หมวก Unique /103 ⍟

หมวก Unique /103 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Ezomyte Peak Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้

Ezomyte Peak
Tear of Entropy Iron Hat
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +10
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%เมื่อพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการร่าย 9% ขณะพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Tear of Entropy
Ezomyte Hold Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
ไม่ติดสถานะ มึนงง

Ezomyte Hold
The Baron Close Helmet
ต้องการ เลเวล: 26
ค่า Strength +(20–40)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (10–20)%
เพิ่ม Strength ครึ่งหนึ่งของผู้เล่นให้มิเนียน
เพิ่มปริมาณซอมบี้ 1 ตัวต่อค่า Strength 500 แต้ม
ถ้ามี Strength 1000 หรือมากกว่า ความเสียหายที่ทำได้จากพวก Zombies จะถูกดูดมาเป็น Life ของคุณ (1.5–2)%

The Baron
The Formless Flame Siege Helmet
ต้องการ เลเวล: 48
ค่า เกราะ +(100–120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ได้รับความเสียหาย ไฟ -20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

The Formless Flame
Hrimnor's Resolve Samite Helmet
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +30%
เลี่ยงการถุกแช่แข็งหรือติดสถานะ Chilled หากเพิ่งใช้สกิลธาตุไฟไป

Hrimnor's Resolve
Abyssus Ezomyte Burgonet
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 40 ถึง 60 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ (40–50)%

Abyssus
Cowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
ต้องการ เลเวล: 60
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟ ของคุณกลายเป็น 75%

Cowl of the Thermophile
Replica Abyssus Ezomyte Burgonet
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย ไฟ 40 ถึง 75 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 30 ถึง 65 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 10 ถึง 130 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหายจากธาตุที่ได้รับขึ้น (40–50)%

Replica Abyssus
The Formless Inferno Royal Burgonet
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ต้านทาน ไฟ -30%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 8% เป็น ไฟ แทน
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

The Formless Inferno
Goldrim Leather Cap
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า หลบหลีก +(30–50)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(30–40)%
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 4 ไปยังผู้โจมตีประชิด

Goldrim
Fairgraves' Tricorne Tricorne
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า มานาสูงสุด +(15–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 6 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 70%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ไม่ติดสถานะช็อต

Fairgraves' Tricorne
Heatshiver Leather Hood
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหายจากความเย็น (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลประเภทไฟเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหายไฟ (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลเย็นเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%

Heatshiver
Frostferno Leather Hood
ต้องการ เลเวล: 60
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +2
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +2
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (450–500)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(20–30)%

Frostferno
Rat's Nest Ursine Pelt
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (60–75)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ลดขนาดตัวละครลง 10%

Rat's Nest
Starkonja's Head Silken Hood
ต้องการ เลเวล: 60
ลดความเสียหายลงเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 50%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า Dexterity +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 25%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–130)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Starkonja's Head
Saqawal's Flock Silken Hood
ต้องการ เลเวล: 60
ใช้งานสกิล Tornado เลเวล 20 เมื่อคุณได้รับบัฟ Avian's Might หรือ Avian's Flight
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–15)%

Saqawal's Flock
Cowl of the Cryophile Silken Hood
ต้องการ เลเวล: 60
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของคุณกลายเป็น 75%

Cowl of the Cryophile
Alpha's Howl Sinner Tricorne
ต้องการ เลเวล: 64
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
โอกาส 25% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ลดมานาสำรอง 8%

Alpha's Howl
Assailum Sinner Tricorne
ต้องการ เลเวล: 64
ได้รับสกิล Snipe เลเวล 20
สกิล ธนู ที่ไม่ใช่แชนเนลที่ถูกใส่ไว้จะถูกใช้งานเองจากสกิล Snipe
สกิล ธนู ที่ใส่ไว้ที่ถูกใช้งานเองจะ ลดความเสียหาย อีก 33%
ค่า ความแม่นยำ +(350–500)
ค่า หลบหลีก +(350–500)
โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตี (7–10)% ขณะแชนเนล
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ (7–10)% ระหว่างที่กำลังแชนเนล

Assailum
Replica Alpha's Howl Sinner Tricorne
ต้องการ เลเวล: 64
เลเวลหิน สาส์น ที่ใส่ +4
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 25%
ลดมานาสำรอง 8%
คุณจะไม่ถูกขัดขวาง

Replica Alpha's Howl
Obscurantis Lion Pelt
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า ความแม่นยำ +(800–1000)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ

Obscurantis
Crown of Thorns Vine Circlet
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)

Crown of Thorns
Martyr's Crown Vine Circlet
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(110–130)

Martyr's Crown
Asenath's Mark Iron Circlet
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%

Asenath's Mark
Asenath's Chant Iron Circlet
ต้องการ เลเวล: 45
ใช้งานสกิล เวทย์ ที่ใส่ไว้เองเมื่อคุณทำการโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%

Asenath's Chant
Wreath of Phrecia Iron Circlet
ต้องการ เลเวล: 8
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ พื้นที่ส่งผลที่อัตรา 50% ของมันด้วย
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ ความเสียหายด้วย
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (15–25)%
ไม่ได้รับความเสียหาย Chaos

Wreath of Phrecia
Mark of the Red Covenant Tribal Circlet
ต้องการ เลเวล: 26
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (25–45)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (130–150)%
ลดจำนวน Summoned Raging Spirit สูงสุดที่มีได้อีก 75%
การโจมตีของ Summon Raging Spirit จะทำให้ลุกไหม้ตลอด
ความเสียหายไฟที่ Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาสร้างจะกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ

Mark of the Red Covenant
Wraithlord Bone Circlet
ต้องการ เลเวล: 34
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Spectre +1000

Wraithlord
Plume of Pursuit Bone Circlet
ต้องการ เลเวล: 34
ลดความเร็วในการร่าย (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–130)%
ลดความเสียหายของ การปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล อีก 80%
สกิลเวทย์จะทำ คริติคอล อย่างแน่นอนในการออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
สกิลเวทย์ไม่สามารถทำ คริติคอล ได้เลยหากไม่ใช่การออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล

Plume of Pursuit
Doedre's Scorn Lunaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 39
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +2
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มความเสียหาย (10–20)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บคำสาปต่อครั้งใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

Doedre's Scorn
Maw of Conquest Steel Circlet
ต้องการ เลเวล: 48
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ไม่ได้รับผลจาก พิษ
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ฟื้นฟู (10–20)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น พลังชีวิต ภายใน 4 วินาที

Maw of Conquest
Chitus' Apex Necromancer Circlet
ต้องการ เลเวล: 54
ค่า Strength +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 5%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%

Chitus' Apex
Fenumus' Toxins Necromancer Circlet
ต้องการ เลเวล: 54
เสริมความเสียหาย เคออส (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Power Charge หากผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ติดผลจาก Spider's Web
มีโอกาส (6–10)% ที่จะทำศัตรูติดพิษต่อ Power Charge
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15–20)% ต่อหนึ่ง Power Charge
Aspect of the Spider จะทำให้ศัตรูติด Spider's Web และสถานะหน่วงเหนี่ยว (Hinder) ทุก 0.5 วินาทีแทน

Fenumus' Toxins
The Devouring Diadem Necromancer Circlet
ต้องการ เลเวล: 54
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 20%
ใช้งานสกิล Feast of Flesh ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
มีโอกาส 10% ที่เมื่อใช้สกิลจะเริ่มการฟื้นตัวของโล่พลังงานทันที
Eldritch Battery
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)


The Devouring Diadem
Flamesight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch
ไม่สามารถลุกไหม้
(ศัตรูที่โดน Scorched จะถูกลดต้านทานธาตุได้สูงสุด 30% ขึ้นกับความเสียหายไฟจากการปะทะที่สร้างสถานะ Scorched, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้

Flamesight
Farsight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59

Farsight
Galesight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Brittle
ไม่สามารถสร้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ได้
(เมื่อปะทะศัตรูที่โดน Brittle จะเพิ่มโอกาสคริติคอลพื้นฐานได้สูงสุด +15% ขึ้นกับความเสียหายน้ำแข็งจากการปะทะที่สร้างสถานะ Brittle, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้

Galesight
Thundersight Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Sap
ไม่สามารถช็อต
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้

Thundersight
Cowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
ต้องการ เลเวล: 59
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟฟ้า ของคุณกลายเป็น 75%

Cowl of the Ceraunophile
Rime Gaze Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 30%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–200)%
ลดอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานลง 50%
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–22)%

Rime Gaze
Scold's Bridle Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (80–100)%
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
เมื่อใช้สกิล คุณจะได้รับความเสียหาย กายภาพ 400% ของมานาที่ใช้ในการร่ายสกิลนั้น

Scold's Bridle
Hale Negator Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น

Hale Negator
Hale Negator Mind Cage
ต้องการ เลเวล: 65
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น

Hale Negator
Crown of Eyes Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ต้านทาน ไฟ -30%
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย เวทย์ จะส่งผลต่อ การโจมตี ด้วยที่สัดส่วน 150%

Crown of Eyes
Ylfeban's Trickery Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
ติดสกิล Shock Ground เลเวล 10 หากถูกโจมตีโดน
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–80) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–170)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–35)%
20% chance to Curse non-Cursed Enemies with a random Hex on Hit

Ylfeban's Trickery
Eber's Unification Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
ใช้งานสกิล Void Gaze เลเวล 10 เมื่อคุณใช้สกิล
ค่า มานาสูงสุด +(50–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
นำ (5–8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส

Eber's Unification
Indigon Hubris Circlet
ต้องการ เลเวล: 69
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มมานาสูงสุด (6–10)%
ฟื้นฟูมานา (8–10)% ทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
ถ้าขวดยาเป็นแบบค่อยๆ เติมมานาให้จะเติมชีวิตให้ด้วย
สกิลจะใช้มานาเพิ่มขึ้น (50–60)% ต่อทุกๆ 200 มานาที่เพิ่งใช้ไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–25)% ทุก 200 มานาที่ใช้ไปเร็วๆ นี้ เพิ่มสูงสุดที่ 2000%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Indigon
The Peregrine Visored Sallet
ต้องการ เลเวล: 23
ค่า ความแม่นยำ +500
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%

The Peregrine
Deidbell Gilded Sallet
ต้องการ เลเวล: 33
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Deidbell
Deidbellow Gilded Sallet
ต้องการ เลเวล: 33
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ถ้าคุณใช้สกิล คำราม มาเร็วๆนี้ คุณและเพื่อที่อยู่ใกล้จะได้ เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Deidbellow
Skullhead Secutor Helm
ต้องการ เลเวล: 36
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +10%
มิเนียนมีค่า เกราะ +(300–350)
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 2% ต่อวินาที

Skullhead
Black Sun Crest Lacquered Helmet
ต้องการ เลเวล: 51
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า เกราะ (100–150)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Strength ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–15)%

Black Sun Crest
The Fledgling Lacquered Helmet
ต้องการ เลเวล: 51
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
Projectiles cannot collide with Enemies at Close Range
ยิงไกล
(การโจมตีระยะไกลจะแรงขึ้นตามระยะ จะเพิ่มความเสียหายแก่เป้าหมายได้สูงสุดถึง 30%)

The Fledgling
Crest of Desire Fluted Bascinet
ต้องการ เลเวล: 58
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +(5–8)
คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(30–50)%
Socketed Skills deal Double Damage
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%

Crest of Desire
The Bringer of Rain Nightmare Bascinet
ต้องการ เลเวล: 67
สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาสบล็อคการโจมตี 6%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 20 ถึง 30 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(200–220)
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
ไม่สามารถใช้ชุดเกราะ
Extra gore

The Bringer of Rain
Devoto's Devotion Nightmare Bascinet
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
ค่า Dexterity +(50–65)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 16%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
Mercury Footprints

Devoto's Devotion
Honourhome Soldier Helmet
ต้องการ เลเวล: 12
เลเวลเจมที่ใส่ +(1–2)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (10–20)%

Honourhome
Honourhold Soldier Helmet
ต้องการ เลเวล: 12

Honourhold
Veil of the Night Great Helmet
ต้องการ เลเวล: 22
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
เพิ่มค่า Global Defences (18–22)%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
ความต้านทานทางธาตุเป็น 0

Veil of the Night
Replica Veil of the Night Great Helmet
ต้องการ เลเวล: 22
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
Defences are Zero
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
(18–22)% increased Elemental Resistances

Replica Veil of the Night
Mask of the Spirit Drinker Crusader Helmet
ต้องการ เลเวล: 31
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 500 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1000 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1500 แต้ม

Mask of the Spirit Drinker
Mindspiral Aventail Helmet
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10–15)%
ค่า มานาสูงสุด +(100–120)
นำ (5–10)% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
ฟื้นฟู (5–10)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
ไม่สามารถดูดมานา

Mindspiral
Kitava's Thirst Zealot Helmet
ต้องการ เลเวล: 44
ลดความเร็วในการร่าย 15%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
มีโอกาส 50% ที่จะร่ายสกิลที่อยู่ในช่อง
ต้องใช้ Mana อย่างน้อย 100 เพื่อใช้สกิล

Kitava's Thirst
Geofri's Crest Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%

Geofri's Crest
Lightpoacher Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น

Lightpoacher
Lightpoacher Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น

Lightpoacher
Geofri's Legacy Great Crown
ต้องการ เลเวล: 62
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
จำนวน Holy Relic สูงสุดที่อัญเชิญได้ +1
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Holy Relics (20–25)%

Geofri's Legacy
Forbidden Shako Great Crown
ต้องการ เลเวล: 68
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (15–25)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (15–25)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Forbidden Shako
Replica Forbidden Shako Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (1–10)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (25–35)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Replica Forbidden Shako
Craiceann's Chitin Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–7)%
จะไม่เสีย Crab Barrier เพิ่มหากเพิ่งเสียไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +3% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 5
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 10

Craiceann's Chitin
Mask of the Stitched Demon Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
ค่า Intelligence +(40–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
ค่า Strength ไม่เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด
ค่า Intelligence ไม่เพิ่มค่ามานาสูงสุด
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 แต้ม
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตทุกๆ วินาที ต่อค่าเกราะพลังงานทุกๆ 500 แต้ม

Mask of the Stitched Demon
Crown of the Tyrant Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
มี 1 Socket
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–175)
resist_all_% [-10]
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทานทุกชนิด -10%
เพิ่มความเสียหายไฟ 64 ถึง 96 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 56 ถึง 88 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีเขียวหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 16 ถึง 144 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีน้ำเงินหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายเคออส 47 ถึง 61 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีขาวหนึ่งรู

Crown of the Tyrant
Mask of the Tribunal Magistrate Crown
ต้องการ เลเวล: 58
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มค่า เกราะ (4–6)% ต่อค่า Strength ที่คุณมี 100 หน่วย
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ ตัวคูณคริติคอล +(6–8)% ต่อค่า Dexterity ที่คุณมี 100 หน่วย
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–4)% ต่อค่า Intelligence ที่คุณมี 100 หน่วย
ลดมานาสำลอง 1% ทุก 250 หน่วยของคุณสมบัติทุกชนิดรวมกัน

Mask of the Tribunal
The Broken Crown Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast on Death เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 20%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–100)%
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(43–61)%

The Broken Crown
The Brine Crown Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (240–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งลดลง 5%
ให้เกราะ +1500 ขณะอยู่กับที่
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60% ขณะอยู่กับที่
มีโอกาส 15% ที่จะสร้างพื้นที่หนาวเย็น เมื่อโดนปะทะจากการโจมตี
(คุณกำลังติดสถานะหนาวสั่น (Chill) ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่หนาวสั่น)

The Brine Crown
Speaker's Wreath Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
ค่า Dexterity +(20–40)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มความเร็วการโจมตีของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
การโจมตีของ Minion จะสามารถฆ่าได้เฉพาะศัตรูที่ติดไฟ

Speaker's Wreath
Crown of the Inward Eye Prophet Crown
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวทย์ ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Body
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)

Crown of the Inward Eye
Voll's Vision Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า เกราะ +(260–300)
ต้านทาน ไฟ +(26–32)%
ต้านทาน เคออส +(8–16)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด (8–12)% ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)

Voll's Vision
Malachai's Vision Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (29–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(150–200)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 250 แต้มต่อวินาที ถ้าไอเท็มที่สวมทั้งหมดเป็น Corrupted
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูมานา 35 ต่อวินาทีถ้าของที่ใส่ทุกชิ้นเป็น Corrupted
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)

ถูก Corrupt
Malachai's Vision
Ahn's Contempt Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
จำนวน Power Charges สูงสุด -1
นำ (8–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส เมื่อ Power Charge เต็ม
ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจากคริติคอลน้อยลง 50% ถ้าไม่มี Power Charge

Ahn's Contempt
Memory Vault Praetor Crown
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–160)
ค่า มานาสูงสุด +(150–200)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
เพิ่มมานาสำรอง 10%
ได้ค่าเกราะเท่ากับมานาที่สำรองไว้

Memory Vault
Curtain Call Plague Mask
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +23
ลดความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (10–15)%
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (40–50)%
สกิลที่โยนทุ่นระเบิทจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Dexterity อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)
สกิลที่โยนทุ่นระเบิทจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Intelligence อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)

Curtain Call
Malachai's Simula Iron Mask
ต้องการ เลเวล: 17
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +10%
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Malachai's Simula
Malachai's Awakening Iron Mask
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (42–54) ถึง (78–88) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟ (54–64) ถึง (96–107) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–14) ถึง (160–173) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Malachai's Awakening
Leer Cast Festival Mask
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเสียหาย 30%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%

Leer Cast
Replica Leer Cast Festival Mask
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเสียหาย 30%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
You and nearby Allies have 30% increased Mana Regeneration Rate
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%

Replica Leer Cast
The Three Dragons Golden Mask
ต้องการ เลเวล: 35
ต้านทาน ทุกธาตุ +(26–30)%
ความเสียหายทางไฟทำให้ติดสถานะช็อตแต่ไม่ติดสถานะลุกไหม้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ความเสียหายทางน้ำแข็งทำให้ติดสถานะลุกไหม้แต่ไม่ติดสถานะแช่แข็งหรือหนาวสั่น
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหายทางสายฟ้าจะแช่แข็งแต่ไม่ติดสถานะช็อต
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)

The Three Dragons
Willclash Golden Mask
ต้องการ เลเวล: 35
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (350–400)%
โอกาสบล็อคเวท +5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โจมตีแบบธาตุได้แรงขึ้น (3–5)% ต่อทุกๆ Power Charge
Gain a Power Charge every Second if you haven't lost Power Charges Recently
Lose all Power Charges when you Block

Willclash
The Gull Raven Mask
ต้องการ เลเวล: 38
ถ้าฆ่าศัตรูได้จะติดการใช้สกิล Create Lesser Shrine level 1
(Create Lesser Shrine มีช่วงเวลา Cooldown สักพักก่อนเวทเริ่มทำงาน)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มการแสดงผลของบัฟจากสถานบูชาขึ้น 75%
เพิ่มระยะเวลาของการแสดงผลจากสถานบูชาขึ้น 50%

The Gull
The Tempest's Binding Callous Mask
ต้องการ เลเวล: 60
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%

The Tempest's Binding
Eye of Malice Callous Mask
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%

Eye of Malice
The Tempest's Liberation Callous Mask
ต้องการ เลเวล: 60
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%

The Tempest's Liberation
Crown of the Pale King Regicide Mask
ต้องการ เลเวล: 52
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
สะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับการโจมตีระยะประชิด 100 ถึง 150
นำ 30% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต

Crown of the Pale King
Gorgon's Gaze Regicide Mask
ต้องการ เลเวล: 52
ได้รับสกิล Petrification Statue เลเวล 20
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เสริมป้องกันกายภาพ 5% ขณะเคลื่อนที่
บาดเจ็บจากการโจมตีแบบธาตุน้อยลง 5% ขณะอยู่กับที่

Gorgon's Gaze
Mind of the Council Harlequin Mask
ต้องการ เลเวล: 57
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (230–260)%
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
+20% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
รับความเสียหาย ไฟฟ้า 30% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า ให้กับสกิลโจมตี เท่ากับ 6% ของค่ามานาสูงสุด
สูญเสีย มานา 3% ทุกครั้งที่คุณใช้สกิลโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–20)

Mind of the Council
Farrul's Bite Harlequin Mask
ต้องการ เลเวล: 57
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะได้รับผลของ Aspect of the Cat
การโจมตีคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่ผู้เล่นมี Cat's Stealth
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

Farrul's Bite
The Vertex Vaal Mask
ต้องการ เลเวล: 62
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (245–280)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน เคออส +(24–30)%
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
เจ็มที่ใส่ใช้มานาน้อยลง 50%

The Vertex
Fractal Thoughts Vaal Mask
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ตัวคุณคริติคอล +(25–40)% ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มค่า Dexterity 15% ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 1% ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม
พลังชีวิต +2 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม

Fractal Thoughts
Heretic's Veil Deicide Mask
ต้องการ เลเวล: 67
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
สนับสนุนเจมคำสาป Blasphemy ระดับ 22
ลดมานาสำรอง 12% ให้กับ Socketed ที่มีเจมของคำสาป
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (90–110)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–50)

Heretic's Veil
Demigod's Triumph Golden Wreath
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(16–24)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2 ต่อวินาที

Demigod's Triumph
Demigod's Immortality Golden Visage
ต้องการ เลเวล: 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%

Demigod's Immortality
Maw of Mischief Bone Helmet
ต้องการ เลเวล: 73
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
Grants Level 20 Death Wish Skill
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(45–65)
(20–30)% ลดการใช้ Mana ของ Minion Skills
มิเนียน จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)

Maw of Mischief
ไอเทม หมวก /66 ⍟

ไอเทม หมวก /66 ⍟

Iconชื่อ
Iron Hat
เกราะ: 9
ต้องการ 9 Str
Cone Helmet
เกราะ: 38
ต้องการ เลเวล 7, 21 Str
Barbute Helmet
เกราะ: 92
ต้องการ เลเวล 18, 42 Str
Close Helmet
เกราะ: 130
ต้องการ เลเวล 26, 58 Str
Gladiator Helmet
เกราะ: 174
ต้องการ เลเวล 35, 75 Str
Reaver Helmet
เกราะ: 198
ต้องการ เลเวล 40, 85 Str
Siege Helmet
เกราะ: 237
ต้องการ เลเวล 48, 101 Str
Samite Helmet
เกราะ: 276
ต้องการ เลเวล 55, 114 Str
Ezomyte Burgonet
เกราะ: 346
ต้องการ เลเวล 60, 138 Str
Royal Burgonet
เกราะ: 377
ต้องการ เลเวล 65, 148 Str
Eternal Burgonet
เกราะ: 373
ต้องการ เลเวล 69, 138 Str
Leather Cap
อัตราการหลบหลีก: 19
ต้องการ เลเวล 3, 13 Dex
Tricorne
อัตราการหลบหลีก: 53
ต้องการ เลเวล 10, 27 Dex
Leather Hood
อัตราการหลบหลีก: 101
ต้องการ เลเวล 20, 46 Dex
Wolf Pelt
อัตราการหลบหลีก: 150
ต้องการ เลเวล 30, 66 Dex
Hunter Hood
อัตราการหลบหลีก: 203
ต้องการ เลเวล 41, 87 Dex
Noble Tricorne
อัตราการหลบหลีก: 232
ต้องการ เลเวล 47, 99 Dex
Ursine Pelt
อัตราการหลบหลีก: 276
ต้องการ เลเวล 55, 114 Dex
Silken Hood
อัตราการหลบหลีก: 346
ต้องการ เลเวล 60, 138 Dex
Sinner Tricorne
อัตราการหลบหลีก: 369
ต้องการ เลเวล 64, 138 Dex
Lion Pelt
อัตราการหลบหลีก: 380
ต้องการ เลเวล 70, 150 Dex
Vine Circlet
โล่พลังงาน: 6
ต้องการ เลเวล 3, 13 Int
Iron Circlet
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 8, 23 Int
Torture Cage
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 17, 40 Int
Tribal Circlet
โล่พลังงาน: 27
ต้องการ เลเวล 26, 58 Int
Bone Circlet
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 34, 73 Int
Lunaris Circlet
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 39, 83 Int
Steel Circlet
โล่พลังงาน: 46
ต้องการ เลเวล 48, 101 Int
Necromancer Circlet
โล่พลังงาน: 52
ต้องการ เลเวล 54, 112 Int
Solaris Circlet
โล่พลังงาน: 57
ต้องการ เลเวล 59, 122 Int
Mind Cage
โล่พลังงาน: 69
ต้องการ เลเวล 65, 138 Int
Hubris Circlet
โล่พลังงาน: 76
ต้องการ เลเวล 69, 154 Int
Battered Helm
เกราะ: 13
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 4, 8 Str, 8 Dex
Sallet
เกราะ: 37
อัตราการหลบหลีก: 37
ต้องการ เลเวล 13, 18 Str, 18 Dex
Visored Sallet
เกราะ: 64
อัตราการหลบหลีก: 64
ต้องการ เลเวล 23, 28 Str, 28 Dex
Gilded Sallet
เกราะ: 90
อัตราการหลบหลีก: 90
ต้องการ เลเวล 33, 38 Str, 38 Dex
Secutor Helm
เกราะ: 98
อัตราการหลบหลีก: 98
ต้องการ เลเวล 36, 42 Str, 42 Dex
Fencer Helm
เกราะ: 117
อัตราการหลบหลีก: 117
ต้องการ เลเวล 43, 49 Str, 49 Dex
Lacquered Helmet
เกราะ: 138
อัตราการหลบหลีก: 138
ต้องการ เลเวล 51, 57 Str, 57 Dex
Fluted Bascinet
เกราะ: 160
อัตราการหลบหลีก: 160
ต้องการ เลเวล 58, 64 Str, 64 Dex
Pig-Faced Bascinet
เกราะ: 229
อัตราการหลบหลีก: 159
ต้องการ เลเวล 63, 85 Str, 62 Dex
Nightmare Bascinet
เกราะ: 162
อัตราการหลบหลีก: 233
ต้องการ เลเวล 67, 62 Str, 85 Dex
Rusted Coif
เกราะ: 16
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 5, 9 Str, 9 Int
Soldier Helmet
เกราะ: 34
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 12, 16 Str, 16 Int
Great Helmet
เกราะ: 61
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 22, 27 Str, 27 Int
Crusader Helmet
เกราะ: 85
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 31, 36 Str, 36 Int
Aventail Helmet
เกราะ: 101
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 37, 42 Str, 42 Int
Zealot Helmet
เกราะ: 119
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 44, 50 Str, 50 Int
Great Crown
เกราะ: 143
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 53, 59 Str, 59 Int
Magistrate Crown
เกราะ: 160
โล่พลังงาน: 31
ต้องการ เลเวล 58, 64 Str, 64 Int
Prophet Crown
เกราะ: 224
โล่พลังงาน: 30
ต้องการ เลเวล 63, 85 Str, 62 Int
Praetor Crown
เกราะ: 161
โล่พลังงาน: 48
ต้องการ เลเวล 68, 62 Str, 91 Int
Scare Mask
อัตราการหลบหลีก: 13
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 4, 8 Dex, 8 Int
Plague Mask
อัตราการหลบหลีก: 29
โล่พลังงาน: 7
ต้องการ เลเวล 10, 14 Dex, 14 Int
Iron Mask
อัตราการหลบหลีก: 48
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 17, 21 Dex, 21 Int
Festival Mask
อัตราการหลบหลีก: 77
โล่พลังงาน: 16
ต้องการ เลเวล 28, 33 Dex, 33 Int
Golden Mask
อัตราการหลบหลีก: 96
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 35, 40 Dex, 40 Int
Raven Mask
อัตราการหลบหลีก: 104
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 38, 44 Dex, 44 Int
Callous Mask
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 45, 51 Dex, 51 Int
Regicide Mask
อัตราการหลบหลีก: 141
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 52, 58 Dex, 58 Int
Harlequin Mask
อัตราการหลบหลีก: 157
โล่พลังงาน: 31
ต้องการ เลเวล 57, 64 Dex, 64 Int
Vaal Mask
อัตราการหลบหลีก: 207
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 62, 79 Dex, 72 Int
Deicide Mask
อัตราการหลบหลีก: 190
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 67, 73 Dex, 88 Int
Golden Wreath
ต้องการ เลเวล 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(16–24)
Golden Visage
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
Bone Helmet
เกราะ: 197
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 73, 76 Str, 76 Int
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
Labyrinth Enchantment Helmet /1273 ⍟

