เข็มขัด Unique /44 ⍟

เข็มขัด Unique /44 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Prismweave Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 25
เสริมความเสียหาย ไฟ (7–8) ถึง (15–16) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–6) ถึง (12–14) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (30–34) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 10%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(6–8)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30% ระหว่างผลของยาใดๆ

Prismweave
Chains of Time Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 2
ลดระยะเวลาส่งผลของของยา 30%
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 30%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%

「Descent: Champions」Limited Drop
Chains of Time
Feastbind Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 11
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 10 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้ระหว่างรับผลจากขวดยาทุกแบบ 50%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50% ระหว่างผลของขวดยา

「Talisman」League Specific
Feastbind
Faminebind Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 18
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
ลดชาร์จขวดยาที่ได้ระหว่างรับผลจากขวดยาทุกแบบ 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 60%
สร้างความเสียหาย เคออส 50 ต่อวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้

「Talisman」League Specific
Faminebind
The Retch Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 60%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 30%
200% ของการดูดพลังชีวิตที่ใช้กับศัตรูเป็นความเสียหายทางเคออส
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ระหว่างผลของยาทุกชนิด

「Vendor Recipe」Limited Drop
「Talisman」League Specific

The Retch
Bated Breath Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 2
เพิ่มความเสียหาย 10%
ค่า Intelligence +(15–25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 20%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น 50%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 20%

Bated Breath
Maligaro's Restraint Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 44
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (30–50) ให้กับการโจมตี
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของคุณขึ้น 100%
การทำช็อคจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15% ระหวางที่ช็อต
เพิ่มความเสียหายขึ้น 60% ระหว่างที่ช็อต

Maligaro's Restraint
Ascent From Flesh Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า หลบหลีก +300
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(75–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
มี Phasing หากโล่พลังงานทำการเริ่ม Recharge
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
มีโอกาสหลบการโจมตี 6% ขณะทำ Phasing
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ระหว่าง Phasing

「Prophecy」League Specific
Ascent From Flesh
Coward's Chains Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มความเสียหาย (20–25)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะที่คุณโดนคำสาป Vulnerability
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
ผู้เล่นถูกสาปด้วย Vulnerability เลเวล 10

「Hybridisation Chamber」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of Consequence Upgrade Coward's Legacy

Coward's Chains
Coward's Legacy Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
เพิ่มการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณขึ้น 50%
ผู้เล่นถูกสาปด้วย Vulnerability เลเวล 20
ผู้เล่นจะติดสถานะพลังชีวิตเหลือน้อยขณะถูกสาปด้วย Vulnerability

「Incursion」League Specific
Coward's Chains Use Vial of Consequence Upgrade

Coward's Legacy
Headhunter Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Strength +(40–55)
ค่า Dexterity +(40–55)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
(20–30)% เพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีศัตรูประเภท Rare
เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ จะได้รับม็อดของมันเป็นเวลา 20 วินาที

「Nemesis」League Specific
Headhunter
Immortal Flesh Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(75–100)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (66.7–75) ต่อวินาที
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-50–-40)
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด 0%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูมานา (8–10) ต่อวินาที
เพิ่มค่า เกราะ 40% เมื่อไม่ลุกไหม้ แช่แข็งหรือช็อค

Immortal Flesh
Wurm's Molt Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 8
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%

Wurm's Molt
Umbilicus Immortalis Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–12)%
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
Flasks ไม่มีผลกับคุณ
Flasks มีผลกับ Zombies และ Spectres

「Perandus」League Specific
Umbilicus Immortalis
Cyclopean Coil Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 10
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่ม คุณสมบัติ (5–15)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Dexterity
ไม่ติดสถานะ ช็อค ถ้าค่า Intelligence สูงกว่าค่า Strength
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อทุก 5 หน่วยของคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดของคุณ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

