ไอเทม เป้าหมาย Heist /47 ⍟

ไอเทม เป้าหมาย Heist /47 ⍟

Iconชื่อ
ไหแห่งฟารุด
Price Multiplier: 85%
กล่องแห่งตรีไพซิส
Price Multiplier: 85%
ธูปหอมเคท
Price Multiplier: 85%
ตราประจำตระกูลเอโซเมีย
Price Multiplier: 85%
คัมภีร์แห่งเอสไมเร
Price Multiplier: 85%
มือแห่งอริมอร์
Price Multiplier: 85%
เขาของชาวแอบเบอร์แรท
Price Multiplier: 85%
Admiral Proclar's Pipe
Price Multiplier: 85%
Alchemical Chalice
Price Multiplier: 85%
Ogham Candelabra
Price Multiplier: 85%
Tusked Hominid Skull
Price Multiplier: 85%
Celestial Stone
Price Multiplier: 85%
Urn of the Original Ashes
Price Multiplier: 85%
Heart Coil
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly A4
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly B2
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly C5
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly D1
Price Multiplier: 85%
Mirror of Teklatipitzi
Price Multiplier: 120%
Bust of Emperor Caspiro
Price Multiplier: 120%
Golden Hetzapal Idol
Price Multiplier: 120%
Flask of Welakath
Price Multiplier: 120%
Forbidden Lamp
Price Multiplier: 120%
The Goddess of Water
Price Multiplier: 120%
The Golden Ibis
Price Multiplier: 120%
Impossible Crystal
Price Multiplier: 120%
Living Ice
Price Multiplier: 120%
Seal of Lunaris
Price Multiplier: 120%
Golden Matatl Idol
Price Multiplier: 120%
The Sea Pearl Heirloom
Price Multiplier: 120%
Seal of Solaris
Price Multiplier: 120%
Golden Napuatzi Idol
Price Multiplier: 120%
Essence Burner
Price Multiplier: 150%
Ancient Seal
Price Multiplier: 150%
Blood of Innocence
Price Multiplier: 150%
Dekhara's Resolve
Price Multiplier: 150%
Orbala's Fifth Adventure
Price Multiplier: 150%
Staff of the first Sin Eater
Price Multiplier: 150%
Sword of the Inverse Relic
Price Multiplier: 300%
Golden Slave Idol
Price Multiplier: 300%
Golden Xoplotli Idol
Price Multiplier: 300%
Ceremonial Goblet
Price Multiplier: 30%
Crested Golden Idol
Price Multiplier: 30%
Golden Ceremonial Mask
Price Multiplier: 30%
Golden Prayer Idol
Price Multiplier: 30%
Golden Grotesque
Price Multiplier: 30%
Golden Sacrificial Glyph
Price Multiplier: 30%