ไอเทม จิวเวลอะบิส /4 ⍟

ไอเทม จิวเวลอะบิส /4 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
จิวเวลอะบิส
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +2% ถ้ามีมลทิน
 • Item Synthesis Mods AbyssJewel /313 ⍟

  Item Synthesis Mods AbyssJewel /313 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด %1$+d~ 130
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด %1$+d131 ~ 500
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(5–6)
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1620
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1621 ~ 5000
 • %1%% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาทีขณะเคลื่อนที่~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาทีขณะเคลื่อนที่101 ~ 500
 • %1%% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 48
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที49 ~ 100
 • %1%% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต~ 80
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต81 ~ 150
 • ดูด %1%% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
 • ค่า มานาสูงสุด %1$+d~ 130
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ค่า มานาสูงสุด %1$+d131 ~ 500
 • ค่า มานาสูงสุด +(4–5)
 • ฟื้นฟูมานา # ต่อวินาที~ 420
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ฟื้นฟูมานา # ต่อวินาที421 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น %1%%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่~ 60
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่61 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น %1%%
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี~ 7
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี8 ~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น %1%%
 • ต้านทาน ไฟ %1$+d%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ %1$+d%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง %1$+d%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง %1$+d%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า %1$+d%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า %1$+d%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • ต้านทาน เคออส %1$+d%~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง %1$+d%~ 34
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง %1$+d%35 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า %1$+d%~ 34
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า %1$+d%35 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า %1$+d%~ 34
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า %1$+d%35 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ %1$+d%~ 28
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ %1$+d%29 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย #%~ 55
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น %1%%
 • โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย #%56 ~ 100
 • โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย %1%%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%~ 25
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น %1%%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%26 ~ 100
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง %1%%
 • ค่า Strength %1$+d~ 42
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Strength %1$+d43 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity %1$+d~ 42
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Dexterity %1$+d43 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence %1$+d~ 42
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Intelligence %1$+d43 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า Strength และ Dexterity %1$+d~ 27
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Strength และ Dexterity %1$+d28 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Strength และ Intelligence %1$+d~ 27
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Strength และ Intelligence %1$+d28 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence %1$+d~ 27
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence %1$+d28 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด %1$+d~ 20
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด %1$+d21 ~ 50
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า เกราะ %1$+d~ 450
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • ค่า เกราะ %1$+d451 ~ 1000
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • เพิ่มเกราะ #% หากยังฆ่าใครไม่ได้เร็วๆ นี้~ 80
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • เพิ่มเกราะ #% หากยังฆ่าใครไม่ได้เร็วๆ นี้81 ~ 150
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • ค่า หลบหลีก %1$+d~ 450
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • ค่า หลบหลีก %1$+d451 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าหลบหลีก # ขณะเคลื่อนที่~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าหลบหลีก # ขณะเคลื่อนที่101 ~ 500
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด %1$+d~ 135
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด %1$+d136 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • ฟื้นฟูเกราะพลังงาน # ต่อวินาที~ 30
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟูเกราะพลังงาน # ต่อวินาที31 ~ 100
 • ฟื้นฟู %1%% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • เดินเร็วขึ้น #% ถ้ายังไม่โดนโจมตีเร็วๆ นี้~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น %1%%
 • เดินเร็วขึ้น #% ถ้ายังไม่โดนโจมตีเร็วๆ นี้11 ~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น %1%%
 • #% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น %1%%
 • #% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้11 ~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น %1%%
 • โจมตีเร็วขึ้น #% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น %1%%
 • โจมตีเร็วขึ้น #% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย %1%%
 • ร่ายคาถาเร็วขึ้น #% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้~ 18
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย %1%%
 • ร่ายคาถาเร็วขึ้น #% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้19 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย %1%%
 • ค่า ความแม่นยำ %1$+d~ 600
 • ค่า ความแม่นยำ +(21–35)
 • ค่า ความแม่นยำ %1$+d601 ~ 2000
 • ค่า ความแม่นยำ +(36–50)
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ #% ถ้าไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้~ 70
 • ค่า ความแม่นยำ +(21–35)
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ #% ถ้าไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้71 ~ 150
 • ค่า ความแม่นยำ +(36–50)
 • โจมตีแรงขึ้น #% ถ้าเพิ่งฆ่าศัตรูได้~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย %1%%
