หินสกิลใช้งาน เจ็ม /274

หินสกิลใช้งาน เจ็ม /274

กระจาย กระบวนท่า กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา คำราม คำสาป คำแช่ง ชิ่ง ตราเวทย์ ตั้งรับ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน วาล์ สาส์น ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวทย์ แชนเนล โกเลม โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Leap Slam (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ฟาดพื้น, ประชิด
Sweep (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Ground Slam (1)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Vaal Ground Slam (1)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Cleave (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Shield Charge (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
Enduring Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Immortal Call (34)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
Vaal Immortal Call (34)
วาล์, เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
Infernal Blow (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, การเวลา
Glacial Hammer (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
Vaal Glacial Hammer (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
Warlord's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Punishment (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
Heavy Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Dominating Blow (28)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, ประชิด, ฟาด
Molten Shell (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
Vaal Molten Shell (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
Vitality (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Determination (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
Anger (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Shockwave Totem (28)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
Rejuvenation Totem (4)
โทเทม, ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Decoy Totem (4)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่
Devouring Totem (4)
โทเทม, เวทย์
Holy Flame Totem (4)
โทเทม, เวทย์, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
Searing Bond (12)
เวทย์, โทเทม, ไฟ
Animate Guardian (28)
เวทย์, มิเนียน, กายภาพ
Purity of Fire (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Impurity of Fire (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
Molten Strike (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ
Herald of Ash (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, สาส์น, การเวลา
Herald of Purity (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, การเวลา, กายภาพ
Reckoning (4)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Static Strike (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, ชิ่ง
Vengeance (24)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Summon Flame Golem (34)
ไฟ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
Ice Crash (28)
โจมตี, พื้นที่, น้ำแข็ง, ฟาดพื้น, ประชิด
Rallying Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Infernal Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, โจมตี, ประชิด
Vigilant Strike (4)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Summon Stone Golem (34)
มิเนียน, เวทย์, โกเลม, กายภาพ
Earthquake (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
Ancestral Protector (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
Ancestral Warchief (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Sunder (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Tectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Vulnerability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
Vaal Earthquake (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
Vaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ฟาดพื้น
Consecrated Path (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
Smite (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
War Banner (4)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
Dread Banner (24)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
Steelskin (4)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
Bladestorm (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด
Blood and Sand (4)
เวทย์, กระบวนท่า
Berserk (34)
เวทย์
Perforate (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Chain Hook (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
Flesh and Stone (16)
เวทย์, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
Pride (24)
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
Intimidating Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Seismic Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Ancestral Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Earthshatter (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, การเวลา, ประชิด
General's Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
ชื่อ
Charged Dash (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, ไฟฟ้า, ประชิด
Blade Flurry (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
Double Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
Vaal Double Strike (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, กายภาพ
Lacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Elemental Hit (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ธนู
Dual Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Whirling Blades (10)
โจมตี, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
Frenzy (16)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ธนู
Detonate Dead (4)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Detonate Dead (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Volatile Dead (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Unearth (10)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
Split Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ, ธนู
Caustic Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, เคออส, ธนู
Blood Rage (16)
เวทย์, การเวลา, กายภาพ
Flicker Strike (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, การเวลา
Viper Strike (1)
โจมตี, การเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
Phase Run (34)
เวทย์, การเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
Explosive Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, ธนู
Temporal Chains (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
Sniper's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Rain of Arrows (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
Vaal Rain of Arrows (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
Lightning Strike (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟฟ้า
Vaal Lightning Strike (12)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, ไฟฟ้า, กระสุน
Puncture (4)
โจมตี, กระสุน, การเวลา, ประชิด, ฟาด, กายภาพ, ธนู
Lightning Arrow (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ไฟฟ้า, ธนู
Haste (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Haste (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Grace (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Grace (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Hatred (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
Burning Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, การเวลา, ธนู
Vaal Burning Arrow (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ไฟ, ธนู, การเวลา
Bear Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, กายภาพ
Fire Trap (12)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
Ethereal Knives (1)
เวทย์, กระสุน, กายภาพ, การเวลา
Ice Shot (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
Arctic Armour (16)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
Cyclone (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
Vaal Cyclone (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ
Reave (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
Vaal Reave (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
Smoke Mine (10)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Spectral Shield Throw (12)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
Spectral Throw (1)
โจมตี, กระสุน
Vaal Spectral Throw (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน
Animate Weapon (4)
การเวลา, มิเนียน, เวทย์, กายภาพ
Purity of Ice (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
Vaal Impurity of Ice (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Barrage (12)
โจมตี, กระสุน, ธนู
Desecrate (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
Tornado Shot (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
Herald of Ice (16)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, สาส์น
Herald of Agony (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
Poacher's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Blink Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
Mirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
Riposte (4)
ออกเอง, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
Summon Ice Golem (34)
น้ำแข็ง, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
Frost Blades (1)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
Wild Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, ไฟฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง
Ice Trap (28)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
Blast Rain (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
Galvanic Arrow (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
Bladefall (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, การเวลา
Blade Vortex (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Vaal Blade Vortex (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Siege Ballista (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
Cremation (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, กระสุน
Explosive Trap (1)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
Flamethrower Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
Seismic Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, กายภาพ
Scourge Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
Toxic Rain (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, การเวลา, กระสุน, ธนู
Lancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
Shattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
Dash (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Precision (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Cobra Lash (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
Withering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวทย์, การเวลา
Plague Bearer (24)
เวทย์, เคออส, พื้นที่
Pestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, เคออส
Venom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
Shrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
Ensnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
Artillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
Blade Blast (16)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
Splitting Steel (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
Fireball (1)
กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Fireball (1)
วาล์, กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Ice Nova (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
Vaal Ice Nova (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
Cold Snap (16)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา
Vaal Cold Snap (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Raise Zombie (1)
เวทย์, มิเนียน
Righteous Fire (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Righteous Fire (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา
Discharge (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, กระจาย
Spark (1)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
Vaal Spark (1)
วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
Ice Spear (12)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
Raise Spectre (28)
เวทย์, มิเนียน
Frost Wall (4)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
Freezing Pulse (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
Shock Nova (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, กระจาย
Elemental Weakness (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
Enfeeble (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
Assassin's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Despair (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, คำสาป, คำสาป
Lightning Warp (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, ไฟฟ้า, เดินทาง
Vaal Lightning Warp (10)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, เคลื่อนที่, เดินทาง
Summon Skeletons (10)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา
Vaal Summon Skeletons (10)
วาล์, เวทย์, มิเนียน, การเวลา
Firestorm (28)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
Tempest Shield (16)
เวทย์, ไฟฟ้า, ชิ่ง, การเวลา
Power Siphon (12)
โจมตี, กระสุน
Vaal Power Siphon (12)
วาล์, โจมตี, กระสุน
Purity of Elements (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Discipline (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Discipline (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Wrath (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
Clarity (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Clarity (10)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Icicle Mine (12)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
Conversion Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา
Creeping Frost (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
Arc (12)
เวทย์, ชิ่ง, ไฟฟ้า
Vaal Arc (12)
วาล์, เวทย์, ชิ่ง, ไฟฟ้า, การเวลา
Flammability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, คำสาป, คำสาป
Frostbite (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, คำสาป, คำสาป
Conductivity (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, คำสาป, คำสาป
Storm Burst (12)
พื้นที่, เวทย์, ไฟฟ้า, แชนเนล, การเวลา, กายภาพ
Incinerate (12)
เวทย์, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
Lightning Trap (12)
กับดัก, เวทย์, กระสุน, ไฟฟ้า
Vaal Lightning Trap (12)
กับดัก, วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
Purity of Lightning (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
Vaal Impurity of Lightning (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Storm Call (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Vaal Storm Call (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Flameblast (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
Vaal Flameblast (28)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
Ball Lightning (28)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, ไฟฟ้า
Summon Raging Spirit (4)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา, ไฟ
Flame Surge (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Flesh Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
Bone Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
Spirit Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา, เคออส
Glacial Cascade (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กายภาพ
Convocation (24)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
Pyroclast Mine (28)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
Herald of Thunder (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, สาส์น
Lightning Tendrils (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, แชนเนล
Lightning Tendrils (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, แชนเนล
Kinetic Blast (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่
Summon Chaos Golem (34)
เคออส, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
Summon Lightning Golem (34)
ไฟฟ้า, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
Flame Dash (10)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, ไฟ, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Magma Orb (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ชิ่ง
Frost Bomb (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Orb of Storms (4)
ไฟฟ้า, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ชิ่ง
Contagion (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
Wither (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, แชนเนล
Blight (1)
เวทย์, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, การเวลา
Essence Drain (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, เคออส, พื้นที่
Frostbolt (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
Vortex (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, กระจาย
Dark Pact (28)
มิเนียน, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
Scorching Ray (12)
เวทย์, ไฟ, การเวลา, แชนเนล
Bodyswap (10)
เคลื่อนที่, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
Siphoning Trap (10)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
Lightning Spire Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟฟ้า
Vaal Blight (1)
วาล์, เวทย์, เคออส, พื้นที่, การเวลา, กระจาย, แชนเนล
Summon Holy Relic (4)
มิเนียน, เวทย์
Winter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวทย์, แชนเนล, พื้นที่, การเวลา, กระสุน
Storm Brand (12)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, การเวลา, ตราเวทย์
Armageddon Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, ตราเวทย์
Brand Recall (16)
ตราเวทย์, เวทย์
Purifying Flame (1)
ไฟ, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Soulrend (28)
เคออส, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กระสุน
Bane (24)
เคออส, ออกเอง, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป
Wave of Conviction (16)
ไฟ, ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
Zealotry (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Divine Ire (28)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
Malevolence (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Frostblink (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่
Summon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
Stormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, ออร่า, กระจาย
Summon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวทย์, มิเนียน, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ออร่า
Arcane Cloak (16)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ, ไฟฟ้า
Stormbind (28)
เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, ไฟฟ้า, การเวลา
Kinetic Bolt (1)
โจมตี, กระสุน
Spellslinger (24)
เวทย์
Arcanist Brand (38)
เวทย์, การเวลา, ตราเวทย์
Penance Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, ไฟฟ้า, การเวลา, ตราเวทย์
Wintertide Brand (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, ตราเวทย์
Blazing Salvo (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
Void Sphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ, เคออส
Crackling Lance (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
Frost Shield (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Sigil of Power (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Flame Wall (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
Hexblast (28)
เวทย์, พื้นที่, เคออส, คำสาป
ชื่อ
Portal (10)
เวทย์
Vaal Breach (10)
วาล์, เวทย์
Detonate Mines (8)
ทุ่นระเบิด, เวทย์