สร้อย Unique /76 ⍟

สร้อย Unique /76 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Atziri's Foible Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
ค่า มานาสูงสุด +100
เพิ่มมานาสูงสุด (16–24)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (80–100)%
ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 25%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Atziri's Foible
Sidhebreath Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 3
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (10–15)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–9) ถึง (11–15) ให้มิเนียน
(10–15)% ลดการใช้ Mana ของ Minion Skills

Sidhebreath
Sidhebite Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 3
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%

Sidhebite
Zerphi's Heart Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 70
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–53) ถึง (58–60)
เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 50%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ความเสียหายธาตุเคออสสามารถทำให้ติดไฟ แช่แข็งและช็อคได้
ได้ Soul Eater เป็นเวลา 20 วินาทีหากผู้เล่นใช้สกิลของพวก Vaal

Zerphi's Heart
Sacrificial Heart Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (34–38)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–23) ถึง (31–35)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (47–52)
ได้ Power Charge หากผู้เล่นใช้สกิลสาย Vaal
ได้พลังชีวิต 10 แต้มต่อการโจมตีทุกครั้งที่โดนศัตรู หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลสาย Vaal มาไม่นานนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10% หากผู้เล่นเพื่งใช้สกิลสาย Vaal ไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Sacrificial Heart
Replica Atziri's Foible Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
(1–2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +100
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (20–25)%
ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 25%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Replica Atziri's Foible
Araku Tiki Coral Amulet
ต้องการ เลเวล: 3
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า หลบหลีก +100 หากพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Araku Tiki
Ngamahu Tiki Coral Amulet
ต้องการ เลเวล: 36
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า หลบหลีก +100 หากพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (50–70)%

Ngamahu Tiki
The Primordial Chain Coral Amulet
ต้องการ เลเวล: 34
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
จำนวน โกเลม สูงสุด +3
คุณไม่สามารถมีมิเนียนที่ไม่ใช่โกเล็มได้
ลดขนาดโกเล็มลง 25%
โกเลม จะลดความเสียหาย อีก (35–45)%
ลดพลังชีวิตโกเล็มลงอีก (35–45)%
เพิ่มความเร็วในการเครื่องที่ของโกเล็มขึ้น (80–100)%
ไพรมอร์เดียล

The Primordial Chain
Tavukai Coral Amulet
ต้องการ เลเวล: 54
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
ค่า Intelligence +(30–40)
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน (-17–17)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit (20–30)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (60–80)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ Summon Raging Spirit (80–100)%
Summon Raging Spirit จะได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง เท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน ต่อวินาที

Tavukai
The Anvil Amber Amulet
ต้องการ เลเวล: 45
ค่า Strength +(20–30)
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ลดความเร็วในการร่าย 10%
ค่า เกราะ +(400–500)
ได้รับพลังชีวิต +(34–48) เมื่อบล็อค
ได้รับมานา +(18–24) เมื่อบล็อค
โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด +3%
โอกาสบล็อคการโจมตี 8%
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 240 ถึง 300

The Anvil
Blood of Corruption Amber Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 19 ถึง 43 ให้กับการโจมตี
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
ต้านทาน ทุกธาตุ (-10–-5)%
ได้รับสกิล Gluttony of Elements เลเวล 10

ถูก Corrupt
Blood of Corruption
Xoph's Heart Amber Amulet
ต้องการ เลเวล: 35
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 25%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–35)
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ทำให้ศัตรูอยู่ท่ามกลางเถ้าถ่านเมื่อศัตรูโจมตีโดนคุณ
(ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)

Xoph's Heart
Xoph's Blood Amber Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
เพิ่ม Strength ขึ้น 10%
เจาะต้านทาน ไฟ 10%
ทำให้ศัตรูอยู่ท่ามกลางเถ้าถ่านเมื่อศัตรูโจมตีโดนคุณ
(ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)
Avatar of Fire
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)

Xoph's Blood
Karui Ward Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Strength +(20–30)
ค่า ความแม่นยำ +100
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%

Karui Ward
Rashkaldor's Patience Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–80)
ค่า มานาสูงสุด +(20–40)
ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 10%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
โอกาส 5% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ไม่สามารถรับ Power Charge
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 20%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

Rashkaldor's Patience
Karui Charge Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 24
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า ความแม่นยำ +100
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%

