หินสกิลใช้งาน เจ็ม /275

หินสกิลใช้งาน เจ็ม /275

กระจาย กระบวนท่า กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา คำราม คำสาป คำแช่ง ชิ่ง ตราเวทย์ ตั้งรับ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน ลูกแก้ว วาล์ สาส์น ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวทย์ แชนเนล โกเลม โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
LeapSlamLeap Slam (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ฟาดพื้น, ประชิด
SweepSweep (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
GroundslamGround Slam (1)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
VaalGroundslamVaal Ground Slam (1)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
CleaveCleave (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ShieldChargeShield Charge (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
EnduringCryEnduring Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
ImmortalCallImmortal Call (34)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
VaalImmortalCallVaal Immortal Call (34)
วาล์, เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
InfernalBlowInfernal Blow (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, การเวลา
GlacialHammerGlacial Hammer (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
VaalGlacialHammerVaal Glacial Hammer (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
WarlordsMarkWarlord's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
PunishmentPunishment (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
HeavyStrikeHeavy Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
DominatingBlowDominating Blow (28)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, ประชิด, ฟาด
MoltenShellMolten Shell (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
VaalMoltenShellVaal Molten Shell (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
VitalityVitality (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DeterminationDetermination (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
AngerAnger (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
ShockwaveTotemShockwave Totem (28)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
RejuvinationTotemRejuvenation Totem (4)
โทเทม, ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DecoyTotemDecoy Totem (4)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่
DevouringTotemDevouring Totem (4)
โทเทม, เวทย์
FlameTotemHoly Flame Totem (4)
โทเทม, เวทย์, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
SearingBondSearing Bond (12)
เวทย์, โทเทม, ไฟ
AnimateArmourAnimate Guardian (28)
เวทย์, มิเนียน, กายภาพ
FireResistAuraPurity of Fire (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalFireResistAuraVaal Impurity of Fire (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
MoltenStrikeMolten Strike (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ
HeraldofAshHerald of Ash (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, สาส์น, การเวลา
HeraldOfLight%20GemHerald of Purity (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, การเวลา, กายภาพ
RepulseReckoning (4)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
StaticGemStatic Strike (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, ชิ่ง
VengeanceVengeance (24)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
FireElementalSummonSummon Flame Golem (34)
ไฟ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
IceCrashGemIce Crash (28)
โจมตี, พื้นที่, น้ำแข็ง, ฟาดพื้น, ประชิด
RallyingCrySkillGemRallying Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
InfernalCryInfernal Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, โจมตี, ประชิด
VigilantStrikeGemVigilant Strike (4)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
RockGolemSummon Stone Golem (34)
มิเนียน, เวทย์, โกเลม, กายภาพ
QuakeSlamEarthquake (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
AncestorTotemAncestral Protector (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
SlamTotemGemAncestral Warchief (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ShockwaveSlamSunder (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
TectonicSlamTectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
VulnerabilityVulnerability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
VaalQuakeSlamVaal Earthquake (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
SlamTotemGemVaalVaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ฟาดพื้น
HolyPathGemConsecrated Path (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
SmiteGemSmite (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
WarbannerWar Banner (4)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
DreadBannerDread Banner (24)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
QuickGuardGemSteelskin (4)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
BladestormGemBladestorm (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด
BloodSandStanceGemBlood and Sand (4)
เวทย์, กระบวนท่า
BeserkGemBerserk (34)
เวทย์
BloodSandSpearsSkillGemPerforate (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ChainStrikeGemChain Hook (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
BloodSandArmourGemFlesh and Stone (16)
เวทย์, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
PrideAuraGemPride (24)
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
IntimidatingCryIntimidating Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
SeismicCrySkillGemSeismic Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
AncestralCryAncestral Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
SpikeSlamGemEarthshatter (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, การเวลา, ประชิด
