Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
กลุ่มทวยเทพ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
จิวเวลอะบิส ไอเทม /4 ⍟

จิวเวลอะบิส ไอเทม /4 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
จิวเวลอะบิส
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +2% หาก มีมลทิน
 • Item Synthesis Mods จิวเวลอะบิส /313 ⍟

  Item Synthesis Mods จิวเวลอะบิส /313 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 130
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#131 ~ 500
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(5–6)
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1620
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต # ต่อวินาที1621 ~ 5000
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่101 ~ 500
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที~ 48
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที49 ~ 100
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต~ 80
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต81 ~ 150
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 130
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ค่า มานาสูงสุด +#131 ~ 500
 • ค่า มานาสูงสุด +(4–5)
 • ฟื้นฟู มานา # ต่อวินาที~ 420
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ฟื้นฟู มานา # ต่อวินาที421 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (5–7)%
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา #% ขณะเคลื่อนที่~ 60
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา #% ขณะเคลื่อนที่61 ~ 100
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (5–7)%
 • ความเสียหายที่ได้รับ #% ถูกเยียวยาเป็น มานา~ 7
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ความเสียหายที่ได้รับ #% ถูกเยียวยาเป็น มานา8 ~ 20
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (5–7)%
 • ค่าต้านทาน ไฟ +#%~ 35
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน ไฟ +#%36 ~ 100
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 35
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%36 ~ 100
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%~ 35
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%36 ~ 100
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน เคออส +#%~ 100
 • ค่าต้านทาน เคออส +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 34
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%35 ~ 100
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +#%~ 34
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +#%35 ~ 100
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +#%~ 34
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +#%35 ~ 100
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 28
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(2–3)%
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +#%29 ~ 100
 • ค่าต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ค่าต้านทาน สายฟ้า +(4–5)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย~ 55
 • เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย56 ~ 100
 • มีโอกาส (8–10)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง~ 25
 • เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง26 ~ 100
 • มีโอกาส (3–5)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
 • ค่า Strength +#~ 42
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Strength +#43 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +#~ 42
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Dexterity +#43 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +#~ 42
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Intelligence +#43 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 27
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#28 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 27
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#28 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 27
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#28 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 20
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#21 ~ 50
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า เกราะ +#~ 450
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • ค่า เกราะ +#451 ~ 1000
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • เพิ่มเกราะ #% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้~ 80
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • เพิ่มเกราะ #% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้81 ~ 150
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • ค่า หลบหลีก +#~ 450
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • ค่า หลบหลีก +#451 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มค่าหลบหลีก # ขณะเคลื่อนที่~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • เพิ่มค่าหลบหลีก # ขณะเคลื่อนที่101 ~ 500
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 135
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#136 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน # ต่อวินาที~ 30
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน # ต่อวินาที31 ~ 100
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน 0.2% ต่อวินาที
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% หากคุณไม่ได้รับความเสียหายมาเร็วๆ นี้~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 1%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% หากคุณไม่ได้รับความเสียหายมาเร็วๆ นี้11 ~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 2%
 • #% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 1%
 • #% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้11 ~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้~ 18
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้19 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 600
 • ค่า ความแม่นยำ +(21–35)
 • ค่า ความแม่นยำ +#601 ~ 2000
 • ค่า ความแม่นยำ +(36–50)
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ #% ถ้าไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้~ 70
 • ค่า ความแม่นยำ +(21–35)
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ #% ถ้าไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้71 ~ 150
 • ค่า ความแม่นยำ +(36–50)
 • เพิ่มความเสียหาย #% หากคุณเพิ่งสังหารมาเร็วๆ นี้~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย 2%
 • เพิ่มความเสียหาย #% หากคุณเพิ่งสังหารมาเร็วๆ นี้51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลเวท (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลเวท (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (3–4)% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่61 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (5–6)% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (3–4)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ61 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (5–6)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (3–4)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่61 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (5–6)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี17 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย มีด (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย มีด (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กรงเล็บ (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กรงเล็บ (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ดาบ (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ดาบ (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กระบองและคทา (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กระบองและคทา (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้พลอง (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้พลอง (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ธนู (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ธนู (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลเวท (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท71 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลเวท (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่~ 80
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +(2–3)% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่81 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +(4–5)% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ~ 80
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +(2–3)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ81 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +(4–5)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่~ 80
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +(2–3)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่81 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +(4–5)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย มีด +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย มีด +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย กรงเล็บ +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย กรงเล็บ +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ดาบ +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ดาบ +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ขวาน +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ขวาน +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย กระบองและคทา +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย กระบองและคทา +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ไม้พลอง +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ไม้พลอง +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ไม้กายสิทธิ์ +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ไม้กายสิทธิ์ +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู +(2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล ด้วย ธนู +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลเวท (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท71 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลเวท (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่~ 80
