2018. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. 169026 NZ: 2018-07-19 17:52:43