หินสกิลใช้งาน เจ็ม /135

หินสกิลใช้งาน เจ็ม /135

กระจาย กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา คำราม คำสาป คำแช่ง ชิ่ง ตั้งรับ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน วาล์ สาส์น ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Sweep (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Vaal Sweep (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Ground Slam (1)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Vaal Ground Slam (1)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
Shield Charge (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
Enduring Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
Immortal Call (34)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
Infernal Blow (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, การเวลา
Glacial Hammer (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
Vaal Glacial Hammer (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
Punishment (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
NewPunishment (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
Heavy Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Dominating Blow (28)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, ประชิด, ฟาด
Molten Shell (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
Vaal Molten Shell (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
Determination (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
Shockwave Totem (28)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
Rejuvenation Totem (4)
โทเทม, ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Decoy Totem (4)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่
Devouring Totem (4)
โทเทม, เวทย์
Holy Flame Totem (4)
โทเทม, เวทย์, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
Animate Guardian (28)
เวทย์, มิเนียน, กายภาพ
Purity of Fire (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Impurity of Fire (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
... (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Herald of Blood (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สาส์น
Reckoning (4)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Static Strike (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, ชิ่ง
Vengeance (24)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Vaal Earthquake (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
Vaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ฟาดพื้น
ชื่อ
Blade Flurry (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
Double Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
Vaal Double Strike (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, กายภาพ
Lacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
Elemental Hit (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ธนู
Dual Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Detonate Dead (4)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Detonate Dead (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Volatile Dead (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Snipe (5)
โจมตี, กระสุน, ธนู
Split Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ, ธนู
Caustic Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, เคออส, ธนู
Blood Rage (16)
เวทย์, การเวลา, กายภาพ
Backstab (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
Viper Strike (1)
โจมตี, การเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
Old Phase Run (34)
เวทย์, การเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
Phase Run (34)
เวทย์, การเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
Explosive Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, ธนู
Temporal Chains (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
Rain of Arrows (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
Vaal Rain of Arrows (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
Lightning Strike (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟฟ้า
Vaal Lightning Strike (12)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, ไฟฟ้า, กระสุน
Puncture (4)
โจมตี, กระสุน, การเวลา, ประชิด, ฟาด, กายภาพ, ธนู
Lightning Arrow (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ไฟฟ้า, ธนู
Haste (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Haste (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Grace (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Grace (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Hatred (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
Burning Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, การเวลา, ธนู
Vaal Burning Arrow (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ไฟ, ธนู, การเวลา
Bear Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, กายภาพ
Fire Trap (12)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
Vaal FireTrap (1)
กับดัก, วาล์, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
Ethereal Knives (1)
เวทย์, กระสุน, กายภาพ, การเวลา
Ice Shot (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
Old Arctic Armour (16)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
Cyclone (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
Vaal Cyclone (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ
Reave (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
Vaal Reave (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
Spectral Throw (1)
โจมตี, กระสุน
Vaal Spectral Throw (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน
Animate Weapon (4)
การเวลา, มิเนียน, เวทย์, กายภาพ
Purity of Ice (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
Vaal Impurity of Ice (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Tornado Shot (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
Mirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
Riposte (4)
ออกเอง, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
Vaal Blade Vortex (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
ชื่อ
Vaal Fireball (1)
วาล์, กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Icefire (1)
เวทย์, พื้นที่, กระสุน
Vaal Ice Nova (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
Riptide (28)
เวทย์, พื้นที่, กระสุน, น้ำแข็ง
Vaal Cold Snap (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Raise Zombie (1)
เวทย์, มิเนียน
Damage Infusion (2)
เวทย์, พื้นที่
Ignite (14)
เวทย์, การเวลา, ไฟ
Righteous Fire (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Vaal Righteous Fire (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา
Fire Weapon (5)
เวทย์, การเวลา, ไฟ
Discharge (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, กระจาย
Spark (1)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
Vaal Spark (1)
วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
Ice Spear (12)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
Raise Spectre (28)
เวทย์, มิเนียน
Frost Wall (4)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
Shock Nova (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, กระจาย
New Shock Nova (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, กระจาย
Elemental Weakness (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
Enfeeble (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
Assassin's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Despair (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, คำสาป, คำสาป
Lightning Warp (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, ไฟฟ้า, เดินทาง
Summon Skeletons (10)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา
Vaal Summon Skeletons (10)
วาล์, เวทย์, มิเนียน, การเวลา
Firestorm (28)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
Tempest Shield (16)
เวทย์, ไฟฟ้า, ชิ่ง, การเวลา
Vaal Power Siphon (12)
วาล์, โจมตี, กระสุน
Vaal Discipline (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Wrath (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
Clarity (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
Vaal Clarity (10)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
Icicle Mine (12)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
Conversion Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา
Creeping Frost (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
Arc (12)
เวทย์, ชิ่ง, ไฟฟ้า
Vaal Arc (12)
วาล์, เวทย์, ชิ่ง, ไฟฟ้า, การเวลา
Flammability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, คำสาป, คำสาป
Frostbite (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, คำสาป, คำสาป
Incinerate (12)
เวทย์, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
Lightning Trap (12)
กับดัก, เวทย์, กระสุน, ไฟฟ้า
Vaal Lightning Trap (12)
กับดัก, วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
Vaal Impurity of Lightning (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Vaal Storm Call (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Vaal Flameblast (28)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
Pyroclast Mine (28)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
Summon Skeletons Channelled (10)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา, แชนเนล
Vaal Blight (1)
วาล์, เวทย์, เคออส, พื้นที่, การเวลา, กระจาย, แชนเนล
ชื่อ
Portal (10)
เวทย์
Vaal Breach (10)
วาล์, เวทย์
Blade Trap (1)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู