ไอเทม เครื่องมือกองโจร /36 ⍟

ไอเทม เครื่องมือกองโจร /36 ⍟

Iconชื่อ
ลิ่มสะเดาะกุญแจอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 2
(4–6)% increased Lockpicking speed
ลิ่มสะเดาะกุญแจมาตรฐาน
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 3
(7–9)% increased Lockpicking speed
ลิ่มสะเดาะกุญแจคุณภาพดี
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 4
(10–12)% increased Lockpicking speed
ลิ่มสะเดาะกุญแจมือฉมัง
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 5
(13–15)% increased Lockpicking speed
กำไลข้อมือหนัง
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 2
(4–6)% increased Brute Force speed
กำไลข้อมือทนทาน
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 3
(7–9)% increased Brute Force speed
กำไลข้อมือฝังเพรช
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 4
(10–12)% increased Brute Force speed
กำไลข้อมือเหล็กกล้า
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 5
(13–15)% increased Brute Force speed
เครื่องรางตรวจจับไม่ประณีต
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 2
(4–6)% increased Perception speed
เครื่องรางตรวจจับปราณีต
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 3
(7–9)% increased Perception speed
เครื่องรางตรวจจับลงอาคม
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 4
(10–12)% increased Perception speed
เครื่องรางตรวจจับอาคมแกร่งกล้า
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 5
(13–15)% increased Perception speed
ดินระเบิดแสงวอล์ทาซิก
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 2
(4–6)% increased Demolition speed
ดินระเบิดแสงทาร์ทาน
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 3
(7–9)% increased Demolition speed
ดินระเบิดแสงอซูไรต์
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 4
(10–12)% increased Demolition speed
ดินระเบิดแสงทอเมติค
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 5
(13–15)% increased Demolition speed
วอร์ดอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 2
(4–6)% increased Counter-Thaumaturgy speed
วอร์ดมันวาว
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 3
(7–9)% increased Counter-Thaumaturgy speed
วอร์ดวาววับ
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 4
(10–12)% increased Counter-Thaumaturgy speed
วอร์ดอาคมแกร่งกล้า
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 5
(13–15)% increased Counter-Thaumaturgy speed
พวงกุญแจเริ่มต้น
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 2
(4–6)% increased Trap Disarmament speed
พวงกุญแจอเนกประสงค์
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 3
(7–9)% increased Trap Disarmament speed
พวงกุญแจผี
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 4
(10–12)% increased Trap Disarmament speed
พวงกุญแจยอดพระกาฬ
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 5
(13–15)% increased Trap Disarmament speed
ฝาเท้าหนังปลาไหล
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 2
(4–6)% increased Agility speed
ฝาเท้าหนังจิ้งจอก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 3
(7–9)% increased Agility speed
ฝาเท้าขนนก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 4
(10–12)% increased Agility speed
ฝาเท้าไหมถัก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 5
(13–15)% increased Agility speed
ชุดพรางตัวอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 2
(4–6)% increased Deception speed
ชุดพรางตัวนักแสดง
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 3
(7–9)% increased Deception speed
ชุดพรางตัวสายลับ
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 4
(10–12)% increased Deception speed
ชุดพรางตัวผู้ลอบสังหาร
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 5
(13–15)% increased Deception speed
สว่านเหล็ก
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 2
(4–6)% increased Engineering speed
สว่านหน้าแปลน
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 3
(7–9)% increased Engineering speed
เครื่องพ่นไฟกำมะถัน
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 4
(10–12)% increased Engineering speed
เครื่องพ่นไฟทอเมติค
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 5
(13–15)% increased Engineering speed