Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
ไอเทม ของตกแต่งที่ซ่อน /1155 ⍟

ไอเทม ของตกแต่งที่ซ่อน /1155 ⍟

Iconชื่อ
Armourer's Workbench
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bowmaker's Tools
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Headstones
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sharpening Wheel
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blessing Font
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Artisan's Bench
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Map Device
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gladiator's Workbench
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crafting Bench
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stash
Guild Stash
แท่นวาร์ป
เฮเลน่า
นาวาลี
ซานะ
ไอนาร์
อัลวา
นิโค้
จุน
คาวาส
แม่ชีแคสเซีย
ทาเน อ็อกเทเวียส
คิรัค
แดนนิก กวีนักรบ
เกว็นเน็น นักพนัน
ทูเจน ผู้ต่อราคา
ร็อก ผู้เสนอขาย
Fetid Air Particles
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shore Bonfire
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Driftwood Branches
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Fish
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shore Plank Debris
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shore Rocks
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Seagull
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Seagull On Stick
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cannibal Sheet
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ghostly Fog
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fetid Smog
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Snowfall
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shore Stub
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sword In Ground
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Glow Worms
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blue Light Beam
Master: จุน Lv3
Favour: 580
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cave Pillar
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cave Stalagmite
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cave Trash
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cave Treasure
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crypt Fire Pit
Master: อัลวา Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crypt Rubble
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crypt Table
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crypt Tomb
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Barrels
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Barricade
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Basket
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Buckets
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Palisade Cart
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Chopped Wood
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fish Stand
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Palisade
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Clay Pot
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pot Line
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hunted Rhoa
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scrap Pile
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sitting Log
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Torch
Master: อัลวา Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Urn
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wagon
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flag
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bush
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cauldron
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Den Pillar
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Den Large Rock
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Den Small Rock
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Den Stalagmites
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Den Large Stalagmites
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Marker
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Falling Leaves
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Yellow Light Beam
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Moss Monster
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Palisade Door
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Palm Tree
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mossy Cairn
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Forest Rock
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stick With Skull
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prayer Stones
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bandit Tent
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tree
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lush Tree
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Waystone
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fresh Giblets
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Old Giblets
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Decrepit Fence
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Winged Statue
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tombstone
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tomb
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Thicket Tree
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Debris
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Fire Pit
Master: อัลวา Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Furniture
Master: อัลวา Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Pylon
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Amplifier Chair
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ancient Books
Master: อัลวา Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Brutus' Cradle
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Bunk
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Desk
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Table
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Glowing Embers
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
White Lights
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sewer Moss
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sewer Pipes
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Army Barrel
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Supply Crate
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Weapons Crate
Master: ซานะ Lv2
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Supplies
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Armour Crate
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Colossus Hand
Master: อัลวา Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Colossus Head
Master: อัลวา Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Colossus Leg
Master: อัลวา Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Colossus Sword
Master: อัลวา Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Oriath Soldier Elite
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Oriath Soldier
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Oriath Soldier Sitting
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Oriath Soldier Pieces
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Oriath Soldier Pile
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Forest Flowers
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Garden Wall
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Pieces
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Shattered Pieces
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flat Stone Slabs
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stacked Stone Slabs
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Market Debris
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Market Shelf
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shelf Debris
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Shelf
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Rostrum
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tools Board
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Stocks
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Rack
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hanging Cage
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Spiked Chair
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Boot
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Cage
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Torture Table
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Maiden
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bastinado
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scavenger's Daughter
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blackguard Barricade
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Catapult
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Catapult Ammo
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Metal Beam
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rusty Crane
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weathered Crane
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Abandoned Crane
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Pallet
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rusty Gear
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rusty Disk
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Junk Pile
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rusty Machine
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Beam
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Metal Plate
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Metal Rod
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rope
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rusty Spindle
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Slum Debris
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slum Debris
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Severed Heads
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Ribbon
Master: ซานะ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Guardian
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Sentinel
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scattered Books
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Library Book Pile
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Candelabrum
Master: ซานะ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lounge Chair
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dining Chair
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Book Shelf
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Study Desk
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dressing Table
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cabinet
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bird Cage
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sceptre Of God Debris
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Painting
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Animal Skeleton
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slum Fence
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Webbed Remains
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Webbed Stump
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Spider Food
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Book Shelf
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Chair
Master: ซานะ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Divider
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Drawing Table
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hanging Lamp
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Mat
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Banner
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Basin
Master: ซานะ Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Book Pile
Master: ซานะ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Long Table
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Stool
Master: ซานะ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tea Set
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Tools Board
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Chair
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Banner
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Basin
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Book Shelf
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Chair
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Divider
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Floor
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Large Sofa Bed
