Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Daga de Matanza
Dagas rúnicas
Daño Físico: 10-86
Daño de Golpe Crítico: 6.3%
Ataques por Segundo: 1.4
Rango de Arma: 10
Requiere  Nivel 58, Des 81, Int 117
Probabilidad Global de Golpe Crítico aumentada un 30%
Slaughter Knife
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
DropLevel 58
BaseType Daga de Matanza
Class Dagas rúnicas
TypeMetadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/Daggers/Dagger17
Tagsdagger, one_hand_weapon, onehand, weapon
Purchase
  • Normal: Orbe de Transmutaciónx1
  • Mágico: Orbe de Alteraciónx2
  • Raro: Orbe de Caosx1
  • Único: Orbe de Caosx5