 • โจมตีแรงขึ้น #% ถ้าเพิ่งฆ่าศัตรูได้51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ กายภาพ %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ กายภาพ %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ %1%% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่61 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ %1%% ขณะถือ โล่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ %1%% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ61 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ %1%% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ %1%% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่61 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ %1%% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับการโจมตี~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลโจมตี %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้กับการโจมตี17 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลโจมตี %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยมีด
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยมีด
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยกรงเล็บ
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยกรงเล็บ
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยดาบ
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยดาบ
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยขวาน
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยขวาน
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยกระบอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยกระบอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยไม้กายสิทธิ์
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยไม้กายสิทธิ์
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยธนู
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ด้วยธนู
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ ไฟ %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์71 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ ไฟ %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่~ 80
 • ตัวคูณคริติคอล เวทย์ +(2–3)% ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่81 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล เวทย์ +(4–5)% ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ~ 80
 • ตัวคูณคริติคอล เวทย์ +(2–3)% ขณะถือไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ81 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล เวทย์ +(4–5)% ขณะถือไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่~ 80
 • ตัวคูณคริติคอล เวทย์ +(2–3)% ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่81 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล เวทย์ +(4–5)% ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับการโจมตี~ 100
 • %1%% เพิ่มความเสียหายธาตุไฟด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้กับการโจมตี101 ~ 200
 • %1%% เพิ่มความเสียหายธาตุไฟด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย มีด
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย มีด
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย กรงเล็บ
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย กรงเล็บ
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย ดาบ
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย ดาบ
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย ขวาน
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย ขวาน
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย กระบอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย กระบอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย ไม้กายสิทธิ์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย ไม้กายสิทธิ์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 114
 • ตัวคูณคริติคอล +(2–3)% ด้วย ธนู
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู115 ~ 500
 • ตัวคูณคริติคอล +(4–5)% ด้วย ธนู
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ น้ำแข็ง %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์71 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ น้ำแข็ง %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่~ 80
 • ฟื้นฟู มานา %1% ต่อวินาที ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่81 ~ 200
 • ฟื้นฟู มานา %1% ต่อวินาที ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ~ 80
 • ฟื้นฟู มานา %1% ต่อวินาที ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ81 ~ 200
 • ฟื้นฟู มานา %1% ต่อวินาที ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่~ 80
 • ฟื้นฟู มานา %1% ต่อวินาที ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่81 ~ 200
 • ฟื้นฟู มานา %1% ต่อวินาที ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับการโจมตี~ 95
 • %1%% เพิ่มความเสียหายของธาตุน้ำแข็งด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้กับการโจมตี96 ~ 200
 • %1%% เพิ่มความเสียหายของธาตุน้ำแข็งด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย มีด %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย มีด %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กรงเล็บ %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กรงเล็บ %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ดาบ %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ดาบ %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ขวาน %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ขวาน %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กระบอง %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย กระบอง %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้พลอง %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้พลอง %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 102
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ธนู %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู103 ~ 500
 • เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย ธนู %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ ไฟฟ้า %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์101 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ ไฟฟ้า %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่~ 130
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถือโล่131 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ~ 130
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือไม้เท้าขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ131 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือไม้เท้าขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่~ 130
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่131 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับการโจมตี~ 160
 • %1%% เพิ่มความเสียหายธาตุสายฟ้าด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้กับการโจมตี161 ~ 300
 • %1%% เพิ่มความเสียหายธาตุสายฟ้าด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย มีด184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กรงเล็บ184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ดาบ184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ขวาน184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย กระบอง184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้พลอง184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือคทาขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือคทาขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู~ 183
