เข็มขัด Unique /52 ⍟

เข็มขัด Unique /52 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Prismweave Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (7–8) ถึง (15–16) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–6) ถึง (12–14) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (30–34) ให้กับการโจมตี
ต้านทาน ทุกธาตุ +(6–8)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30% ระหว่างผลของยาใดๆ
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 10%

Prismweave
Chains of Time Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
ลดระยะเวลาส่งผลของของยา 30%
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 30%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%

Chains of Time
Feastbind Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 11
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 10 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้ระหว่างรับผลจากขวดยาทุกแบบ 50%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50% ระหว่างผลของขวดยา

Feastbind
Faminebind Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
ลดชาร์จขวดยาที่ได้ระหว่างรับผลจากขวดยาทุกแบบ 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 60%
สร้างความเสียหาย เคออส 50 ต่อวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้

Faminebind
The Retch Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 60%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 30%
200% ของการดูดพลังชีวิตที่ใช้กับศัตรูเป็นความเสียหายทางเคออส
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ระหว่างผลของยาทุกชนิด

The Retch
Replica Prismweave Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (7–8) ถึง (15–16) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–6) ถึง (12–14) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (30–34) ให้กับเวทย์
ต้านทาน ทุกธาตุ +(6–8)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30% ระหว่างรับผลจากขวดยา

Replica Prismweave
Bated Breath Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 2
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
เพิ่มความเสียหาย 10%
ค่า Intelligence +(15–25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 20%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น 50%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 20%

Bated Breath
Maligaro's Restraint Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (30–50) ให้กับการโจมตี
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของคุณขึ้น 100%
การทำช็อคจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% ระหวางที่ช็อต
เพิ่มความเสียหายขึ้น 60% ระหว่างที่ช็อต

Maligaro's Restraint
Ascent From Flesh Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า หลบหลีก +300
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(75–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
มี Phasing หากโล่พลังงานทำการเริ่ม Recharge
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
มีโอกาสหลบการโจมตี 6% ขณะทำ Phasing
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ระหว่าง Phasing

Ascent From Flesh
Coward's Chains Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
เพิ่มความเสียหาย (20–25)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะที่คุณโดนคำสาป Vulnerability
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
คุณถูกสาปด้วย Vulnerability และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40%

Coward's Chains
Coward's Legacy Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
เพิ่มการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณขึ้น 50%
คุณถูกสาปด้วย Vulnerability และเพิ่มผลขึ้นด้วย 80%
ผู้เล่นจะติดสถานะพลังชีวิตเหลือน้อยขณะถูกสาปด้วย Vulnerability

Coward's Legacy
Chains of Emancipation Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
Enemy Hits inflict Temporal Chains on you
เมื่อคุณสูญเสีย Temporal Chains คุจะได้รับ สถานะคลั่งเต็มพิกัด
Immune to Curses while you have at least 25 Rage

Chains of Emancipation
Replica Bated Breath Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า Intelligence +(15–25)
เพิ่มความเสียหาย 10%
เพิ่มบ่อปลาที่ใช้ขึ้น 50%
เพิ่มระยะตกปลาขึ้น 20%
เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (20–30)%

Replica Bated Breath
Headhunter Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Strength +(40–55)
ค่า Dexterity +(40–55)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
(20–30)% เพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีศัตรูประเภท Rare
เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ จะได้รับม็อดของมันเป็นเวลา 20 วินาที

Headhunter
Immortal Flesh Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(75–100)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (66.7–75) ต่อวินาที
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-50–-40)
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 0%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูมานา (8–10) ต่อวินาที
เพิ่มค่า เกราะ 40% เมื่อไม่ลุกไหม้ แช่แข็งหรือช็อค

Immortal Flesh
Wurm's Molt Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 8
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%

Wurm's Molt
Umbilicus Immortalis Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 30
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–12)%
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
Flasks ไม่มีผลกับคุณ
Flasks มีผลกับ Zombies และ Spectres

