Search:

Gegenstand Handschuhe /55 ⍟

IconName
Eisenpanzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 6
Erfordert 6 Str

Iron Gauntlets
Plattierte Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 39
Erfordert Stufe 11, 20 Str

Plated Gauntlets
Bronzene Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 77
Erfordert Stufe 23, 36 Str

Bronze Gauntlets
Stahlpanzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 116
Erfordert Stufe 35, 52 Str

Steel Gauntlets
Antike Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 129
Erfordert Stufe 39, 58 Str

Antique Gauntlets
Uralte Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 154
Erfordert Stufe 47, 68 Str

Ancient Gauntlets
Goliath-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 174
Erfordert Stufe 53, 76 Str

Goliath Gauntlets
Vaal-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 232
Erfordert Stufe 63, 100 Str

Vaal Gauntlets
Titan-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 242
Erfordert Stufe 69, 98 Str

Titan Gauntlets
Rohlederhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 13
Erfordert Stufe 3, 9 Ges

Rawhide Gloves
Ziegenlederhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 32
Erfordert Stufe 9, 17 Ges

Goathide Gloves
Hirschlederhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 71
Erfordert Stufe 21, 33 Ges

Deerskin Gloves
Nubuklederhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 109
Erfordert Stufe 33, 50 Ges

Nubuck Gloves
Aalhauthandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 125
Erfordert Stufe 38, 56 Ges

Eelskin Gloves
Hailederhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 148
Erfordert Stufe 45, 66 Ges

Sharkskin Gloves
Narbenlederhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 177
Erfordert Stufe 54, 78 Ges

Shagreen Gloves
Tarnhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 231
Erfordert Stufe 62, 97 Ges

Stealth Gloves
Geschmeidige Handschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 242
Erfordert Stufe 70, 95 Ges

Slink Gloves
Wollhandschuhe
Handschuhe
Energieschild: 4
Erfordert Stufe 3, 9 Int

Wool Gloves
Samthandschuhe
Handschuhe
Energieschild: 9
Erfordert Stufe 12, 21 Int

Velvet Gloves
Seidenhandschuhe
Handschuhe
Energieschild: 17
Erfordert Stufe 25, 39 Int

Silk Gloves
Bestickte Handschuhe
Handschuhe
Energieschild: 24
Erfordert Stufe 36, 54 Int

Embroidered Gloves
Satinhandschuhe
Handschuhe
Energieschild: 27
Erfordert Stufe 41, 60 Int

Satin Gloves
Samit-Handschuhe
Handschuhe
Energieschild: 30
Erfordert Stufe 47, 68 Int

Samite Gloves
Zauberer-Handschuhe
Handschuhe
Energieschild: 35
Erfordert Stufe 55, 79 Int

Conjurer Gloves
Arkanisten-Handschuhe
Handschuhe
Energieschild: 43
Erfordert Stufe 60, 95 Int

Arcanist Gloves
Hexer-Handschuhe
Handschuhe
Energieschild: 47
Erfordert Stufe 69, 97 Int

Sorcerer Gloves
Fischschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 9
Ausweichwert: 9
Erfordert Stufe 4, 5 Str, 5 Ges

Fishscale Gauntlets
Eisenschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 28
Ausweichwert: 28
Erfordert Stufe 15, 14 Str, 14 Ges

Ironscale Gauntlets
Bronzeschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 50
Ausweichwert: 50
Erfordert Stufe 27, 22 Str, 22 Ges

Bronzescale Gauntlets
Stahlschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 65
Ausweichwert: 65
Erfordert Stufe 36, 29 Str, 29 Ges

Steelscale Gauntlets
Schlangenschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 78
Ausweichwert: 78
Erfordert Stufe 43, 34 Str, 34 Ges

Serpentscale Gauntlets
Wyrmschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 88
Ausweichwert: 88
Erfordert Stufe 49, 38 Str, 38 Ges

Wyrmscale Gauntlets
Hydraschuppen-Panzerhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 106
Ausweichwert: 106
Erfordert Stufe 59, 45 Str, 45 Ges

Hydrascale Gauntlets
Drachenschuppen-Handschuhe
Handschuhe
Rüstung: 121
Ausweichwert: 121
Erfordert Stufe 67, 51 Str, 51 Ges

Dragonscale Gauntlets
Kettenhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 14
Energieschild: 3
Erfordert Stufe 7, 8 Str, 8 Int

Chain Gloves
Ringpanzer-Handschuhe
Handschuhe
Rüstung: 35
Energieschild: 7
Erfordert Stufe 19, 16 Str, 16 Int

Ringmail Gloves
Maschenhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 58
Energieschild: 12
Erfordert Stufe 32, 26 Str, 26 Int

Mesh Gloves
Nietenhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 67
Energieschild: 13
Erfordert Stufe 37, 29 Str, 29 Int

Riveted Gloves
Fanatiker-Handschuhe
Handschuhe
Rüstung: 78
Energieschild: 15
Erfordert Stufe 43, 34 Str, 34 Int

Zealot Gloves
Soldatenhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 92
Energieschild: 18
Erfordert Stufe 51, 40 Str, 40 Int

Soldier Gloves
Legionärshandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 103
Energieschild: 20
Erfordert Stufe 57, 44 Str, 44 Int

Legion Gloves
Kreuzfahrer-Handschuhe
Handschuhe
Rüstung: 121
Energieschild: 24
Erfordert Stufe 66, 51 Str, 51 Int

Crusader Gloves
Wickel-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 11
Energieschild: 3
Erfordert Stufe 5, 6 Ges, 6 Int

Wrapped Mitts
Schnür-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 30
Energieschild: 6
Erfordert Stufe 16, 14 Ges, 14 Int

Strapped Mitts
Schnallen-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 57
Energieschild: 11
Erfordert Stufe 31, 25 Ges, 25 Int

Clasped Mitts
Trapper-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 65
Energieschild: 13
Erfordert Stufe 36, 29 Ges, 29 Int

Trapper Mitts
Überfall-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 81
Energieschild: 16
Erfordert Stufe 45, 35 Ges, 35 Int

Ambush Mitts
Fleisch-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 90
Energieschild: 18
Erfordert Stufe 50, 39 Ges, 39 Int

Carnal Mitts
Assassinen-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 104
Energieschild: 20
Erfordert Stufe 58, 45 Ges, 45 Int

Assassin's Mitts
Meuchel-Stulpenhandschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 121
Energieschild: 24
Erfordert Stufe 67, 51 Ges, 51 Int

Murder Mitts
Goldene Armschienen
Handschuhe
Erfordert Stufe 12
+(20–30) zu maximalem Leben
Golden Bracers
Stachelhandschuhe
Handschuhe
Rüstung: 220
Erfordert Stufe 70, 95 Str
(16–20)% erhöhter Nahkampfschaden
Spiked Gloves
Griffige Handschuhe
Handschuhe
Ausweichwert: 220
Erfordert Stufe 70, 95 Ges
(14–18)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden
Gripped Gloves
Fingerlose Seidenhandschuhe
Handschuhe
Energieschild: 43
Erfordert Stufe 70, 95 Int
(12–16)% erhöhter Zauberschaden
Fingerless Silk Gloves