เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง
Belatra, Hired Assassin

เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง

SpectreN
Modmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster no map drops [1]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Immunecorpse cannot be destroyed [1]
Tagsno_bloodlines, human, humanoid
พลังชีวิต+195%
Energy Shield From Life33%
เกราะ+33%
Evasion+33%
ค่าต้านทาน
ส่วนที่ 10000
ส่วนที่ 21010100
บทส่งท้าย2020200
Damage+120%
Accuracy+100%
โอกาสคริติคอล5%
ตัวคูณคริติคอล130%
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.65 Second
Damage Spread20%
Ailment Threshold195%
ประสบการณ์100%
TypePerandusGruntGuard
PerandusReave
Reave
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
Reave
โจมตีพื้นที่ขนาดเล็กด้านหน้าคุณ Reave ที่โดนศัตรูแต่ละครั้งจะเพิ่ม Stage ให้คุณ ซึ่งจะค่อยๆลดลงถ้าคุณไม่โจมตีอะไรสักระยะ ต้องใช้กับ มีด กรงเล็บ และ ดาบมือเดียว เท่านั้น
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 2 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 80% ต่อสเตจ
active skill area of effect radius +% final [0]
skill art variation [0]

is_area_damage Attack Area AttackCanRepeat Melee
PerandusAssassinsMark
AssassinsMark
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second
Assassin's Mark
สาปเป้าหมายตัวเดียว ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับคริติคอลมากขึ้น การสังหารเป้าหมายที่ถูกสาปจะให้พลังชีวิตและมานา และมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก คุณสามารถสาปแช่งได้ทีละเป้าหมายเท่านั้น
ระยะเวลาพื้นฐาน 5 วินาที
มีโอกาสได้รับ Power Charge 100% เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสคริติคอล +1.5%
ตัวคูณคริติคอล +44% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับพลังชีวิต 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับมานา 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป

Spell Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable AppliesCurse CanRapidFire Type91 Type92 Mark
PerandusFlickerStrike
iconblinkstrike
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 2 Second
Flicker Strike
เคลื่อนย้ายตัวละครไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้และทำการโจมตีด้วยอาวุธประชิด ถ้าคุณไม่ได้เลือกเป้าหมายไว้สกิลจะทำการเลือกแบบสุ่มเอง คุณจะได้รับบัฟที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถข้ามคูลดาวน์ได้ด้วยการใช้ Frenzy Charge
สกิลที่ถูกเสริม ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 55%

ignores_proximity_shield Attack Melee MeleeSingleTarget AttackCanRepeat MovementSkill Duration SecondWindSupport
PerandusThrownWeaponBasicMultiproj
ghostlythrow
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 45%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 3 Second
Spectral Throw
ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง
ลดความเสียหาย โจมตี อีก 55%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูก
skill art variation [1]

base_is_projectile Attack ProjectileAttack Projectile SkillCanVolley
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
84เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง575053460.11.6522476216321136974172020200
PerandusReave
Reave
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
Reave
โจมตีพื้นที่ขนาดเล็กด้านหน้าคุณ Reave ที่โดนศัตรูแต่ละครั้งจะเพิ่ม Stage ให้คุณ ซึ่งจะค่อยๆลดลงถ้าคุณไม่โจมตีอะไรสักระยะ ต้องใช้กับ มีด กรงเล็บ และ ดาบมือเดียว เท่านั้น
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 2 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 80% ต่อสเตจ
active skill area of effect radius +% final [0]
skill art variation [0]

is_area_damage Attack Area AttackCanRepeat Melee
PerandusAssassinsMark
AssassinsMark
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second
Assassin's Mark
สาปเป้าหมายตัวเดียว ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับคริติคอลมากขึ้น การสังหารเป้าหมายที่ถูกสาปจะให้พลังชีวิตและมานา และมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก คุณสามารถสาปแช่งได้ทีละเป้าหมายเท่านั้น
ระยะเวลาพื้นฐาน 5 วินาที
มีโอกาสได้รับ Power Charge 100% เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสคริติคอล +1.5%
ตัวคูณคริติคอล +44% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับพลังชีวิต 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับมานา 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป

Spell Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable AppliesCurse CanRapidFire Type91 Type92 Mark
PerandusFlickerStrike
iconblinkstrike
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 2 Second
Flicker Strike
เคลื่อนย้ายตัวละครไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้และทำการโจมตีด้วยอาวุธประชิด ถ้าคุณไม่ได้เลือกเป้าหมายไว้สกิลจะทำการเลือกแบบสุ่มเอง คุณจะได้รับบัฟที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถข้ามคูลดาวน์ได้ด้วยการใช้ Frenzy Charge
สกิลที่ถูกเสริม ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 55%

ignores_proximity_shield Attack Melee MeleeSingleTarget AttackCanRepeat MovementSkill Duration SecondWindSupport
PerandusThrownWeaponBasicMultiproj
ghostlythrow
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 45%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 3 Second
Spectral Throw
ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง
ลดความเสียหาย โจมตี อีก 55%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูก
skill art variation [1]

base_is_projectile Attack ProjectileAttack Projectile SkillCanVolley
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
82เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง515043086.61.6518685191851056761662020200
PerandusReave
Reave
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
Reave
โจมตีพื้นที่ขนาดเล็กด้านหน้าคุณ Reave ที่โดนศัตรูแต่ละครั้งจะเพิ่ม Stage ให้คุณ ซึ่งจะค่อยๆลดลงถ้าคุณไม่โจมตีอะไรสักระยะ ต้องใช้กับ มีด กรงเล็บ และ ดาบมือเดียว เท่านั้น
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 2 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 80% ต่อสเตจ
active skill area of effect radius +% final [0]
skill art variation [0]

is_area_damage Attack Area AttackCanRepeat Melee
PerandusAssassinsMark
AssassinsMark
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second
Assassin's Mark
สาปเป้าหมายตัวเดียว ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับคริติคอลมากขึ้น การสังหารเป้าหมายที่ถูกสาปจะให้พลังชีวิตและมานา และมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก คุณสามารถสาปแช่งได้ทีละเป้าหมายเท่านั้น
ระยะเวลาพื้นฐาน 5 วินาที
มีโอกาสได้รับ Power Charge 100% เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสคริติคอล +1.5%
ตัวคูณคริติคอล +44% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับพลังชีวิต 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับมานา 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป

Spell Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable AppliesCurse CanRapidFire Type91 Type92 Mark
PerandusFlickerStrike
iconblinkstrike
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 2 Second
Flicker Strike
เคลื่อนย้ายตัวละครไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้และทำการโจมตีด้วยอาวุธประชิด ถ้าคุณไม่ได้เลือกเป้าหมายไว้สกิลจะทำการเลือกแบบสุ่มเอง คุณจะได้รับบัฟที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถข้ามคูลดาวน์ได้ด้วยการใช้ Frenzy Charge
สกิลที่ถูกเสริม ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 55%

ignores_proximity_shield Attack Melee MeleeSingleTarget AttackCanRepeat MovementSkill Duration SecondWindSupport
PerandusThrownWeaponBasicMultiproj
ghostlythrow
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 45%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 3 Second
Spectral Throw
ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง
ลดความเสียหาย โจมตี อีก 55%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูก
skill art variation [1]

base_is_projectile Attack ProjectileAttack Projectile SkillCanVolley
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
78เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง398542450.61.651259115066911341552020200
PerandusReave
Reave
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
Reave
โจมตีพื้นที่ขนาดเล็กด้านหน้าคุณ Reave ที่โดนศัตรูแต่ละครั้งจะเพิ่ม Stage ให้คุณ ซึ่งจะค่อยๆลดลงถ้าคุณไม่โจมตีอะไรสักระยะ ต้องใช้กับ มีด กรงเล็บ และ ดาบมือเดียว เท่านั้น
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 2 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 80% ต่อสเตจ
active skill area of effect radius +% final [0]
skill art variation [0]

is_area_damage Attack Area AttackCanRepeat Melee
PerandusAssassinsMark
AssassinsMark
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second
Assassin's Mark
สาปเป้าหมายตัวเดียว ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับคริติคอลมากขึ้น การสังหารเป้าหมายที่ถูกสาปจะให้พลังชีวิตและมานา และมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก คุณสามารถสาปแช่งได้ทีละเป้าหมายเท่านั้น
ระยะเวลาพื้นฐาน 5 วินาที
มีโอกาสได้รับ Power Charge 100% เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสคริติคอล +1.5%
ตัวคูณคริติคอล +44% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับพลังชีวิต 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับมานา 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป

Spell Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable AppliesCurse CanRapidFire Type91 Type92 Mark
PerandusFlickerStrike
iconblinkstrike
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 2 Second
Flicker Strike
เคลื่อนย้ายตัวละครไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้และทำการโจมตีด้วยอาวุธประชิด ถ้าคุณไม่ได้เลือกเป้าหมายไว้สกิลจะทำการเลือกแบบสุ่มเอง คุณจะได้รับบัฟที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถข้ามคูลดาวน์ได้ด้วยการใช้ Frenzy Charge
สกิลที่ถูกเสริม ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 55%

ignores_proximity_shield Attack Melee MeleeSingleTarget AttackCanRepeat MovementSkill Duration SecondWindSupport
PerandusThrownWeaponBasicMultiproj
ghostlythrow
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 45%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 3 Second
Spectral Throw
ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง
ลดความเสียหาย โจมตี อีก 55%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูก
skill art variation [1]

base_is_projectile Attack ProjectileAttack Projectile SkillCanVolley
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
73เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง296091828.11.65801111103754926442020200
PerandusReave
Reave
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
Reave
โจมตีพื้นที่ขนาดเล็กด้านหน้าคุณ Reave ที่โดนศัตรูแต่ละครั้งจะเพิ่ม Stage ให้คุณ ซึ่งจะค่อยๆลดลงถ้าคุณไม่โจมตีอะไรสักระยะ ต้องใช้กับ มีด กรงเล็บ และ ดาบมือเดียว เท่านั้น
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 2 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 6%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก 80% ต่อสเตจ
active skill area of effect radius +% final [0]
skill art variation [0]

is_area_damage Attack Area AttackCanRepeat Melee
PerandusAssassinsMark
AssassinsMark
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 10 Second
Assassin's Mark
สาปเป้าหมายตัวเดียว ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับคริติคอลมากขึ้น การสังหารเป้าหมายที่ถูกสาปจะให้พลังชีวิตและมานา และมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก คุณสามารถสาปแช่งได้ทีละเป้าหมายเท่านั้น
ระยะเวลาพื้นฐาน 5 วินาที
มีโอกาสได้รับ Power Charge 100% เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสคริติคอล +1.5%
ตัวคูณคริติคอล +44% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับพลังชีวิต 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับมานา 22 เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกสาป

Spell Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable AppliesCurse CanRapidFire Type91 Type92 Mark
PerandusFlickerStrike
iconblinkstrike
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 2 Second
Flicker Strike
เคลื่อนย้ายตัวละครไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้และทำการโจมตีด้วยอาวุธประชิด ถ้าคุณไม่ได้เลือกเป้าหมายไว้สกิลจะทำการเลือกแบบสุ่มเอง คุณจะได้รับบัฟที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถข้ามคูลดาวน์ได้ด้วยการใช้ Frenzy Charge
สกิลที่ถูกเสริม ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ลดความเสียหาย อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 55%

ignores_proximity_shield Attack Melee MeleeSingleTarget AttackCanRepeat MovementSkill Duration SecondWindSupport
PerandusThrownWeaponBasicMultiproj
ghostlythrow
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 45%
Attack Time: 1.65 Second
เวลาคูลดาวน์: 3 Second
Spectral Throw
ขว้างร่างเงาของอาวุธประชิดของคุณ มันจะบินออกไปและกลับมาหาคุณ ซึ่งมันจะหมุนโจมตี สร้างความเสียหายต่อศัตรูระหว่างทาง
ลดความเสียหาย โจมตี อีก 55%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูก
skill art variation [1]

base_is_projectile Attack ProjectileAttack Projectile SkillCanVolley
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
68เบลาทรา มือสังหารผู้ถูกจ้าง2153613561.6550808149622616762020200
stance DaggerShield
#When the parent is asleep
Wait 3
Reave15IAmFurtherThan70UnitsFromParent
Move150TargetIsParent IAmFurtherThan70UnitsFromParent
#Stay near the parent chest
Move15TargetIsParent IAmFurtherThan20UnitsFromParent
Wait3IAmWithin20UnitsOfParent
#PROXIMITY BUBBLE
#Primary Skills
Reave60TargetNear AnyEnemiesAroundTarget IHaveNoReaveStacks IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
Reave180OnlyLastTarget TargetNear IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
Reave120OnlyLastTarget TargetNear IHaveOneToSevenReaveStacks IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
Reave60OnlyLastTarget TargetNear IHaveEightOrMoreReaveStacks IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
Reave30OnlyLastTarget IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
ThrownWeaponProjectile60TargetNotNear IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield TargetIsFurtherThan50UnitsFromParent
ThrownWeaponProjectile120TargetFar IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield TargetIsFurtherThan50UnitsFromParent
#Curse Skills
CriticalWeakness90TargetNotCursed TargetIsCurseable TargetNotFar IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
CriticalWeakness15TargetIsCurseable TargetNotFar IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield
FlickerStrike120TargetIsEnemy TargetFar IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield TargetIsWithin50UnitsOfParent
FlickerStrike60TargetIsEnemy TargetNotNear IHaveNoReaveStacks IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield TargetIsWithin50UnitsOfParent
FlickerStrike9TargetIsEnemy TargetNear IHaveNoReaveStacks IAmWithin50UnitsOfParent InsideProximityShield TargetIsWithin50UnitsOfParent
#NO PROXIMITY BUBBLE
#Primary Skills
Reave60TargetNear AnyEnemiesAroundTarget IHaveNoReaveStacks NotInsideProximityShield
Reave180OnlyLastTarget TargetNear NotInsideProximityShield
Reave120OnlyLastTarget TargetNear IHaveOneToSevenReaveStacks NotInsideProximityShield
Reave60OnlyLastTarget TargetNear IHaveEightOrMoreReaveStacks NotInsideProximityShield
Reave30OnlyLastTarget NotInsideProximityShield
ThrownWeaponProjectile60TargetNotNear NotInsideProximityShield
ThrownWeaponProjectile120TargetFar NotInsideProximityShield
#Curse Skills
CriticalWeakness90TargetNotCursed TargetIsCurseable TargetNotFar NotInsideProximityShield
CriticalWeakness15TargetIsCurseable TargetNotFar NotInsideProximityShield
FlickerStrike120TargetIsEnemy TargetFar NotInsideProximityShield
FlickerStrike60TargetIsEnemy TargetNotNear IHaveNoReaveStacks NotInsideProximityShield
FlickerStrike9TargetIsEnemy TargetNear IHaveNoReaveStacks NotInsideProximityShield

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Actor
{
	basic_action = "ChangeToStance1"
	basic_action = "ChangeToStance2"
	basic_action = "ChangeToStance3"
}

Life
{
	corpse_usable = false
}

Stats
{
	set_monster_do_not_fracture = 1
}

Animated
{
	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Microtransactions/head/mark_of_the_phoenix.ao"
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"
Render
{
   //turn_duration = 0.35
}

BaseEvents 
{ 
   on_construction_complete = "AddEffectPack( Metadata/Effects/StatusAilments/monsters/GoldenSpectres.epk );"
} 