Umbilicus Immortalis
Cyclopean Coil Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 10
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่ม คุณสมบัติ (5–15)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Dexterity
ไม่ติดสถานะ ช็อค ถ้าค่า Intelligence สูงกว่าค่า Strength
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อทุก 5 หน่วยของคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดของคุณ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Cyclopean Coil
Gluttony Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 48
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
คุณจะมี Culling Strike เมื่อปะทะศัตรูที่โดนคำสาป
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
(20–28) Life gained for each Cursed Enemy hit by your Attacks
(10–14) Mana gained for each Cursed Enemy hit by your Attacks
ผู้เล่นรับความเสียหายกายภาพ (100–200) หากใช้สกิลเคลื่อนที่
คุณไม่มีเกราะและโล่พลังงาน

Gluttony
Hyperboreus Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เมื่อคุณ Focus จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ หนาวเย็น ลดความเร็วของพวกมัน 30%
grant_focus_skill [1]
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวของ Focus (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (50–70)% ต่อศัตรูที่อยู่ในสถานะหนาวเย็น
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)


Hyperboreus
Leash of Oblation Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดผลของสกิล Offering 25%
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%

Leash of Oblation
Bear's Girdle Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (11–12) ให้กับการโจมตี
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
Nearby Enemies are Crushed while you have at least 25 Rage
(การบดขยี้จะลดการป้องกันกายภาพลง 15%)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (4–6)% ต่อสถานะ คลั่ง 10 ระดับ
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +20

Bear's Girdle
Replica Headhunter Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Strength +(40–55)
ค่า Dexterity +(40–55)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
(20–30)% increased Damage with Hits against Magic monsters
เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์ระดับ เมจิก มีโอกาส 20% ที่คุณจะได้รับม็อดที่ไม่ใช่
ม็อดประเภท Bloodline ของมัน เป็นเวลา 20 วินาที

Replica Headhunter
Pyroshock Clasp Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 43
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Dexterity +(30–40)
ค่า หลบหลีก +(300–500)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (10–15)%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
Enemies Ignited by you have (10–15)% of Physical Damage they deal converted to Fire
Enemies Shocked by you have (10–15)% of Physical Damage they deal converted to Lightning

Pyroshock Clasp
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Strength +(25–35)
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน ไฟ +(30–35)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ทำให้ศัตรูติดมึนง่ายขึ้น 25% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Doryani's Invitation
Meginord's Girdle Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 8
ค่า Strength +(25–35)
ค่า Strength +25
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 15 ให้กับการโจมตี
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น 25%

Meginord's Girdle
Belt of the Deceiver Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–25)%
รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง 30%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
is_intimidated [1]
ศัตรูรอบตัวถูก Intimidated
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)

Belt of the Deceiver
Dyadian Dawn Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–85)
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ไม่สร้างความเสียหายทางกายภาพ
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ด้วยการโจมตี ทำความเสียหายเร็วขึ้น 35%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)

Dyadian Dawn
Bisco's Leash Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 30
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น 5%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่เจอ 1% ต่อ 15 Rampage Kills

Bisco's Leash
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Doryani's Invitation
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน ไฟ +(30–35)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสทำศัตรูแช่แข็ง (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)

Doryani's Invitation
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน ไฟ +(30–35)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสช็อตศัตรู (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

Doryani's Invitation
String of Servitude Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 28
ค่า Strength +(25–35)
Implicit Modifier กลายเป็นสามเท่า
(ม็อดติดไอเทมคือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)

ถูก Corrupt
String of Servitude
Siegebreaker Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
มิเนียนมีโอกาสยั่วยุศัตรู 5% หากตีโดน
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
เมื่อมิเนียนของคุณตาย จะสร้างพื้นพิษขึ้น สร้างความเสียหายเคออสต่อเนื่อง 20% ของพลังชีวิตของมันต่อวินาที

Siegebreaker
Mother's Embrace Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 10
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
มิเนียนของคุณจะใช้ขวดยาทุกขวดของคุณเมื่อมันถูกเสกออกมา
ลดปริมาณขวดยาที่มิเนียนใช้ (25–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา ของมิเนียน (50–80)%