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Long Table
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Mat
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Ornate Chair
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Sofa
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Sofa Bed
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Standing Lamp
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Stool
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Table
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Torture Table
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Experiment Table
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Sofa
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Sofa Bed
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Standing Lamp
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Table
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Stocks
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Cradle
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Spiked Chair
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Cage
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Bastinado
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Iron Maiden
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Scavenger's Daughter
Master: ซานะ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Experiment Table
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Torture Urn
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bulb Palm
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Garden Palm
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lush Palm
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Palm Group
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Raphina Tree
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ravenal Tree
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wagon Debris
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dark Cargo Wagon
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Light Cargo Wagon
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Travel Wagon
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Damaged Barrels
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Damaged Cargo
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Damaged Shelves
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blackguard Infantry Tent
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blackguard Officer Tent
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Catapult Ball
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Energy Dome
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slugs
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flies
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beach Flies
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fly Swarm
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blown Grass
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hung Corpse
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Impaled Corpse
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dark Vessel
Master: ซานะ Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Vessel
Master: ซานะ Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ancient Vessel
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sarcophagus
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Sarcophagus
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tribal Chest
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Vessel
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weapon Rack
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Railway
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fireplace
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Camp Rug
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Apprentice Hideout Banner
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Journeyman Hideout Banner
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Master Hideout Banner
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Grandmaster Hideout Banner
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Medium Tent
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Tent
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overgrown Arch
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Garden Path
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Road Trim
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overgrown Wall
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Letter
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Market Pillar
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
High Chair
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Emaciated Corpse
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cavia Porcellus
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bloody Corpse
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Disembodied Corpse
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Emaciated Corpse Pile
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cavia Porcellus Pile
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bloody Corpse Pile
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Covered Corpses
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Display Case
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Skeleton Display
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Skull Display
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Messy Study Table
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Giant Whale Skeleton
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sarn Archway
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sarn Tree
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blown Leaves
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Arch
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Bird Cage
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Medium Bird Cage
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Bird Cage
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bronze Piping
Master: ซานะ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Extraction Device
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Transformer
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Energizer
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Floral Chair
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lordly Chair
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Triclinium
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dining Table
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Side Table
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Steam Pipes
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rain
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slum Building
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Fence
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Hitching Post
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Torture Device
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Web-Covered Tree
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Library Bust
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Bust
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Bust
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overgrown Offering Statue
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overgrown Statue
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Overgrown Statue
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Statue
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Medium Golden Statue
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Golden Statue
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Library Statue
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Statue
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Arch
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Impaling Spike
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corrupted Specks
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corruption
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pipe Kit
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Boat Remains
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Boat Remains
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Boat Wreckage
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Body Bag
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Driftwood Log
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Driftwood Archway
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mast Arch
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rhoa Nest
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Seagull Nest
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Rocks
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Fortification
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fortification
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Offering Statue
Master: ซานะ Lv6
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Decayed Statue
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Copper Chest
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Chest
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Church Pillar
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Pillar
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Church Wall Gate
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Church Wall Arch
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crypt Pillar
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Catacomb Pillar
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Pillar
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weathered Pot
Master: อัลวา Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Crypt Rubble
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fellshrine Ruins
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Church Wall
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Well
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Sparkles
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wisp Swarm
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fortification Door
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Palisade Gate
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lookout's Booth
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Letters of Exile
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lighthouse Remains
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Archway
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lion Statue
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Obelisk
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Forest Tree
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dry Tree
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Thick Trees
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Decorated Tree
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Decorated Trees
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Webbed Tree
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tree Hut
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mossy Wall
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Low Mossy Wall
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Arch
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mossy Wall Arch
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Altar
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Seal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Pillar
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Pyramid
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Axiom Pillar
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prison Bars
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pedestal Cage
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Columns
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Fence
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Pillar
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Worn Anvil
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bricks
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Grigor's Wall
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Fence
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Low Fire Pit
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hanging Brazier
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Post
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stone Post
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Hut
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scavenged Rug
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Functional Stall
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Elaborate Stall
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stall Counter
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sacrificial Shrine
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Swamp Tree Stump
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Swamp Tree
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Bars
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Red Carpet
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Pillar
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Columns
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Desk
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gilded Torture Table
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Gate
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pillars and Flag
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Throne
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whale Skeleton Arms
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whale Skeleton Bones
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whale Skeleton Head
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whale Skeleton Ribs
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Whale Skeleton Ribs
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whale Skeleton Spine
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hungry Exile
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tired Exile
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Depressed Exile
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wounded Exile
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Frightened Exile
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wide Light Beam
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Teleport
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Telepad
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Teleport Proximity
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Teleport Owner
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pumpkins
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Full Armour Stand
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bow Rack
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Round Weapon Rack
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Highgate Weapon Rack
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Body Armour Stand
Master: อัลวา Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Helmet Stand
Master: อัลวา Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sitting Lion Statue
Master: อัลวา Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sitting Lion Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sleeping Lion Statue
Master: อัลวา Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sitting Lion Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Standing Lion Statue
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Lion Statue
Master: อัลวา Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arcane Throne
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Infernal Throne
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Verdant Throne
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Torment และ Bloodlines
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Warbands และ Tempest
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Talisman
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Perandus
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Prophecy
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Essence
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Breach
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Legacy
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Harbinger
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Abyss
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Bestiary
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Incursion
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delve
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Betrayal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Synthesis
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Legion
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Blight
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Metamorph
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delirium
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Harvest
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Ritual
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
เสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Ultimatum
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Expedition Challenger Trophy
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lucky Dog
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sacred Cow
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ice Crystal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bronze Gargoyle Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Golden Gargoyle Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Solaris Throne
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Aqueduct Boat
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Belly Ground Spikes
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Impaled Monster
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flesh Glob
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood and Bone
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Fog (Red)
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Fog (Yellow)
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crystal Debris
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beast Egg
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beast Egg stalk
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beast Eye
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beast Eyestalk
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Absorbed Flesh
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Malachai's Dedication
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bulbous Flesh
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vestigial Organs
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vascular Growth
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wall of Spikes
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Glandular Anemone
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tumorous Cluster
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Surgical Debris
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stygian Tick
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sand Tracks
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arena Flowers
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flower Pot
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pillar Debris
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Thin Column
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Animal Cage
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Animal Pile
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pit Cleanup Cart
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pitbull Corpse
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Head Platter
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pit Flags
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pit Post
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Cart
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Post
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Voll's Confession
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crumbled Barricade
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crumbled Boxes
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crumbled Carts
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crumbled Flag
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weathered Tent
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corrupt Marble
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fossilised Miners
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mine Rock
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mine Cart
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maulhead Basket
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Meat Baskets
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arena Fence
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dry Flax
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lava Fountain
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Red Grass
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kaom Rock
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Skull Spikes
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lava Glow
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Karui Palisade
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Plate
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ropes
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sack of Gems
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weathered Skull Pile
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weathered Skull Display
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Spiral Stone
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whare Rug
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Water Pipe
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Lantern
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Highgate Column
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Water Fog
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Agave Plant
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Aloe Plant
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Desert Cactus
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Desert Grass
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Desert Plants
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flax Plant
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Macrotaen Plant
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Poppy Plant
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Labyrinth Cogs
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Door Frame
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Labyrinth Lever
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wall Switch
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Labyrinth Plaque
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Garden Column
Master: อัลวา Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crude Fence
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Ornate Fence
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Fence
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Clump of Vines
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Spikes
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Classical Wall Decoration
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Labyrinth Corpses
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Splintered Wood
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rotten Dead Fish
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rail Post
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Labyrinth Rosette
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shattered Blade
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blade Sentry Debris
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Blade Sentry
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Spinner Debris
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Spinner
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dart Debris
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Edge Blade
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sawblade Tracks
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Spinner Tracks
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Garden Statue
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Circular Column
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Garden Statue
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Garden Statue
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beast Crystal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rapture Device
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kaom's Throne
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Goddess Statue
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dark Firework
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arcane Flame
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lightning Coil
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Atlas Table
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Malachai Heart
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Rain
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blue Crystal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Green Crystal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Red Crystal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
White Fern
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Standard Bearer
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
White Crystal
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burning Corpse Pile
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Frozen Corpse Pile
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ice Gale
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fire Gale
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ice Bricks
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fire Bricks
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Citizen
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Citizen Corpse
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sin Symbol
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sin Cathedral
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Symbol
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Cathedral
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rhoa Dinner
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wasteland Barricade
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wasteland Campsite
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wasteland Sandstorm
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
[DO NOT USE] Laboratory Wall
[DO NOT USE] Laboratory Waypoint
[DO NOT USE] Laboratory Equipment
[DO NOT USE] Laboratory Table
[DO NOT USE] Laboratory Pipes
Automaton Decor
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Automaton Beam
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Automaton Lightning
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Light Mural Tile
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dark Mural Tile
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Light Oriath Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dark Oriath Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Wall
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Fence
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sanctum Statue
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Reef Coral
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beach Coral
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Coral Grass
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Coral Barnacles
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Barnacles
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Coral Cluster
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Coral Formation
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sarn Palm
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rock Formation
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Frozen Tree
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Verdant Tree
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriathan Books
Master: ซานะ Lv2
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Courthouse Bench
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Courthouse Bust
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Courthouse Armchair
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Interrogation Tools
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dominus Portrait
Master: ซานะ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Interrogation Chair
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Justice Statue
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Reading Desk
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Courthouse Side Table
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Coffee Table
Master: ซานะ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Court Bookcase
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Templar Rug
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Courthouse Desk
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Jury Stand
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Courthouse Table
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Writing Desk
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Books
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Chair
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Rug
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Bookcase
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Desk
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Planter
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Plant Pot
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Statue
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mystic Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mystic Cave
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mystic Glowworms
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corsair Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mysterious Treasure
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pooled Water
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oil Lamp
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Vase
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Strange Globe
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Metal Relic Stand
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Relic Stand
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tiny Relic Stand
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Relic Stand
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Looted Stand
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Relic Stand
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Looted Stand
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Relic Display
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Looted Display
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Relic Table
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Small Looted Table
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Relic Display
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Looted Display
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Relic Table
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Looted Table
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Relic Display
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Relic Case
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Looted Case
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Relic Crate
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Looted Crate
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Map Board
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scattered Papers
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Reliquary Pillar
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shrouded Furniture
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Discarded Sheet
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Glass
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Relic Pile
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Arch
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dig Machinery
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Board
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Excavated Brick
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cloth Post
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ruined Column
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ramshackle Hut
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rubble Strip
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Archaeologist's Peg
Master: อัลวา Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ancient Rubble
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Exposed Ruins
Master: อัลวา Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dried Well
Master: อัลวา Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Foothills Grass
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Foothills Debris
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wagon Wheel
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shaper Fragment
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ossuary Brazier
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weathered Grave
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ossuary Plaque
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ossuary Grave
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ossuary Grave Marker
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ossuary Pillar
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bone Sculpture
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bone Display
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Skull Pile
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bathhouse Rug
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bathhouse Mosaic
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tower Archway
Master: ซานะ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Brick Archway
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Power Cable
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tower Debris
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tower Pod
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tower Apparatus
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Steam Hydrant
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Planks
Master: ซานะ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Floor Pipes
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wall Machinery
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Generator
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Statue of the Sisters
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mosaic Wall
Master: อัลวา Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sky Shrine Wall
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sky Shrine Door
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sky Shrine Mosaic
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sky Shrine Pillar
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sky Shrine Rubble
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fern
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Barricade
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bridge Debris
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lantern Post
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pooling Blood
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Summoning Circle
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Broken Pole
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ramshackle Crate
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corpse Cart
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corpse Crane
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitava Head
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitava Heart
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitava Horns
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ramshackle Wall
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Abyssal Ritual Circle
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Abyssal Whale Bones
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rusted Cage
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arakaali Egg
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arched Gateway
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ashen Bonfire
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Azurite Bucket
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Azurite Chunk
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Azurite Vein
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bestiary Notes
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fence Debris
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Building Supplies
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burlap Sack
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Branch
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Burned Tree
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cathedral Debris
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cathedral Podium
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cathedral Tiles
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Catherine Wheel
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Charred Crater
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Clay Bucket
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cloth Sack
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Comfy Chair
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Slave
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Decorative Rug
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Destroyed Barricade
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Empty Crate
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Gallows
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Gruthkul Shrine
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hitching Post
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ice Blocks
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Catarina
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Elreon
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Haku
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Leo
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Tora
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Vagan
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Image of Vorici
Master: ซานะ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Incense Burner
Master: ซานะ Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Altar
Master: ซานะ Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Bench
Master: ซานะ Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Candelabra
Master: ซานะ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Candle
Master: ซานะ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Candle Row
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Shrine
Master: ซานะ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Side Table
Master: ซานะ Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Statue
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Statue Pedestal
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Innocence Tomb
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Brazier
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Candelabra
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Lantern
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Iron Stove
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Jug
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Karui Carving
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitava Altar
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitava Banner
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitchen Cabinet
Master: ซานะ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Alembic
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Apparatus
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Fireplace
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Flask
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Flask Tower
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Pipe
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Shelf
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Tank
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Metamorph Tank
Master: นิโค้ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Work Bench
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Table
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Vats
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Altar
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Bucket
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Cage
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Cage Fence
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Feeding Trough
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Fence
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Food Tray
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Large Trough
Master: ไอนาร์ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Nest
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Rope Fence
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 380
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Menagerie Spirit Barrier
Master: ไอนาร์ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Metal Lantern
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Azurite Mine Cart
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mining Equipment
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mining Machinery
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Monster Corpse
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mushroom Cluster
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Barrels
Master: ซานะ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Brazier
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Guard Shed
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Ladder
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Lantern
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Rubble
Master: ซานะ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Scaffolding
Master: ซานะ Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overgrown Corpse
Master: นิโค้ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Phoenix Vent
Master: ซานะ Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pohutukawa Tree
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Portal Parts
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ramshackle Ladder
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rope Basket
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ryslatha Tree
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Seed of Corruption
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ski Equipment
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Cage
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Barrel
Master: อัลวา Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Bed
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Bench
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Bunk Bed
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Chair
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Crate
Master: อัลวา Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Dining Table
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Drawing Table
Master: อัลวา Lv2
Favour: 860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Rug
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Stool
Master: อัลวา Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Table
Master: อัลวา Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Slave Pens Wagon
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Smithing Equipment
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Snow Drift
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Snowy Hay Bale
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sulphite Light
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sulphite Vein
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sulphur Stack
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Target Dummy
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Templar Barricade
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Templar Corpse
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Templar Experiment Table
Master: ซานะ Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Templar Torture Table
Master: ซานะ Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Armour Rack
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Atlas Chart
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Block
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Bookshelf
Master: อัลวา Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Curtain
Master: อัลวา Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Figurine
Master: อัลวา Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Large Altar
Master: อัลวา Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Mechanism
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Mummy
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Notes
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Reading Table
Master: อัลวา Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Round Altar
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Rug
Master: อัลวา Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Scattered Papers
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Square Altar
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Statue
Master: อัลวา Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Tablets
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Treasure Trove
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Weapon Rack
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Weathered Pillar
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Volcanic Pebble
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Volcanic Rock
Master: นิโค้ Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Whare Floor
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wicker Basket
Master: ซานะ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Barricade
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 1860
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Bucket
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Stool
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Tray
Master: นิโค้ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wooden Workbench
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wounded Slave
Master: ซานะ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Kitava Skull
Master: ซานะ Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Snowman
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sunspire Hideout Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Doomcrow Hideout Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Snowy Rock
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Large Snowy Rock
Master: จุน Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bare Tree
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bare Branches
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arena Petals
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Charred Wood Pile
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Prisoners' Monument
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Square Fountain
Master: จุน Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Curb
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Triumph Fountain
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Ground
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Doorway
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriathan Child
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sand Pile
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Beast Trophy
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Flag
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Cage
Master: จุน Lv2
Favour: 2010
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Cart
Master: จุน Lv2
Favour: 2010
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corpse Sculpture
Master: จุน Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Artifact Cage
Master: จุน Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Drawers
Master: จุน Lv2
Favour: 2010
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Shelf
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Ladder
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Cabinet
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Table
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Desk
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Warped Skull
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Manifesto Altar
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sandy Grave
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Manifesto Stand
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Fortification
Master: จุน Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Statue
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Display
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Weapon Display Table
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Armour Rack
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blacksmith's Rack
Master: จุน Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Assassin's Daggers
Master: จุน Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sword Display Case
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Geomancer's Bench
Master: จุน Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Helm Stand
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blacksmith's Barrel
Master: จุน Lv4
Favour: 1210
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Mannequin
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Syndicate Shield Stand
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Karui Weapon Holder
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Karui Weapon Rack
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Karui Weapon Display
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Support
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Tablet
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Carving
Master: จุน Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Pillar
Master: จุน Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Container
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Bench
Master: จุน Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Column Arc
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Way Marker
Master: จุน Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Column
Master: จุน Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Debris
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Rubble
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Petrified Primevals
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Planter
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Vase
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Marker
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Stand
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Floor Crystal
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Floor Light
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Shrine
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Trough
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Throne
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Tree Planter
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Chair
Master: จุน Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Table
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Floor Mural
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Primeval Power Source
Master: จุน Lv7
Favour: 77540
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sanctum Pillar
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overgrown Boulder
Master: จุน Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Petrified Stump
Master: จุน Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Petrified Tree
Master: จุน Lv7
Favour: 5830
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Theurgic Precipitate Machine
Master: จุน Lv6
Favour: 55070
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tree Roots
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Classical Painting
Master: จุน Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Spore Pods
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Barrier
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Toxic Pods
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Toxic Pustules
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Toxic Fungus
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Toxic Growths
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pirate Remains
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scattered Coins
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rising Smoke
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Thick Smoke
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Raging Fire
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Altar Burner
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Charred Skeleton
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bamboo Pile
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bamboo Fence
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bamboo Divider
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bamboo Floor
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Rug
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Cushion
Master: จุน Lv1
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Banner
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Brazier
Master: จุน Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rhex Statue
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Planter Box
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maple Tree
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tasuni's Shrine
Master: จุน Lv3
Favour: 4400
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shrine Table
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oyun's Throne
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Gong
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maraketh Table
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Madcap Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Madcap Tree
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Madcap Spores
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Huntsman Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Huntsman Tree
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Huntsman Spores
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Celestial Tree
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wild Tree
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wild Shrine
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wild Wind Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wrangler Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wrangler Pylon
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wrangler Gold Rain
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Water Elemental Hideout Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ringmaster Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ringmaster Spectators
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ringmaster Fireworks Environment Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Harlequin Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Harlequin Spectators
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Harlequin Apparition Environment Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Miracle Map Device
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Miracle Map Device I
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Miracle Map Device II
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Miracle Map Device III
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Black Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Black Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Black Environment Hideout Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
White Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
White Statue
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
White Environment Hideout Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Benches
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Laboratory Environment Hideout Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Twisted Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Twisted Experiments
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Twisted Environment Hideout Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Thaumaturgy Pillar
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fairgraves Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Fairgraves Guild Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Twilight Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Twilight Guild Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Warlord Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Warlord Guild Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Apollyon Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Apollyon Guild Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Midnight Pact Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Midnight Pact Guild Stash
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blocking Volume
Master: ซานะ Lv2
Favour: 140
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Pool Kit
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pool Kit
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Water Plane
Master: ซานะ Lv3
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Plane
Master: อัลวา Lv3
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Grass Patch
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Templar Courts Ground
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flagstone Ground
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Forest Encampment Ground
Master: อัลวา Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lioneye's Watch Ground
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dirt Ground
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Grass Ground
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Tile Ground
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sewer Ground
Master: นิโค้ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Arctic Ground
Master: ไอนาร์ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sand Ground
Master: จุน Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wood Ground
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Void Ground
Master: ซานะ Lv2
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hallowed Grave
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Jack-o'-Lantern Patch
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Angelic Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Angelic Curios
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Angelic Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Demonic Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Demonic Curios
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Demonic Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Mountain Spring
Master: จุน Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
โต๊ะคราฟสวน
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Seed Stockpile
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
คลังเก็บของโจรกรรม
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
คลังเก็บของกองสำรวจ
Sunrise Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sunrise Objects
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sunrise Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Nightfall Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Nightfall Crystals
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Nightfall Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Suffering Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Suffering Objects
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Suffering Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Misery Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Misery Objects
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Misery Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lightbringer Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lightbringer Curios
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lightbringer Environment Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Darkshard Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Darkshard Curios
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Darkshard Environment Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rotten Stump
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ritual Totem
Master: จุน Lv7
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ice Sculpture
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Plum Blossom
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shengjing Building Supplies1
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shengjing Building Supplies2
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shengjing Building Supplies3
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shengjing Building Supplies4
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Shengjing Building Supplies5
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Bar
Master: จุน Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Ornate Wall Hanging
Master: จุน Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lotus Terrace Stand
Master: จุน Lv5
Favour: 16020
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Lotus Bench
Master: จุน Lv2
Favour: 2040
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maven's Astrolabe
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Maven's Astrolabe Map Device
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesis Waypoint
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Frozen Lake
Master: นิโค้ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
The Crawler
Master: นิโค้ Lv4
Favour: 7490
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scavenger Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scavenger Curios
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Scavenger Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overseer Building Supplies
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overseer Curios
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Overseer Environmental Effect
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Illusionist Sigil Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Temple Sigil Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stygian Sigil Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Oriath Sigil Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Abyss Sigil Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Vaal Sigil Decoration
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Rhoa Feast
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