Karui Charge
The Halcyon Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 35
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหายเพิ่มขึ้น 60% หากคุณได้แช่แข็งศัตรูเมื่อไม่นานมานี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

The Halcyon
The Pandemonius Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
ศัตรูจะ หนาวสั่น เป็นเวลา 1 วินาที เมื่อโดนปะทะ ซึ่งจะลดความเร็วตัวละครของพวกมันลง 30%
Blind Chilled ศัตรู เมื่อโจมตีโดน
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 20% ถ้าศัตรูติดสถานะหนาวเย็น

The Pandemonius
Hyrri's Truth Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Dexterity +(20–30)
ได้รับสกิล Precision เลเวล 22
ค่า Dexterity +(25–35)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–15) ถึง (24–28) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–28) ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(23–28)%
ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลดมานาสำรองของ Precision อีก 50%

Hyrri's Truth
Fury Valve Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–25)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–30)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวนกระสุน จะส่งผลเพิ่มจำนวนเป้าหมายที่กระสุนแยกไปหาแทน

Fury Valve
Willowgift Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Dexterity +(20–30)
ลด Strength ลง 10%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟ (-30–-20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
บัฟ Fortify ที่คุณสร้างจะมอบ เพิ่มหลบหลีก อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (15–25)% ขณะที่คุณมี Fortify

Willowgift
Replica Karui Ward Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า ความแม่นยำ +100
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 30%

Replica Karui Ward
Replica Hyrri's Truth Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Dexterity +(20–30)
ได้รับสกิล Hatred เลเวล 22
ค่า Dexterity +(25–35)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–15) ถึง (24–28) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–28) ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(23–28)%
ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
Hatred has 50% less Mana Reservation

Replica Hyrri's Truth
Marylene's Fallacy Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า หลบหลีก +(80–100)
ค่า ความแม่นยำ +(80–120)
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(210–240)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–15)%
โอกาสโจมตีติดคริติคอลลดลง -40%
การโจมตีติดคริติคอลมี Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)

Marylene's Fallacy
Stone of Lazhwar Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า Intelligence +(20–30)
โอกาสบล็อคเวท (12–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)

Stone of Lazhwar
Tear of Purity Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(5–10)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ได้รับสกิล Purity of Elements เลเวล 10
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 5%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

Tear of Purity
Voice of the Storm Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
โอกาสติดคริติคอลเพิ่มตามค่าต้านทานธาตุไฟฟ้า
ใช้งานสกิล Lightning Bolt เลเวล 12 เมื่อคุณทำคริติคอล

Voice of the Storm
Choir of the Storm Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า 0%
โอกาสติดคริติคอลเพิ่มตามค่าต้านทานธาตุไฟฟ้า
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 50%
ใช้งานสกิล Lightning Bolt เลเวล 20 เมื่อคุณทำคริติคอล

Choir of the Storm
The Ephemeral Bond Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (25–40)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
+(30–40)% to Critical Strike Multiplier if you've gained a Power Charge Recently
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า (1–2) ถึง (36–40) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดระยะเวลาของ Power Charge อีก 90%

The Ephemeral Bond
Demigod's Presence Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +20%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 20%

Demigod's Presence
The Ignomon Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +10
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า ความแม่นยำ +(100–150)
ต้านทาน ไฟ +20%

The Ignomon
Winterheart Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +75%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
20% ของพลังชีวิตฟื้นฟูเพิ่มต่อวินาทีเมื่อถูกแช่แข็ง

Winterheart
Frost Unbroken Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–25) ถึง (40–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อโอกาสบล็อคการโจมตี 1%
เพิ่มมานาสูงสุดขึ้น 1% ต่อโอกาสบล็อคเวท 2%
เพิ่มค่า เกราะ 300% ขณะที่หนาวเย็นหรือถูกแช่แข็ง

Frost Unbroken
The Ascetic Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
(10–15)% เพิ่มจำนวนของไอเทมที่พบเจอให้กับอุปกรณ์ประเภท Magic
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
(80–100)% เพิ่มความหายากของไอเทมที่พบเจอให้กับอุปกรณ์ประเภท Normal
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)

The Ascetic
Bisco's Collar Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
เพิ่มจำนวนของไอเทมที่ได้จากกำจัดศัตรูธรรมดา (35–50)%
เพิ่มการดรอปไอเทมของหายากโดยการจำกัดศัตรูระดับเมจิค (100–150)%