「The Elder」Limited Drop
Cyclopean Coil
Gluttony Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 48
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ทำ Culling Strike ใส่ศัตรูที่โดนสาปด้วย Poacher's Mark
สาปศัตรูด้วย Poacher's Mark เลเวล 30 เมื่อปะทะ ซึ่งใช้กับศัตรูที่มี Hexproof ได้ด้วย
ผู้เล่นรับความเสียหายกายภาพ (100–200) หากใช้สกิลเคลื่อนที่
คุณไม่มีเกราะและโล่พลังงาน

Gluttony
Hyperboreus Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 60
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เมื่อคุณ Focus จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ หนาวเย็น ลดความเร็วของพวกมัน 30%
grant_focus_skill [1]
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวของ Focus (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (50–70)% ต่อศัตรูที่อยู่ในสถานะหนาวเย็น
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)


「Betrayal」League Specific
Hyperboreus
Leash of Oblation Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดผลของสกิล Offering 25%
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%

「Conqueror」Limited Drop
Leash of Oblation
Bear's Girdle Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (11–12) ให้กับการโจมตี
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะ ถูกบดขยี้ หากคุณมีสถานะ คลั่ง อย่างน้อย 25 ระดับ
(Crushed lowers Physical Damage Reduction by 15%)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (4–6)% ต่อสถานะ คลั่ง 10 ระดับ
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +20

「Harvest」League Specific
Bear's Girdle
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน ไฟ +(30–35)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ทำให้ศัตรูติดมึนง่ายขึ้น 25% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Doryani's Invitation
Meginord's Girdle Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 8
ค่า Strength +25
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 15 ให้กับการโจมตี
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น 25%

Meginord's Girdle
Belt of the Deceiver Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–25)%
รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง 30%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
is_intimidated [1]
ศัตรูรอบตัวถูก Intimidated
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)

Belt of the Deceiver
Dyadian Dawn Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–85)
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ไม่สร้างความเสียหายทางกายภาพ
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ด้วยการโจมตี ทำความเสียหายเร็วขึ้น 35%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)

Dyadian Dawn
Bisco's Leash Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น 5%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่เจอ 1% ต่อ 15 Rampage Kills

Bisco's Leash
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Doryani's Invitation
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน ไฟ +(30–35)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสทำศัตรูแช่แข็ง (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Doryani's Invitation
Doryani's Invitation Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
ค่า เกราะ +(300–350)
ต้านทาน ไฟ +(30–35)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–35)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาสช็อตศัตรู (20–30)% ระหว่างได้รับผลจากขวดยา
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Doryani's Invitation
String of Servitude Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 28
Implicit Modifier กลายเป็นสามเท่า
(ม็อดติดไอเทมคือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)

คอร์รัปต์
「The Vaal Omnitect」Limited Drop
「Incursion」League Specific

String of Servitude
Siegebreaker Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
มิเนียนมีโอกาสยั่วยุศัตรู 5% หากตีโดน
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
เมื่อมิเนียนของคุณตาย จะสร้างพื้นพิษขึ้น สร้างความเสียหายเคออสต่อเนื่อง 20% ของพลังชีวิตของมันต่อวินาที

Siegebreaker
Mother's Embrace Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 10
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
มิเนียนของคุณจะใช้ขวดยาทุกขวดของคุณเมื่อมันถูกเสกออกมา
ลดปริมาณขวดยาที่มิเนียนใช้ (25–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา ของมิเนียน (50–80)%

「Metamorph」League Specific
Mother's Embrace
Perandus Blazon Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (6–8)%
ต้านทาน ไฟ +20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 20%
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2

Perandus Blazon
Sunblast Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
ลดระยะเวลาของ กับดัก 80%
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (30–40)%

Sunblast
Soulthirst Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 45
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +15%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น (20–30)%
ลดระยะเวลาส่งผลของของยา (20–30)%
ได้ Soul Eater ระหว่างรับผลจากขวดยา
(ขณะที่คุณมี Soul Eater, คุณจะได้รับ soul จากทุกๆ สิ่งที่ถูกสังหารใกล้ๆ และได้รับโบนัสจากแต่ครั้ง)
สูญเสีย Soul จาก Soul Eater เมื่อกดใช้งานขวด

「Races」Limited Drop
Soulthirst
Soul Tether Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 48
Immortal Ambition
(โล่พลังงานเริ่มต้นจากศูนย์ โล่พลังงานไม่สามารถ ฟื้นฟู และ ฟื้นตัว ได้ สูญเสียโล่พลังงาน 5% ต่อวินาที การดูด พลังชีวิต ยังคงมีผลแม้พลังชีวิตเต็ม การดูด พลังชีวิต พื้นฟูให้ โล่พลังงาน แทนเมื่อพลังชีวิตเต็ม)
นำ (4–6)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Energy Shield ของคุณเริ่มจากศูนย์

Soul Tether
The Flow Untethered Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 20
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Time
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (15–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น (15–20)%

「Harbinger」League Specific
Use Time-light Scroll Upgrade The Torrent's Reclamation

The Flow Untethered
The Torrent's Reclamation Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 60
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Time
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (15–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น (15–20)%

「Infused Beachhead」Limited Drop
「Harvest」League Specific
The Flow Untethered Use Time-light Scroll Upgrade

The Torrent's Reclamation
The Magnate Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Strength +(40–50)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 50%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength เกิน 200 แต้ม

Use The Great Mind of the North Upgrade The Tactician
The Magnate
Ryslatha's Coil Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 20
พลังโจทตีกายภาพสูงสุดเพิ่มเติม (30–40)%
พลังโจทตีกายภาพขั้นต่ำน้อยลง (30–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ได้ค่าชีวิต 50 เมื่อตีศัตรูติดมึนได้

Ryslatha's Coil
The Tactician Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 48
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
ค่า Strength +(40–50)
ค่า Intelligence +(40–50)
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 50%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength เกิน 200 แต้ม
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (50–60)% หากผู้เล่นมีค่า Intelligence 200 แต้มขึ้นไป

「Fated」Limited Drop
The Magnate Use The Great Mind of the North Upgrade

The Tactician
The Nomad Studded Belt
ต้องการ เลเวล: 48
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
ค่า Strength +(40–50)
ค่า Dexterity +(40–50)
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 50%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength เกิน 200 แต้ม
เพิ่มค่าโจมตีระยะไกล (40–50)% หากผู้เล่นมีค่า Dexterity 200 แต้มขึ้นไป

「Fated」Limited Drop
The Magnate Use The Great Leader of the North Upgrade

The Nomad
Perseverance Vanguard Belt
ต้องการ เลเวล: 73
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–8)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มขึ้น 1% ต่อการจัดอันดับชุดเกราะและการหลบหลีกต่ำสุด 200 อันดับ
มีโอกาสได้ Fortify (14–20)% เมื่อคุณทำศัตรูติดมึนได้ด้วยการโจมตีระยะประชิด
(Fortify จะลดความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะลง อีก 20%)
คุณมี Onslaught ในขณะที่มี Fortify
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Perseverance
Auxium Crystal Belt
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า มานาสูงสุด +(45–55)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–70)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–25)% ต่อหนึ่ง Power Charge
เอฟเฟคแช่เย็นและแช่แข็งจะมีระยะเวลาขึ้นกับค่า Energy Shield 100%

「Itemlevel 72」Limited Drop
Auxium
Demigod's Bounty Golden Obi
ต้องการ เลเวล: 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(16–24)%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%

「Races」Limited Drop
Demigod's Bounty
Darkness Enthroned Stygian Vise
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 75%

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Darkness Enthroned
ไอเทม เข็มขัด /10 ⍟

ไอเทม เข็มขัด /10 ⍟

Iconชื่อ
Rustic Sash
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
Rustic Sash
Chain Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 2
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
Chain Belt
Leather Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 10
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
Leather Belt
Heavy Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 10
ค่า Strength +(25–35)
Heavy Belt
Cloth Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 20
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
Cloth Belt
Studded Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
Studded Belt
Vanguard Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 73
ค่า เกราะ และ หลบหลีก +(260–320)
Vanguard Belt
Crystal Belt
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 73
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
Crystal Belt
Golden Obi
เข็มขัด
ต้องการ เลเวล 12
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
Golden Obi
Stygian Vise
เข็มขัด
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
Stygian Vise
Labyrinth Enchantment Belt /15 ⍟

Labyrinth Enchantment Belt /15 ⍟

เลเวลModDrop Rate
83เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 15% ขณะมี Arcane Surgeเข็มขัด(6.67%)
83ค่า เกราะ +300 ขณะที่คุณอยู่ในสถานะ Fortifyเข็มขัด(6.67%)
83ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% เมื่อสังหาร ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่งเข็มขัด(6.67%)
83ค่า หลบหลีก +300 ขณะที่คุณอยู่ในสถานะ Phasingเข็มขัด(6.67%)
83มีโอากาสเลี่ยงสถานะเจ็มป่วยธาตุ 20% ขณะอยู่ในสถานะ ลื่นไหลเข็มขัด(6.67%)
83ลดผลของ คำสาป 30% ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เข็มขัด(6.67%)
83เพิ่มความแม่นยำ 30% ขณะได้รับผลจาก Onslaughtเข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณ ขัดขวาง จะมีอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตลดลง 50%เข็มขัด(6.67%)
83สถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างใส่ศัตรูที่โดนคุณทำให้ติดสถานะ Exposed จะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 20%เข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณทำให้ติดสถานะ ขาหัก จะได้รับความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 8%เข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณ ยั่วยุ จะสร้างความเสียหาย พื้นที่ ลดลงอีก 5%เข็มขัด(6.67%)
83ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ติดสถานะ เหี่ยวเฉา จะมี ค่าต้านทาน ทุกชนิด -6%เข็มขัด(6.67%)
83ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ ตาบอด จะมีโอกาสคริติคอลลดลง 30%เข็มขัด(6.67%)
83ศัครูที่ถูกคุณ ข่มขู่ จะมีระยะเวลาติดสถานะ มึนงง เพิ่มขึ้น 20%เข็มขัด(6.67%)
83การปะทะต่อศัตรูที่คุณเป็นคนทำให้ เสียขวัญ จะเพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 50%เข็มขัด(6.67%)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
เข็มขัด
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
 • ม็อดที่ส่งผลต่อ ความเสียหายสกิล Vaal มีผลต่อสกิลที่ไม่ใช่ Vaal ด้วย
 • Item Synthesis Mods Belt /211 ⍟

  Item Synthesis Mods Belt /211 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#201 ~ 280
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#281 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%~ 25
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%26 ~ 50
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%51 ~ 75
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น #%76 ~ 150
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (16–18)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (19–21)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%51 ~ 70
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น #%71 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (10–15)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ไม่ติดสถานะช็อต
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • จะไม่ติดพิษเลย
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 50
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (10–11)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%51 ~ 80
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (12–13)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%81 ~ 150
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
 • ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 50
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (15–17)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%51 ~ 300
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (18–25)%
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (20–25)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%~ 30
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (5–6)%
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%31 ~ 35
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (7–8)%
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%36 ~ 200
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (9–10)%
 • ค่า Strength +#~ 100
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (7–9)%
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (10–12)%
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (13–15)%
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น (13–15)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด 0.3 ต่อวินาทีต่อ Endurance Charge
 • ค่า Dexterity +#~ 100
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (7–9)%
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (10–12)%
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (13–15)%
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น (13–15)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกต่อ Frenzy Charge ขึ้น 6%
 • ค่า Intelligence +#~ 100
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (7–9)%
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (10–12)%
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (13–15)%
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น (13–15)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 6% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า เกราะ +#~ 500
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
 • ค่า เกราะ +#501 ~ 1000
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
 • ค่า เกราะ +#1001 ~ 1500
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
 • ค่า เกราะ +#1501 ~ 2000
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
 • เสริมป้องกันกายภาพ (4–6)% ขณะรับผลจาก Determination
 • ค่า หลบหลีก +#~ 150
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
 • ค่า หลบหลีก +#151 ~ 300
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
 • ค่า หลบหลีก +#301 ~ 450
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
 • ค่า หลบหลีก +#451 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
 • มีโอกาสหลบการโจมตีเพิ่ม +(4–6)% ขณะรับผลจาก Grace
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–13)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 130
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#131 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
 • ฟื้นฟูเกราะพลังงานที่อัตรา (1.2–2.2)% ของขีดเกราะพลังงานสูงสุดต่อวินาที ขณะรับผลจาก Discipline
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย #%~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย (10–11)%
 • เพิ่มความเสียหาย #%26 ~ 55
 • เพิ่มความเสียหาย (12–13)%
 • เพิ่มความเสียหาย #%56 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (14–15)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (17–20)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (17–20)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (17–20)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (17–20)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (17–20)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 8%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 40
 • (12–13)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี41 ~ 80
 • (14–15)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี81 ~ 115
 • (16–18)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี116 ~ 130
 • (19–21)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี131 ~ 200
 • (22–24)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
 • ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ไฟ (4–6)%
 • ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4–6)%
 • ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (4–6)%
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 10
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด11 ~ 20
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด21 ~ 30
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด31 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%31 ~ 60
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (12–13)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%61 ~ 80
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (14–15)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (14–15)%
 • ไฟที่ติดตัวผู้เล่นจะดับหากใช้ขวดยา
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%~ -20
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (10–11)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%-21 ~ -40
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (12–13)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%-41 ~ -50
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (14–15)%
 • เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (14–15)%
 • หายจากอาการแช่เย็นและแช่แข็งหากใช้ขวดยา
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (12–13)%
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%41 ~ 50
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (14–15)%
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (14–15)%
 • หายจากสถานะไฟช็อตหากใช้ขวดยา
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 45
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้46 ~ 90
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้91 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%~ 30
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น 8%
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%31 ~ 60
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (9–10)%
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%61 ~ 90
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (11–12)%
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%91 ~ 105
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (13–14)%
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%106 ~ 200
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%ระหว่างผลของยาทุกชนิด~ 6
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%ระหว่างผลของยาทุกชนิด7 ~ 12
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%ระหว่างผลของยาทุกชนิด13 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ระหว่างผลของยาทุกชนิด~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ระหว่างผลของยาทุกชนิด12 ~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ระหว่างผลของยาทุกชนิด26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
 • ต้านทาน เคออส +#% ขณะได้รับผลจากยา~ 60
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#% ขณะได้รับผลจากยา61 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#% ขณะได้รับผลจากยา121 ~ 500
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%81 ~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15)%
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%~ 15
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%16 ~ 30
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา #%31 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (10–15)%
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ~ 25
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ26 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ51 ~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
 • รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง (15–25)%
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%~ 3
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%4 ~ 5
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%6 ~ 10
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%41 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 3%
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา51 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
 • มีโอกาส (5–8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน # ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้~ 20000
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน # ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้20001 ~ 25000
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ~ 150
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ151 ~ 300
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟู พลังชีวิต #% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ301 ~ 500
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • คุณโชคดีในการทำคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 1
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14–15)%
 • คุณโชคดีในการทำคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus2 ~ 2
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16–17)%
 • คุณโชคดีในการทำคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus3 ~ 5
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18–20)%
 • เพิ่มการแสดงผลขวดขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มการแสดงผลขวดขึ้น #%21 ~ 35
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (12–13)%
 • เพิ่มการแสดงผลขวดขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (14–15)%
 • #% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ~ 10
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (10–11)%
 • #% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ11 ~ 20
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (12–13)%
 • #% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ21 ~ 50
 • ลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (14–15)%
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#~ 350
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#351 ~ 700
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#701 ~ 1500
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%~ 55
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%56 ~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (17–21)%
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%111 ~ 200
 • ม็อดที่ส่งผลต่อ ความเสียหายสกิล Vaal มีผลต่อสกิลที่ไม่ใช่ Vaal ด้วย