หมวก Unique /103 ⍟

หมวก Unique /103 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
EzomytePeakEzomyte Peak Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
HelmetStr1Tear of Entropy Iron Hat
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +10
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%เมื่อพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการร่าย 9% ขณะพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
EzomytePeakEzomyte Hold Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
ไม่ติดสถานะ มึนงง
TheBaronThe Baron Close Helmet
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (10–20)%
เพิ่ม Strength ครึ่งหนึ่งของผู้เล่นให้มิเนียน
เพิ่มปริมาณซอมบี้ 1 ตัวต่อค่า Strength 500 แต้ม
ถ้ามี Strength 1000 หรือมากกว่า ความเสียหายที่ทำได้จากพวก Zombies จะถูกดูดมาเป็น Life ของคุณ (1.5–2)%
FormlessInFlamesThe Formless Flame Siege Helmet
ค่า เกราะ +(100–120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ได้รับความเสียหาย ไฟ -20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
HrimnorsResolveHrimnor's Resolve Samite Helmet
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +30%
เลี่ยงการถุกแช่แข็งหรือติดสถานะ Chilled หากเพิ่งใช้สกิลธาตุไฟไป
AbyssusAbyssus Ezomyte Burgonet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 40 ถึง 60 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ (40–50)%
Supporter1helmetBCowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟ ของคุณกลายเป็น 75%
AbyssusReplica Abyssus Ezomyte Burgonet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย ไฟ 40 ถึง 75 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 30 ถึง 65 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 10 ถึง 130 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหายจากธาตุที่ได้รับขึ้น (40–50)%
FormlessInFlamesUPGRADEThe Formless Inferno Royal Burgonet
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ต้านทาน ไฟ -30%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 8% เป็น ไฟ แทน
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
HelmetDexUnique2Goldrim Leather Cap
ค่า หลบหลีก +(30–50)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(30–40)%
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 4 ไปยังผู้โจมตีประชิด
FairgravesTricorneFairgraves' Tricorne Tricorne
ค่า มานาสูงสุด +(15–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 6 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 70%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ไม่ติดสถานะช็อต
HeatshiverHeatshiver Leather Hood
เพิ่มความเสียหายจากความเย็น (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลประเภทไฟเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหายไฟ (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลเย็นเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
HeatshiverFrostferno Leather Hood
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +2
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +2
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (450–500)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(20–30)%
RatsNestRat's Nest Ursine Pelt
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (60–75)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ลดขนาดตัวละครลง 10%
FurryheadofstarkonjaStarkonja's Head Silken Hood
ลดความเสียหายลงเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 50%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า Dexterity +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 25%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–130)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
AvianHelmetSaqawal's Flock Silken Hood
ใช้งานสกิล Tornado เลเวล 20 เมื่อคุณได้รับบัฟ Avian's Might หรือ Avian's Flight
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–15)%
Supporter1helmetACowl of the Cryophile Silken Hood
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของคุณกลายเป็น 75%
WolfheadAlpha's Howl Sinner Tricorne
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
โอกาส 25% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ลดมานาสำรอง 8%
TangmazuarmourhelmetAssailum Sinner Tricorne
ได้รับสกิล Snipe เลเวล 20
สกิล ธนู ที่ไม่ใช่แชนเนลที่ถูกใส่ไว้จะถูกใช้งานเองจากสกิล Snipe
สกิล ธนู ที่ใส่ไว้ที่ถูกใช้งานเองจะ ลดความเสียหาย อีก 33%
ค่า ความแม่นยำ +(350–500)
ค่า หลบหลีก +(350–500)
โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตี (7–10)% ขณะแชนเนล
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ (7–10)% ระหว่างที่กำลังแชนเนล
WolfheadReplica Alpha's Howl Sinner Tricorne
เลเวลหิน สาส์น ที่ใส่ +4
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 25%
ลดมานาสำรอง 8%
คุณจะไม่ถูกขัดขวาง
ObscurantisObscurantis Lion Pelt
ค่า ความแม่นยำ +(800–1000)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ
CrownofThornsCrown of Thorns Vine Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)
CrownofThornsMartyr's Crown Vine Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(110–130)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)
HyrrisMarkAsenath's Mark Iron Circlet
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
HyrrisMarkAsenath's Chant Iron Circlet
ใช้งานสกิล เวทย์ ที่ใส่ไว้เองเมื่อคุณทำการโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
Wreath_of_PhreciaWreath of Phrecia Iron Circlet
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ พื้นที่ส่งผลที่อัตรา 50% ของมันด้วย
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ ความเสียหายด้วย
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (15–25)%
ไม่ได้รับความเสียหาย Chaos
PhantasmlaFlameMark of the Red Covenant Tribal Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (25–45)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (130–150)%
ลดจำนวน Summoned Raging Spirit สูงสุดที่มีได้อีก 75%
การโจมตีของ Summon Raging Spirit จะทำให้ลุกไหม้ตลอด
ความเสียหายไฟที่ Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาสร้างจะกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ
WraithlordWraithlord Bone Circlet
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Spectre +1000
RavensCrownPlume of Pursuit Bone Circlet
ลดความเร็วในการร่าย (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–130)%
ลดความเสียหายของ การปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล อีก 80%
สกิลเวทย์จะทำ คริติคอล อย่างแน่นอนในการออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
สกิลเวทย์ไม่สามารถทำ คริติคอล ได้เลยหากไม่ใช่การออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
DoedresScornDoedre's Scorn Lunaris Circlet
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +2
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มความเสียหาย (10–20)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บคำสาปต่อครั้งใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
MawOfConquestMaw of Conquest Steel Circlet
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ไม่ได้รับผลจาก พิษ
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ความเสียหายที่ได้รับ (10–20)% ถูกเยียวยาเป็นพลังชีวิต
(มีเพียงความเสียหายจากการปะทะที่สามารถ Recoup ได้, เป็นเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะนั้นๆ)
ChitusApexChitus' Apex Necromancer Circlet
ค่า Strength +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 5%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
SpiderArmourHelmetFenumus' Toxins Necromancer Circlet
เสริมความเสียหาย เคออส (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Power Charge หากผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ติดผลจาก Spider's Web
มีโอกาส (6–10)% ที่จะทำศัตรูติดพิษต่อ Power Charge
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15–20)% ต่อหนึ่ง Power Charge
Aspect of the Spider จะทำให้ศัตรูติด Spider's Web และสถานะหน่วงเหนี่ยว (Hinder) ทุก 0.5 วินาทีแทน
TheDevouringDiademThe Devouring Diadem Necromancer Circlet
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 20%
ใช้งานสกิล Feast of Flesh ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
มีโอกาส 10% ที่เมื่อใช้สกิลจะเริ่มการฟื้นตัวของโล่พลังงานทันที
Eldritch Battery
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา
โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต
ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)

ExplorersVisionFireFlamesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch
ไม่สามารถลุกไหม้
(ศัตรูที่โดน Scorched จะถูกลดต้านทานธาตุได้สูงสุด 30% ขึ้นกับความเสียหายไฟจากการปะทะที่สร้างสถานะ Scorched, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้
ExplorersVisionFarsight Solaris Circlet
ExplorersVisionColdGalesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Brittle
ไม่สามารถสร้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ได้
(เมื่อปะทะศัตรูที่โดน Brittle จะเพิ่มโอกาสคริติคอลพื้นฐานได้สูงสุด +15% ขึ้นกับความเสียหายน้ำแข็งจากการปะทะที่สร้างสถานะ Brittle, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้
ExplorersVisionLightningThundersight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Sap
ไม่สามารถช็อต
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้
Supporter1helmetCCowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟฟ้า ของคุณกลายเป็น 75%
HelmetDexIntUnique1Rime Gaze Mind Cage
สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 30%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–200)%
ลดอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานลง 50%
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–22)%
ScoldsBridleScold's Bridle Mind Cage
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (80–100)%
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
เมื่อใช้สกิล คุณจะได้รับความเสียหาย กายภาพ 400% ของมานาที่ใช้ในการร่ายสกิลนั้น
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
CrownofEyesCrown of Eyes Hubris Circlet
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ต้านทาน ไฟ -30%
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย เวทย์ จะส่งผลต่อ การโจมตี ด้วยที่สัดส่วน 150%
YlfebanYlfeban's Trickery Hubris Circlet
ติดสกิล Shock Ground เลเวล 10 หากถูกโจมตีโดน
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–80) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–170)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–35)%
มีโอกาส 20% ที่จะสาปศัตรูที่ไม่ติดคำสาป ด้วยสาปสะกดแบบสุ่ม เมื่อปะทะ
PaleCouncilHelmetEber's Unification Hubris Circlet
ใช้งานสกิล Void Gaze เลเวล 10 เมื่อคุณใช้สกิล
ค่า มานาสูงสุด +(50–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
นำ (5–8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
UberElderHelmetIndigon Hubris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มมานาสูงสุด (6–10)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (8–10)% เมื่อคุณใช้ขวดยามานา
ถ้าขวดยาเป็นแบบค่อยๆ เติมมานาให้จะเติมชีวิตให้ด้วย
สกิลจะใช้มานาเพิ่มขึ้น (50–60)% ต่อทุกๆ 200 มานาที่เพิ่งใช้ไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–25)% ทุก 200 มานาที่ใช้ไปเร็วๆ นี้ เพิ่มสูงสุดที่ 2000%
ThePeregrineThe Peregrine Visored Sallet
ค่า ความแม่นยำ +500
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
DeidbellDeidbell Gilded Sallet
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
DeidbellDeidbellow Gilded Sallet
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ถ้าคุณใช้สกิล คำราม มาเร็วๆนี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้จะได้ เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
SkullheadSkullhead Secutor Helm
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +10%
มิเนียนมีค่า เกราะ +(300–350)
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 2% ต่อวินาที
BlacksuncrestBlack Sun Crest Lacquered Helmet
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า เกราะ (100–150)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Strength ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–15)%
ExtremeFocusThe Fledgling Lacquered Helmet
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
กระสุนไม่สามารถ ชน กับศัตรู ในระยะประชิด
ยิงไกล
(การปะทะจากการโจมตีด้วยกระสุนจะสร้างความเสียหายลดลง 20% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดเพิ่มขึ้น อีก 60% ขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
MagnificationCrest of Desire Fluted Bascinet
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +(5–8)
คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(30–50)%
สกิลที่ใส่ ทำความเสียหายเป็นสองเท่า
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
TheBringerofRainThe Bringer of Rain Nightmare Bascinet
สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาสบล็อคการโจมตี 6%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 20 ถึง 30 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(200–220)
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
ไม่สามารถใช้ชุดเกราะ
Extra gore
HelmetStrDex2uniqueDevoto's Devotion Nightmare Bascinet
ลดความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
ค่า Dexterity +(50–65)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 16%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
Mercury Footprints
HonourhomeHonourhome Soldier Helmet
เลเวลเจมที่ใส่ +(1–2)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (10–20)%
HonourhomeHonourhold Soldier Helmet
VeilOfTheNightVeil of the Night Great Helmet
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
เพิ่มค่า Global Defences (18–22)%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
ความต้านทานทางธาตุเป็น 0
VeilOfTheNightReplica Veil of the Night Great Helmet
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
การป้องกันเป็นศูนย์
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เพิ่ม ต้านทาน ทุกธาตุ (18–22)%
MaskoftheSpiritDrinkerMask of the Spirit Drinker Crusader Helmet
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 500 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1000 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1500 แต้ม
MindspiralMindspiral Aventail Helmet
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10–15)%
ค่า มานาสูงสุด +(100–120)
นำ (5–10)% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
ความเสียหายที่ได้รับ (5–10)% ถูกเยียวยาเป็นมานา
(มีเพียงความเสียหายจากการปะทะที่สามารถ Recoup ได้, เป็นเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะนั้นๆ)
ไม่สามารถดูดมานา
KitavasThirstKitava's Thirst Zealot Helmet
ลดความเร็วในการร่าย 15%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
มีโอกาส 50% ที่จะร่ายสกิลที่อยู่ในช่อง
ต้องใช้ Mana อย่างน้อย 100 เพื่อใช้สกิล
GeofrisCrestGeofri's Crest Great Crown
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
GeofrisCrestGeofri's Legacy Great Crown
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
จำนวน Holy Relic สูงสุดที่อัญเชิญได้ +1
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Holy Relics (20–25)%
TheEpiphanyForbidden Shako Great Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–134) เลเวล (15–25)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
TheEpiphanyReplica Forbidden Shako Great Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–134) เลเวล (1–10)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–134) เลเวล (25–35)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
CrabUniqueHelmetCraiceann's Chitin Magistrate Crown
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–7)%
จะไม่เสีย Crab Barrier เพิ่มหากเพิ่งเสียไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +3% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 5
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 10
MaskoftheStitchedDemonMask of the Stitched Demon Magistrate Crown
ค่า Intelligence +(40–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
ค่า Strength ไม่เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด
ค่า Intelligence ไม่เพิ่มค่ามานาสูงสุด
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 แต้ม
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตทุกๆ วินาที ต่อค่าเกราะพลังงานทุกๆ 500 แต้ม
TheImposing%20CrownCrown of the Tyrant Magistrate Crown
มี 1 Socket
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–175)
resist_all_% [-10]
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทานทุกชนิด -10%
เพิ่มความเสียหายไฟ 64 ถึง 96 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 56 ถึง 88 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีเขียวหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 16 ถึง 144 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีน้ำเงินหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายเคออส 47 ถึง 61 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีขาวหนึ่งรู
HelmetOfDominance2Mask of the Tribunal Magistrate Crown
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มค่า เกราะ (4–6)% ต่อค่า Strength ที่คุณมี 100 หน่วย
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ ตัวคูณคริติคอล +(6–8)% ต่อค่า Dexterity ที่คุณมี 100 หน่วย