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้การโจมตีด้วย ธนู184 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวทย์~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ เคออส %1%%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวทย์46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลเวทย์ เคออส %1%%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวท ขณะถือโล่~ 60
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ %1%% ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวท ขณะถือโล่61 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ %1%% ขณะถือโล่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ~ 60
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ %1%% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธสองมือ61 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ %1%% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่~ 60
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ %1%% ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับเวทย์ ขณะถืออาวุธคู่61 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ %1%% ขณะถืออาวุธคู่
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับการโจมตี~ 16
 • %1%% สร้างความเสียหายธาตุเคออสด้วยสกิลโจมตี
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้กับการโจมตี17 ~ 100
 • %1%% สร้างความเสียหายธาตุเคออสด้วยสกิลโจมตี
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆนี้~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ %1%%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆนี้11 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ %1%%
 • เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ %1%% เป็นความเสียหาย ไฟ
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #% ถ้าเร็วๆนี้คุณยังไม่ได้ฆ่าอะไร~ 4
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ %1%%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #% ถ้าเร็วๆนี้คุณยังไม่ได้ฆ่าอะไร5 ~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ %1%%
 • เพิ่มค่าโจมตีตามเวลา #% ขณะใช้อาวุธคู่~ 35
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าโจมตีตามเวลา #% ขณะใช้อาวุธคู่36 ~ 100
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าโจมตีตามเวลา #% ขณะใช้อาวุธสองมือ~ 35
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าโจมตีตามเวลา #% ขณะใช้อาวุธสองมือ36 ~ 100
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าโจมตีตามเวลา #% ขณะถือโล่~ 35
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น %1%%
 • เพิ่มค่าโจมตีตามเวลา #% ขณะถือโล่36 ~ 100
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น %1%%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%~ 30
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง %1%%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%31 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง %1%%
 • มีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น #% ถ้ายังไม่ได้คริติคอลใดๆ มาเร็วๆ นี้~ 80
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง %1%%
 • มีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น #% ถ้ายังไม่ได้คริติคอลใดๆ มาเร็วๆ นี้81 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง %1%%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง %1$+d%~ 30
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +2%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง %1$+d%31 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล %1$+d% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้~ 36
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +2%
 • ตัวคูณคริติคอล %1$+d% ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้37 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 24
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง %1%%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้25 ~ 50
 • โอกาส %1%% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 24
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง %1%%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง25 ~ 50
 • โอกาส %1%% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น #%~ 26
 • เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น %1%%
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น #%27 ~ 50
 • เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น %1%%
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น %1%%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 24
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง %1%%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต25 ~ 50
 • โอกาส %1%% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต #%~ 26
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น %1%%
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต #%27 ~ 50
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น %1%%
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต %1%%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 24
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง %1%%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%25 ~ 50
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล %1%%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 24
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง %1%%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%25 ~ 50
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ %1%%
 • โอกาสบล็อคการโจมตี %1$+d% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้~ 4
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น %1%%
 • โอกาสบล็อคการโจมตี %1$+d% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้5 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–6) เมื่อบล็อค
 • โอกาสบล็อคเวท %1$+d% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้~ 4
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น %1%%
 • โอกาสบล็อคเวท %1$+d% ถ้าคุณได้รับความเสียหายจากการปะทะเร็วๆ นี้5 ~ 10
 • ได้รับมานา +(3–5) เมื่อบล็อค
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีและคาถาหาก
  ผู้เล่นเพิ่งถูกโจมตีมาไม่นานนี้
  ~ 4
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีและคาถาหาก
  ผู้เล่นเพิ่งถูกโจมตีมาไม่นานนี้
  5 ~ 10
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย %1%%
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ถ้าถูกปะทะแต่ไม่ได้รับความเสียหาย เร็วๆนี้~ 4
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-7–-5) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ถ้าถูกปะทะแต่ไม่ได้รับความเสียหาย เร็วๆนี้5 ~ 10
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-10–-8) จากการโจมตี
 • มีโอกาสยั่วยุศัตรู #%~ 20
 • มีโอกาสยั่วยุศัตรู %1%%
 • มีโอกาสยั่วยุศัตรู #%21 ~ 50
 • มีโอกาสยั่วยุศัตรู %1%%
 • มีโอกาสทำศัตรูตาบอด #%~ 15
 • มีโอกาสทำศัตรูตาบอด %1%%
 • มีโอกาสทำศัตรูตาบอด #%16 ~ 50
 • มีโอกาสทำศัตรูตาบอด %1%%
 • มีโอกาสขัดขวางศัตรู #% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%~ 20
 • มีโอกาสขัดขวางศัตรู %1%% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%
 • มีโอกาสขัดขวางศัตรู #% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%21 ~ 50
 • มีโอกาสขัดขวางศัตรู %1%% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%
 • มิเนียนมีโอกาสยั่วยุศัตรู #% หากตีโดน~ 20