Labyrinth Enchantment Helmet /1273 ⍟

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ball Lightning 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ball Lightning 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Blades 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Blades 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Frost Blades Projectile ขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Frost Blades Projectile ขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSummon Raging Spirit มีโอกาส 12% ที่จะเรียกมิเนียนเพิ่มหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSummon Raging Spirit มีโอกาส 18% ที่จะเรียกมิเนียนเพิ่มหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 20% ที่ Discharge จะสร้างความเสียหายโดยไม่เสียลูกแก้วหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 30% ที่ Discharge จะสร้างความเสียหายโดยไม่เสียลูกแก้วหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDischarge has +3 to Radiusหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDischarge has +5 to Radiusหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Anger 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Anger 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Cry 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Cry 40%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ancestral Protector Totem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ancestral Protector Totem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Warchief Totem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Warchief Totem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Blademaster Totem 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Blademaster Totem 40%
The Merciless Labyrinth12% เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม Ancestral Protectorหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth18% เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม Ancestral Protectorหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Ancestral Protector Totem +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Ancestral Protector Totem +36%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthAncestral Protector Totem ได้รับ 12% เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถูกใช้งานหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAncestral Protector Totem ได้รับ 18% เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถูกใช้งานหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Guardians 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Guardians 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Weapons 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Weapons 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ น้ำแข็งคืบคลาน 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ น้ำแข็งคืบคลาน 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Armageddon Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Armageddon Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bane 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bane 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Barrage 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Barrage 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bear Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bear Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของ Blade Vortex 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของ Blade Vortex 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bladefall 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bladefall 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blast Rain 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blast Rain 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blazing Salvo 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blazing Salvo 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blight 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blight 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlink Arrow และ Blink Arrow Clones เพิ่มความเสียหาย 25%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlink Arrow และ Blink Arrow Clones เพิ่มความเสียหาย 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Burning Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Burning Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Caustic Arrow 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Caustic Arrow 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blade Flurry 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blade Flurry 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Charged Dash 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Charged Dash 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cleave 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cleave 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cold Snap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cold Snap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Consecrated Path 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Consecrated Path 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Contagion 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Contagion 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายให้กับ Converted Enemies 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายให้กับ Converted Enemies 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Crackling Lance 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Crackling Lance 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cyclone 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cyclone 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Detonate Dead 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Detonate Dead 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Discharge 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Discharge 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Divine Ire 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Divine Ire 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lacerate 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lacerate 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Double Strike 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Double Strike 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dual Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dual Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Elemental Hit 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Elemental Hit 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Essence Drain 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Essence Drain 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ethereal Knives 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ethereal Knives 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Arrow 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Arrow 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 40%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Firestorm 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Firestorm 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fireball 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fireball 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Scorching Ray 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Scorching Ray 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Dash 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Dash 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flamethrower Trap 25%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flamethrower Trap 40%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Flame Totem 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Flame Totem 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flameblast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flameblast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFlame Wall deals 25% increased Damageหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFlame Wall deals 40% increased Damageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flicker Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flicker Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Freezing Pulse 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Freezing Pulse 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frostbolt 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frostbolt 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Bomb 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Bomb 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Cascade 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Cascade 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Hammer 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Hammer 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ground Slam 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ground Slam 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Heavy Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Heavy Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งธุลี 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งธุลี 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งสายฟ้า 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งสายฟ้า 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHexblast deals 25% increased Damageหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHexblast deals 40% increased Damageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Relics 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Relics 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Crash 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Crash 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Nova 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Nova 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siphoning Trap 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siphoning Trap 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Spear 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Spear 40%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Blow 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Blow 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Kinetic Blast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Kinetic Blast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lancing Steel 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lancing Steel 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Leap Slam 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Leap Slam 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Tendrils 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Tendrils 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Spire Trap 25%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Spire Trap 40%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Warp 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Warp 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Magma Orb 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Magma Orb 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Mirror Arrow และตัวโคลนของ Mirror Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Mirror Arrow และตัวโคลนของ Mirror Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผล 25% ให้สกิล Molten Shellหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผล 40% ให้สกิล Molten Shellหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Molten Shell 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Molten Shell 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Molten Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Molten Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Orb of Storms 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Orb of Storms 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthร่าย Orb of Storms ได้เร็วขึ้น 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthร่าย Orb of Storms ได้เร็วขึ้น 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Seismic Trap 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Seismic Trap 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Power Siphon 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Power Siphon 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Puncture 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Puncture 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Purifying Flame 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Purifying Flame 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Rain of Arrows 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Rain of Arrows 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสเปคเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสเปคเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟจาก Rallying Cry 10%
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟจาก Rallying Cry 15%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reave 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reave 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reckoning 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reckoning 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Righteous Fire 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Righteous Fire 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Riposte 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Riposte 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Scourge Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Scourge Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Searing Bond 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Searing Bond 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shield Charge 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shield Charge 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shock Nova 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shock Nova 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sunder 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sunder 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Shattering Steel 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Shattering Steel 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shockwave Totem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shockwave Totem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Galvanic Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Galvanic Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siege Ballista 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siege Ballista 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dark Pact 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dark Pact 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Smite 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Smite 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Soulrend 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Soulrend 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spark 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spark 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Shield Throw 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Shield Throw 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Throw 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Throw 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Split Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Split Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSplitting Steel deals 25% increased Damageหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSplitting Steel deals 40% increased Damageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Static Strike 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Static Strike 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Storm Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Storm Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Burst 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Burst 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Call 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Call 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chaos Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chaos Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFlame Golem สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFlame Golem สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ice Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ice Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Skeletons 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Skeletons 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stone Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stone Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Sweep 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Sweep 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Tectonic Slam 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Tectonic Slam 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tempest Shield 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tempest Shield 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tornado Shot 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tornado Shot 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Toxic Rain 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Toxic Rain 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vengeance 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vengeance 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vigilant Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vigilant Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Viper Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Viper Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vortex 25%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vortex 40%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wave of Conviction 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wave of Conviction 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Whirling Blades 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Whirling Blades 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Wild Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Wild Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Winter Orb 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Winter Orb 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 36%
The Merciless Labyrinthที่จะ Animated Guardian ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Animated Guardian ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Animate Weapon 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Animate Weapon 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างจำนวนการก๊อปปี้เพิ่มของ Animate Weapon 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างจำนวนการก๊อปปี้เพิ่มของ Animate Weapon 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArc จะชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง
The Eternal LabyrinthArc จะชิ่งเพิ่ม 1 ครั้งหมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthArc มีโอกาสถูกช็อต +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArc มีโอกาสถูกช็อต +30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 8% ต่อจำนวนครั้งที่ชิ่งมาหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 12% ต่อจำนวนครั้งที่ชิ่งมาหมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthArcane Cloak จะใช้ มานา เพิ่มเข้าไปอีก 10% ของ มานา ที่มีหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArcane Cloak จะใช้ มานา เพิ่มเข้าไปอีก 15% ของ มานา ที่มีหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArcane Cloak จะมอบ ฟื้นฟูพลังชีวิต เท่ากับ 15% ของปริมาณ มานา ที่เสียไปในการใช้สกิลหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bane 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bane 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของคำสาปที่สร้างจาก Bane 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของคำสาปที่สร้างจาก Bane 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความถี่ในการทำงานของ Armageddon Brand 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความถี่ในการทำงานของ Armageddon Brand 12%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArmageddon Brand เจาะต้านทาน ไฟ 8% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArmageddon Brand เจาะต้านทาน ไฟ 12% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Warchief Totem ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Warchief Totem ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthAncestral Warchief Totem ได้รับ 20% ความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAncestral Warchief Totem ได้รับ 30% ความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Blademaster Totem ขึ้น 8%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Blademaster Totem ขึ้น 12%
The Merciless Labyrinthนำ 3% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ขณะที่โทเทม Ancestral Blademaster ทำงาน
The Eternal Labyrinthนำ 5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ขณะที่โทเทม Ancestral Blademaster ทำงาน
The Merciless Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Ancestral Cry จะเพิ่มความเสียหาย 35%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Ancestral Cry จะเพิ่มความเสียหาย 50%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAncestral Cry นับว่ามีค่าพลังอย่างน้อย 10 ระดับเสมอหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 36%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 24%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ พื้นที่หนาวเย็น จาก น้ำแข็งคืบคลาน 38%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Assassin's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Assassin's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Assassin's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Assassin's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดความเร็ว Projectile ของ Ball Lightning 30%
The Eternal Labyrinthลดความเร็ว Projectile ของ Ball Lightning 45%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ball Lightning ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ball Lightning ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBall Lightning ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBarrage เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBarrage เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBarrage ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูก
The Eternal LabyrinthBarrage ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBear Trap จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวน์ 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBear Trap จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวน์ 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthศัตรูที่โดน Bear Trap จะเจ็บหนักขึ้น5% จากกับดักหรือกับระเบิดหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthศัตรูที่โดน Bear Trap จะเจ็บหนักขึ้น10% จากกับดักหรือกับระเบิดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลของ Bladefall ขึ้น 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลของ Bladefall ขึ้น 90%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bladefall ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bladefall ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthBladefall จะตกเพิ่มอีกระลอกหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Blade Vortex 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Blade Vortex 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Vortex ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Vortex ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthBlade Vortex มี ตัวคูณคริติคอล +2% ต่อมีดหนึ่งเล่มหมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthBlade Vortex มี ตัวคูณคริติคอล +3% ต่อมีดหนึ่งเล่มหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blast Rain 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blast Rain 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlast Rain ยิงกระสุนเพิ่ม 50 ลูก
The Eternal LabyrinthBlast Rain ยิงกระสุนเพิ่ม 100 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlazing Salvo ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthกระสุนของ Blazing Salvo จะตกในรัศมีที่มีความกว้างเพิ่ม 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthกระสุนของ Blazing Salvo จะตกในรัศมีที่มีความกว้างเพิ่ม 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blight ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blight ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlight จะมี Hinder นานขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlight จะมี Hinder นานขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Blink Arrow และ Blink Arrow Clones 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Blink Arrow และ Blink Arrow Clones 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Blink Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Blink Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlood Rage เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 8% หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlood Rage เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 12% หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlood Rage เพิ่มโอกาส 20% ในติด Frenzy Charge ในตอนที่สังหาร หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlood Rage เพิ่มโอกาส 30% ในติด Frenzy Charge ในตอนที่สังหาร หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Bone Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Bone Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBone Offering เพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตี +6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBone Offering เพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตี +9%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBurning Arrow จะมีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBurning Arrow จะมีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Burning Arrow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Burning Arrow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Caustic Arrow 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Caustic Arrow 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Caustic Arrow ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Caustic Arrow ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthCaustic Arrow มีโอกาส 14% ที่จะสร้างสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที ให้ศัตรูเมื่อปะทะหมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthCaustic Arrow มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที ให้ศัตรูเมื่อปะทะหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Chaos Golem ของคุณ 75%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Chaos Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Chaos Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Chaos Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
1
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Flurry ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Flurry ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีได้หาก Blade Flurry อยู่ในระดับสูงสุดหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 9% ที่จะหลบการโจมตีได้หาก Blade Flurry อยู่ในระดับสูงสุดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งแชนเนล Charged Dash เสร็จไปเร็วๆ นี้หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งแชนเนล Charged Dash เสร็จไปเร็วๆ นี้หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthCharged Dash จะมีรัศมี +4 ให้กับพื้นที่ทำความเสียหายสุดท้ายของแต่ละคลื่นหมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthCharged Dash จะมีรัศมี +6 ให้กับพื้นที่ทำความเสียหายสุดท้ายของแต่ละคลื่นหมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthCharged Dash ทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthCharged Dash ทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 15%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Clarity 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Clarity 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCleave เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCleave เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cleave ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cleave ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Cold Snap 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Cold Snap 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cold Snap ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cold Snap ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Conductivity 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Conductivity 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายของ Consecrated Path ขึ้น 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายของ Consecrated Path ขึ้น 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Contagion 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Contagion 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Contagion ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Contagion ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Consecrated Path 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Consecrated Path 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Conversion Trap 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Conversion Trap 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Convocation 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Convocation 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Convocation 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Convocation 36%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCrackling Lance has 8% increased Cast Speedหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCrackling Lance has 16% increased Cast Speedหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCrackling Lance has 24% increased branching angleหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCrackling Lance has 36% increased branching angleหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCyclone เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCyclone เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 8%
The Eternal Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 12%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพลังชีวิตให้กับ Decoy Totem 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพลังชีวิตให้กับ Decoy Totem 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Decoy Totem ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Decoy Totem ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Desecrate 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Desecrate 30%
The Merciless LabyrinthDesecrate จะเสกศพเพิ่มอีก 2 ศพหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDesecrate จะเสกศพเพิ่มอีก 3 ศพหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Despair 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Despair 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มเอฟเฟคของ Despair Curse 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มเอฟเฟคของ Despair Curse 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Determination 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Determination 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDetonate Dead มีโอกาสที่ระเบิดจำนวนศพเพิ่ม 30% หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDetonate Dead มีโอกาสที่ระเบิดจำนวนศพเพิ่ม 45% หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Detonate Dead ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Detonate Dead ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDevouring Totem มีโอกาส 40% ที่จะดูดกลืนศพเพิ่มอีกหนึ่งศพหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDevouring Totem มีโอกาส 60% ที่จะดูดกลืนศพเพิ่มอีกหนึ่งศพหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มแรงดูดพลังให้กับ Devouring Totem 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มแรงดูดพลังให้กับ Devouring Totem 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Discipline 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Discipline 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความกว้างของลำแสงของสกิล Divine Ire 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความกว้างของลำแสงของสกิล Divine Ire 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDivine Ire จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมายขณะกำลังเก็บสเตจหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDivine Ire จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูลดอีก 2 เป้าหมายขณะกำลังเก็บสเตจหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Sentinel of Dominance 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Sentinel of Dominance 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sentinels of Dominance 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sentinels of Dominance 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dominating Blow 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dominating Blow 36%
The Merciless LabyrinthDominating Blow สามารถเสก Sentinel of Dominance ระดับเมจิคได้เพิ่ม 2 ตัวหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDominating Blow สามารถเสก Sentinel of Dominance ระดับเมจิคได้เพิ่ม 3 ตัวหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDominating Blow สามารถเสก Sentinel of Dominance ระดับแรร์ได้เพิ่ม 1 ตัวหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth40% เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lacerateหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth60% เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lacerateหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lacerate ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lacerate ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย กายภาพ (4–8) ถึง (10–15) ให้กับ Lacerate หากโจมตีศัตรูที่เลือดไหลหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–18) ถึง (20–25) ให้กับ Lacerate หากโจมตีศัตรูที่เลือดไหลหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDouble Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthDouble Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Double Strike 60%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Double Strike 90%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthDouble Strike มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า หากศัตรูติดสถานะ เลือดไหลหมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthDouble Strike มีโอกาส 15% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า หากศัตรูติดสถานะ เลือดไหลหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่า Dread Banner 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่า Dread Banner 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDual Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDual Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Dual Strike 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Dual Strike 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาของ Earthquake 20%
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาของ Earthquake 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthquake ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthquake ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 5% ต่อระยะเวลาทุกๆ 0.1 วินาทีหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 8% ต่อระยะเวลาทุกๆ 0.1 วินาทีหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthElemental Hit เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthElemental Hit เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthการโจมตีธาตุมี +20% เป็นโอกาสแช่แข็ง, ช็อค และลุกไหม้หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthการโจมตีธาตุมี +30% เป็นโอกาสแช่แข็ง, ช็อค และลุกไหม้หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Elemental Weakness 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Elemental Weakness 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Elemental Weakness 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Elemental Weakness 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 36%
The Eternal LabyrinthEnduring Cry มอบลูกแก้ว Endurance เพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Enfeeble 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Enfeeble 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Enfeeble 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Enfeeble 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Ethereal Knives 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Ethereal Knives 30%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthEthereal Knives เจาะเกราะได้อีกเป้าหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Arrow 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Arrow 24%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Explosive Arrow 10%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Explosive Arrow 15%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Fireball 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Fireball 12%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFireball มีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFireball มีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Scorching Ray ขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Scorching Ray ขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 10%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 15%
The Merciless LabyrinthPyroclast Mine ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูก
The Eternal LabyrinthPyroclast Mine ยิงกระสุนเพิ่ม 2 ลูก
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Firestorm 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Firestorm 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของการระเบิดของ Firestorm ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของการระเบิดของ Firestorm ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ ของ Fire Trap 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ ของ Fire Trap 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลา พื้นไฟ ของ Fire Trap 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลา พื้นไฟ ของ Fire Trap 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flameblast 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flameblast 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Flameblast ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Flameblast ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flame Dash 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flame Dash 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Flame Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Flame Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Flame Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Flame Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flame Surge 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flame Surge 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge ต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge ต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Flamethrower Trap ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthร่าย Flamethrower Trap ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthFlamethrower Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 10%หมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthFlamethrower Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 15%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Flamethrower Trap 20%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Flamethrower Trap 30%หมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthFlamethrower Trap มีไฟออกมาเพิ่มอีกสายหมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthFlamethrower Trap มีไฟออกมาเพิ่มอีก 2 สายหมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มจำนวนกระสุนของ Holy Flame Totem 1 ลูกหมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มจำนวนกระสุนของ Holy Flame Totem 2 ลูกหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Holy Flame Totem 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Holy Flame Totem 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจาก Holy Flame Totem เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูที่ได้รับ 6%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจาก Holy Flame Totem เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูที่ได้รับ 9%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthFlame Wall grants 19 to 28 Added Fire Damage to Projectilesหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFlame Wall grants 31 to 47 Added Fire Damage to Projectilesหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth+1 to maximum number of Flame Wallsหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flammability 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flammability 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flesh Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flesh Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีมินเนียลจากผลของ Flesh Offering 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีมินเนียลจากผลของ Flesh Offering 21%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth10% เพิ่มความเร็วในการร่าย Frostboltหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth15% เพิ่มความเร็วในการร่าย Frostboltหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFrostbolt มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFrostbolt มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Spirit Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Spirit Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpirit Offering จะนำ +8% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpirit Offering จะนำ +12% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flicker Strike 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flicker Strike 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flicker Strike 6% ต่อ Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flicker Strike 9% ต่อ Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 8%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 12%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Freezing Plus 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Freezing Plus 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Freezing Pulse 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Freezing Pulse 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth20% โอกาสที่ Frenzy จะได้เพิ่มจำนวน Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth30% โอกาสที่ Frenzy จะได้เพิ่มจำนวน Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy ต่อ Frenzy Charge 6%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy ต่อ Frenzy Charge 9%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frostbite 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frostbite 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Bomb 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Bomb 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Frost Bomb ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Frost Bomb ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthFrost Bomb ดีบัฟได้นานขึ้น 20%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthFrost Bomb ดีบัฟได้นานขึ้น 30%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthFrost Shield จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFrost Shield has +125 to maximum Life per Stageหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFrost Shield has +180 to maximum Life per Stageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Wall 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Wall 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frost Wall 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frost Wall 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ General's Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ General's Cry 30%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGeneral's Cry มีจำนวน นักรบเงา +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Glacial Cascade ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Glacial Cascade ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthGlacial Cascade gains 6% of Physical Damage as Extra Cold Damageหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGlacial Cascade gains 10% of Physical Damage as Extra Cold Damageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Glacial Hammer ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Glacial Hammer ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Grace 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Grace 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ground Slam ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ground Slam ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthGround Slam จะเพิ่มมุมขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGround Slam จะเพิ่มมุมขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Haste 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Haste 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Hatred 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Hatred 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHeavy Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHeavy Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHeavy Strike มีโอกาส 8% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่าหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHeavy Strike มีโอกาส 12% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่าหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งการทรมาน 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งการทรมาน 30%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSummoned Agony Crawler ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งธุลี 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งธุลี 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งน้ำแข็ง 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งน้ำแข็ง 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งความบริสุทธิ์ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งความบริสุทธิ์ 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Sentinels of Purity สูงสุด +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งสายฟ้า 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งสายฟ้า 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHexblast has 16% increased Area of Effectหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHexblast has 24% increased Area of Effectหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHexblast has 10% chance to not remove a Hexหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHexblast has 15% chance to not remove a Hexหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Holy Relic ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Holy Relic ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟของ Holy Relic ขึ้น 75%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟของ Holy Relic ขึ้น 100%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Ice Crash ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Ice Crash ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Crash ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Crash ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Ice Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Ice Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Ice Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Ice Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIce Nova มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +20%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthIce Nova มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Nova ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Nova ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthหนาวสั่นจากการปะทะของ Ice Nova จะลดความเร็วในการกระทำ ขั้นต่ำ 6%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthหนาวสั่นจากการปะทะของ Ice Nova จะลดความเร็วในการกระทำ ขั้นต่ำ 8%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 36%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มองศาของพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มองศาของพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Siphoning Trap 30%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Siphoning Trap 45%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthบีมของ Siphoning Trap ที่ยิงกลับเข้าผู้เล่นจะลดความเสียหายของบีมอื่นๆ 1% ต่อบีมแต่ละลำหมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthSiphoning Trap มีเอฟเฟคแช่เย็นมากขึ้น 25%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthSiphoning Trap มีเอฟเฟคแช่เย็นมากขึ้น 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthโอกาสได้รับ Power Charge 10% เมื่อคริติคอลด้วย Ice Spearหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthโอกาสได้รับ Power Charge 15% เมื่อคริติคอลด้วย Ice Spearหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Ice Spear ในรูปแบบที่สอง 200%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Ice Spear ในรูปแบบที่สอง 300%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthIce Spear ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูกหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเดินทางก่อนการเปลี่ยนร่างของ Ice Spear 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเดินทางก่อนการเปลี่ยนร่างของ Ice Spear 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Trap ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Trap ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIce Trap เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthIce Trap เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthImmortal Call จะ เพิ่มระยะเวลาบัฟ 20% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่เสียไป
The Eternal LabyrinthImmortal Call จะ เพิ่มระยะเวลาบัฟ 30% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่เสียไป
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Immortal Call 34%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Immortal Call 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Incinerate 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Incinerate 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIncinerate มีระดับสูงสุด +1 ระดับหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthIncinerate มีระดับสูงสุด +2 ระดับหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายให้กับ Incinerate ในแต่ละระดับ 10%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Infernal Blow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Infernal Blow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Infernal Blow ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Infernal Blow ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthดีบัฟ Infernal Blow จะแรงขึ้นอีกคิดเป็น 3% ของความเสียหายต่อชาร์จหมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthดีบัฟ Infernal Blow จะแรงขึ้นอีกคิดเป็น 5% ของความเสียหายต่อชาร์จหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Combust 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Intimidating Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Intimidating Cry 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Intimidating Cry 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Intimidating Cry 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Kinetic Blast ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Kinetic Blast ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthKinetic Blast มีโอกาส 50% เพิ่มจำนวนการระเบิดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthKinetic Blast มีโอกาส 75% เพิ่มจำนวนการระเบิดหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLancing Steel has 20% chance count as consuming Steel Shards without Consuming themหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLancing Steel has 30% chance count as consuming Steel Shards without Consuming themหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLancing Steel fires an additional Projectileหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLeap Slam เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLeap Slam เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Leap Slam ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Leap Slam ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Arrow ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Arrow ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มจำนวน Lightning Arrow โจมตีใส่ศัตรูหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม 2 จำนวน Lightning Arrow โจมตีใส่ศัตรูหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Lightning Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Lightning Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Lightning Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Lightning Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLightning Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 3 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthlightning_strike_additional_pierce_per_10_old [20]
The Eternal Labyrinthlightning_strike_additional_pierce_per_10_old [30]
The Merciless LabyrinthLightning Strike เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้าหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Strike เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 3 เป้าหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Tendrils ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Tendrils ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lightning Tendrill 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lightning Tendrill 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Lightning Spire Trap ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthร่าย Lightning Spire Trap ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Lightning Spire Trap 20%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Lightning Spire Trap 30%หมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthLightning Spire Trap คูลดาวน์เร็วขึ้น 10%หมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthLightning Spire Trap คูลดาวน์เร็วขึ้น 15%หมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthLightning Spire Trap ผ่าลงได้อีกแห่งหมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthlightning_trap_additional_pierce_per_10_old [20]
The Eternal Labyrinthlightning_trap_additional_pierce_per_10_old [30]
The Merciless LabyrinthLightning Trap เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้าหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Trap เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 3 เป้าหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLightning Trap เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Trap เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 10%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth25% increased Lightning Trap Lightning Ailment Effectหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth40% increased Lightning Trap Lightning Ailment Effectหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Lightning Warp 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Lightning Warp 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาของ Lightning Warp 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาของ Lightning Warp 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthMagma Orb ชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง
The Eternal LabyrinthMagma Orb ชิ่งเพิ่ม 1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Magma Orb ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Magma Orb ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Malevolence 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Malevolence 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Mirror Arrow และ Mirror Arrow Clones 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Mirror Arrow และ Mirror Arrow Clones 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Mirror Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Mirror Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthMolten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthMolten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Molten Strike ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Molten Strike ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 20% ที่จะเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run โดยไม่เสีย Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 30% ที่จะเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run โดยไม่เสีย Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Seismic Trap 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Seismic Trap 30%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthSeismic Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 10%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthSeismic Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 15%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthSeismic Trap ปล่อยคลื่นได้อีกลูกหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Poacher's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Poacher's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Poacher's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Poacher's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthโอกาสที่จะเพิ่มจำนวน Power Charge 30% หากถูกฆ่าโดย Power Siphon หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthโอกาสที่จะเพิ่มจำนวน Power Charge 45% หากถูกฆ่าโดย Power Siphon หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthPower Siphon เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthPower Siphon เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.07%)
The Merciless LabyrinthPower Siphon ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูกหมวก(0.07%)
The Eternal LabyrinthPower Siphon ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Precision 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Precision 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSniper's Mark has 20% increased Curse Effectหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSniper's Mark has 30% increased Curse Effectหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSniper's Mark has 30% increased Durationหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSniper's Mark has 45% increased Durationหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Puncture 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Puncture 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthPuncture มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPuncture มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Punishment 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Punishment 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Punishment 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Punishment 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Purifying Flame 20% ถ้าเล็งเป้าหมายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Purifying Flame 30% ถ้าเล็งเป้าหมายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จาก Purifying Flame ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่ม 6%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จาก Purifying Flame ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่ม 9%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Elements 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Elements 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 20%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRain of Arrows เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRain of Arrows เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rain of Arrows ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rain of Arrows ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRain of Arrows มีโอกาส 10% ที่จะยิงธนูได้อีกชุดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRain of Arrows มีโอกาส 15% ที่จะยิงธนูได้อีกชุดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผล Buff ของ Rallying Cry 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผล Buff ของ Rallying Cry 15%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRallying Cry ทำให้การโจมตี ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มรัศมีของ Reave 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มรัศมีของ Reave 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Reckoning 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Reckoning 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthฟื้นฟู มานา 10% ของ พลังชีวิต ที่ฟื้นฟูจาก Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthฟื้นฟู มานา 15% ของ พลังชีวิต ที่ฟื้นฟูจาก Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม 30% ให้กับเอฟเฟคออร่าของ Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม 45% ให้กับเอฟเฟคออร่าของ Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Righteous Fire ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Righteous Fire ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRighteous Fire ได้เพิ่มความเสียหายเวทย์ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRighteous Fire ได้เพิ่มความเสียหายเวทย์ 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Riposte 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Riposte 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษเพิ่ม 6% ต่อหนึ่งเสตจหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษเพิ่ม 8% ต่อหนึ่งเสตจหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthScourge Arrow สร้างสปอร์เพิ่มอีก 1 กอ ถ้าง้างเต็มที่หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการระเบิด Searing Bond ตำแหน่งของโทเทม 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการระเบิด Searing Bond ตำแหน่งของโทเทม 60%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSearing Bond เพิ่มการป้องกันธาตุ 24%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSearing Bond เพิ่มการป้องกันธาตุ 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Seismic Cry จะเพิ่มความเสียหาย 35%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Seismic Cry จะเพิ่มความเสียหาย 50%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSeismic Cry นับว่ามีค่าพลังอย่างน้อย 10 ระดับเสมอหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthShield Charge เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShield Charge เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
1เพิ่มความเสียหายต่อการโจมตีศัตรู 6%
1เพิ่มความเสียหายต่อการโจมตีศัตรู 9%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย วงแหวน ของ Shock Nova 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย วงแหวน ของ Shock Nova 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shock Nova ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shock Nova ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSigil of Power requires 10% reduced Mana Spent to gain a Stageหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSigil of Power requires 20% reduced Mana Spent to gain a Stageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthบัฟจาก Sigil of Power จะมอบ เพิ่มโอกาสคริติคอล 20% ต่อหนึ่งเสต็จ ด้วยหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthบัฟจาก Sigil of Power จะมอบ เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ต่อหนึ่งเสต็จ ด้วยหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 10% ที่ Smite จะสร้างฟ้าผ่าเพิ่มอีกเป้าหมายหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 15% ที่ Smite จะสร้างฟ้าผ่าเพิ่มอีกเป้าหมายหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลออร่าของ Smite ขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลออร่าของ Smite ขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSoulrend ทำให้ศัตรูติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึงจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSoulrend ทำให้ศัตรูติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึงจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มกระสุนของ Soulrend อีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthStorm Brand มีโอกาส 12% ที่จะชิ่งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Brand มีโอกาส 18% ที่จะชิ่งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthStorm Brand เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Brand เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 12% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสไม่ถูกติดมึนและขัดจังหวะร่าย Storm Burst 30%
The Eternal Labyrinthมีโอกาสไม่ถูกติดมึนและขัดจังหวะร่าย Storm Burst 45%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Burst ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Burst ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Burst มีโอกาส 15% ที่จะสร้างลูกบอลเพิ่มหนึ่งลูก
The Merciless LabyrinthStorm Burst มีโอกาส 10% ที่จะสร้างลูกบอลเพิ่มหนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Burst มีโอกาส 15% ที่จะสร้างลูกบอลเพิ่มหนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Sunder 10%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Sunder 15%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sunder 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sunder 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาระหว่างการเกิดคลื่นระเบิด ของสกิล Sunder 15%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาระหว่างการเกิดคลื่นระเบิด ของสกิล Sunder 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthได้รับ Fortify เมื่อโจมตีโดนศัตรูในระยะประชิดด้วยสกิล Shattering Steelหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthShattering Steel has 20% chance to not consume Steel Shardsหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShattering Steel has 30% chance to not consume Steel Shardsหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Shockwave Totem 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Shockwave Totem 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shockwave Totem ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shockwave Totem ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Trap 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Trap 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthExplosive Trap มีระเบิดย่อยอีกลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthExplosive Trap มีระเบิดย่อยอีก 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Galvanic Arrow ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Galvanic Arrow ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Galvanic Arrow ขึ้น 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Galvanic Arrow ขึ้น 24%