Bisco's Collar
The Effigon Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 57
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +10
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
ค่า ความแม่นยำ +(100–150)
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ต้านทาน ไฟ +20%
ศัตรูที่ตาบอดจะไม่สามารถหลบการโจมตีของผู้เล่นได้
เจาะต้านทาน ไฟ ของศัตรูที่ตาบอด 10%

The Effigon
Perquil's Toe Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 29
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
คุณจะ โชคร้าย ในการคำนวนความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับจากศัตรู
(ความโชคดีนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่ดีที่สุด)
ค่า Dexterity +(40–50)
เพื่อนที่อยู่ใกล้ โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหายจากการปะทะ
(ความโชคดีนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่ดีที่สุด)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–8)%

Perquil's Toe
Replica Winterheart Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +75%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 5% ต่อวินาทีเมื่อช็อต
ไม่ได้รับผลจาก ช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

Replica Winterheart
Astramentis Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(80–100)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -4

Astramentis
Carnage Heart Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–40)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
Extra gore
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 50%
เพิ่มความเสียหายขึ้น (30–40)% ขณะดูดพลัง
ดูด (1.2–2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Carnage Heart
Eye of Chayula Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ลดพลังชีวิตสูงสุด 20%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 30%
ไม่ติดสถานะ มึนงง

Eye of Chayula
Hinekora's Sight Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า ความแม่นยำ +1000
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (6–10)%
มีโอกาส (6–10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ไม่สามารถติดสถานะตาบอด

Hinekora's Sight
Presence of Chayula Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 30%
ต้านทาน เคออส +60%
ไม่ติดสถานะ มึนงง
20% ของพลังชีวิตสูงสุดถูกเปลี่ยนไปเป็นเกราะพลังงาน

Presence of Chayula
Yoke of Suffering Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ต้านทาน ไฟ +(10–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูลง 30%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
โอกาส (5–10)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ศัตรูได้รับความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยแต่ละประเภท ที่ผู้เล่นทำให้ติดเพิ่มขึ้น 5%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
ค่าโจมตีธาตุของผู้เล่นทำศัตรูติดไฟช็อตได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

Yoke of Suffering
Impresence Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–24) ถึง (33–36)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (45–50)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–25)%
ลดมานาสำรองของ Frostbite 100% หากมันถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)

Impresence
Impresence Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–24) ถึง (33–36)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
ลดมานาสำรองของ Flammability 100% หากมันถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)

Impresence
Impresence Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (10–13) ถึง (43–47)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–25)%
ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
ลดมานาสำรองของ Conductivity 100% หากมันถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)

Impresence
Impresence Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–25)
ค่า เกราะ +(450–500)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
ลดมานาสำรองของ Vulnerability 100% หากมันถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)

Impresence
Impresence Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (30–40)%
เสริมความเสียหาย เคออส (17–19) ถึง (23–29)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
ลดมานาสำรองของ Despair 100% หากมันถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)

Impresence
Aul's Uprising Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 55
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–20)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
enemy_+50%_critical_strike_chance_against_self [2]
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% เมื่อปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้
Wrath จะไม่สำรองมานา

Aul's Uprising
Solstice Vigil Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มความเสียหาย (30–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ฟื้นฟูมานา (8–10) ต่อวินาที
ลดมานาสำรองของ Temporal Chains 100% หากมันถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ Shaper's Presence เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อคุณสังหารศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค
(Shaper's Presence ทำให้ผลต่างๆ ของคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้หมดช้าลง 20%)
(ผลของมันไม่สามารถหมดช้าลงไปกว่า 25% ของอัตราการหมดเดิมของมัน)

Solstice Vigil
Leadership's Price Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ต้านทาน ไฟ สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
You have Scorching Conflux, Brittle Conflux and Sapping Conflux while your two highest Attributes are equal
ไม่สามารถสร้าง หลุกไหม้, หนาวสั่น, หรือ ช็อค ได้

ถูก Corrupt
Leadership's Price
Victario's Acuity Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 5% ต่อ Frenzy Charge
เพิ่มความเสียหาย Projectile ขึ้น 5% ต่อ Power Charge

Victario's Acuity
Ungil's Harmony Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล: 23
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (250–350)%
การโจมตีคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 40%

Ungil's Harmony
Warped Timepiece Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต, มานา, โล่พลังงาน 30%
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)

