เบ็ดตกปลา Unique /2 ⍟

เบ็ดตกปลา Unique /2 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
UniqueFishingRod1Song of the Sirens Fishing Rod
เหยื่อ Siren Worm
ลดจำนวนปลาที่จับได้ลง (40–50)%
เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (50–60)%
สามารถจับปลา Exotic
ReefbaneReefbane Fishing Rod
เพิ่มความเร็วในการร่าย (30–40)%
เหยื่อล่อ Thaumaturgical
เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น (10–20)%
แสงจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้เมื่อมี Unique Fish
ไอเทม เบ็ดตกปลา /1 ⍟

ไอเทม เบ็ดตกปลา /1 ⍟

Iconชื่อ
Fishing Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 8-15
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ 8 Str, 8 Dex