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–4)% ต่อค่า Intelligence ที่คุณมี 100 หน่วย
ลดมานาสำลอง 1% ทุก 250 หน่วยของคุณสมบัติทุกชนิดรวมกัน
BrokenCrownThe Broken Crown Prophet Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast on Death เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 20%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–100)%
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(43–61)%
TheBrineCrownThe Brine Crown Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (240–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งลดลง 5%
ให้เกราะ +1500 ขณะอยู่กับที่
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60% ขณะอยู่กับที่
มีโอกาส 15% ที่จะสร้างพื้นที่หนาวเย็น เมื่อโดนปะทะจากการโจมตี
(คุณกำลังติดสถานะหนาวสั่น (Chill) ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่หนาวสั่น)
MinionHelmetSpeaker's Wreath Prophet Crown
ค่า Dexterity +(20–40)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มความเร็วการโจมตีของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
การโจมตีของ Minion จะสามารถฆ่าได้เฉพาะศัตรูที่ติดไฟ
CrownOfTheInwardEyeCrown of the Inward Eye Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวทย์ ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Body
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)
VollsVisionVoll's Vision Praetor Crown
ค่า เกราะ +(260–300)
ต้านทาน ไฟ +(26–32)%
ต้านทาน เคออส +(8–16)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด (8–12)% ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
MalachaisVisionMalachai's Vision Praetor Crown
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (29–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(150–200)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(32–40)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 250 แต้มต่อวินาที ถ้าไอเท็มที่สวมทั้งหมดเป็น Corrupted
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูมานา 35 ต่อวินาทีถ้าของที่ใส่ทุกชิ้นเป็น Corrupted
ถูก Corrupt
AhnsContemptAhn's Contempt Praetor Crown
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
จำนวน Power Charges สูงสุด -1
นำ (8–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส เมื่อ Power Charge เต็ม
ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจากคริติคอลน้อยลง 50% ถ้าไม่มี Power Charge
ElderGuardianMemory Vault Praetor Crown
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–160)
ค่า มานาสูงสุด +(150–200)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มมานาสำรอง 10%
ได้ค่าเกราะเท่ากับมานาที่สำรองไว้
CurtainCallCurtain Call Plague Mask
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +23
ลดความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (10–15)%
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (40–50)%
สกิลที่โยนทุ่นระเบิดจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Dexterity อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)
สกิลที่โยนทุ่นระเบิดจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Intelligence อย่างน้อย 800 หน่วย
MalachaisSimulaMalachai's Simula Iron Mask
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +10%
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)
MalachaisSimulaMalachai's Awakening Iron Mask
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (42–54) ถึง (78–88) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟ (54–64) ถึง (96–107) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–14) ถึง (160–173) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)
HelmetDexInt9xLeer Cast Festival Mask
ลดความเสียหาย 30%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
HelmetDexInt9xReplica Leer Cast Festival Mask
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา 30% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
ThreeDragonsThe Three Dragons Golden Mask
ต้านทาน ทุกธาตุ +(26–30)%
ความเสียหายทางไฟทำให้ติดสถานะช็อตแต่ไม่ติดสถานะลุกไหม้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ความเสียหายทางน้ำแข็งทำให้ติดสถานะลุกไหม้แต่ไม่ติดสถานะแช่แข็งหรือหนาวสั่น
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหายทางสายฟ้าจะแช่แข็งแต่ไม่ติดสถานะช็อต
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
MindBlockMaskWillclash Golden Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (350–400)%
โอกาสบล็อคเวท +5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โจมตีแบบธาตุได้แรงขึ้น (3–5)% ต่อทุกๆ Power Charge
ได้รับ Power Charge 1 ลูกทุกวินาทีหากคุณไม่ได้เสีย Power Charge มาเร็วๆ นี้
เสีย Power Charge ทั้งหมดเมื่อคุณบล็อค
TheGullThe Gull Raven Mask
ถ้าฆ่าศัตรูได้จะติดการใช้สกิล Create Lesser Shrine level 1
(Create Lesser Shrine มีช่วงเวลา Cooldown สักพักก่อนเวทเริ่มทำงาน)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มการแสดงผลของบัฟจากสถานบูชาขึ้น 75%
เพิ่มระยะเวลาของการแสดงผลจากสถานบูชาขึ้น 50%
ChillShockHarbingerMaskThe Tempest's Binding Callous Mask
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
EyeOfDesireEye of Malice Callous Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%
HarbingerHelmUpgradedThe Tempest's Liberation Callous Mask
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
CrownofthePaleKingCrown of the Pale King Regicide Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
สะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับการโจมตีระยะประชิด 100 ถึง 150
นำ 30% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต
PillarsOfArunGorgon's Gaze Regicide Mask
ได้รับสกิล Petrification Statue เลเวล 20
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เสริมป้องกันกายภาพ 5% ขณะเคลื่อนที่
บาดเจ็บจากการโจมตีแบบธาตุน้อยลง 5% ขณะอยู่กับที่
ThunderingWhispersMind of the Council Harlequin Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (230–260)%
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
+20% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
รับความเสียหาย ไฟฟ้า 30% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า ให้กับสกิลโจมตี เท่ากับ 6% ของค่ามานาสูงสุด
สูญเสีย มานา 3% ทุกครั้งที่คุณใช้สกิลโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–20)
TigerHelmetFarrul's Bite Harlequin Mask
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะได้รับผลของ Aspect of the Cat
การโจมตีคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่ผู้เล่นมี Cat's Stealth
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
TheVertexThe Vertex Vaal Mask
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (245–280)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน เคออส +(24–30)%
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
เจ็มที่ใส่ใช้มานาน้อยลง 50%
FractalthoughtsFractal Thoughts Vaal Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ตัวคุณคริติคอล +(25–40)% ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มค่า Dexterity 15% ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 1% ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม
พลังชีวิต +2 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม
FaceOfDivinityHeretic's Veil Deicide Mask
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
สนับสนุนเจมคำสาป Blasphemy ระดับ 22
ลดมานาสำรอง 12% ให้กับ Socketed ที่มีเจมของคำสาป
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (90–110)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–50)
DemigodstriumphDemigod's Triumph Golden Wreath
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(16–24)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2 ต่อวินาที
DemigodsImmortalityDemigod's Immortality Golden Visage
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%
MawOfMischiefMaw of Mischief Bone Helmet
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
ได้รับสกิล Death Wish เลเวล 20
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(45–65)
(20–30)% ลดการใช้ Mana ของ Minion Skills
มิเนียน จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)
ไอเทม หมวก /75 ⍟

ไอเทม หมวก /75 ⍟

Iconชื่อ
Iron Hat
เกราะ: 9
ต้องการ 9 Str
Cone Helmet
เกราะ: 38
ต้องการ เลเวล 7, 21 Str
Barbute Helmet
เกราะ: 92
ต้องการ เลเวล 18, 42 Str
Close Helmet
เกราะ: 130
ต้องการ เลเวล 26, 58 Str
Gladiator Helmet
เกราะ: 174
ต้องการ เลเวล 35, 75 Str
Reaver Helmet
เกราะ: 198
ต้องการ เลเวล 40, 85 Str
Siege Helmet
เกราะ: 237
ต้องการ เลเวล 48, 101 Str
Samite Helmet
เกราะ: 276
ต้องการ เลเวล 55, 114 Str
Ezomyte Burgonet
เกราะ: 346
ต้องการ เลเวล 60, 138 Str
Royal Burgonet
เกราะ: 377
ต้องการ เลเวล 65, 148 Str
Eternal Burgonet
เกราะ: 373
ต้องการ เลเวล 69, 138 Str
Leather Cap
อัตราการหลบหลีก: 19
ต้องการ เลเวล 3, 13 Dex
Tricorne
อัตราการหลบหลีก: 53
ต้องการ เลเวล 10, 27 Dex
Leather Hood
อัตราการหลบหลีก: 101
ต้องการ เลเวล 20, 46 Dex
Wolf Pelt
อัตราการหลบหลีก: 150
ต้องการ เลเวล 30, 66 Dex
Hunter Hood
อัตราการหลบหลีก: 203
ต้องการ เลเวล 41, 87 Dex
Noble Tricorne
อัตราการหลบหลีก: 232
ต้องการ เลเวล 47, 99 Dex
Ursine Pelt
อัตราการหลบหลีก: 276
ต้องการ เลเวล 55, 114 Dex
Silken Hood
อัตราการหลบหลีก: 346
ต้องการ เลเวล 60, 138 Dex
Sinner Tricorne
อัตราการหลบหลีก: 369
ต้องการ เลเวล 64, 138 Dex
Lion Pelt
อัตราการหลบหลีก: 380
ต้องการ เลเวล 70, 150 Dex
Vine Circlet
โล่พลังงาน: 6
ต้องการ เลเวล 3, 13 Int
Iron Circlet
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 8, 23 Int
Torture Cage
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 17, 40 Int
Tribal Circlet
โล่พลังงาน: 27
ต้องการ เลเวล 26, 58 Int
Bone Circlet
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 34, 73 Int
Lunaris Circlet
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 39, 83 Int
Steel Circlet
โล่พลังงาน: 46
ต้องการ เลเวล 48, 101 Int
Necromancer Circlet
โล่พลังงาน: 52
ต้องการ เลเวล 54, 112 Int
Solaris Circlet
โล่พลังงาน: 57
ต้องการ เลเวล 59, 122 Int
Mind Cage
โล่พลังงาน: 69
ต้องการ เลเวล 65, 138 Int
Hubris Circlet
โล่พลังงาน: 76
ต้องการ เลเวล 69, 154 Int
Battered Helm
เกราะ: 13
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 4, 8 Str, 8 Dex
Sallet
เกราะ: 37
อัตราการหลบหลีก: 37
ต้องการ เลเวล 13, 18 Str, 18 Dex
Visored Sallet
เกราะ: 64
อัตราการหลบหลีก: 64
ต้องการ เลเวล 23, 28 Str, 28 Dex
Gilded Sallet
เกราะ: 90
อัตราการหลบหลีก: 90
ต้องการ เลเวล 33, 38 Str, 38 Dex
Secutor Helm
เกราะ: 98
อัตราการหลบหลีก: 98
ต้องการ เลเวล 36, 42 Str, 42 Dex
Fencer Helm
เกราะ: 117
อัตราการหลบหลีก: 117
ต้องการ เลเวล 43, 49 Str, 49 Dex
Lacquered Helmet
เกราะ: 138
อัตราการหลบหลีก: 138
ต้องการ เลเวล 51, 57 Str, 57 Dex
Fluted Bascinet
เกราะ: 160
อัตราการหลบหลีก: 160
ต้องการ เลเวล 58, 64 Str, 64 Dex
Pig-Faced Bascinet
เกราะ: 229
อัตราการหลบหลีก: 159
ต้องการ เลเวล 63, 85 Str, 62 Dex
Nightmare Bascinet
เกราะ: 162
อัตราการหลบหลีก: 233
ต้องการ เลเวล 67, 62 Str, 85 Dex
Sorrow Mask
เกราะ: 42
อัตราการหลบหลีก: 42
ต้องการ เลเวล 15, 20 Str, 20 Dex
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (20–25)%
คุณมีสถานะ บีบอัด
เสริมป้องกันกายภาพ -15%
Atonement Mask
เกราะ: 122
อัตราการหลบหลีก: 122
ต้องการ เลเวล 45, 51 Str, 51 Dex
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (20–25)%
คุณมีสถานะ บีบอัด
เสริมป้องกันกายภาพ -15%
Penitent Mask
เกราะ: 185
อัตราการหลบหลีก: 185
ต้องการ เลเวล 75, 79 Str, 79 Dex
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ (20–25)%
คุณมีสถานะ บีบอัด
เสริมป้องกันกายภาพ -15%
Rusted Coif
เกราะ: 16
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 5, 9 Str, 9 Int
Soldier Helmet
เกราะ: 34
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 12, 16 Str, 16 Int
Great Helmet
เกราะ: 61
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 22, 27 Str, 27 Int
Crusader Helmet
เกราะ: 85
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 31, 36 Str, 36 Int
Aventail Helmet
เกราะ: 101
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 37, 42 Str, 42 Int
Zealot Helmet
เกราะ: 119
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 44, 50 Str, 50 Int
Great Crown
เกราะ: 143
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 53, 59 Str, 59 Int
Magistrate Crown
เกราะ: 160
โล่พลังงาน: 31
ต้องการ เลเวล 58, 64 Str, 64 Int
Prophet Crown
เกราะ: 224
โล่พลังงาน: 30
ต้องการ เลเวล 63, 85 Str, 62 Int
Praetor Crown
เกราะ: 161
โล่พลังงาน: 48
ต้องการ เลเวล 68, 62 Str, 91 Int
Imp Crown
เกราะ: 42
โล่พลังงาน: 9
ต้องการ เลเวล 15, 20 Str, 20 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ -10%
สกิลที่ใส่ทำให้ติดสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
Demon Crown
เกราะ: 122
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 45, 51 Str, 51 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ -10%
สกิลที่ใส่ทำให้ติดสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
Archdemon Crown
เกราะ: 185
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 75, 79 Str, 79 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ -10%
สกิลที่ใส่ทำให้ติดสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
Scare Mask
อัตราการหลบหลีก: 13
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 4, 8 Dex, 8 Int
Plague Mask
อัตราการหลบหลีก: 29
โล่พลังงาน: 7
ต้องการ เลเวล 10, 14 Dex, 14 Int
Iron Mask
อัตราการหลบหลีก: 48
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 17, 21 Dex, 21 Int
Festival Mask
อัตราการหลบหลีก: 77
โล่พลังงาน: 16
ต้องการ เลเวล 28, 33 Dex, 33 Int
Golden Mask
อัตราการหลบหลีก: 96
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 35, 40 Dex, 40 Int
Raven Mask
อัตราการหลบหลีก: 104
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 38, 44 Dex, 44 Int
Callous Mask
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 45, 51 Dex, 51 Int
Regicide Mask
อัตราการหลบหลีก: 141
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 52, 58 Dex, 58 Int
Harlequin Mask
อัตราการหลบหลีก: 157
โล่พลังงาน: 31
ต้องการ เลเวล 57, 64 Dex, 64 Int
Vaal Mask
อัตราการหลบหลีก: 207
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 62, 79 Dex, 72 Int
Deicide Mask
อัตราการหลบหลีก: 190
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 67, 73 Dex, 88 Int
Gale Crown
อัตราการหลบหลีก: 42
โล่พลังงาน: 9
ต้องการ เลเวล 15, 20 Dex, 20 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–4) ถึง (5–6)
การปะทะของคุณจะถือว่า ต้านทานน้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Winter Crown
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 45, 51 Dex, 51 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (28–35)
การปะทะของคุณจะถือว่า ต้านทานน้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Blizzard Crown
อัตราการหลบหลีก: 185
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 75, 79 Dex, 79 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (75–85) ถึง (115–128)
การปะทะของคุณจะถือว่า ต้านทานน้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Golden Wreath
ต้องการ เลเวล 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(16–24)
Golden Visage
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
Bone Helmet
เกราะ: 197
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 73, 76 Str, 76 Int
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
Labyrinth Enchantment Helmet /1281 ⍟

Labyrinth Enchantment Helmet /1281 ⍟

เลเวลModDrop Rate
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ball Lightning 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ball Lightning 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Blades 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Blades 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Frost Blades Projectile ขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Frost Blades Projectile ขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSummon Raging Spirit มีโอกาส 12% ที่จะเรียกมิเนียนเพิ่มหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSummon Raging Spirit มีโอกาส 18% ที่จะเรียกมิเนียนเพิ่มหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 20% ที่ Discharge จะสร้างความเสียหายโดยไม่เสียลูกแก้วหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 30% ที่ Discharge จะสร้างความเสียหายโดยไม่เสียลูกแก้วหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มรัศมีของ Discharge +3หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มรัศมีของ Discharge +5หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Anger 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Anger 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Cry 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Cry 40%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ancestral Protector Totem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ancestral Protector Totem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Warchief Totem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Warchief Totem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Blademaster Totem 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ancestral Blademaster Totem 40%
The Merciless Labyrinth12% เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม Ancestral Protectorหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth18% เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม Ancestral Protectorหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Ancestral Protector Totem +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Ancestral Protector Totem +36%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthAncestral Protector Totem ได้รับ 12% เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถูกใช้งานหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAncestral Protector Totem ได้รับ 18% เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถูกใช้งานหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Guardians 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Guardians 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Weapons 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Animated Weapons 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ น้ำแข็งคืบคลาน 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ น้ำแข็งคืบคลาน 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Armageddon Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Armageddon Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bane 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bane 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Barrage 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Barrage 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bear Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bear Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของ Blade Vortex 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของ Blade Vortex 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bladefall 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bladefall 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blast Rain 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blast Rain 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blazing Salvo 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blazing Salvo 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blight 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blight 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlink Arrow และ Blink Arrow Clones เพิ่มความเสียหาย 25%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlink Arrow และ Blink Arrow Clones เพิ่มความเสียหาย 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Burning Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Burning Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Caustic Arrow 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Caustic Arrow 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blade Flurry 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Blade Flurry 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Charged Dash 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Charged Dash 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cleave 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cleave 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cold Snap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cold Snap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Consecrated Path 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Consecrated Path 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Contagion 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Contagion 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายให้กับ Converted Enemies 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายให้กับ Converted Enemies 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Crackling Lance 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Crackling Lance 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cyclone 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cyclone 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Detonate Dead 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Detonate Dead 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Discharge 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Discharge 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Divine Ire 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Divine Ire 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lacerate 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lacerate 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Double Strike 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Double Strike 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dual Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dual Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Elemental Hit 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Elemental Hit 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Essence Drain 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Essence Drain 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ethereal Knives 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ethereal Knives 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Arrow 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Arrow 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 40%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Firestorm 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Firestorm 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fireball 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fireball 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Scorching Ray 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Scorching Ray 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Dash 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Dash 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flamethrower Trap 25%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flamethrower Trap 40%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Flame Totem 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Flame Totem 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flameblast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flameblast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flame Wall 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flame Wall 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flicker Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flicker Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Freezing Pulse 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Freezing Pulse 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frostbolt 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frostbolt 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Bomb 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frost Bomb 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Cascade 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Cascade 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Hammer 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Glacial Hammer 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ground Slam 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ground Slam 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Heavy Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Heavy Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งธุลี 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งธุลี 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งน้ำแข็ง 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งสายฟ้า 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย สาส์นแห่งสายฟ้า 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Hexblast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Hexblast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Relics 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Holy Relics 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Crash 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Crash 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Nova 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Nova 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siphoning Trap 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siphoning Trap 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Spear 25%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Spear 40%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Blow 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Infernal Blow 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Kinetic Blast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Kinetic Blast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lancing Steel 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lancing Steel 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Leap Slam 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Leap Slam 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Tendrils 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Tendrils 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Spire Trap 25%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Spire Trap 40%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Warp 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Lightning Warp 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Rolling Magma 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Rolling Magma 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Mirror Arrow และตัวโคลนของ Mirror Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Mirror Arrow และตัวโคลนของ Mirror Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผล 25% ให้สกิล Molten Shellหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผล 40% ให้สกิล Molten Shellหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Molten Shell 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Molten Shell 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Molten Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Molten Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Orb of Storms 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Orb of Storms 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthร่าย Orb of Storms ได้เร็วขึ้น 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthร่าย Orb of Storms ได้เร็วขึ้น 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Seismic Trap 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Seismic Trap 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Power Siphon 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Power Siphon 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Puncture 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Puncture 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Purifying Flame 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Purifying Flame 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Rain of Arrows 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Rain of Arrows 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสเปคเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสเปคเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟจาก Rallying Cry 10%
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟจาก Rallying Cry 15%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reave 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reave 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reckoning 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Reckoning 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Righteous Fire 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Righteous Fire 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Riposte 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Riposte 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Scourge Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Scourge Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Searing Bond 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Searing Bond 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shield Charge 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shield Charge 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shock Nova 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shock Nova 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Trap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Explosive Trap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sunder 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sunder 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Shattering Steel 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Shattering Steel 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shockwave Totem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Shockwave Totem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Galvanic Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Galvanic Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siege Ballista 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Siege Ballista 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dark Pact 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dark Pact 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Smite 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Smite 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Soulrend 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Soulrend 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spark 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spark 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Shield Throw 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Shield Throw 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Throw 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Spectral Throw 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Split Arrow 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Split Arrow 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Splitting Steel 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Splitting Steel 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Static Strike 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Static Strike 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Storm Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Storm Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Burst 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Burst 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Call 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Storm Call 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chaos Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chaos Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFlame Golem สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFlame Golem สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ice Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Ice Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Lightning Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Skeletons 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Skeletons 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stone Golems 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stone Golems 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Sweep 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Sweep 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Tectonic Slam 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Tectonic Slam 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tempest Shield 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tempest Shield 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tornado Shot 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Tornado Shot 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Toxic Rain 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Toxic Rain 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vengeance 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vengeance 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vigilant Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vigilant Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Viper Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Viper Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vortex 25%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Vortex 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Hydrosphere 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Hydrosphere 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wave of Conviction 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wave of Conviction 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Whirling Blades 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Whirling Blades 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Wild Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Wild Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Winter Orb 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Winter Orb 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 36%
The Merciless Labyrinthที่จะ Animated Guardian ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Animated Guardian ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Animate Weapon 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Animate Weapon 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างจำนวนการก๊อปปี้เพิ่มของ Animate Weapon 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างจำนวนการก๊อปปี้เพิ่มของ Animate Weapon 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArc จะชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง
The Eternal LabyrinthArc จะชิ่งเพิ่ม 1 ครั้งหมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthArc มีโอกาสถูกช็อต +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArc มีโอกาสถูกช็อต +30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 8% ต่อจำนวนครั้งที่ชิ่งมาหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Arc 12% ต่อจำนวนครั้งที่ชิ่งมาหมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthArcane Cloak จะใช้ มานา เพิ่มเข้าไปอีก 10% ของ มานา ที่มีหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArcane Cloak จะใช้ มานา เพิ่มเข้าไปอีก 15% ของ มานา ที่มีหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArcane Cloak จะมอบ ฟื้นฟูพลังชีวิต เท่ากับ 15% ของปริมาณ มานา ที่เสียไปในการใช้สกิลหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bane 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bane 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของคำสาปที่สร้างจาก Bane 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของคำสาปที่สร้างจาก Bane 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความถี่ในการทำงานของ Armageddon Brand 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความถี่ในการทำงานของ Armageddon Brand 12%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArmageddon Brand เจาะต้านทาน ไฟ 8% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArmageddon Brand เจาะต้านทาน ไฟ 12% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Warchief Totem ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Warchief Totem ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthAncestral Warchief Totem ได้รับ 20% ความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAncestral Warchief Totem ได้รับ 30% ความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Blademaster Totem ขึ้น 8%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ancestral Blademaster Totem ขึ้น 12%
The Merciless Labyrinthนำ 3% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ขณะที่โทเทม Ancestral Blademaster ทำงาน
The Eternal Labyrinthนำ 5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ขณะที่โทเทม Ancestral Blademaster ทำงาน
The Merciless Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Ancestral Cry จะเพิ่มความเสียหาย 35%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Ancestral Cry จะเพิ่มความเสียหาย 50%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAncestral Cry นับว่ามีค่าพลังอย่างน้อย 10 ระดับเสมอหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 36%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ น้ำแข็งคืบคลาน 24%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ พื้นที่หนาวเย็น จาก น้ำแข็งคืบคลาน 38%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Assassin's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Assassin's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Assassin's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Assassin's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดความเร็ว Projectile ของ Ball Lightning 30%
The Eternal Labyrinthลดความเร็ว Projectile ของ Ball Lightning 45%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ball Lightning ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ball Lightning ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBall Lightning ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBarrage เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBarrage เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBarrage ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูก
The Eternal LabyrinthBarrage ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBear Trap จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวน์ 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBear Trap จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวน์ 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthศัตรูที่โดน Bear Trap จะเจ็บหนักขึ้น5% จากกับดักหรือกับระเบิดหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthศัตรูที่โดน Bear Trap จะเจ็บหนักขึ้น10% จากกับดักหรือกับระเบิดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลของ Bladefall ขึ้น 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลของ Bladefall ขึ้น 90%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bladefall ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Bladefall ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthBladefall จะตกเพิ่มอีกระลอกหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Blade Vortex 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Blade Vortex 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Vortex ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Vortex ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthBlade Vortex มี ตัวคูณคริติคอล +2% ต่อมีดหนึ่งเล่มหมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthBlade Vortex มี ตัวคูณคริติคอล +3% ต่อมีดหนึ่งเล่มหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blast Rain 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blast Rain 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlast Rain ยิงกระสุนเพิ่ม 50 ลูก
The Eternal LabyrinthBlast Rain ยิงกระสุนเพิ่ม 100 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlazing Salvo ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthกระสุนของ Blazing Salvo จะตกในรัศมีที่มีความกว้างเพิ่ม 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthกระสุนของ Blazing Salvo จะตกในรัศมีที่มีความกว้างเพิ่ม 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blight ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blight ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlight จะมี Hinder นานขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlight จะมี Hinder นานขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Blink Arrow และ Blink Arrow Clones 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Blink Arrow และ Blink Arrow Clones 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Blink Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Blink Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlood Rage เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 8% หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlood Rage เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 12% หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlood Rage เพิ่มโอกาส 20% ในติด Frenzy Charge ในตอนที่สังหาร หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlood Rage เพิ่มโอกาส 30% ในติด Frenzy Charge ในตอนที่สังหาร หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Bone Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Bone Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBone Offering เพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตี +6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBone Offering เพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตี +9%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBurning Arrow จะมีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBurning Arrow จะมีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Burning Arrow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Burning Arrow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Caustic Arrow 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Caustic Arrow 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Caustic Arrow ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Caustic Arrow ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthCaustic Arrow มีโอกาส 14% ที่จะสร้างสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที ให้ศัตรูเมื่อปะทะหมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthCaustic Arrow มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที ให้ศัตรูเมื่อปะทะหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Chaos Golem ของคุณ 75%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Chaos Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Chaos Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Chaos Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
1
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Flurry ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Flurry ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีได้หาก Blade Flurry อยู่ในระดับสูงสุดหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 9% ที่จะหลบการโจมตีได้หาก Blade Flurry อยู่ในระดับสูงสุดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งแชนเนล Charged Dash เสร็จไปเร็วๆ นี้หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งแชนเนล Charged Dash เสร็จไปเร็วๆ นี้หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthCharged Dash จะมีรัศมี +4 ให้กับพื้นที่ทำความเสียหายสุดท้ายของแต่ละคลื่นหมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthCharged Dash จะมีรัศมี +6 ให้กับพื้นที่ทำความเสียหายสุดท้ายของแต่ละคลื่นหมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthCharged Dash ทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthCharged Dash ทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น 15%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Clarity 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Clarity 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCleave เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCleave เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cleave ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cleave ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Cold Snap 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Cold Snap 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cold Snap ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Cold Snap ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Conductivity 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Conductivity 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายของ Consecrated Path ขึ้น 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายของ Consecrated Path ขึ้น 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Contagion 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Contagion 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Contagion ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Contagion ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Consecrated Path 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Consecrated Path 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Conversion Trap 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Conversion Trap 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Convocation 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Convocation 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Convocation 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม Buff ผลของ Convocation 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Crackling Lance 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Crackling Lance 16%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มมุมรอยแยกของ Crackling Lance 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มมุมรอยแยกของ Crackling Lance 36%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCyclone เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCyclone เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 8%
The Eternal Labyrinthร่าย Dark Pact เร็วขึ้น 12%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Dark Pact ขึ้น 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพลังชีวิตให้กับ Decoy Totem 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพลังชีวิตให้กับ Decoy Totem 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Decoy Totem ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Decoy Totem ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Desecrate 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Desecrate 30%
The Merciless LabyrinthDesecrate จะเรียกศพเพิ่มอีก 2 ศพหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDesecrate จะเรียกศพเพิ่มอีก 3 ศพหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Despair 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Despair 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มเอฟเฟคของ Despair Curse 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มเอฟเฟคของ Despair Curse 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Determination 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Determination 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDetonate Dead มีโอกาสที่ระเบิดจำนวนศพเพิ่ม 30% หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDetonate Dead มีโอกาสที่ระเบิดจำนวนศพเพิ่ม 45% หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Detonate Dead ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Detonate Dead ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDevouring Totem มีโอกาส 40% ที่จะดูดกลืนศพเพิ่มอีกหนึ่งศพหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDevouring Totem มีโอกาส 60% ที่จะดูดกลืนศพเพิ่มอีกหนึ่งศพหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มแรงดูดพลังให้กับ Devouring Totem 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มแรงดูดพลังให้กับ Devouring Totem 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Discipline 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Discipline 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความกว้างของลำแสงของสกิล Divine Ire 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความกว้างของลำแสงของสกิล Divine Ire 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDivine Ire จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมายขณะกำลังเก็บสเตจหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDivine Ire จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูลดอีก 2 เป้าหมายขณะกำลังเก็บสเตจหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Sentinel of Dominance 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Sentinel of Dominance 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sentinels of Dominance 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Sentinels of Dominance 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dominating Blow 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Dominating Blow 36%
The Merciless LabyrinthDominating Blow สามารถอัญเชิญ Sentinel of Dominance ระดับเมจิกได้เพิ่ม 2 ตัวหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDominating Blow สามารถอัญเชิญ Sentinel of Dominance ระดับเมจิกได้เพิ่ม 3 ตัวหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDominating Blow สามารถอัญเชิญ Sentinel of Dominance ระดับแรร์ได้เพิ่ม 1 ตัวหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth40% เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lacerateหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth60% เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lacerateหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lacerate ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lacerate ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย กายภาพ (4–8) ถึง (10–15) ให้กับ Lacerate หากโจมตีศัตรูที่เลือดไหลหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–18) ถึง (20–25) ให้กับ Lacerate หากโจมตีศัตรูที่เลือดไหลหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDouble Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthDouble Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Double Strike 60%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Double Strike 90%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthDouble Strike มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า หากศัตรูติดสถานะ เลือดไหลหมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthDouble Strike มีโอกาส 15% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า หากศัตรูติดสถานะ เลือดไหลหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่า Dread Banner 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่า Dread Banner 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDual Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDual Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Dual Strike 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Dual Strike 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาของ Earthquake 20%
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาของ Earthquake 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthquake ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthquake ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 5% ต่อระยะเวลาทุกๆ 0.1 วินาทีหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Earthquake 8% ต่อระยะเวลาทุกๆ 0.1 วินาทีหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthElemental Hit เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthElemental Hit เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthการโจมตีธาตุมี +20% เป็นโอกาสแช่แข็ง, ช็อค และลุกไหม้หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthการโจมตีธาตุมี +30% เป็นโอกาสแช่แข็ง, ช็อค และลุกไหม้หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Elemental Weakness 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Elemental Weakness 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Elemental Weakness 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Elemental Weakness 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Enduring Cry 36%
The Eternal LabyrinthEnduring Cry มอบ Endurance Charge เพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Enfeeble 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Enfeeble 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Enfeeble 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Enfeeble 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Ethereal Knives 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Ethereal Knives 30%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthEthereal Knives เจาะเกราะได้อีกเป้าหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Arrow 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Arrow 24%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Explosive Arrow 10%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Explosive Arrow 15%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Fireball 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Fireball 12%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFireball มีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFireball มีโอกาสสร้างการเผาไหม้ +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Scorching Ray ขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Scorching Ray ขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 10%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 15%
The Merciless LabyrinthPyroclast Mine ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก
The Eternal LabyrinthPyroclast Mine ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูก
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Firestorm 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Firestorm 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของการระเบิดของ Firestorm ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของการระเบิดของ Firestorm ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ ของ Fire Trap 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ ของ Fire Trap 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Fire Trap 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลา พื้นไฟ ของ Fire Trap 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลา พื้นไฟ ของ Fire Trap 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flameblast 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flameblast 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Flameblast ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Flameblast ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flame Dash 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flame Dash 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Flame Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Flame Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Flame Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Flame Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flame Surge 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Flame Surge 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge ต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Flame Surge ต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Flamethrower Trap ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthร่าย Flamethrower Trap ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthFlamethrower Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 10%หมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthFlamethrower Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 15%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Flamethrower Trap 20%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Flamethrower Trap 30%หมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthFlamethrower Trap มีไฟออกมาเพิ่มอีกสายหมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthFlamethrower Trap มีไฟออกมาเพิ่มอีก 2 สายหมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthHoly Flame Totem ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthHoly Flame Totem ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูกหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Holy Flame Totem 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Holy Flame Totem 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจาก Holy Flame Totem เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูที่ได้รับ 6%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจาก Holy Flame Totem เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูที่ได้รับ 9%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthFlame Wall เพิ่มความเสียหายให้ กระสุน 19 ถึง 28หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFlame Wall เพิ่มความเสียหายให้ กระสุน 31 ถึง 47หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Flame Wall สูงสุด +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flammability 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flammability 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flesh Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Flesh Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีมินเนียลจากผลของ Flesh Offering 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีมินเนียลจากผลของ Flesh Offering 21%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth10% เพิ่มความเร็วในการร่าย Frostboltหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth15% เพิ่มความเร็วในการร่าย Frostboltหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFrostbolt มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFrostbolt มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Spirit Offering 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Spirit Offering 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpirit Offering จะนำ +8% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpirit Offering จะนำ +12% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flicker Strike 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Flicker Strike 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flicker Strike 6% ต่อ Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Flicker Strike 9% ต่อ Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 8%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 12%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Freezing Plus 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Freezing Plus 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Freezing Pulse 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Freezing Pulse 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinth20% โอกาสที่ Frenzy จะได้เพิ่มจำนวน Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinth30% โอกาสที่ Frenzy จะได้เพิ่มจำนวน Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy ต่อ Frenzy Charge 6%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Frenzy ต่อ Frenzy Charge 9%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frostbite 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frostbite 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Bomb 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Bomb 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Frost Bomb ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Frost Bomb ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthFrost Bomb ดีบัฟได้นานขึ้น 20%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthFrost Bomb ดีบัฟได้นานขึ้น 30%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthFrost Shield จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFrost Shield มีพลังชีวิต +125 ต่อสเตจหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFrost Shield มีพลังชีวิต +180 ต่อสเตจหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Wall 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Frost Wall 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frost Wall 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Frost Wall 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ General's Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ General's Cry 30%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGeneral's Cry มีจำนวน นักรบเงา +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Glacial Cascade ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Glacial Cascade ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthGlacial Cascade ได้รับความเสียหาย ภายภาพ 6% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGlacial Cascade ได้รับความเสียหาย ภายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthGlacial Hammer มีโอกาสทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGlacial Hammer มีโอกาสทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Glacial Hammer ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Glacial Hammer ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Grace 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Grace 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ground Slam ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ground Slam ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthGround Slam จะเพิ่มมุมขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthGround Slam จะเพิ่มมุมขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Haste 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Haste 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Hatred 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Hatred 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHeavy Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHeavy Strike เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHeavy Strike มีโอกาส 8% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่าหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHeavy Strike มีโอกาส 12% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่าหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งการทรมาน 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งการทรมาน 30%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthAgony Crawler ที่ถูกอัญเชิญ ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งธุลี 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งธุลี 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งน้ำแข็ง 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งน้ำแข็ง 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งความบริสุทธิ์ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งความบริสุทธิ์ 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Sentinels of Purity สูงสุด +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งสายฟ้า 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ สาส์นแห่งสายฟ้า 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะส่งผลของ Hexblast 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะส่งผลของ Hexblast 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthHexblast มีโอกาส 10% ที่จะไม่เสีย สาปสะกด หนึ่งอย่างหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthHexblast มีโอกาส 15% ที่จะไม่เสีย สาปสะกด หนึ่งอย่างหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Holy Relic ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Holy Relic ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟของ Holy Relic ขึ้น 75%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟของ Holy Relic ขึ้น 100%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Ice Crash ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Ice Crash ไปเสริมเป็น น้ำแข็งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Crash ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Crash ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Ice Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Ice Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Ice Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Ice Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIce Nova มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +20%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthIce Nova มีโอกาสทำให้ถูกแช่แข็ง +30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Nova ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Nova ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthหนาวสั่นจากการปะทะของ Ice Nova จะลดความเร็วในการกระทำ ขั้นต่ำ 6%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthหนาวสั่นจากการปะทะของ Ice Nova จะลดความเร็วในการกระทำ ขั้นต่ำ 8%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 24%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Shot 36%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มองศาของพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มองศาของพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Siphoning Trap 30%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Siphoning Trap 45%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthบีมของ Siphoning Trap ที่ยิงกลับเข้าผู้เล่นจะลดความเสียหายของบีมอื่นๆ 1% ต่อบีมแต่ละลำหมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthSiphoning Trap มีเอฟเฟคแช่เย็นมากขึ้น 25%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthSiphoning Trap มีเอฟเฟคแช่เย็นมากขึ้น 40%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthโอกาสได้รับ Power Charge 10% เมื่อคริติคอลด้วย Ice Spearหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthโอกาสได้รับ Power Charge 15% เมื่อคริติคอลด้วย Ice Spearหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Ice Spear ในรูปแบบที่สอง 200%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Ice Spear ในรูปแบบที่สอง 300%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthIce Spear ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเดินทางก่อนการเปลี่ยนร่างของ Ice Spear 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเดินทางก่อนการเปลี่ยนร่างของ Ice Spear 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Ice Trap 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Trap ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Trap ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIce Trap เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthIce Trap เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthImmortal Call จะ เพิ่มระยะเวลาบัฟ 20% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่เสียไป
The Eternal LabyrinthImmortal Call จะ เพิ่มระยะเวลาบัฟ 30% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่เสียไป
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Immortal Call 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Immortal Call 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 20%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Incinerate 30%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Incinerate 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Incinerate 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIncinerate มีระดับสูงสุด +1 ระดับหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthIncinerate มีระดับสูงสุด +2 ระดับหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายให้กับ Incinerate ในแต่ละระดับ 10%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Infernal Blow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Infernal Blow ไปเสริมเป็น ไฟหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Infernal Blow ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Infernal Blow ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthดีบัฟ Infernal Blow จะแรงขึ้นอีกคิดเป็น 3% ของความเสียหายต่อชาร์จหมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthดีบัฟ Infernal Blow จะแรงขึ้นอีกคิดเป็น 5% ของความเสียหายต่อชาร์จหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Infernal Cry 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Combust 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Intimidating Cry 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Intimidating Cry 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Intimidating Cry 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Intimidating Cry 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Kinetic Blast ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Kinetic Blast ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthKinetic Blast มีโอกาส 50% เพิ่มจำนวนการระเบิดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthKinetic Blast มีโอกาส 75% เพิ่มจำนวนการระเบิดหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLancing Steel มีโอกาส 20% ที่จะนับว่าใช้ Steel Shard โดยที่ไม่ได้ใช้จริงหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLancing Steel มีโอกาส 30% ที่จะนับว่าใช้ Steel Shard โดยที่ไม่ได้ใช้จริงหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLancing Steel ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLeap Slam เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLeap Slam เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Leap Slam ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Leap Slam ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Arrow ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Arrow ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มจำนวน Lightning Arrow โจมตีใส่ศัตรูหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม 2 จำนวน Lightning Arrow โจมตีใส่ศัตรูหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Lightning Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Lightning Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Lightning Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Lightning Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLightning Strike ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Strike ยิงกระสุนเพิ่มอีก 3 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthlightning_strike_additional_pierce_per_10_old [20]
The Eternal Labyrinthlightning_strike_additional_pierce_per_10_old [30]
The Merciless LabyrinthLightning Strike เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้าหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Strike เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 3 เป้าหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Tendrils ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Tendrils ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lightning Tendrill 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ Lightning Tendrill 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Lightning Spire Trap ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthร่าย Lightning Spire Trap ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Lightning Spire Trap 20%หมวก(0.05%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Lightning Spire Trap 30%หมวก(0.05%)
The Merciless LabyrinthLightning Spire Trap คูลดาวน์เร็วขึ้น 10%หมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthLightning Spire Trap คูลดาวน์เร็วขึ้น 15%หมวก(0.05%)
The Eternal LabyrinthLightning Spire Trap ผ่าลงได้อีกแห่งหมวก(0.05%)
The Merciless Labyrinthlightning_trap_additional_pierce_per_10_old [20]
The Eternal Labyrinthlightning_trap_additional_pierce_per_10_old [30]
The Merciless LabyrinthLightning Trap เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้าหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Trap เจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 3 เป้าหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthLightning Trap เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthLightning Trap เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 10%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเจ็บป่วย ไฟฟ้า จาก Lighting Trap มีผล เพิ่มขึ้น 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเจ็บป่วย ไฟฟ้า จาก Lighting Trap มีผล เพิ่มขึ้น 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Lightning Warp 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วใรการร่าย Lightning Warp 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาของ Lightning Warp 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาของ Lightning Warp 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRolling Magma ชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง
The Eternal LabyrinthRolling Magma ชิ่งเพิ่ม 1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rolling Magma ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rolling Magma ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Malevolence 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Malevolence 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Mirror Arrow และ Mirror Arrow Clones 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Mirror Arrow และ Mirror Arrow Clones 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Mirror Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Mirror Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthMolten Strike ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthMolten Strike ยิงกระสุนเพิ่มอีก 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Molten Strike ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Molten Strike ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 20% ที่จะเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run โดยไม่เสีย Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 30% ที่จะเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run โดยไม่เสีย Frenzy Chargeหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Phase Run 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Seismic Trap 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Seismic Trap 30%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthSeismic Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 10%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthSeismic Trap คูลดาวน์ได้เร็วขึ้น 15%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthSeismic Trap ปล่อยคลื่นได้อีกลูกหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Poacher's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Poacher's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Poacher's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Poacher's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthโอกาสที่จะเพิ่มจำนวน Power Charge 30% หากถูกฆ่าโดย Power Siphon หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthโอกาสที่จะเพิ่มจำนวน Power Charge 45% หากถูกฆ่าโดย Power Siphon หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthPower Siphon เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthPower Siphon เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.06%)
The Merciless LabyrinthPower Siphon ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูกหมวก(0.06%)
The Eternal LabyrinthPower Siphon ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Pride 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Precision 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Precision 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของคำสาปของ Sniper's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของคำสาปของ Sniper's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Sniper's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Sniper's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Puncture 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Puncture 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthPuncture มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPuncture มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Punishment 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Punishment 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Punishment 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Punishment 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Purifying Flame 20% ถ้าเล็งเป้าหมายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Purifying Flame 30% ถ้าเล็งเป้าหมายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จาก Purifying Flame ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่ม 6%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จาก Purifying Flame ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่ม 9%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Elements 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Elements 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 20%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 20%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRain of Arrows เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRain of Arrows เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rain of Arrows ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rain of Arrows ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRain of Arrows มีโอกาส 10% ที่จะยิงธนูได้อีกชุดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRain of Arrows มีโอกาส 15% ที่จะยิงธนูได้อีกชุดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผล Buff ของ Rallying Cry 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผล Buff ของ Rallying Cry 15%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRallying Cry ทำให้การโจมตี ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มรัศมีของ Reave 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มรัศมีของ Reave 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Reckoning 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Reckoning 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthฟื้นฟู มานา 10% ของ พลังชีวิต ที่ฟื้นฟูจาก Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthฟื้นฟู มานา 15% ของ พลังชีวิต ที่ฟื้นฟูจาก Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม 30% ให้กับเอฟเฟคออร่าของ Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม 45% ให้กับเอฟเฟคออร่าของ Rejuvenation Totemหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Righteous Fire ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Righteous Fire ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRighteous Fire ได้เพิ่มความเสียหายเวทย์ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRighteous Fire ได้เพิ่มความเสียหายเวทย์ 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Riposte 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Riposte 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษเพิ่ม 6% ต่อหนึ่งเสตจหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษเพิ่ม 8% ต่อหนึ่งเสตจหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthScourge Arrow สร้างสปอร์เพิ่มอีก 1 กอ ถ้าง้างเต็มที่หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการระเบิด Searing Bond ตำแหน่งของโทเทม 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการระเบิด Searing Bond ตำแหน่งของโทเทม 60%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSearing Bond เพิ่มการป้องกันธาตุ 24%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSearing Bond เพิ่มการป้องกันธาตุ 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Seismic Cry จะเพิ่มความเสียหาย 35%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthการโจมตีที่ถูกทำให้ ฮึกเหิม ด้วย Seismic Cry จะเพิ่มความเสียหาย 50%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSeismic Cry นับว่ามีค่าพลังอย่างน้อย 10 ระดับเสมอหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthShield Charge เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShield Charge เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%หมวก(0.09%)
1เพิ่มความเสียหายต่อการโจมตีศัตรู 6%
1เพิ่มความเสียหายต่อการโจมตีศัตรู 9%
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย วงแหวน ของ Shock Nova 40%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย วงแหวน ของ Shock Nova 60%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shock Nova ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shock Nova ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSigil of Power ต้องการการใช้มานาลดลง 10% เพื่อให้ได้ 1 สเตจหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSigil of Power ต้องการการใช้มานาลดลง 20% เพื่อให้ได้ 1 สเตจหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthบัฟจาก Sigil of Power จะมอบ เพิ่มโอกาสคริติคอล 20% ต่อหนึ่งเสต็จ ด้วยหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthบัฟจาก Sigil of Power จะมอบ เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ต่อหนึ่งเสต็จ ด้วยหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 10% ที่ Smite จะสร้างฟ้าผ่าเพิ่มอีกเป้าหมายหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 15% ที่ Smite จะสร้างฟ้าผ่าเพิ่มอีกเป้าหมายหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลออร่าของ Smite ขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลออร่าของ Smite ขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSoulrend ทำให้ศัตรูติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึงจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSoulrend ทำให้ศัตรูติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึงจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSoulrend ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthStorm Brand มีโอกาส 12% ที่จะชิ่งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Brand มีโอกาส 18% ที่จะชิ่งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthStorm Brand เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Brand เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 12% ของศัตรูที่ถูกเกาะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสไม่ถูกติดมึนและขัดจังหวะร่าย Storm Burst 30%
The Eternal Labyrinthมีโอกาสไม่ถูกติดมึนและขัดจังหวะร่าย Storm Burst 45%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Burst ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Burst ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Burst มีโอกาส 15% ที่จะสร้างลูกบอลเพิ่มหนึ่งลูก
The Merciless LabyrinthStorm Burst มีโอกาส 10% ที่จะสร้างลูกบอลเพิ่มหนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthStorm Burst มีโอกาส 15% ที่จะสร้างลูกบอลเพิ่มหนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Sunder 10%
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Sunder 15%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sunder 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sunder 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาระหว่างการเกิดคลื่นระเบิด ของสกิล Sunder 15%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาระหว่างการเกิดคลื่นระเบิด ของสกิล Sunder 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthได้รับ Fortify เมื่อโจมตีโดนศัตรูในระยะประชิดด้วยสกิล Shattering Steelหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthShattering Steel มีโอกาส 20% ที่จะไม่ใช้ Steel Shardหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShattering Steel มีโอกาส 30% ที่จะไม่ใช้ Steel Shardหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Shockwave Totem 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Shockwave Totem 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shockwave Totem ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Shockwave Totem ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Trap 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Explosive Trap 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthExplosive Trap มีระเบิดย่อยอีกลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthExplosive Trap มีระเบิดย่อยอีก 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthนำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Galvanic Arrow ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthนำ 15% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Galvanic Arrow ไปเสริมเป็น ไฟฟ้าหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Galvanic Arrow ขึ้น 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Galvanic Arrow ขึ้น 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Splitting Steel 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Splitting Steel 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSplitting Steel มีโอกาส 20% ที่จะไม่ใช้ Steel Shardหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSplitting Steel มีโอกาส 30% ที่จะไม่ใช้ Steel Shardหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Galvanic Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Galvanic Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Siege Ballista 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Siege Ballista 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSiege Ballista จะเพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSiege Ballista จะเพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Essence Drain 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Essence Drain 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Smoke Mine 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Smoke Mine 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSmoke Mine จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSmoke Mine จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpark ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpark ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 3 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสะเก็ดของ Spectral Shield Throw ปลิวเร็วขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสะเก็ดของ Spectral Shield Throw ปลิวเร็วขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpectral Shield Throw มีสะเก็ดเพิ่มอีก 3 ชิ้นหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpectral Shield Throw มีสะเก็ดเพิ่มอีก 5 ชิ้นหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดการชะลอ Projectile ของ Spectral Throw 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดการชะลอ Projectile ของ Spectral Throw 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spectral Throw 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็ว Projectile ของ Spectral Throw 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSpectres มี 8% เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSpectres มี 12% เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Raised Spectre ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Raised Spectre ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Split Arrow 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Split Arrow 90%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSplit Arrow ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSplit Arrow ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 3 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Static Strike 30%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Static Strike 45%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Static Strike ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Static Strike ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthลำแสงของ Static Strike มีเป้าหมายสูงสุด +1 เป้าหมายหมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthลำแสงของ Static Strike มีเป้าหมายสูงสุด +2 เป้าหมายหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthที่จะ Stone Golem ป้องกันทุกธาตุ +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthที่จะ Stone Golem ป้องกันทุกธาตุ +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Stone Golem ของคุณ 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลของ Buff มากขึ้นจาก Stone Golem ของคุณ 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาของ Storm Call 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาของ Storm Call 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Call ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Storm Call ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Orb of Storms 60%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Orb of Storms 90%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Orb of Storms ขึ้น 16%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Orb of Storms ขึ้น 24%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinth มีโอกาส 20% ที่จะได้ Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัวหากใช้ Summon Skeleton
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 40% ที่จะได้ Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัวหากใช้ Summon Skeleton
The Merciless Labyrinthมีโอกาสเสก Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัว 20% ถ้าใช้ Summon Skeletonหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสเสก Skeleton Warrior เพิ่มอีกตัว 20% ถ้าใช้ Summon Skeletonหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก
The Eternal Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก
The Merciless Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเมื่อปะทะด้วย Sweep จะมีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sweep ขึ้น 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Sweep ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Tectonic Slam 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Tectonic Slam 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +13%
The Eternal Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +20%
The Merciless Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +12%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthโอกาสรอยแยกของ Tectonic Slam จะแตกแขนง +20%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthTempest Shield ชิ่งเพิ่มอีก 2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthTempest Shield ชิ่งเพิ่มอีก 3 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Temporal Chains 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Temporal Chains 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Temporal Chains 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Temporal Chains 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Tornado Shot 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Tornado Shot 90%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthTornado Shot ยิงอาวุธรองเพิ่มอีกดอก
The Eternal LabyrinthTornado Shot ยิงอาวุธรองเพิ่มอีกดอกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthToxic Rain นำ 6% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Toxic Rain ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthToxic Rain นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ Toxic Rain ไปเสริมเป็น เคออสหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthToxic Rain ยิงศรเพิ่มอีก 1 ดอกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Vengeance 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Vengeance 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลา Fortify ของ Vigilant Strike 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลา Fortify ของ Vigilant Strike 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Viper Strike 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอล Viper Strike 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Viper Strike 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Viper Strike 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Vitality 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Vitality 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Void Sphere 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ Void Sphere 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthศัตรูที่อยู่ในระยะของ Void Sphere รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 6% ขึ้นอยู่กับระยะห่างจาก Void Sphereหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthศัตรูที่อยู่ในระยะของ Void Sphere รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 10% ขึ้นอยู่กับระยะห่างจาก Void Sphereหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม ความถี่ในการปล่อยพลัง ของ Void Sphere 12%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม ความถี่ในการปล่อยพลัง ของ Void Sphere 18%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 16%
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 24%
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vortex 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vortex 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 30% เมื่อร่ายบน Frostboltหมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Vortex ขึ้น 45% เมื่อร่ายบน Frostboltหมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Vortex 20%หมวก(0.06%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Vortex 30%หมวก(0.06%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vulnerability 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Vulnerability 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่ม ความถี่ในการปล่อยพลัง ของ Hydrosphere 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่ม ความถี่ในการปล่อยพลัง ของ Hydrosphere 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthศัตรูที่เปียกปอนจาก Hydrosphere มีสถานะ Cold Exposure กับ Lightning Exposure ทำให้มีต้านทาน -4%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthศัตรูที่เปียกปอนจาก Hydrosphere มีสถานะ Cold Exposure กับ Lightning Exposure ทำให้มีต้านทาน -6%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่า War Banner 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่า War Banner 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Warlord's Mark 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มการแสดงผลคำสาบ Warlord's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Warlord's Mark 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Warlord's Mark 45%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthExposure ของ Wave of Conviction ทำให้ ค่าต้านทาน -4%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthExposure ของ Wave of Conviction ทำให้ ค่าต้านทาน -6%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wave of Conviction 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wave of Conviction 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Whirling Blade 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Whirling Blade 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลำแสงของสกิล Wild Strike ชิ่งเพิ่มอีก 4 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลำแสงของสกิล Wild Strike ชิ่งเพิ่มอีก 6 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wild Strike ขึ้น 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wild Strike ขึ้น 36%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Stage สูงสุดของ Winter Orb +2หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะส่งผล ของ Winter Orb 2% ต่อหนึ่ง Stageหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะส่งผล ของ Winter Orb 3% ต่อหนึ่ง Stageหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wither 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Wither 36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wither 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Wither 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Wrath 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Wrath 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthให้ซอมบี้มีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthให้ซอมบี้มีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Raised Zombie +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Raised Zombie +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Zealotry 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Zealotry 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVolatile Dead จะใช้ดูดกลืนศพเพิ่ม 1 ศพ
The Eternal LabyrinthVolatile Dead จะใช้ดูดกลืนศพเพิ่ม 1 ศพ
The Eternal LabyrinthVolatile Dead จะใช้ดูดกลืนศพเพิ่ม 1 ศพหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Volatile Dead 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Volatile Dead 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Volatile Dead ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Volatile Dead ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเลเวลของศพที่ Unearth เสก +3หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเลเวลของศพที่ Unearth เสก +5หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Unearth 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Unearth 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Unearth ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Unearth ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCremation จะสร้างเกเซอร์ศพได้ 1 จุดในขณะหนึ่งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cremation 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Cremation 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Cremation ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Cremation ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bodyswap 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหาย Bodyswap 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthร่าย Bodyswap ได้เร็วขึ้น 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthร่าย Bodyswap ได้เร็วขึ้น 12%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthSteelskin เสริมป้องกันกายภาพเพิ่มอีก 8%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthSteelskin เสริมป้องกันกายภาพเพิ่มอีก 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthบัฟของ Steelskin รับความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthบัฟของ Steelskin รับความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 45%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางของ Dash 65%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางของ Dash 100%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthDash จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthDash จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวน Bladestorm สูงสุด +1หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sand Bladestorm 50%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sand Bladestorm 75%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bladestorm 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Bladestorm 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Blood and Sand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Blood and Sand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthPerforate สร้างหนาม +1 จุดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPerforate สร้างหนาม +2 จุดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Perforate 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Perforate 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Perforate 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Perforate 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthFrostblink จะคูลดาวน์เร็วขึ้น 20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthFrostblink จะคูลดาวน์เร็วขึ้น 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางสูงสุดของ Frostblink 50%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเดินทางสูงสุดของ Frostblink 75%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Flesh and Stone 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรอง ของ Flesh and Stone 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthChain Hook มีโอกาส 25% ที่จะมอบสถานะคลั่ง +1 ระดับเมื่อมันปะทะศัตรูหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthChain Hook มีโอกาส 40% ที่จะมอบสถานะคลั่ง +1 ระดับเมื่อมันปะทะศัตรูหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthรัศมีของ Chain Hook +1 หน่วยต่อสถานะคลั่งที่มี 12 ระดับหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chain Hook 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Chain Hook 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดอัตราการสูญเสียสถานะ คลั่ง ของ Berserk 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดอัตราการสูญเสียสถานะ คลั่ง ของ Berserk 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลบัฟของ Berserk 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลบัฟของ Berserk 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormblast Mine 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormblast Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Stormblast Mine 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Stormblast Mine 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของออร่าของ Stormblast Mine 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของออร่าของ Stormblast Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Icicle Mine 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Icicle Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Icicle Mine 15%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthIcicle Mine มีตัวคูณคริติคอล +20%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthIcicle Mine มีตัวคูณคริติคอล +30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pyroclast Mine 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโยน Pyroclast Mine 15%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPyroclast Mine ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Cobra Lash 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Cobra Lash 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Cobra Lash 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Cobra Lash 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthCobra Lash ชิ่งเพิ่ม 2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthCobra Lash ชิ่งเพิ่ม 3 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthWithering Step ทำให้ติดสถานะ Wither จำนวน 2 ระดับหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthWithering Step ทำให้ติดสถานะ Wither จำนวน 3 ระดับหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลสถานะ ลื่นไหล ของ Withering Step 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลสถานะ ลื่นไหล ของ Withering Step 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Venom Gyre 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Venom Gyre 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 12% ที่จะทำให้ติดสถานะ Wither เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ติดสถานะ Wither เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 15% ที่จะไม่เสียกระสุนที่โยนด้วย Whirling Blades
The Eternal LabyrinthVenom Gyre มีโอกาส 25% ที่จะไม่เสียกระสุนที่โยนด้วย Whirling Bladesหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthบัฟ Plague Bearer จะมอบตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +12% ระหว่างกำลัง แพร่โรคหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthบัฟ Plague Bearer จะมอบตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +20% ระหว่างกำลัง แพร่โรคหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthPlague Bearer สร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับทุก 3% ของปริมาณโรคระบาดหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthPlague Bearer สร้างความเสียหายขึ้นอยู่กับทุก 5% ของปริมาณโรคระบาดหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pestilent Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Pestilent Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Pestilent Strike 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาของ Pestilent Strike 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Pestilent Strike 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Pestilent Strike 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Carrion Golem 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Carrion Golem 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Carrion Golems 100%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก Carrion Golems 150%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Carrion Golem ที่อัญเชิญมา +24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthต้านทาน ทุกธาตุ ของ Carrion Golem ที่อัญเชิญมา +36%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Skitterbot 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Skitterbot 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthลดมานาสำรองของ Summon Skitterbots 14%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthลดมานาสำรองของ Summon Skitterbots 20%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArtillery Ballista เจาะต้านทาน ไฟ 6%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArtillery Ballista เจาะต้านทาน ไฟ 10%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthArtillery Ballista ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthArtillery Ballista ยิงกระสุนเพิ่ม 2 ลูกหมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthกระสุนของ โทเทมหน้าไม้ จะตกเป็นเส้นตั้งฉากแทนหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShrapnel Ballista ยิงศรเพิ่มอีก 1 ดอกหมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthShrapnel Ballista เจาะทะลุเพิ่มอีก 4 เป้าหมายหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthShrapnel Ballista เจาะทะลุเพิ่มอีก 6 เป้าหมายหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Shrapnel Ballista 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Shrapnel Ballista 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Kinetic Bolt 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Kinetic Bolt 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Kinetic Bolt 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วกระสุนของ Kinetic Bolt 30%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthKinetic Bolt เปลี่ยนทิศทางเพิ่มอีก 1 ครั้งหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthKinetic Bolt เปลี่ยนทิศทางเพิ่มอีก 2 ครั้งหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Blast 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Blade Blast 24%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthBlade Blast จะระเบิดมีดเล่มต่อไปโดยมีพื้นที่การค้นหาเพิ่มขี้น 50%หมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthBlade Blast จะระเบิดมีดเล่มต่อไปโดยมีพื้นที่การค้นหาเพิ่มขี้น 75%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blade Blast 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Blade Blast 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Stormbind 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Stormbind 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormbind 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Stormbind 40%หมวก(0.09%)
The Merciless LabyrinthRune Blast จะเคลื่อนย้ายตัวละครของคุณไปยังอักขระที่ถูกระเบิด หากคุณไม่ได้ทำการระเบิดอักขระมาใน 1 วินาทีที่ผ่านมาหมวก(0.09%)
The Eternal LabyrinthRune Blast จะเคลื่อนย้ายตัวละครของคุณไปยังอักขระที่ถูกระเบิด หากคุณไม่ได้ทำการระเบิดอักขระมาใน 1.5 วินาทีที่ผ่านมาหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะลดมานาสำรอง 10%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะลดมานาสำรอง 15%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสกิลที่ถูกเสริมด้วย Spellslinger จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wintertide Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Wintertide Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthสเต็จสูงสุดของ Wintertide +2หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสเต็จสูงสุดของ Wintertide +4หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ของ Wintertide 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ของ Wintertide 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Penance Brand 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Penance Brand 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Penance Brand 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Penance Brand 12%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Penance Brand 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Penance Brand 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Earthshatter 25%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายของ Earthshatter 40%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthshatter 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Earthshatter 24%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthจำนวนรอยแยกของ Earthshatter +1 เส้นหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Arcanist Brand 8%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการร่ายของ Arcanist Brand 12%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthสกิลเวทย์ที่ถูกร่ายออกมาจาก Arcanist Brand จะทำให้ศัตรู เสียขวัญ เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อปะทะหมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟจาก Ensnaring Arrow 20%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟจาก Ensnaring Arrow 30%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ensnaring Arrow 60%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ensnaring Arrow 90%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟเผาไหม้ของสกิล Burning Arrow 16%หมวก(0.09%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มผลของดีบัฟเผาไหม้ของสกิล Burning Arrow 24%หมวก(0.09%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 25%หมวก(0.04%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 40%หมวก(0.04%)
The Merciless Labyrinthลดระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 20%หมวก(0.04%)
The Eternal Labyrinthลดระยะเวลาส่งผลของ Explosive Arrow 30%หมวก(0.04%)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
หมวก
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)% ถ้ามีมลทิน
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • Item Synthesis Mods Helmet /281 ⍟

  Item Synthesis Mods Helmet /281 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 70
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
 • ค่า มานาสูงสุด +#71 ~ 125
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
 • ค่า มานาสูงสุด +#126 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 230
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
 • ค่า มานาสูงสุด +#231 ~ 280
 • ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
 • ค่า มานาสูงสุด +#281 ~ 335
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
 • ค่า มานาสูงสุด +#336 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที~ 32
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที33 ~ 64
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที65 ~ 200
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%~ 40
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (10–11)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%41 ~ 80
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (12–13)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%81 ~ 200
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • ค่า Strength +(18–20)
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • จำนวน Power Charges สูงสุด +1
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
 • ค่า เกราะ +#~ 40
 • ค่า เกราะ +(15–20)
 • ค่า เกราะ +#41 ~ 80
 • ค่า เกราะ +(21–30)
 • ค่า เกราะ +#81 ~ 110
 • ค่า เกราะ +(31–40)
 • ค่า เกราะ +#111 ~ 150
 • ค่า เกราะ +(41–55)
 • ค่า เกราะ +#151 ~ 200
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 250
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
 • ค่า เกราะ +#251 ~ 1000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
 • ค่า หลบหลีก +#~ 35
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
 • ค่า หลบหลีก +#36 ~ 75
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
 • ค่า หลบหลีก +#76 ~ 105
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
 • ค่า หลบหลีก +#106 ~ 145
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
 • ค่า หลบหลีก +#146 ~ 195
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • ค่า หลบหลีก +#196 ~ 245
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
 • ค่า หลบหลีก +#246 ~ 1000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 75
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#76 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 125
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#126 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#176 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (10–15)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%31 ~ 60
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–13)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%61 ~ 90
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (14–15)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%91 ~ 120
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (16–17)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%121 ~ 145
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (18–20)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%146 ~ 200
 • เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (1–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (4–5)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 1400
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#1401 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
 • ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 10
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด11 ~ 20
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด21 ~ 30
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด31 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 12%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
 • เลเวลเจมที่ใส่ +1
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%~ 30
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%31 ~ 60
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%61 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 45
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้46 ~ 90
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้91 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 8%
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#3 ~ 4
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (9–10)%
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#5 ~ 6
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#7 ~ 8
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +#9 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
 • เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +#~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม AoE ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม AoE ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +#~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม กระสุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม กระสุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า61 ~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะนำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า111 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
 • นำ (3–5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก #%~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก #%41 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก #%81 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)%
 • เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ #%~ 60
 • โอกาส (9–10)% ที่จะลุกไหม้
 • เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ #%61 ~ 110
 • โอกาส (11–12)% ที่จะลุกไหม้
 • เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ #%111 ~ 200
 • โอกาส (13–15)% ที่จะลุกไหม้
 • ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (7–10)%
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ออร่า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ออร่า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +1
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (15–20)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (21–25)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%~ -25
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-26 ~ -50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
 • ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ~ 2
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ3 ~ 5
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มมานาสำรอง #%~ -6
 • เจ็มที่ใส่มีการคูณมานาเพิ่มขึ้น 96%
 • เพิ่มมานาสำรอง #%-7 ~ -12
 • เจ็มที่ใส่มีการคูณมานาเพิ่มขึ้น 94%
 • เพิ่มมานาสำรอง #%-13 ~ -30
 • เจ็มที่ใส่มีการคูณมานาเพิ่มขึ้น 92%
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 65
 • มีโอกาส 1% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus66 ~ 100
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 30
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus31 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
 • เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 250
 • เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (8–10)%
 • เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (8–10)%
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (8–10)%
 • เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus251 ~ 500
 • เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (12–15)%
 • มีโอกาส #% ที่จะร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus~ 210
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (10–12)%
 • มีโอกาส #% ที่จะร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus211 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (13–15)%
 • เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค #%~ 60
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–11)%
 • เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค #%61 ~ 120
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–13)%
 • เพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค #%121 ~ 200
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (14–15)%
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ~ 10
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ11 ~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ21 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#~ 1
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 8%
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (9–10)%
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ (30–35)%
 • เพิ่มความเสียหายของ Skeletons (30–35)%
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 11
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร12 ~ 22
 • โอกาส (4–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร23 ~ 50
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)% ถ้ามีมลทิน