Warped Timepiece
Maligaro's Cruelty Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–8)%
มีโอกาสได้ Frenzy Charge (25–30)% ถ้าฆ่าศัตรูที่ติดพิษเกิน 5 ชนิดได้
มีโอกาสได้ Power Charge (12–15)% ถ้าฆ่าศัตรูที่ติดพิษน้อยกว่า 5 ชนิดได้
เพิ่มความเสียหาย พิษ 10% ต่อหนึ่ง Frenzy Charge
Power Charge จะทำให้ติดพิษนานขึ้น 3%

Maligaro's Cruelty
Badge of the Brotherhood Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของสกิลเดินทาง (7–10)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่คุณได้รับ (7–10)% ต่อหนึ่ง Power Charge
(สถานะ ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลบเลี่ยงการโจมตีและเวทย์ 15% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
มีโอกาส (20–25)% ที่จะสูญเสีย Frenzy Charge เมื่อคุณใช้งาน สกิลเดินทาง
มีโอกาส (20–25)% ที่จะสูญเสีย Power Charge เมื่อคุณได้รับสถานะ ลื่นไหล
จำนวน Frenzy Charge สูงสุดของคุณจะถูกทำให้เท่ากับจำนวน Power Charge สูงสุด

Badge of the Brotherhood
Voll's Devotion Agate Amulet
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
ลดระยะเวลาของ Power Charge 30%
ลดระยะเวลาของ Endurance Charge 30%
ได้รับ Endurance Charge เมื่อคุณสูญเสีย Power Charge

Voll's Devotion
Shaper's Seed Agate Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
เพื่อนที่อยู่ใกล้จะได้รับ 2% ของการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
เพื่อนที่อยู่ใกล้ จะพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 40%

Shaper's Seed
The Aylardex Agate Amulet
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 10% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge (80–100)%
รับความเสียหาย 1% ด้วยมานาก่อนพลังชีวิตต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดโอกาสโจมตีคริติคอลลง 40% ต่อ Power Charge

The Aylardex
Extractor Mentis Agate Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
ค่า Strength +(30–50)
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูได้
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อสังหาร
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
โอกาส 5% ที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะได้รับ Onslaught
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
โอกาส 5% ที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะได้รับ Unholy Might
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร

Extractor Mentis
Daresso's Salute Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
ลดโล่พลังงานสูงสุด 50%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
ระยะการฟาด +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
เพิ่มความเสียหายระยะประชิดขึ้น 60% เมื่อพลังชีวิตเต็ม

Daresso's Salute
Eye of Innocence Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (50–70)% ระหว่างที่ลุกไหม้
ทำความเสียหายไฟ 100 เมื่อคุณเผาศัตรู
ดูด 2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต ขณะ ลุกไหม้
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Eye of Innocence
The Jinxed Juju Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล: 48
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
ค่า Intelligence +(30–40)
ต้านทาน เคออส +(23–31)%
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (10–15)%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (10–15)%
รับความเสียหาย จากการปะทะ 10% ด้วย พลังชีวิตของเหล่า Spectre แทนคุณ
(ความเสียหายที่พวกมันได้รับ จะถูกแบ่งรับอย่างเท่าๆกันทุกตัว)

The Jinxed Juju
The Felbog Fang Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10–15)%
ศัตรูที่ถูกคุณสาปจะติดสถานะ ถูกขัดขวาง หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปหายไปครบ 25%
ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
(เมื่อถูกศัตรูขวางทางจะได้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่คืน)
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 25% หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปนั้นหายไปครบ 50%
ศัตรูที่ถูกคุณสาปจะได้รับความเสียหายเพิ่ม 25% หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปหายไปครบ 75%

The Felbog Fang
Retaliation Charm Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
เมื่อโจมตีโดน เพิ่มดาเมจ(25–40)% และ Ailments กับศัตรูที่ Blind
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (30–50)% ต่อศัตรูที่ตาบอด
โอกาสที่จะทำให้ศัตรูตาบอดเมื่อคริติคอล (40–50)%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อรัศมีแสงของคุณ
สถานะ ตาบอด ที่คุณสร้างจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)

Retaliation Charm
Star of Wraeclast Ruby Amulet
ต้องการ เลเวล: 28
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30–50)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
60% increased Area of Effect of Hex Skills
คุณจะไม่โดนสาปใบ้
ได้รับสกิล Frostblink เลเวล 10
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Frostblink 50%

