ไอเทม อุปกรณ์สวมใส่กองโจร /12 ⍟

ไอเทม อุปกรณ์สวมใส่กองโจร /12 ⍟

Iconชื่อ
หินลับคมแบบหยาบ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–15)%
หินลับคมมาตรฐาน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
หินลับคมอย่างดี
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (21–25)%
หินลับคมออบซิเดียน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26–30)%
หัวลูกศรหน้าแปลน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (11–15)%
หัวลูกศรลูกปลาย
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (16–20)%
หัวลูกศรปลายเว้า
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (21–25)%
หัวลูกศรเที่ยงตรง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26–30)%
ศิลาเพ่งสมาธิ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (11–15)%
สายนำพลัง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (16–20)%
เครื่องรางรวบรวมพลัง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (21–25)%
ยันต์ระเบิด
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (26–30)%