ไอเทม ตัวเร่งเมล็ดพันธุ์ /9 ⍟

ไอเทม ตัวเร่งเมล็ดพันธุ์ /9 ⍟

Iconชื่อ
ดอกตูมแห่งโชคลาภ
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 50
Seeds in radius give the rarest of 2 chosen Crafting Options when Harvested
ดอกบานแห่งโชคลาภ
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 100
Seeds in radius give the rarest of 3 chosen Crafting Options when Harvested
ดอกบานสะพรั่งแห่งโชคลาภ
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 150
Seeds in radius give the rarest of 4 chosen Crafting Options when Harvested
ดอกตูมแห่งชีวิต
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 50
Seeds in radius produce 100% more Lifeforce when Harvested
ดอกบานแห่งชีวิต
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 100
Seeds in radius produce 150% more Lifeforce when Harvested
ดอกบานสะพรั่งแห่งชีวิต
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 150
Seeds in radius produce 200% more Lifeforce when Harvested
ดอกตูมแห่งการคราฟ
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 50
Seeds in radius have 20% chance to generate additional Crafting Options when Harvested
ดอกบานแห่งการคราฟ
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 100
Seeds in radius have 30% chance to generate additional Crafting Options when Harvested
ดอกบานสะพรั่งแห่งการคราฟ
รัศมี: 5
จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 150
Seeds in radius have 40% chance to generate additional Crafting Options when Harvested