Mother's Embrace
Replica Siegebreaker Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 10
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ต้านทาน ไฟ +(15–25)%
Your Minions spread Burning Ground on Death, dealing 20% of their maximum Life as Fire Damage per second
Minions have 5% chance to Maim Enemies on Hit with Attacks
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)

Replica Siegebreaker
Perandus Blazon Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 16
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (6–8)%
ต้านทาน ไฟ +20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 20%
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2

Perandus Blazon
Sunblast Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 37
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
ลดระยะเวลาของ กับดัก 80%
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (30–40)%

Sunblast
Soulthirst Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 45
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +15%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น (20–30)%
ลดระยะเวลาส่งผลของของยา (20–30)%
ได้ Soul Eater ระหว่างรับผลจากขวดยา
(ขณะที่คุณมี Soul Eater, คุณจะได้รับ soul จากทุกๆ สิ่งที่ถูกสังหารใกล้ๆ และได้รับโบนัสจากแต่ครั้ง)
สูญเสีย Soul จาก Soul Eater เมื่อกดใช้งานขวด

Soulthirst
Soul Tether Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 48
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า Intelligence +(20–40)
นำ (4–6)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Immortal Ambition
(โล่พลังงานเริ่มต้นจากศูนย์ โล่พลังงานไม่สามารถ ฟื้นฟู และ ฟื้นตัว ได้ สูญเสียโล่พลังงาน 5% ต่อวินาที การดูด พลังชีวิต ยังคงมีผลแม้พลังชีวิตเต็ม การดูด พลังชีวิต พื้นฟูให้ โล่พลังงาน แทนเมื่อพลังชีวิตเต็ม)

Soul Tether
The Flow Untethered Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 20
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Time
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (15–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น (15–20)%

The Flow Untethered
The Torrent's Reclamation Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 60
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Time
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (15–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น (15–20)%

The Torrent's Reclamation
Replica Soul Tether Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 48
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า Strength +(20–40)
นำ (4–6)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Corrupted Soul
(ความเสียหายที่ไม่ใช่ความเสียหายเคออสจำนวน 50% จะเจาะทะลุโล่พลังงาน นำพลังชีวิต 20% มาเสริมให้เป็นโล่พลังงาน)

Replica Soul Tether
The Druggery Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 48
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (15–25)%
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น (10–20)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (10–20)%
ขวดยาพลังชีวิตจะได้รับชาร์จเพิ่ม 1 ชาร์จทุกๆ 3 วินาที
100% of Life Recovery from Flasks is applied to nearby Allies instead of You

The Druggery
The Magnate Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
ค่า Strength +(40–50)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 50%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength เกิน 200 แต้ม

The Magnate
Ryslatha's Coil Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
พลังโจทตีกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม (30–40)%
พลังโจทตีกายภาพขั้นต่ำน้อยลง (30–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ได้ค่าชีวิต 50 เมื่อตีศัตรูติดมึนได้

Ryslatha's Coil
The Tactician Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 48
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
ค่า Strength +(40–50)
ค่า Intelligence +(40–50)
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 50%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength เกิน 200 แต้ม
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (50–60)% หากผู้เล่นมีค่า Intelligence 200 แต้มขึ้นไป

The Tactician
The Nomad Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 48
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
ค่า Strength +(40–50)
ค่า Dexterity +(40–50)
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 50%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength เกิน 200 แต้ม
เพิ่มค่าโจมตีระยะไกล (40–50)% หากผู้เล่นมีค่า Dexterity 200 แต้มขึ้นไป

The Nomad
Perseverance Vanguard Belt
ต้องการ เลเวล: 73
ค่า เกราะ และ หลบหลีก +(260–320)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–8)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มขึ้น 1% ต่อการจัดอันดับชุดเกราะและการหลบหลีกต่ำสุด 200 อันดับ
มีโอกาสได้ Fortify (14–20)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
(Fortify จะลดความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะลง อีก 20%)
คุณมี Onslaught ในขณะที่มี Fortify
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Perseverance
Auxium Crystal Belt
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
ค่า มานาสูงสุด +(45–55)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–70)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–25)% ต่อหนึ่ง Power Charge
เอฟเฟคแช่เย็นและแช่แข็งจะมีระยะเวลาขึ้นกับค่า Energy Shield 100%

Auxium
Demigod's Bounty Golden Obi
ต้องการ เลเวล: 12
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(16–24)%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%

Demigod's Bounty
Darkness Enthroned Stygian Vise
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 75%

Darkness Enthroned
ไอเทม เข็มขัด /12 ⍟

ไอเทม เข็มขัด /12 ⍟

Iconชื่อ
Rustic Sash
ต้องการ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
Chain Belt
ต้องการ เลเวล 2
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
Leather Belt
ต้องการ เลเวล 10
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
Heavy Belt
ต้องการ เลเวล 10
ค่า Strength +(25–35)
Cloth Belt
ต้องการ เลเวล 20
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
Studded Belt
ต้องการ เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
Micro-Distillery Belt
ต้องการ เลเวล 20
ไม่สามารถใช้ขวดยาในช่องที่ห้าได้
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 20%
Mechalarm Belt
ต้องการ เลเวล 70
Trigger Level 20 Summon Taunting Contraption when you use a Flask
Vanguard Belt
ต้องการ เลเวล 73
ค่า เกราะ และ หลบหลีก +(260–320)
Crystal Belt
ต้องการ เลเวล 73
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
Golden Obi
ต้องการ เลเวล 12
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
Stygian Vise
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
Labyrinth Enchantment Belt /15 ⍟

Labyrinth Enchantment Belt /15 ⍟

เลเวลModDrop Rate
83เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 15% ขณะมี Arcane Surgeเข็มขัด(6.67%)
83ค่า เกราะ +300 ขณะที่คุณอยู่ในสถานะ Fortifyเข็มขัด(6.67%)
83ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% เมื่อสังหาร ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่งเข็มขัด(6.67%)
83ค่า หลบหลีก +300 ขณะที่คุณอยู่ในสถานะ Phasingเข็มขัด(6.67%)
83มีโอากาสเลี่ยงสถานะเจ็มป่วยธาตุ 20% ขณะอยู่ในสถานะ ลื่นไหลเข็มขัด(6.67%)
83ลดผลของ คำสาป 30% ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เข็มขัด(6.67%)
83เพิ่มความแม่นยำ 30% ขณะได้รับผลจาก Onslaughtเข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณ ขัดขวาง จะมีอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตลดลง 50%เข็มขัด(6.67%)
83สถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างใส่ศัตรูที่โดนคุณทำให้ติดสถานะ Exposed จะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 20%เข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณทำให้ติดสถานะ ขาหัก จะได้รับความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 8%เข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณ ยั่วยุ จะสร้างความเสียหาย พื้นที่ ลดลงอีก 5%เข็มขัด(6.67%)
83ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ติดสถานะ เหี่ยวเฉา จะมี ค่าต้านทาน ทุกชนิด -6%เข็มขัด(6.67%)
83ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ ตาบอด จะมีโอกาสคริติคอลลดลง 30%เข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณ ข่มขู่ จะมีระยะเวลาติดสถานะ มึนงง เพิ่มขึ้น 20%เข็มขัด(6.67%)
83การปะทะต่อศัตรูที่คุณเป็นคนทำให้ เสียขวัญ จะเพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 50%เข็มขัด(6.67%)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
เข็มขัด
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
  level []
  level []
 • ม็อดที่ส่งผลต่อ ความเสียหายสกิล Vaal มีผลต่อสกิลที่ไม่ใช่ Vaal ด้วย
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Belt /211 ⍟