GeneralsCryGeneral's Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
ชื่อ
ChargedDashGemCharged Dash (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, ไฟฟ้า, ประชิด
ChargedAttackBlade Flurry (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
DoubleStrikeDouble Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
VaalDoubleStrikeVaal Double Strike (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, กายภาพ
DoubleSlashLacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ElementalhitElemental Hit (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ธนู
DualStrikeDual Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
WhirlingBladesWhirling Blades (10)
โจมตี, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
FrenzyFrenzy (16)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ธนู
DetonateDeadDetonate Dead (4)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalDetonateDeadVaal Detonate Dead (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VolatileDeadVolatile Dead (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
BoneLanceUnearth (10)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
SplitArrowSplit Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ, ธนู
PoisonArrowCaustic Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, เคออส, ธนู
BloodRageBlood Rage (16)
เวทย์, การเวลา, กายภาพ
FlickerStrikeFlicker Strike (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, การเวลา
ViperStrikeViper Strike (1)
โจมตี, การเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
PhaseRunPhase Run (34)
เวทย์, การเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
ExplosiveArrowExplosive Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, ธนู
TemporalChainsTemporal Chains (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
ProjectileWeaknessSniper's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
RainofArrowsRain of Arrows (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
VaalRainofArrowsVaal Rain of Arrows (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
LightningStrikeLightning Strike (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟฟ้า
VaalLightningStrikeVaal Lightning Strike (12)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, ไฟฟ้า, กระสุน
PuncturePuncture (4)
โจมตี, กระสุน, การเวลา, ประชิด, ฟาด, กายภาพ, ธนู
LightningArrowLightning Arrow (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ไฟฟ้า, ธนู
HasteHaste (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalHasteVaal Haste (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
GraceGrace (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalGraceVaal Grace (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
HatredHatred (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
BurningArrowBurning Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, การเวลา, ธนู
VaalBurningArrowVaal Burning Arrow (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ไฟ, ธนู, การเวลา
BearTrapBear Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, กายภาพ
FireTrapFire Trap (12)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
EtherealKnivesEthereal Knives (1)
เวทย์, กระสุน, กายภาพ, การเวลา
IceShotIce Shot (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
IceShieldArctic Armour (16)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
CycloneCyclone (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
VaalCycloneVaal Cyclone (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ
ReaveReave (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
VaalReaveVaal Reave (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
SmokeBombSmoke Mine (10)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Thrown%20ShieldSpectral Shield Throw (12)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
GhostlyThrowSpectral Throw (1)
โจมตี, กระสุน
VaalGhostlyThrowVaal Spectral Throw (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน
AnimateWeaponAnimate Weapon (4)
การเวลา, มิเนียน, เวทย์, กายภาพ
ColdResistAuraPurity of Ice (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
VaalColdResistAuraVaal Impurity of Ice (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
BarrageBarrage (12)
โจมตี, กระสุน, ธนู
DesecrateDesecrate (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
TornadoShotTornado Shot (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
HeraldofIceHerald of Ice (16)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, สาส์น
HeraldOfAgonyGemHerald of Agony (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
PoachersMarkPoacher's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
BlinkArrowBlink Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
MirrorArrowMirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
RiposteRiposte (4)
ออกเอง, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
IceElementalSummonSummon Ice Golem (34)
น้ำแข็ง, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
IceStrikeFrost Blades (1)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
ElementalStrikeWild Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, ไฟฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง
IceTrapRuneIce Trap (28)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
BlastRainGemBlast Rain (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
ShrapnelShotGalvanic Arrow (1)
ไฟฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
RainOfBladesBladefall (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, การเวลา
SpinningEtherealBladesGemBlade Vortex (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
VaalSpinningEtherealBladesGemVaal Blade Vortex (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
CrossBowTotemGemSiege Ballista (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
CorpseEruptionCremation (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, กระสุน
ShrapnelTrapExplosive Trap (1)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
FlamethrowerTrapFlamethrower Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
SubterraneanTrapSeismic Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, กายภาพ
VirulentArrowScourge Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
RainofSporesGemToxic Rain (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, การเวลา, กระสุน, ธนู
LancingSteelLancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ShatteringSteelShattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
QuickDashGemDash (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
AccuracyandCriticalChanceAuraPrecision (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
CobraLashCobra Lash (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
WitheringStepGemWithering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวทย์, การเวลา
PlagueBearerGemPlague Bearer (24)
เวทย์, เคออส, พื้นที่
MambaStrikePestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, เคออส
SnappingAdderVenom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
ShotgunTotemBowSkillGemShrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
EnsnaringArrowEnsnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
MortarTotemBowSkillGemArtillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
BladeBurstBlade Blast (16)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
ImpactingSteelGemSplitting Steel (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
FireballFireball (1)
กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalFireballVaal Fireball (1)
วาล์, กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
IceNovaIce Nova (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
VaalIceNovaVaal Ice Nova (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
ColdSnapCold Snap (16)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา
VaalColdSnapVaal Cold Snap (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
RaiseZombieRaise Zombie (1)
เวทย์, มิเนียน
RighteousFireRighteous Fire (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalRighteousFireVaal Righteous Fire (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา
DischargeDischarge (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, กระจาย
SparkSpark (1)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
VaalSparkVaal Spark (1)
วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
IceSpearIce Spear (12)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
RaiseSpectreRaise Spectre (28)
เวทย์, มิเนียน
FrostWallFrost Wall (4)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
FreezingPulseFreezing Pulse (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
ShockNovaShock Nova (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, กระจาย
ElementalWeaknessElemental Weakness (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
EnfeebleEnfeeble (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
AssassinsMarkAssassin's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
DespairDespair (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, คำสาป, คำสาป
LightningWarpLightning Warp (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, ไฟฟ้า, เดินทาง
VaalLightningWarpVaal Lightning Warp (10)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, เคลื่อนที่, เดินทาง
SummonSkeletonsSummon Skeletons (10)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา
VaalSummonSkeletonsVaal Summon Skeletons (10)
วาล์, เวทย์, มิเนียน, การเวลา
FirestormFirestorm (28)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
TempestShieldTempest Shield (16)
เวทย์, ไฟฟ้า, ชิ่ง, การเวลา
PowerSiphonPower Siphon (12)
โจมตี, กระสุน
VaalPowerSiphonVaal Power Siphon (12)
วาล์, โจมตี, กระสุน
PurityPurity of Elements (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DisciplineDiscipline (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalDisciplineVaal Discipline (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
WrathWrath (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
ClarityClarity (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalClarityVaal Clarity (10)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
ColdProjectileMineSkillGemIcicle Mine (12)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
ConversionTrapConversion Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา
ArcticBreathCreeping Frost (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
ArcArc (12)
เวทย์, ชิ่ง, ไฟฟ้า
VaalArcVaal Arc (12)
วาล์, เวทย์, ชิ่ง, ไฟฟ้า, การเวลา
FlammabilityFlammability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, คำสาป, คำสาป
FrostBiteFrostbite (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, คำสาป, คำสาป
ConductivityConductivity (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, คำสาป, คำสาป
StormBurstStorm Burst (12)
พื้นที่, เวทย์, ไฟฟ้า, แชนเนล, การเวลา, กายภาพ
FlamethrowerIncinerate (12)
เวทย์, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
LightningTrapLightning Trap (12)
กับดัก, เวทย์, กระสุน, ไฟฟ้า
VaalLightningTrapVaal Lightning Trap (12)
กับดัก, วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, ไฟฟ้า
LightningResistAuraPurity of Lightning (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
VaalLightningResistAuraVaal Impurity of Lightning (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
StormcallStorm Call (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
VaalStormcallVaal Storm Call (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
ChargedBlastFlameblast (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
VaalChargedBlastVaal Flameblast (28)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
BallLightningBall Lightning (28)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, ไฟฟ้า
SummonElementalSummon Raging Spirit (4)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา, ไฟ
FlamewhipFlame Surge (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
FleshOfferingFlesh Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
BoneOfferingBone Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
SpiritOfferingSpirit Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา, เคออส
UpheavalGlacial Cascade (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กายภาพ
ConvocationConvocation (24)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
FireMortarBarrageMineSkillGemPyroclast Mine (28)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
HeraldofThunderHerald of Thunder (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า, สาส์น
LighteningTouchLightning Tendrils (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, แชนเนล
LighteningTouchLightning Tendrils (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, แชนเนล
ClusterBurstKinetic Blast (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่
ChaosElementalSummonSummon Chaos Golem (34)
เคออส, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
LightningGolemSummon Lightning Golem (34)
ไฟฟ้า, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
FlameDashFlame Dash (10)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, ไฟ, เดินทาง, ก้าวพริบตา
FireMortarMagma Orb (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ชิ่ง
FrostBombFrost Bomb (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว
StormCloudGemOrb of Storms (4)
ไฟฟ้า, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ชิ่ง, ลูกแก้ว
ContagionGemContagion (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
WitherGemWither (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, แชนเนล
BlightGemBlight (1)
เวทย์, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, การเวลา
SiphonGemEssence Drain (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, เคออส, พื้นที่
FrostBoltFrostbolt (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
FrostVortexVortex (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, กระจาย
SkeletalChainsDark Pact (28)
มิเนียน, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
FireBeamScorching Ray (12)
เวทย์, ไฟ, การเวลา, แชนเนล
CorpseWarpBodyswap (10)
เคลื่อนที่, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
IceSiphonSiphoning Trap (10)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
LightningSpireLightning Spire Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟฟ้า
VaalBlightGemVaal Blight (1)
วาล์, เวทย์, เคออส, พื้นที่, การเวลา, กระจาย, แชนเนล
HolyRelicSummon Holy Relic (4)
มิเนียน, เวทย์
FrostFuryWinter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวทย์, แชนเนล, พื้นที่, การเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ConduitSigilStorm Brand (12)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, การเวลา, ตราเวทย์
ArmageddonBrandArmageddon Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, ตราเวทย์
RecallSigilBrand Recall (16)
ตราเวทย์, เวทย์
PurifyingFlamePurifying Flame (1)
ไฟ, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
SoulrendSoulrend (28)
เคออส, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กระสุน
DarkRitualGemBane (24)
เคออส, ออกเอง, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป
PurgeWave of Conviction (16)
ไฟ, ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
SpellDamageGemZealotry (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DivineTempestDivine Ire (28)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
DeliriumGemMalevolence (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
FrostblinkSkillGemFrostblink (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่
SummonCarrionGolemGemSummon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
LightningExplosionMineSkillGemStormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, ออร่า, กระจาย
SkitterbotSkillGemSummon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวทย์, มิเนียน, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ออร่า
ArcaneCloakArcane Cloak (16)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ, ไฟฟ้า
StormbindSkillGemStormbind (28)
เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, ไฟฟ้า, การเวลา
ZigZagWandSkillKinetic Bolt (1)
โจมตี, กระสุน
SpellslingerSpellslinger (24)
เวทย์
ArcanistBrandGemArcanist Brand (38)
เวทย์, การเวลา, ตราเวทย์
PenanceBrandGemPenance Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, ไฟฟ้า, การเวลา, ตราเวทย์
WintertideBrandGemWintertide Brand (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, ตราเวทย์
EmberBlazing Salvo (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
BlackHoleVoid Sphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ, เคออส, ลูกแก้ว
DisentegrateGemCrackling Lance (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
FrostGlobeFrost Shield (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
CircleofPowerSkillGemSigil of Power (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
FirewallFlame Wall (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
DoomBlastSkillGemHexblast (28)
เวทย์, พื้นที่, เคออส, คำสาป
HydrosphereHydrosphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว, ไฟฟ้า, กายภาพ
ชื่อ
PortalPortal (10)
เวทย์
VaalBreachPortalVaal Breach (10)
วาล์, เวทย์
DetonateMinesDetonate Mines (8)
ทุ่นระเบิด, เวทย์