ไอเทม ของตกแต่งที่ซ่อน /1107 ⍟

ไอเทม ของตกแต่งที่ซ่อน /1107 ⍟

Iconชื่อ
Armourer's Workbench
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bowmaker's Tools
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Headstones
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sharpening Wheel
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blessing Font
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Artisan's Bench
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Map Device
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gladiator's Workbench
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crafting Bench
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stash
Guild Stash
แท่นวาร์ป
Helena
Navali
Zana
Einhar
Alva
Niko
Jun
Cavas
แม่ชีแคสเซีย
ทาเน อ็อกเทเวียส
คิรัค
Fetid Air Particles
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shore Bonfire
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Driftwood Branches
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Fish
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shore Plank Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shore Rocks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Seagull
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Seagull On Stick
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cannibal Sheet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ghostly Fog
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fetid Smog
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Snowfall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shore Stub
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sword In Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Glow Worms
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blue Light Beam
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cave Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cave Stalagmite
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cave Trash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cave Treasure
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crypt Fire Pit
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crypt Rubble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crypt Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crypt Tomb
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Barrels
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Basket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Buckets
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Palisade Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Chopped Wood
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fish Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Palisade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Clay Pot
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pot Line
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hunted Rhoa
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scrap Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sitting Log
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Torch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Urn
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wagon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flag
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bush
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cauldron
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Den Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Den Large Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Den Small Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Den Stalagmites
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Den Large Stalagmites
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Marker
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Falling Leaves
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Yellow Light Beam
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Moss Monster
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Palisade Door
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Palm Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mossy Cairn
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Forest Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stick With Skull
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prayer Stones
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bandit Tent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lush Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Waystone
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fresh Giblets
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Old Giblets
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Decrepit Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Winged Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tombstone
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tomb
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Thicket Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Fire Pit
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Furniture
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Pylon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Amplifier Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ancient Books
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Brutus' Cradle
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Bunk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Glowing Embers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
White Lights
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sewer Moss
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sewer Pipes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Army Barrel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Supply Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Weapons Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Armour Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Colossus Hand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Colossus Head
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Colossus Leg
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Colossus Sword
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Oriath Soldier Elite
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Oriath Soldier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Oriath Soldier Sitting
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Oriath Soldier Pieces
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Oriath Soldier Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Forest Flowers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Garden Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Pieces
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Shattered Pieces
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flat Stone Slabs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stacked Stone Slabs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Market Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Market Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shelf Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Rostrum
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tools Board
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Stocks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hanging Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Spiked Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Boot
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Torture Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Maiden
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bastinado
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scavenger's Daughter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blackguard Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Catapult
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Catapult Ammo
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Metal Beam
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rusty Crane
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weathered Crane
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Abandoned Crane
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Pallet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rusty Gear
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rusty Disk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Junk Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rusty Machine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Beam
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Metal Plate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Metal Rod
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rope
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rusty Spindle
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Slum Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slum Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Severed Heads
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Ribbon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Guardian
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Sentinel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scattered Books
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Library Book Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Candelabrum
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lounge Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dining Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Book Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Study Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dressing Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cabinet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bird Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sceptre Of God Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Painting
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Animal Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slum Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Webbed Remains
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Webbed Stump
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Spider Food
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Book Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Divider
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Drawing Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hanging Lamp
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Mat
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Basin
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Book Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Long Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Stool
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tea Set
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Tools Board
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Basin
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Book Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Divider
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Floor
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Large Sofa Bed
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Long Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Mat
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Ornate Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Sofa
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Sofa Bed
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Standing Lamp
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Stool
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Torture Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Experiment Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Sofa
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Sofa Bed
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Standing Lamp
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Stocks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Cradle
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Spiked Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Bastinado
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Iron Maiden
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Scavenger's Daughter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Experiment Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Torture Urn
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bulb Palm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Garden Palm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lush Palm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Palm Group
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Raphina Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ravenal Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wagon Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dark Cargo Wagon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Light Cargo Wagon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Travel Wagon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Damaged Barrels
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Damaged Cargo
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Damaged Shelves
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blackguard Infantry Tent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blackguard Officer Tent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Catapult Ball
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Energy Dome
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slugs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beach Flies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fly Swarm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blown Grass
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hung Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Impaled Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dark Vessel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Vessel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ancient Vessel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sarcophagus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Sarcophagus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tribal Chest
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Vessel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weapon Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Railway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fireplace
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Camp Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Apprentice Hideout Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Journeyman Hideout Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Master Hideout Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Grandmaster Hideout Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Medium Tent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Tent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Overgrown Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Garden Path
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Road Trim
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Overgrown Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Letter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Market Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
High Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Emaciated Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cavia Porcellus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bloody Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Disembodied Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Emaciated Corpse Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cavia Porcellus Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bloody Corpse Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Covered Corpses
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Display Case
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Skeleton Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Skull Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Messy Study Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Giant Whale Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sarn Archway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sarn Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blown Leaves
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Bird Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Medium Bird Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Bird Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bronze Piping
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Extraction Device
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Transformer
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Energizer
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Floral Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lordly Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Triclinium
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dining Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Side Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Steam Pipes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slum Building
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Hitching Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Torture Device
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Web-Covered Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Library Bust
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Bust
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Bust
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Overgrown Offering Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Overgrown Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Overgrown Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Medium Golden Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Golden Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Library Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Impaling Spike
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corrupted Specks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corruption
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pipe Kit
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Boat Remains
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Boat Remains
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Boat Wreckage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Body Bag
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Driftwood Log
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Driftwood Archway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mast Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rhoa Nest
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Seagull Nest
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Rocks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Fortification
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fortification
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Offering Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Decayed Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Copper Chest
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Chest
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Church Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Church Wall Gate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Church Wall Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crypt Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Catacomb Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weathered Pot
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Crypt Rubble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fellshrine Ruins
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Church Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Well
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Sparkles
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wisp Swarm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fortification Door
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Palisade Gate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lookout's Booth
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Letters of Exile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lighthouse Remains
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Archway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Obelisk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Forest Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dry Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Thick Trees
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Decorated Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Decorated Trees
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Webbed Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tree Hut
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mossy Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Low Mossy Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mossy Wall Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Seal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Pyramid
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Axiom Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prison Bars
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pedestal Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Columns
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Worn Anvil
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bricks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Grigor's Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Low Fire Pit
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hanging Brazier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stone Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Hut
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scavenged Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Functional Stall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Elaborate Stall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stall Counter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sacrificial Shrine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Swamp Tree Stump
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Swamp Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Bars
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Red Carpet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Columns
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gilded Torture Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Gate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pillars and Flag
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Temple Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whale Skeleton Arms
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whale Skeleton Bones
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whale Skeleton Head
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whale Skeleton Ribs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Whale Skeleton Ribs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whale Skeleton Spine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hungry Exile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tired Exile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Depressed Exile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wounded Exile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Frightened Exile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wide Light Beam
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Teleport
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Telepad
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Teleport Proximity
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Teleport Owner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pumpkins
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Full Armour Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bow Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Round Weapon Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Highgate Weapon Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Body Armour Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Helmet Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sitting Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sitting Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sleeping Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sitting Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Standing Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Lion Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arcane Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Infernal Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Verdant Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Torment และ Bloodlines
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Warbands และ Tempest
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Talisman
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Perandus
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Prophecy
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Essence
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Breach
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Legacy
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Harbinger
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Abyss
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Bestiary
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Incursion
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delve
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Betrayal
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Synthesis
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Legion
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Blight
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Metamorph
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delirium
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Harvest
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Heist
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Ritual
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lucky Dog
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sacred Cow
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ice Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bronze Gargoyle Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Golden Gargoyle Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Solaris Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Aqueduct Boat
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Belly Ground Spikes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Impaled Monster
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flesh Glob
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blood and Bone
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blood Fog (Red)
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blood Fog (Yellow)
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crystal Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beast Egg
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beast Egg stalk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beast Eye
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beast Eyestalk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Absorbed Flesh
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Malachai's Dedication
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bulbous Flesh
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vestigial Organs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vascular Growth
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wall of Spikes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Glandular Anemone
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tumorous Cluster
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Surgical Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Stygian Tick
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sand Tracks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arena Flowers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flower Pot
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pillar Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Thin Column
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Animal Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Animal Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pit Cleanup Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pitbull Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Head Platter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pit Flags
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pit Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Voll's Confession
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crumbled Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crumbled Boxes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crumbled Carts
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crumbled Flag
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weathered Tent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corrupt Marble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fossilised Miners
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mine Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mine Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maulhead Basket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Meat Baskets
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arena Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dry Flax
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lava Fountain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Red Grass
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kaom Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Skull Spikes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lava Glow
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Karui Palisade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Plate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ropes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sack of Gems
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weathered Skull Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weathered Skull Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Spiral Stone
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whare Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Water Pipe
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maraketh Lantern
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Highgate Column
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Water Fog
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Agave Plant
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Aloe Plant
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Desert Cactus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Desert Grass
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Desert Plants
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flax Plant
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Macrotaen Plant
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Poppy Plant
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Labyrinth Cogs
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Door Frame
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Labyrinth Lever
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wall Switch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Labyrinth Plaque
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Garden Column
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Crude Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Ornate Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Clump of Vines
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Spikes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Classical Wall Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Labyrinth Corpses
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Splintered Wood
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rotten Dead Fish
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rail Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Labyrinth Rosette
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shattered Blade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blade Sentry Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Blade Sentry
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Spinner Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Spinner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dart Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Edge Blade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sawblade Tracks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Spinner Tracks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Garden Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Circular Column
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Garden Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Garden Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beast Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rapture Device
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kaom's Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Goddess Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dark Firework
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arcane Flame
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lightning Coil
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Atlas Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Malachai Heart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blood Rain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blue Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Green Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Red Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
White Fern
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Standard Bearer
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
White Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burning Corpse Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Frozen Corpse Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ice Gale
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fire Gale
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ice Bricks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fire Bricks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Citizen
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Citizen Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sin Symbol
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sin Cathedral
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Symbol
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Cathedral
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rhoa Dinner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wasteland Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wasteland Campsite
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wasteland Sandstorm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
[DO NOT USE] Laboratory Wall
[DO NOT USE] Laboratory Waypoint
[DO NOT USE] Laboratory Equipment
[DO NOT USE] Laboratory Table
[DO NOT USE] Laboratory Pipes
Automaton Decor
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Automaton Beam
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Automaton Lightning
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Light Mural Tile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dark Mural Tile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Light Oriath Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dark Oriath Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sanctum Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Reef Coral
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beach Coral
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Coral Grass
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Coral Barnacles
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Barnacles
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Coral Cluster
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Coral Formation
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sarn Palm
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rock Formation
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Frozen Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Verdant Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriathan Books
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Courthouse Bench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Courthouse Bust
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Courthouse Armchair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Interrogation Tools
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dominus Portrait
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Interrogation Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Justice Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Reading Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Courthouse Side Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Coffee Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Court Bookcase
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Templar Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Courthouse Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Jury Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Courthouse Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Writing Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Books
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Bookcase
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Planter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Plant Pot
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mystic Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mystic Cave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mystic Glowworms
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corsair Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mysterious Treasure
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pooled Water
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oil Lamp
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Vase
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Strange Globe
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Metal Relic Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ornate Relic Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tiny Relic Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Relic Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Looted Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Relic Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Looted Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Relic Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Looted Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Relic Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Small Looted Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Relic Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Looted Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Relic Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Looted Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Relic Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Relic Case
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Looted Case
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Relic Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Looted Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Map Board
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scattered Papers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Reliquary Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shrouded Furniture
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Discarded Sheet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Glass
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Relic Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Arch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dig Machinery
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Board
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Excavated Brick
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cloth Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ruined Column
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ramshackle Hut
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rubble Strip
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Archaeologist's Peg
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ancient Rubble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Exposed Ruins
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dried Well
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Foothills Grass
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Foothills Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wagon Wheel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shaper Fragment
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ossuary Brazier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weathered Grave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ossuary Plaque
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ossuary Grave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ossuary Grave Marker
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ossuary Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bone Sculpture
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bone Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Skull Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bathhouse Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bathhouse Mosaic
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tower Archway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Brick Archway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Power Cable
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tower Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tower Pod
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tower Apparatus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Steam Hydrant
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Planks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Floor Pipes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wall Machinery
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Generator
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Statue of the Sisters
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mosaic Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sky Shrine Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sky Shrine Door
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sky Shrine Mosaic
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sky Shrine Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sky Shrine Rubble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fern
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bridge Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lantern Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pooling Blood
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Summoning Circle
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Broken Pole
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ramshackle Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corpse Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corpse Crane
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitava Head
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitava Heart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitava Horns
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ramshackle Wall
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Abyssal Ritual Circle
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Abyssal Whale Bones
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rusted Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arakaali Egg
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arched Gateway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ashen Bonfire
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Azurite Bucket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Azurite Chunk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Azurite Vein
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bestiary Notes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fence Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burlap Sack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Branch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Burned Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cathedral Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cathedral Podium
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cathedral Tiles
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Catherine Wheel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Charred Crater
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Clay Bucket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Cloth Sack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Comfy Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dead Slave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Decorative Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Destroyed Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Empty Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Gallows
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Gruthkul Shrine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hitching Post
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ice Blocks
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Catarina
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Elreon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Haku
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Leo
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Tora
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Vagan
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Image of Vorici
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Incense Burner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Bench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Candelabra
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Candle
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Candle Row
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Shrine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Side Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Statue Pedestal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Innocence Tomb
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Brazier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Candelabra
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Lantern
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Iron Stove
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Jug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Karui Carving
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitava Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitava Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitchen Cabinet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Alembic
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Apparatus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Fireplace
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Flask
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Flask Tower
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Pipe
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Tank
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Metamorph Tank
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Work Bench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Vats
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Bucket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Cage Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Feeding Trough
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Food Tray
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Large Trough
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Nest
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Rope Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Menagerie Spirit Barrier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Metal Lantern
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Azurite Mine Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mining Equipment
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mining Machinery
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Monster Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mushroom Cluster
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Barrels
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Brazier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Guard Shed
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Ladder
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Lantern
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Rubble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Scaffolding
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Overgrown Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Phoenix Vent
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pohutukawa Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Portal Parts
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ramshackle Ladder
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rope Basket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ryslatha Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Seed of Corruption
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ski Equipment
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Barrel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Bed
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Bench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Bunk Bed
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Crate
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Dining Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Drawing Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Stool
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Slave Pens Wagon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Smithing Equipment
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Snow Drift
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Snowy Hay Bale
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sulphite Light
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sulphite Vein
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sulphur Stack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Target Dummy
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Templar Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Templar Corpse
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Templar Experiment Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Templar Torture Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Armour Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Atlas Chart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Block
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Bookshelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Curtain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Figurine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Large Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Mechanism
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Mummy
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Notes
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Reading Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Round Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Scattered Papers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Square Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Tablets
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Treasure Trove
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Weapon Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Vaal Weathered Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Volcanic Pebble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Volcanic Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Whare Floor
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wicker Basket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Barricade
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Bucket
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Stool
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Tray
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wooden Workbench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wounded Slave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Kitava Skull
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Snowman
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sunspire Hideout Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Doomcrow Hideout Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Snowy Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Large Snowy Rock
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bare Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bare Branches
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arena Petals
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Charred Wood Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Prisoners' Monument
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Square Fountain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Curb
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Triumph Fountain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Doorway
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriathan Child
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sand Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Beast Trophy
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Flag
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Cart
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Corpse Sculpture
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Artifact Cage
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Drawers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Shelf
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Ladder
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Cabinet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Desk
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Warped Skull
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Manifesto Altar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sandy Grave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Manifesto Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Fortification
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Weapon Display Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Armour Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blacksmith's Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Assassin's Daggers
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sword Display Case
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Geomancer's Bench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Helm Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blacksmith's Barrel
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Mannequin
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Syndicate Shield Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Karui Weapon Holder
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Karui Weapon Rack
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Karui Weapon Display
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Support
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Tablet
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Carving
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Container
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Bench
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Column Arc
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Way Marker
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Column
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Debris
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Rubble
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Petrified Primevals
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Planter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Vase
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Marker
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Stand
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Floor Crystal
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Floor Light
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Shrine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Trough
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Tree Planter
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Chair
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Floor Mural
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Primeval Power Source
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sanctum Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Overgrown Boulder
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Petrified Stump
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Petrified Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Theurgic Precipitate Machine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tree Roots
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Classical Painting
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Spore Pods
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oriath Barrier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Toxic Pods
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Toxic Pustules
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Toxic Fungus
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Toxic Growths
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pirate Remains
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Scattered Coins
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rising Smoke
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Thick Smoke
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Raging Fire
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Altar Burner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Charred Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bamboo Pile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bamboo Fence
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bamboo Divider
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Bamboo Floor
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maraketh Rug
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maraketh Banner
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maraketh Brazier
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rhex Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Planter Box
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maple Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tasuni's Shrine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Shrine Table
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Oyun's Throne
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Maraketh Gong
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Madcap Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Madcap Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Madcap Spores
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Huntsman Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Huntsman Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Huntsman Spores
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Celestial Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wild Tree
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wild Shrine
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wild Wind Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wrangler Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wrangler Pylon
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wrangler Gold Rain
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Water Elemental Hideout Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ringmaster Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ringmaster Spectators
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ringmaster Fireworks Environment Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Harlequin Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Harlequin Spectators
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Harlequin Apparition Environment Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Miracle Map Device
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Miracle Map Device I
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Miracle Map Device II
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Miracle Map Device III
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Black Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Black Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Black Environment Hideout Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
White Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
White Statue
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
White Environment Hideout Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Benches
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Laboratory Environment Hideout Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Twisted Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Twisted Experiments
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Twisted Environment Hideout Decoration
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Thaumaturgy Pillar
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fairgraves Stash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Fairgraves Guild Stash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Twilight Stash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Twilight Guild Stash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Warlord Stash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Warlord Guild Stash
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blocking Volume
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blood Pool Kit
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Pool Kit
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Water Plane
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Blood Plane
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Grass Patch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Templar Courts Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Flagstone Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Forest Encampment Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Lioneye's Watch Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Dirt Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Grass Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Tile Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sewer Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Arctic Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sand Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Wood Ground
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Hallowed Grave
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Jack-o'-Lantern Patch
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Angelic Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Angelic Curios
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Angelic Environmental Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Demonic Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Demonic Curios
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Demonic Environmental Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Mountain Spring
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
โต๊ะคราฟสวน
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Seed Stockpile
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Heist Locker
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sunrise Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sunrise Objects
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Sunrise Environmental Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Nightfall Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Nightfall Crystals
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Nightfall Environmental Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Suffering Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Suffering Objects
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Suffering Environmental Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Misery Building Supplies
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Misery Objects
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Misery Environmental Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Rotten Stump
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ritual Totem
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
Ice Sculpture
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