ไอเทม ตัวบ่มฟัก /27 ⍟

ไอเทม ตัวบ่มฟัก /27 ⍟

Iconชื่อ
Whispering Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Essence ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Whispering Incubator
Fine Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เคอเรนซี่ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Fine Incubator
Singular Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ยูนิค ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Singular Incubator
Cartographer's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม แผนที่ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Cartographer's Incubator
Otherworldly Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม แผนที่ยูนิค ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Otherworldly Incubator
Abyssal Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Abyss ระดับแรร์ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Abyssal Incubator
Fragmented Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ชิ้นส่วน ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Fragmented Incubator
Skittering Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Scarab ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Skittering Incubator
Infused Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Essence ที่มีค่า ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Infused Incubator
Fossilised Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Fossil ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Fossilised Incubator
Decadent Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Perandus ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Decadent Incubator
Diviner's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก Stacked Decks ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Diviner's Incubator
Primal Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Talisman ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Primal Incubator
Enchanted Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม หมวกที่มีเอนแชน ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Enchanted Incubator
Geomancer's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เสื้อเกราะ 6 เชื่อม ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Geomancer's Incubator
Ornate Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เคอเรนซี่ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Ornate Incubator
Time-Lost Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ยูนิค ที่มีค่า ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Time-Lost Incubator
Celestial Armoursmith's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เสื้อเกราะ Shaper หรือ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Celestial Armoursmith's Incubator
Celestial Blacksmith's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม อาวุธ Shaper หรือ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Celestial Blacksmith's Incubator
Celestial Jeweller's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Trinket Shaper หรือ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Celestial Jeweller's Incubator
Eldritch Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม แผนที่ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Eldritch Incubator
Obscured Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Breach ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Obscured Incubator
Foreboding Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ชิ้นส่วน เคอเรนซี่ ที่มีค่า หรือ ไอเทม Harbringer ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Foreboding Incubator
Thaumaturge's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เจมที่เลเวลสูงและมีมลทิน หรือ ไอเทมเจมที่มีค่า ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Thaumaturge's Incubator
Mysterious Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Mysterious Incubator
Gemcutter's Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เจมที่มีคุณภาพ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Gemcutter's Incubator
Feral Incubator
ตัวบ่มฟัก
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Bestiary ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ %1% ตัว

Feral Incubator