  Item Synthesis Mods Belt /211 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#201 ~ 280
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#281 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%~ 25
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%26 ~ 50
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%51 ~ 75
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%76 ~ 150
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (16–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (19–21)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%51 ~ 70
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%71 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (10–15)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะช็อต
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • จะไม่ติดพิษเลย
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 50
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (10–11)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%51 ~ 80
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (12–13)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%81 ~ 150
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
  level []
  level []
 • ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 50
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (15–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%51 ~ 300
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (18–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (20–25)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%~ 30
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (5–6)%
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%31 ~ 35
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (7–8)%
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%36 ~ 200
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (9–10)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 100
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด 0.3 ต่อวินาทีต่อ Endurance Charge
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 100
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกต่อ Frenzy Charge ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 100
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 6% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#~ 500
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#501 ~ 1000
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#1001 ~ 1500
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#1501 ~ 2000
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ (4–6)% ขณะรับผลจาก Determination
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#~ 150
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#151 ~ 300
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#301 ~ 450
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#451 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตีเพิ่ม +(4–6)% ขณะรับผลจาก Grace
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–13)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 130
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#131 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูเกราะพลังงานที่อัตรา (1.2–2.2)% ของขีดเกราะพลังงานสูงสุดต่อวินาที ขณะรับผลจาก Discipline
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #%~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #%26 ~ 55
 • เพิ่มความเสียหาย (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #%56 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (17–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (17–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (17–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (17–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (17–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 40
 • (12–13)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี41 ~ 80
 • (14–15)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี81 ~ 115
 • (16–18)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี116 ~ 130
 • (19–21)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี131 ~ 200
 • (22–24)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ไฟ (4–6)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4–6)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (4–6)%
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 10
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด11 ~ 20
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด21 ~ 30
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด31 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%31 ~ 60
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%61 ~ 80
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • ไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%~ -20
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%-21 ~ -40
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%-41 ~ -50
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (14–15)%
  level []
  level []
 • หายจากอาการแช่เย็นและแช่แข็งหากใช้ขวดยา
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%41 ~ 50
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยา
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 45
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้46 ~ 90
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้91 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%~ 30
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น 8%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%31 ~ 60
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (9–10)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%61 ~ 90
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (11–12)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%91 ~ 105
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (13–14)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%106 ~ 200
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%ระหว่างผลของยาทุกชนิด~ 6
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%ระหว่างผลของยาทุกชนิด7 ~ 12
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%ระหว่างผลของยาทุกชนิด13 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ระหว่างผลของยาทุกชนิด~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ระหว่างผลของยาทุกชนิด12 ~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ระหว่างผลของยาทุกชนิด26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#% ขณะได้รับผลจากยา~ 60
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#% ขณะได้รับผลจากยา61 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#% ขณะได้รับผลจากยา121 ~ 500
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%81 ~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%~ 15
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%16 ~ 30
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%31 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (10–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ~ 25
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ26 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ51 ~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (15–25)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%~ 3
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%4 ~ 5
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%6 ~ 10
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%41 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 3%
  level []
  level []
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
  level []
  level []
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา51 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
  level []
  level []
 • มีโอกาส (5–8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน # ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้~ 20000
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน # ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้20001 ~ 25000
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ~ 150
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ151 ~ 300
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ301 ~ 500
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • คุณโชคดีในการทำคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 1
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14–15)%
  level []
  level []
 • คุณโชคดีในการทำคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus2 ~ 2
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16–17)%
  level []
  level []
 • คุณโชคดีในการทำคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus3 ~ 5
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลขวดขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลขวดขึ้น #%21 ~ 35
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลขวดขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • #% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ~ 10
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (10–11)%
  level []
  level []
 • #% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ11 ~ 20
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (12–13)%
  level []
  level []
 • #% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ21 ~ 50
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#~ 350
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#351 ~ 700
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#701 ~ 1500
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%~ 55
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%56 ~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (17–21)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%111 ~ 200
 • ม็อดที่ส่งผลต่อ ความเสียหายสกิล Vaal มีผลต่อสกิลที่ไม่ใช่ Vaal ด้วย
  level []
  level []