ถูก Corrupt
Star of Wraeclast
Talisman of the Victor Jet Amulet
ต้องการ เลเวล: 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (3–6)%
เพิ่มค่า Global Defences (5–10)%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน

Talisman of the Victor
Gloomfang Blue Pearl Amulet
ต้องการ เลเวล: 77
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (48–56)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เสียพลังชีวิต +(10–15) ต่อคาถาที่โดนศัตรู
เสียพลังชีวิต +(20–25) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
สกิลชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–40)%
กระสุนที่ชิ่งจะได้รับม็อด: นำ (20–35)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส

Gloomfang
Bloodgrip Marble Amulet
ต้องการ เลเวล: 74
(1.2–1.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (16–24) ต่อวินาที
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 100%
การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

Bloodgrip
Night's Hold Black Maw Talisman
ต้องการ เลเวล: 12
มี 1 Socket
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
เลเวลเจมที่ใส่ +2
สนับสนุน Added Chaos Damage เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast when Stunned เลเวล 10

ถูก Corrupt
Night's Hold
Rigwald's Curse Wereclaw Talisman
ต้องการ เลเวล: 28
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–36)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
เพิ่มโอกาสติดคริติคอลด้วยมือเปล่า +7%
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
ตัวโมดิฟายค่าโจมตีของกรงเล็บจะมีผลกับค่าโจมตีของมือเปล่าด้วย
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
ตัวโมดิฟายความเร็วโจมตีของกรงเล็บจะมีผลกับความเร็วโจมตีของมือเปล่าด้วย
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
ตัวโมดิฟายโอกาสติดคริติคอลของกรงเล็บจะมีผลกับโอกาสติดคริติคอลของมือเปล่าด้วย
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)

ถูก Corrupt
Rigwald's Curse
Blightwell Clutching Talisman
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มค่า Global Defences (15–25)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–30)%
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้ช้าลง 30% ระหว่างรับผลจากขวดยา
อัตราฟื้นฟูเกราะพลังงานสูงขึ้น 400% ระหว่างรับผลจากขวดยา

ถูก Corrupt
Blightwell
Natural Hierarchy Rotfeather Talisman
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มความเสียหาย (25–35)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–30)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (30–35)%

ถูก Corrupt
Natural Hierarchy
Eyes of the Greatwolf Greatwolf Talisman
ต้องการ เลเวล: 52
Implicit Modifier กลายเป็นสองเท่า
(ม็อดติดไอเทมคือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)

ถูก Corrupt
Eyes of the Greatwolf
ไอเทม สร้อย /51 ⍟

ไอเทม สร้อย /51 ⍟

Iconชื่อ
Paua Amulet
ต้องการ เลเวล 3
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
Coral Amulet
ต้องการ เลเวล 3
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
Amber Amulet
ต้องการ เลเวล 7
ค่า Strength +(20–30)
Jade Amulet
ต้องการ เลเวล 7
ค่า Dexterity +(20–30)
Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล 7
ค่า Intelligence +(20–30)
Gold Amulet
ต้องการ เลเวล 15
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล 25
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
Turquoise Amulet
ต้องการ เลเวล 20
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
Agate Amulet
ต้องการ เลเวล 20
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล 20
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
Ruby Amulet
ต้องการ เลเวล 50
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
Astrolabe Amulet
ต้องการ เลเวล 75
Has Elder, Shaper and all Conqueror Influences
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Simplex Amulet
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
25% increased Explicit Modifier magnitudes
Jet Amulet
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)%
Blue Pearl Amulet
ต้องการ เลเวล 77
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (48–56)%
Marble Amulet
ต้องการ เลเวล 74
(1.2–1.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
Black Maw Talisman
Talisman เทียร์: 1
มี 1 Socket
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Bonespire Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Ashscale Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Lone Antler Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Deep One Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Breakrib Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Deadhand Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (19–31)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Undying Flesh Talisman
Talisman เทียร์: 1
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด 0
จำนวน Spectre สูงสุด 0
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Rot Head Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความไวการตกปลาขึ้น (30–40)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Mandible Talisman
Talisman เทียร์: 1
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–10)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Chrysalis Talisman
Talisman เทียร์: 1
ต้องการ เลเวล 35
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Writhing Talisman
Talisman เทียร์: 1
ต้องการ เลเวล 35
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (20–30)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Hexclaw Talisman
Talisman เทียร์: 2
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (40–50)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Primal Skull Talisman
Talisman เทียร์: 2
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Wereclaw Talisman
Talisman เทียร์: 2
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–36)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Splitnewt Talisman
Talisman เทียร์: 2
โอกาส (4–6)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Clutching Talisman
Talisman เทียร์: 2
เพิ่มค่า Global Defences (15–25)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 50% เป็น น้ำแข็ง แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 50% เป็น ไฟฟ้า แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ 50% เป็น ไฟ แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ 50% เป็น ไฟฟ้า แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ 50% เป็น น้ำแข็ง แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Avian Twins Talisman
Talisman เทียร์: 2
รับความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ 50% เป็น ไฟ แทน
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Fangjaw Talisman
Talisman เทียร์: 2
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–12)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Horned Talisman
Talisman เทียร์: 2
อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Spinefuse Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (6–10)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Three Rat Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่ม คุณสมบัติ (12–16)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Twins Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5–8)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Longtooth Talisman
Talisman เทียร์: 3
เสริมป้องกันกายภาพ (4–6)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Rotfeather Talisman
Talisman เทียร์: 3
เพิ่มความเสียหาย (25–35)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Paw Talisman
Talisman เทียร์: 3
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Paw Talisman
Talisman เทียร์: 3
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Monkey Paw Talisman
Talisman เทียร์: 3
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Three Hands Talisman
Talisman เทียร์: 3
นำ (6–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ถูก Corrupt
Greatwolf Talisman
Talisman เทียร์: 4
ถูก Corrupt
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
สร้อย
 • เพิ่ม พลังชีวิตสูงสุด (6–8)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • เพิ่ม โล่พลังงานสูงสุด (8–10)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (5–8)%
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Amulet /277 ⍟