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีโอกาสยั่วยุศัตรู #% หากตีโดน21 ~ 50
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีโอกาสทำศัตรูตาบอด #% หากตีโดน~ 15
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีโอกาสทำศัตรูตาบอด #% หากตีโดน16 ~ 50
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีโอกาสขัดขวางศัตรู #% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%~ 20
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +3%
 • มิเนียนมีโอกาสขัดขวางศัตรู #% หากใช้คาถาโจมตีโดน โดยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30%21 ~ 50
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(4–5)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้มิเนียน~ 55
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง %2% ให้มิเนียน56 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้มิเนียน~ 55
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง %2% ให้มิเนียน56 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้มิเนียน~ 85
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง %2% ให้มิเนียน86 ~ 150
 • เพิ่มความแม่นยำของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้มิเนียน~ 55
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง %2% ให้มิเนียน56 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้มิเนียน~ 55
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +3%
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง %2% ให้มิเนียน56 ~ 100
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(4–5)%
 • มิเนียนจะโจมตีแรงขึ้น #% หากเพิ่งใช้สกิลมิเนียนไป~ 45
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • มิเนียนจะโจมตีแรงขึ้น #% หากเพิ่งใช้สกิลมิเนียนไป46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • มิเนียน ดูด #% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต~ 120
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • มิเนียน ดูด #% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต121 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%~ 24
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%25 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น #%~ 15
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น #%16 ~ 50
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น #%~ 15
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น #%16 ~ 50
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนจะโจมตีและร่ายคาถาเร็วขึ้น #% หากผู้เล่นหรือมิเนียนเพิ่งฆ่าศัตรูได้~ 21
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนจะโจมตีและร่ายคาถาเร็วขึ้น #% หากผู้เล่นหรือมิเนียนเพิ่งฆ่าศัตรูได้22 ~ 50
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น %1%%
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น %1%%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน %1$+d%~ 25
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +3%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน %1$+d%26 ~ 100
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(4–5)%
 • ต้านทาน เคออส ของมิเนียน %1$+d%~ 27
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +3%
 • ต้านทาน เคออส ของมิเนียน %1$+d%28 ~ 100
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(4–5)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ # แต้มทุกวินาที~ 30
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิตได้ # แต้มทุกวินาที31 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน #% ต่อวินาที~ 120
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน #% ต่อวินาที121 ~ 500
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น %1%%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย %1%% ขณะมี Onslaught
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย %1%% ขณะมี Onslaught
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทีหลังฆ่าศัตรูได้~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น %1%% ระหว่าง Phasing
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทีหลังฆ่าศัตรูได้21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น %1%% ระหว่าง Phasing
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อสังหารระยะประชิด~ 12
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ระหว่างที่ได้รับผลจาก Unholy Might
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อสังหารระยะประชิด13 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ %1%% ระหว่างที่ได้รับผลจาก Unholy Might
 • ค่า เกราะ %1$+d ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 800
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • ค่า เกราะ %1$+d ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้801 ~ 2000
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • ค่า หลบหลีก %1$+d ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 800
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • ค่า หลบหลีก %1$+d ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้801 ~ 2000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 48
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้49 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • เพิ่มค่า Global Defences #%~ 16
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • เพิ่มค่า Global Defences #%17 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ %1%%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น %1%%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา~ 26
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น %1%%
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา27 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น %1%%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย %1%%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ %1%%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ %1%%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง %1%%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง %1%%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า %1%%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า %1%%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ %1%%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ %1%%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง #%~ -4
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-7–-5) จากการโจมตี
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง #%-5 ~ -10
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-10–-8) จากการโจมตี
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%~ 50
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น %1%%
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%51 ~ 100
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น %1%%
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย %1%%
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย %1%%
 • มิเนียนจะโจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • มิเนียนจะโจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน %1%%
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss #%~ 15
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-7–-5) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss #%16 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-10–-8) จากการโจมตี