The Merciless LabyrinthSplitting Steel has 16% increased Area of Effectหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSplitting Steel has 24% increased Area of Effectหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSplitting Steel has 20% chance to not consume Steel Shardsหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSplitting Steel has 30% chance to not consume Steel Shardsหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Galvanic Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Galvanic Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Siege Ballista 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Siege Ballista 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSiege Ballista จะเพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSiege Ballista จะเพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Essence Drain 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Essence Drain 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Smoke Mine 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Smoke Mine 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSmoke Mine จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSmoke Mine จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpark ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpark ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 3 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสะเก็ดของ Spectral Shield Throw ปลิวเร็วขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสะเก็ดของ Spectral Shield Throw ปลิวเร็วขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpectral Shield Throw มีสะเก็ดเพิ่มอีก 3 ชิ้นหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpectral Shield Throw มีสะเก็ดเพิ่มอีก 5 ชิ้นหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดการชะลอ Projectile ของ Spectral Throw 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดการชะลอ Projectile ของ Spectral Throw 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spectral Throw 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spectral Throw 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpectres มี 8% เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpectres มี 12% เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Raised Spectre ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Raised Spectre ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Split Arrow 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Split Arrow 90%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSplit Arrow ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSplit Arrow ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 3 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Static Strike 30%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Static Strike 45%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Static Strike ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Static Strike ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthลำแสงของ Static Strike มีเป้าหมายสูงสุด +1 เป้าหมายหมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthลำแสงของ Static Strike มีเป้าหมายสูงสุด +2 เป้าหมายหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Stone Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Stone Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Stone Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Stone Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาของ Storm Call 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาของ Storm Call 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Call ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Call ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Orb of Storms 60%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Orb of Storms 90%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Orb of Storms ขึ้น 16%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Orb of Storms ขึ้น 24%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinth มีโอกาส 20% ที่จะได้ Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัวหากใช้ Summon Skeleton
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 40% ที่จะได้ Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัวหากใช้ Summon Skeleton
The Merciless Labyrinthมีโอกาสเสก Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัว 20% ถ้าใช้ Summon Skeletonหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสเสก Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัว 20% ถ้าใช้ Summon Skeletonหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก
The Eternal Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก
The Merciless Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sweep ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sweep ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Tectonic Slam 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Tectonic Slam 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +13%
The Eternal Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +20%
The Merciless Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +12%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +20%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthTempest Shield ชิ่งเพิ่ม 2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthTempest Shield ชิ่งเพิ่ม 3 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Temporal Chains 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Temporal Chains 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Temporal Chains 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Temporal Chains 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Tornado Shot 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Tornado Shot 90%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthTornado Shot ยิงอาวุธรองเพิ่มอีกดอก
The Eternal LabyrinthTornado Shot ยิงอาวุธรองเพิ่มอีกดอกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthToxic Rain นำ 6% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Toxic Rain ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthToxic Rain นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Toxic Rain ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthToxic Rain ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Vengeance 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Vengeance 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลา Fortify ของ Vigilant Strike 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลา Fortify ของ Vigilant Strike 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Viper Strike 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Viper Strike 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Viper Strike 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Viper Strike 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Vitality 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Vitality 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Void Sphere 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Void Sphere 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthEnemies in Void Sphere's range take up to 6% increased Damage, based on distance from the Void Sphereหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthEnemies in Void Sphere's range take up to 10% increased Damage, based on distance from the Void Sphereหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVoid Sphere has 12% increased Pulse Frequencyหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthVoid Sphere has 18% increased Pulse Frequencyหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vortex 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vortex 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 30% เมื่อร่ายบน Frostboltหมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 45% เมื่อร่ายบน Frostboltหมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Vortex 20%หมวก(0.07%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Vortex 30%หมวก(0.07%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vulnerability 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vulnerability 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่า War Banner 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่า War Banner 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Warlord's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Warlord's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Warlord's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Warlord's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthExposure ของ Wave of Conviction ทำให้ ค่าต้านทาน -4%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthExposure ของ Wave of Conviction ทำให้ ค่าต้านทาน -6%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wave of Conviction 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wave of Conviction 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Whirling Blade 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Whirling Blade 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลำแสงของสกิล Wild Strike ชิ่งเพิ่มอีก 4 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลำแสงของสกิล Wild Strike ชิ่งเพิ่มอีก 6 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wild Strike ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wild Strike ขึ้น 36%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Stage สูงสุดของ Winter Orb +2หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะส่งผล ของ Winter Orb 2% ต่อหนึ่ง Stageหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะส่งผล ของ Winter Orb 3% ต่อหนึ่ง Stageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wither 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wither 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wither 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wither 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Wrath 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Wrath 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthให้ซอมบี้มีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthให้ซอมบี้มีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Raised Zombie +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Raised Zombie +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Zealotry 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Zealotry 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVolatile Dead จะใช้ดูดกลืนศพเพิ่ม 1 ศพ
The Eternal LabyrinthVolatile Dead จะใช้ดูดกลืนศพเพิ่ม 1 ศพ
The Eternal LabyrinthVolatile Dead จะใช้ดูดกลืนศพเพิ่ม 1 ศพหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Volatile Dead 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Volatile Dead 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Volatile Dead ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Volatile Dead ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเลเวลของศพที่ Unearth เสก +3หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเลเวลของศพที่ Unearth เสก +5หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Unearth 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Unearth 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Unearth ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Unearth ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCremation จะสร้างเกเซอร์ศพได้ 1 จุดในขณะหนึ่งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cremation 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cremation 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Cremation ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Cremation ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bodyswap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bodyswap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Bodyswap ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Bodyswap ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSteelskin เสริมป้องกันกายภาพเพิ่มอีก 8%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSteelskin เสริมป้องกันกายภาพเพิ่มอีก 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthบัฟของ Steelskin รับความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthบัฟของ Steelskin รับความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางของ Dash 65%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางของ Dash 100%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDash จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDash จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Bladestorm สูงสุด +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sand Bladestorm 50%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sand Bladestorm 75%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bladestorm 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bladestorm 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Blood and Sand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Blood and Sand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthPerforate สร้างหนาม +1 จุดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPerforate สร้างหนาม +2 จุดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Perforate 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Perforate 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Perforate 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Perforate 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFrostblink จะคูลดาวน์เร็วขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFrostblink จะคูลดาวน์เร็วขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางสูงสุดของ Frostblink 50%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางสูงสุดของ Frostblink 75%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Flesh and Stone 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Flesh and Stone 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthChain Hook มีโอกาส 25% ที่จะมอบสถานะคลั่ง +1 ระดับเมื่อมันปะทะศัตรูหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthChain Hook มีโอกาส 40% ที่จะมอบสถานะคลั่ง +1 ระดับเมื่อมันปะทะศัตรูหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthรัศมีของ Chain Hook +1 หน่วยต่อสถานะคลั่งที่มี 12 ระดับหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chain Hook 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chain Hook 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดอัตราการสูญเสียสถานะ คลั่ง ของ Berserk 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดอัตราการสูญเสียสถานะ คลั่ง ของ Berserk 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลบัฟของ Berserk 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลบัฟของ Berserk 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormblast Mine 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormblast Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Stormblast Mine 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Stormblast Mine 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่าของ Stormblast Mine 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่าของ Stormblast Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Icicle Mine 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Icicle Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIcicle Mine มีตัวคูณคริติคอล +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthIcicle Mine มีตัวคูณคริติคอล +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 15%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPyroclast Mine ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Cobra Lash 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Cobra Lash 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Cobra Lash 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Cobra Lash 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCobra Lash ชิ่งเพิ่ม 2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCobra Lash ชิ่งเพิ่ม 3 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthWithering Step ทำให้ติดสถานะ Wither จำนวน 2 ระดับหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthWithering Step ทำให้ติดสถานะ Wither จำนวน 3 ระดับหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลสถานะ ลื่นไหล ของ Withering Step 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลสถานะ ลื่นไหล ของ Withering Step 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Venom Gyre 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Venom Gyre 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 12% ที่จะทำให้ติดสถานะ Wither เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ติดสถานะ Wither เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 20% ที่จะไม่เสียกระสุนที่โยนด้วย Whirling Blades
The Eternal LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 35% ที่จะไม่เสียกระสุนที่โยนด้วย Whirling Bladesหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthบัฟ Plague Bearer จะมอบตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +12% ระหว่างกำลัง แพร่โรคหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthบัฟ Plague Bearer จะมอบตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +20% ระหว่างกำลัง แพร่โรคหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthPlague Bearer สร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับทุก 3% ของปริมาณโรคระบาดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPlague Bearer สร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับทุก 5% ของปริมาณโรคระบาดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pestilent Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pestilent Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Pestilent Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Pestilent Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Pestilent Strike 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Pestilent Strike 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Carrion Golem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Carrion Golem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Carrion Golems 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Carrion Golems 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Carrion Golem ที่อัญเชิญมา +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Carrion Golem ที่อัญเชิญมา +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Skitterbot 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Skitterbot 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ Summon Skitterbots 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ Summon Skitterbots 20%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArtillery Ballista เจาะต้านทาน ไฟ 6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArtillery Ballista เจาะต้านทาน ไฟ 10%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArtillery Ballista ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArtillery Ballista ยิงกระสุนเพิ่ม 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthกระสุนของ โทเทมหน้าไม้ จะตกเป็นเส้นตั้งฉากแทนหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShrapnel Ballista ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthShrapnel Ballista เจาะทะลุเพิ่ม 4 เป้าหมายหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShrapnel Ballista เจาะทะลุเพิ่ม 6 เป้าหมายหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Shrapnel Ballista 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Shrapnel Ballista 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Kinetic Bolt 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Kinetic Bolt 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Kinetic Bolt 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Kinetic Bolt 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthKinetic Bolt เปลี่ยนทิศทางเพิ่มอีก 1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthKinetic Bolt เปลี่ยนทิศทางเพิ่มอีก 2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Blast 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Blast 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlade Blast จะระเบิดมีดเล่มต่อไปโดยมีพื้นที่การค้นหาเพิ่มขี้น 50%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlade Blast จะระเบิดมีดเล่มต่อไปโดยมีพื้นที่การค้นหาเพิ่มขี้น 75%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blade Blast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blade Blast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Stormbind 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Stormbind 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormbind 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormbind 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRune Blast จะเคลื่อนย้ายตัวละครของคุณไปยังอักขระที่ถูกระเบิด หากคุณไม่ได้ทำการระเบิดอักขระมาใน 1 วินาทีที่ผ่านมาหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRune Blast จะเคลื่อนย้ายตัวละครของคุณไปยังอักขระที่ถูกระเบิด หากคุณไม่ได้ทำการระเบิดอักขระมาใน 1.5 วินาทีที่ผ่านมาหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะลดมานาสำรอง 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะลดมานาสำรอง 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wintertide Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wintertide Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสเต็จสูงสุดของ Wintertide +2หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสเต็จสูงสุดของ Wintertide +4หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ของ Wintertide 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ของ Wintertide 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Penance Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Penance Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Penance Brand 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Penance Brand 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Penance Brand 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Penance Brand 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Earthshatter 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Earthshatter 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthshatter 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthshatter 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวนรอยแยกของ Earthshatter +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Arcanist Brand 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Arcanist Brand 12%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสกิลเวทย์ที่ถูกร่ายออกมาจาก Arcanist Brand จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟจาก Ensnaring Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟจาก Ensnaring Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ensnaring Arrow 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ensnaring Arrow 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟเผาไหม้ของสกิล Burning Arrow 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟเผาไหม้ของสกิล Burning Arrow 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 25%หมวก(0.04%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 40%หมวก(0.04%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 20%หมวก(0.04%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 30%หมวก(0.04%)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
หมวก
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Helmet /281 ⍟