Life
{
	on_spawned_alive = "AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/Perandus/key_chest_buff/key_buff.epk );"
	on_death = "RemoveEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/Perandus/key_chest_buff/key_buff.epk );"
}
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Perandus/PerandusGuardBasic5"] = {
  name = "Belatra, Hired Assassin",
  life = 1.95,
  energyShield = 0.33,
  fireResist = 20,
  coldResist = 20,
  lightningResist = 20,
  chaosResist = 0,
  damage = 1.2,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.65,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "Dagger",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
    "PerandusFlickerStrike",
    "PerandusAssassinsMark",
    "PerandusReave",
    "PerandusThrownWeaponBasicMultiproj",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusFlickerStrike"] = {
  name = "Flicker Strike",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Teleports the character to a nearby monster and attacks with a melee weapon. If no specific monster is targeted, one is picked at random. Grants a buff that increases movement speed for a duration. The cooldown can be bypassed by expending a Frenzy Charge.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SecondWindSupport] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "attack_speed_+%",
    "base_melee_attack_repeat_count",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "ignores_proximity_shield",
  },
  levels = {
    [1] = {20, 0, -10, levelRequirement = 28, statInterpolation = {1, 1, 1}, cost = { }, },
    [2] = {45, 1, -30, levelRequirement = 45, statInterpolation = {1, 1, 1}, cost = { }, },
    [3] = {55, 1, -30, levelRequirement = 60, statInterpolation = {1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusAssassinsMark"] = {
  name = "Assassin's Mark",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Curses a single enemy, making them more vulnerable to Critical Strikes. Killing the cursed enemy will grant life and mana, and a power charge. You can only have one Mark at a time.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SkillCanTrap] = true,
    [SkillType.SkillCanTotem] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.SpellCanRepeat] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.AppliesCurse] = true,
    [SkillType.CanRapidFire] = true,
    [SkillType.Type91] = true,
    [SkillType.Type92] = true,
    [SkillType.Mark] = true,
  },
  statDescriptionScope = "curse_skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
    "enemy_additional_critical_strike_multiplier_against_self",
    "enemy_additional_critical_strike_chance_against_self",
    "life_granted_when_killed",
    "mana_granted_when_killed",
    "chance_to_grant_power_charge_on_death_%",
  },
  levels = {
    [1] = {5000, 44, 150, 22, 22, 100, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusReave"] = {
  name = "Reave",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Attacks a small area in front of you. Each Reave that hits an enemy grants stages, which you will begin to lose after a short period without hitting anything. Only works with Daggers, Claws, and One-Handed Swords.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "reave_area_of_effect_+%_final_per_stage",
    "physical_damage_+%",
    "attack_speed_+%",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    "skill_repeat_count",
    "skill_art_variation",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {80, 6, 150, -25, 0, 2, 0, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusThrownWeaponBasicMultiproj"] = {
  name = "Spectral Throw",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Throws a spectral copy of your melee weapon. It flies out and then returns to you, in a spinning attack that damages enemies in its path.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_projectile_speed_+%",
    "number_of_additional_projectiles",
    "skill_art_variation",
    "base_is_projectile",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 2, 1, baseMultiplier = 0.45, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
monster dropped item rarity +% [500]

monster dropped item rarity +% [500]

Mod IdMonsterExile1
GroupMonsterDroppedItemRarity
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • monster dropped item rarity +% Min: 500 Max: 500 Global
 • Spawn Tags
 • default: 0
 • unique boss curse effect on self +% final [0]

  unique boss curse effect on self +% final [0]

  Mod IdExileMonsterReducedCurseEffect
  GroupCurseEffect
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • unique boss curse effect on self +% final Min: 0 Max: 0 Global
 • Craft Tagsนักเวท คำสาป
  ModType Tagscaster curse
  monster no map drops [1]

  monster no map drops [1]

  Mod IdMonsterNoMapDrops
  GroupMonsterNoMapDrops
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster no map drops Min: 1 Max: 1 Global
 • บล็อค การโจมตีและเวท
  base block % damage taken [40]

  บล็อค การโจมตีและเวท
  base block % damage taken [40]

  Mod IdMonsterAttackSpellBlock30Bypass50
  GroupMonsterBlockAndBypass
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base block % Min: 20 Max: 20 Global
 • base spell block % Min: 20 Max: 20 Global
 • base block % damage taken Min: 40 Max: 40 Global
 • ModType Tagsblock
  corpse cannot be destroyed [1]

  corpse cannot be destroyed [1]

  Mod IdMonsterCorpseCannotBeDestroyed
  GroupCorpseCannotBeDestroyed
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • corpse cannot be destroyed Min: 1 Max: 1 Global
 • Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.