  Item Synthesis Mods Amulet /277 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#201 ~ 230
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#231 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1500
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1501 ~ 2500
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3500
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (80–100) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 40
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต41 ~ 70
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต71 ~ 100
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 400
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 10%
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร~ 15
 • ได้รับ พลังชีวิต (6–8) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร16 ~ 25
 • ได้รับ พลังชีวิต (9–11) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร26 ~ 35
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร36 ~ 100
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (1–2)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู~ 4
 • ได้พลังชีวิต +(4–5) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
  level []
  level []
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู5 ~ 7
 • ได้พลังชีวิต +(6–8) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
  level []
  level []
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู8 ~ 10
 • ได้พลังชีวิต +(9–15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
  level []
  level []
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู11 ~ 15
 • ได้พลังชีวิต +(9–15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 100
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#101 ~ 200
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#201 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%~ 75
 • ฟื้นฟูมานา (2–2.5) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%76 ~ 150
 • ฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%151 ~ 190
 • ฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%191 ~ 500
 • ฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 40
 • ดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา41 ~ 70
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา71 ~ 100
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 400
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู มานา ต่อวินาทีจากการดูด 10%
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร~ 5
 • ได้รับ มานา 3 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร6 ~ 10
 • ได้รับ มานา 4 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร11 ~ 15
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร16 ~ 50
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู฿ (1–2)% ของ mana สูงสุด เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire (30–40)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice (30–40)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning (30–40)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • รับ Damage Over Time ลดลง 3%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 15
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%16 ~ 30
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%31 ~ 45
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%46 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 100
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Strength
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 100
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 100
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Intelligence
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 30
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 60
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#61 ~ 95
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#96 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (4–5)% ต่อ Endurance Charge
  level []
  level []
 • เพิ่มค่าโจมตี (4–5)% ต่อ Frenzy Charge
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อการชาร์จพลัง
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 20
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%21 ~ 40
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%41 ~ 55
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%56 ~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด +(1–2)%
  level []
  level []
 • โอกาสในการบล็อคเวทสูงสุด +(1–2)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%41 ~ 55
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%56 ~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตีสูงสุด +(1–2)%
  level []
  level []
 • โอกาสหลีกเลี่ยงเวทย์สูงสุด +(1–2)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–5)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–7)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 130
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#131 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู โล่พลังงาน ต่อวินาทีจากการดูด 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%21 ~ 40
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%41 ~ 55
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%56 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง (3–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%101 ~ 145
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%146 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%21 ~ 35
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%36 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม #%~ 75
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม #%76 ~ 150
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะการเกาะของ Brand #%~ 30
 • เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะการเกาะของ Brand #%31 ~ 100
 • เพิ่มระยะการเกาะของ Brand (4–5)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 1400
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1401 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี21 ~ 30
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี31 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี41 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี81 ~ 120
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี121 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี~ 30
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี31 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี61 ~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี91 ~ 105
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี~ 75
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี76 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี151 ~ 190
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี191 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี41 ~ 75
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี76 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟ (3–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (3–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (3–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 40
 • (12–13)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี41 ~ 80
 • (14–15)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี81 ~ 115
 • (16–18)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี116 ~ 130
 • (19–21)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี131 ~ 200
 • (22–24)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%51 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%71 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%~ 40
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%41 ~ 70
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%71 ~ 90
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%91 ~ 105
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21–23)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%106 ~ 300
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (24–26)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 40
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +12%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%41 ~ 70
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%71 ~ 90
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%91 ~ 105
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–18)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%106 ~ 300
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%~ 30
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น 8%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%31 ~ 60
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (9–10)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%61 ~ 90
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (11–12)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%91 ~ 105
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (13–14)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%106 ~ 200
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 75
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (6–7)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%76 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต #%~ 50
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (8–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต #%51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (11–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต #%101 ~ 200
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (14–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 10%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะฟื้นฟู มานา 10% เมื่อใช้สกิล~ 11
 • ฟื้นฟูมานา (2–2.5) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะฟื้นฟู มานา 10% เมื่อใช้สกิล12 ~ 22
 • ฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะฟื้นฟู มานา 10% เมื่อใช้สกิล23 ~ 50
 • ฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต61 ~ 120
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต121 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ #%~ 20
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +250 ขณะมี Fortify
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ #%21 ~ 40
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +500 ขณะมี Fortify
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ #%41 ~ 100
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +800 ขณะมี Fortify
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%81 ~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (80–100) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%~ 15
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%16 ~ 30
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%31 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ~ 25
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ26 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ51 ~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Determination (15–20)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%~ 3
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%4 ~ 5
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%6 ~ 10
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Grace (15–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%41 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Discipline (15–20)%
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%~ 10
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%11 ~ 20
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%21 ~ 50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 6
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%7 ~ 12
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%13 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (23–26)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่~ 1
 • โอกาส (14–16)% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
  level []
  level []
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่2 ~ 2
 • โอกาส (18–21)% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
  level []
  level []
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่3 ~ 5
 • โอกาส (22–25)% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
  level []
  level []
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะดูดพลัง~ 100
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (10–12)% ขณะดูดพลัง
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะดูดพลัง101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (13–15)% ขณะดูดพลัง
  level []
  level []
 • สกิลใช้มานาสุทธิ +#~ -12
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
  level []
  level []
 • สกิลใช้มานาสุทธิ +#-13 ~ -24
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
  level []
  level []
 • สกิลใช้มานาสุทธิ +#-25 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
  level []
  level []
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี~ 8
 • ฟื้นฟูมานา (2–2.5) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี9 ~ 16
 • ฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี17 ~ 50
 • ฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • สกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 2
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
  level []
  level []
 • สกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus3 ~ 5
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
  level []
  level []
 • มีโอกาสร่าย Summon Spectral Wolf เลเวล 18 #% หากสังหารศัตรูได้~ 11
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสร่าย Summon Spectral Wolf เลเวล 18 #% หากสังหารศัตรูได้12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสร่าย Summon Spectral Wolf เลเวล 18 #% หากสังหารศัตรูได้23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ #%41 ~ 100
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน #%41 ~ 100
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด #%41 ~ 100
 • เพิ่มระยะโจมตีของอาวุธระยะประชิดกับมือเปล่า +1
  level []
  level []
 • คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 1
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (10–12)% ขณะดูดพลัง
  level []
  level []
 • คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (13–15)% ขณะดูดพลัง
  level []
  level []
 • คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus3 ~ 5
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด 0.5% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +#~ 1
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +#~ 1
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มค่าโจมตี (3–4)% ต่อ Frenzy Charge
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +#~ 1
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อการชาร์จพลัง
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น #%~ 35
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (5–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น #%36 ~ 70
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (9–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น #%71 ~ 200
 • เพิ่ม พลังชีวิตสูงสุด (6–8)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • เพิ่ม โล่พลังงานสูงสุด (8–10)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []