ไอเทม Experimented /57 ⍟

ไอเทม Experimented /57 ⍟

Iconชื่อ
Accumulator Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-54
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 70, 237 Int
Gain an Endurance, Frenzy or Power Charge every 6 seconds
Alternating Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-61
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 95 Str, 131 Int
Secrets of Suffering
Anarchic Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 121 Str, 121 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Apex Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-101
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70
คุณภาพสูงสุด +20%
Assembler Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-30
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 30, 101 Int
Gain an Endurance, Frenzy or Power Charge every 6 seconds
Astrolabe Amulet
ต้องการ เลเวล 75
Has Elder, Shaper and all Conqueror Influences
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Banishing Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 130 Str, 130 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Battery Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-120
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(140–165)
Spend Energy Shield before Mana for Costs of Socketed Skills
Blasting Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 52-97
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Blunt Force Condenser
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 101 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Boom Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 218 Str
Trigger Level 20 Fiery Impact on Melee Hit with this Weapon
local_use_skill_on_melee_hit_% [100]
Capacity Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Capricious Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-51
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 94 Str, 94 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Cogwork Ring
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Cold-attuned Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 302
ต้องการ เลเวล 70, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
Congregator Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-46
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 50, 168 Int
Gain an Endurance, Frenzy or Power Charge every 6 seconds
Crack Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 161 Str
Trigger Level 15 Fiery Impact on Melee Hit with this Weapon
local_use_skill_on_melee_hit_% [100]
Crushing Force Magnifier
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 161 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Disapprobation Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 32-67
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 124 Str, 54 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Endothermic Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 112
ต้องการ เลเวล 30, 76 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
Eventuality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 78-144
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Exhausting Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 23
ต้องการ เลเวล 30, 76 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Exothermic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 125
ต้องการ เลเวล 30, 76 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Fickle Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Flare Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 101 Str
Trigger Level 10 Fiery Impact on Melee Hit with this Weapon
local_use_skill_on_melee_hit_% [100]
Flashfire Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
Trigger Level 20 Flame Dash when you use a Socketed Skill
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [2]
Flickerflame Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-47
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
Trigger Level 10 Flame Dash when you use a Socketed Skill
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [2]
Foundry Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-20
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 50, 161 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (70–84) ถึง (110–124)
Geodesic Ring
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Heat-attuned Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 440
ต้องการ เลเวล 70, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Hedron Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-13
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 30, 101 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (40–48) ถึง (60–72)
Hollowpoint Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-46
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้าง สถานะพิษ
Honed Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50
คุณภาพสูงสุด +20%
Impact Force Propagator
ความเสียหายทางกายภาพ: 81-135
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 220 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Infernal Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
Trigger Level 30 Flame Dash when you use a Socketed Skill
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [2]
Magmatic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 205
ต้องการ เลเวล 50, 121 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Malign Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-37
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (38–48) ถึง (70–90)
Experimented Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-44
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 78 Str, 34 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Mechalarm Belt
ต้องการ เลเวล 70
Trigger Level 20 Summon Taunting Contraption when you use a Flask
Micro-Distillery Belt
ต้องการ เลเวล 20
ไม่สามารถใช้ขวดยาในช่องที่ห้าได้
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 20%
Oscillating Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-34
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 44 Str, 64 Int
Elemental Overload
Pneumatic Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้าง สถานะพิษ
Polar Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 185
ต้องการ เลเวล 50, 121 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
Potentiality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-113
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Pressurised Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-71
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้าง สถานะพิษ
Prime Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-56
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30
คุณภาพสูงสุด +20%
Psychotic Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 163 Str, 84 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Rebuking Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Reciprocation Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-102
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
Spend Energy Shield before Mana for Costs of Socketed Skills
Shadow Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-24
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (23–33) ถึง (45–60)
Simplex Amulet
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
25% increased Explicit Modifier magnitudes
Solarine Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-24
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 70, 212 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (105–116) ถึง (160–172)
Stabilising Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-52
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 71 Str, 102 Int
Elemental Equilibrium
Subsuming Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 50, 121 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Transfer-attuned Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 53
ต้องการ เลเวล 70, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Transformer Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-66
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(66–80)
Spend Energy Shield before Mana for Costs of Socketed Skills
Void Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 113 Dex, 113 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (40–55) ถึง (80–98)