  Item Synthesis Mods Helmet /281 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 70
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#71 ~ 125
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#126 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 230
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#231 ~ 280
 • ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#281 ~ 335
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#336 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที~ 32
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที33 ~ 64
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที65 ~ 200
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%~ 40
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (10–11)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%41 ~ 80
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (12–13)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%81 ~ 200
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#~ 40
 • ค่า เกราะ +(15–20)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#41 ~ 80
 • ค่า เกราะ +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#81 ~ 110
 • ค่า เกราะ +(31–40)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#111 ~ 150
 • ค่า เกราะ +(41–55)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#151 ~ 200
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 250
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#251 ~ 1000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#~ 35
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#36 ~ 75
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#76 ~ 105
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#106 ~ 145
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#146 ~ 195
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#196 ~ 245
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#246 ~ 1000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 75
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#76 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 125
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#126 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#176 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%31 ~ 60
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%61 ~ 90
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%91 ~ 120
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%121 ~ 145
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%146 ~ 200
 • เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (1–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 1400
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1401 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 10
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด11 ~ 20
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด21 ~ 30
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด31 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 12%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%~ 30
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%31 ~ 60
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%61 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 45
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้46 ~ 90
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้91 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 8%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#3 ~ 4
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (9–10)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#5 ~ 6
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#7 ~ 8
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#9 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +#~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม AoE ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม AoE ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +#~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม กระสุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม กระสุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เจมที่ใส่ไว้จะนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เจมที่ใส่ไว้จะนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า61 ~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เจมที่ใส่ไว้จะนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า111 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • นำ (3–5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก #%~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก #%41 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก #%81 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ #%~ 60
 • โอกาส (9–10)% ที่จะลุกไหม้
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ #%61 ~ 110
 • โอกาส (11–12)% ที่จะลุกไหม้
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ #%111 ~ 200
 • โอกาส (13–15)% ที่จะลุกไหม้
  level []
  level []
 • ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (7–10)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ออร่า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ออร่า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (15–20)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (21–25)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%~ -25
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-26 ~ -50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
  level []
  level []
 • ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ~ 2
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ3 ~ 5
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสำรอง #%~ -6
 • เจ็มที่ใส่มีการคูณมานาเพิ่มขึ้น 96%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสำรอง #%-7 ~ -12
 • เจ็มที่ใส่มีการคูณมานาเพิ่มขึ้น 94%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสำรอง #%-13 ~ -30
 • เจ็มที่ใส่มีการคูณมานาเพิ่มขึ้น 92%
  level []
  level []
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 65
 • มีโอกาส 1% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus66 ~ 100
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 30
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus31 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 250
 • เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus251 ~ 500
 • เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus~ 210
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus211 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค #%~ 60
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค #%61 ~ 120
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค #%121 ~ 200
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ~ 10
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ11 ~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ21 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#~ 1
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 8%
  level []
  level []
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (9–10)%
  level []
  level []
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายของ Skeletons (30–35)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 11
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร12 ~ 22
 • โอกาส (4–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร23 ~ 50
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []