DNT Handcast Rapid Fire
辅助
等级: 1–20
施放间隔: 1 秒
需求 等级 38
这是一颗辅助宝石。它并不会为你的角色增加属性数值, 但会强化与其连接的技能宝石。将其放置于物品上同样颜色的插槽并连接想要强化的技能宝石。点击右键从插槽中移除。
DNT Handcast Rapid Fire

DNT Handcast Rapid Fire

DropLevel 38
BaseType DNT Handcast Rapid Fire
Class 辅助技能宝石
花费点金石 x 1
GrantedEffectsID7426
固定
support_rapid_fire_repeat_count [3]
魔力消耗倍率: 100%
等级效果 /40

等级效果 /40

等级需求等级智慧经验值
13862388,734
24065477,437
34268583,786
44471710,359
546741,355,511
648771,138,877
750801,368,233
852831,638,338
954861,956,648
1056893,655,184
1158923,017,327
1260953,576,232
1362984,231,667
14641012,395,078
15651038,421,063
166610416,159,983
176710641,170,367
186810786,794,448
1969109157,405,063
2070110
2172
2274
2376
2478
2580
2682
2784
2886
2988
3090
3191
3292
3393
3494
3595
3696
3797
3898
3999
40100