 • ฟื้นฟู มานา (0.5–0.7) ต่อวินาที ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่81 ~ 200
 • ฟื้นฟู มานา (0.8–1) ต่อวินาที ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ~ 80
 • ฟื้นฟู มานา (0.5–0.7) ต่อวินาที ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ81 ~ 200
 • ฟื้นฟู มานา (0.8–1) ต่อวินาที ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่~ 80
 • ฟื้นฟู มานา (0.5–0.7) ต่อวินาที ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่81 ~ 200
 • ฟื้นฟู มานา (0.8–1) ต่อวินาที ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี~ 95
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี96 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย มีด (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย มีด (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กรงเล็บ (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กรงเล็บ (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ดาบ (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ดาบ (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ขวาน (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ขวาน (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กระบองและคทา (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กระบองและคทา (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้พลอง (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้พลอง (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ธนู (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ธนู (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลเวท (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท101 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลเวท (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่~ 130
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ โล่131 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ~ 130
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–2)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ131 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 3% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่~ 130
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่131 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี~ 160
 • เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี161 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มีด (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย มีด184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มีด 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ กรงเล็บ (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ กรงเล็บ 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ดาบ (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ดาบ184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ดาบ 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ขวาน (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ขวาน184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ขวาน 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ กระบองและคทา (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย กระบองและคทา184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ กระบองและคทา 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–2)% ขณะถือ ไม้เท้า
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3% ขณะถือ ไม้เท้า
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยไม้กายสิทธิ์ (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยไม้กายสิทธิ์ 3%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ธนู (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้การโจมตีด้วย ธนู184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ ธนู 3%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลเวท (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลเวท (5–6)%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท ขณะถือโล่~ 60
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (2–3)% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท ขณะถือโล่61 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (4–5)% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ~ 60
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (2–3)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธสองมือ61 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (4–5)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่~ 60
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (2–3)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับเวท ขณะถือ อาวุธคู่61 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (4–5)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี17 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้11 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • แปลงความเสียหาย กายภาพ 3% เป็น ไฟ
 • ความเสียหายเจาะต้านทาน ทุกธาตุ #% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้~ 4
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (2–3)%
 • ความเสียหายเจาะต้านทาน ทุกธาตุ #% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้5 ~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง #% ขณะถือ อาวุธคู่~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง #% ขณะถือ อาวุธคู่36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง #% ขณะถือ อาวุธสองมือ~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง #% ขณะถือ อาวุธสองมือ36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง #% ขณะถือ โล่~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง #% ขณะถือ โล่36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง #%~ 30
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 2%
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง #%31 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล #% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้~ 80
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 2%
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล #% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้81 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 30
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +2%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%31 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้~ 36
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +2%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้37 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้~ 24
 • ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (5–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้25 ~ 50
 • มีโอกาส (3–5)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง~ 24
 • ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (5–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง25 ~ 50
 • มีโอกาส (3–5)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
 • เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น #%~ 26
 • เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างต่อศัตรู (2–3)%
 • เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น #%27 ~ 50
 • เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างต่อศัตรู (4–5)%
 • เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (2–3)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค~ 24
 • ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (5–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค25 ~ 50
 • มีโอกาส (3–5)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค
 • เพิ่มผลของ สถานะช็อค #%~ 26
 • เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ที่สร้างต่อศัตรู (2–3)%
 • เพิ่มผลของ สถานะช็อค #%27 ~ 50
 • เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ที่สร้างต่อศัตรู (4–5)%
 • เพิ่มผลของ สถานะช็อค (2–3)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล~ 24
 • ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (5–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล25 ~ 50
 • มีโอกาส (3–5)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ~ 24
 • ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (5–7)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ25 ~ 50
 • มีโอกาส (3–5)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ
 • มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +#% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้~ 4
 • เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6–7)%
 • มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +#% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้5 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–6) เมื่อบล็อค
 • มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +#% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้~ 4
 • เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (6–7)%
 • มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +#% หากคุณได้รับความเสียหายจากการ ปะทะ มาเร็วๆ นี้5 ~ 10
 • ได้รับมานา +(3–5) เมื่อบล็อค
 • มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตีและเวท #% หากคุณถูก ปะทะ มาเร็วๆ นี้~ 4
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตีและเวท #% หากคุณถูก ปะทะ มาเร็วๆ นี้5 ~ 10
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (5–7)%
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ถ้าถูกปะทะแต่ไม่ได้รับความเสียหาย เร็วๆนี้~ 4
 • ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-7–-5)
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ถ้าถูกปะทะแต่ไม่ได้รับความเสียหาย เร็วๆนี้5 ~ 10
 • ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-10–-8)
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู #% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี~ 20
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (1–2)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู #% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี21 ~ 50
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (3–4)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด #% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี~ 15
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (1–2)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด #% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี16 ~ 50
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (3–4)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง #% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%~ 20
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง (1–2)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง #% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%21 ~ 50
 • มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง (3–4)% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
 • มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ #% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี~ 20
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น 2%
 • มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ #% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี21 ~ 50
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น (3–4)%
 • มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด #% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี~ 15
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น 2%
 • มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด #% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี16 ~ 50
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น (3–4)%
 • มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู #% เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%~ 20
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
 • มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู #% เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%21 ~ 50
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้มิเนียน~ 55
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้มิเนียน56 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้มิเนียน~ 55
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (2–3)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้มิเนียน56 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (4–5)%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้มิเนียน~ 85
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น 2%
 • เสริมความเสียหาย สายฟ้า ถึง # ให้มิเนียน86 ~ 150
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น (3–4)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้มิเนียน~ 55
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (1–2)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้มิเนียน56 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 3%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้มิเนียน~ 55
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้มิเนียน56 ~ 100
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย มิเนียน #% ถ้าคุณใช้สกิลมิเนียนมาเร็วๆนี้~ 45
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย มิเนียน #% ถ้าคุณใช้สกิลมิเนียนมาเร็วๆนี้46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (4–5)%
 • มิเนียน ดูด #% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต~ 120
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (2–3)%
 • มิเนียน ดูด #% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต121 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน #%~ 24
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน #%25 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย ของมิเนียน #% หากผู้เล่นหรือมิเนียนสังหารมาเร็วๆนี้~ 21
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย ของมิเนียน #% หากผู้เล่นหรือมิเนียนสังหารมาเร็วๆนี้22 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน 3%
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 25
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +#%26 ~ 100
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–5)%
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +#%~ 27
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +#%28 ~ 100
 • มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–5)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน #%~ 30
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (2–3)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน #%31 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (4–5)%
 • มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ # แต้มทุกวินาที~ 30
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (2–3)%
 • มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ # แต้มทุกวินาที31 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (4–5)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน #% ต่อวินาที~ 120
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (2–3)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน #% ต่อวินาที121 ~ 500
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (4–5)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที เมื่อสังหาร~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (2–3)% ขณะที่มีสถานะ Onslaught
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที เมื่อสังหาร21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (4–5)% ขณะที่มีสถานะ Onslaught
 • มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ #% เมื่อสังหาร~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
 • มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ #% เมื่อสังหาร21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
 • มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที #% เมื่อสังหารประชิด~ 12
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (6–8)% ขณะที่คุณมีสถานะ อำนาจอธรรม
 • มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที #% เมื่อสังหารประชิด13 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (9–10)% ขณะที่คุณมีสถานะ อำนาจอธรรม
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 800
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้801 ~ 2000
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 800
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้801 ~ 2000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน #% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้~ 48
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟู โล่พลังงาน #% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้49 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • เพิ่มการป้องกันรวม #%~ 16
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • เพิ่มการป้องกันรวม #%17 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught เมื่อคุณใช้ขวดยา~ 26
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 1%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught เมื่อคุณใช้ขวดยา27 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #% ~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #% 3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • เจาะต้านทาน สายฟ้า #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (2–3)%
 • เจาะต้านทาน สายฟ้า #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (4–5)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (2–3)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง #%~ -4
 • ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-7–-5)
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง #%-5 ~ -10
 • ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-10–-8)
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (4–5)%
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย 2%
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย (3–4)%
 • มิเนียนจะโจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (2–3)%
 • มิเนียนจะโจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (4–5)%
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss #%~ 15
 • ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-7–-5)
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss #%16 ~ 50
 • ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-10–-8)
 • Community Wiki

  Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
  Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.