ไอเทม ตัวบ่มฟัก /27 ⍟

ไอเทม ตัวบ่มฟัก /27 ⍟

Iconชื่อ
Whispering Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Essence ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Fine Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เคอเรนซี่ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Singular Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ยูนิค ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Cartographer's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม แผนที่ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Otherworldly Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม แผนที่ยูนิค ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Abyssal Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Abyss ระดับแรร์ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Fragmented Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ชิ้นส่วน ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Skittering Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Scarab ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Infused Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Essence ที่มีค่า ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Fossilised Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Fossil ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Decadent Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Perandus ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Diviner's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก Stacked Decks ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Primal Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Talisman ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Enchanted Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม หมวกที่มีเอนแชน ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Geomancer's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เสื้อเกราะ 6 เชื่อม ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Ornate Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เคอเรนซี่ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Time-Lost Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ยูนิค ที่มีค่า ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Celestial Armoursmith's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เสื้อเกราะ Shaper หรือ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Celestial Blacksmith's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม อาวุธ Shaper หรือ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Celestial Jeweller's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Trinket Shaper หรือ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Eldritch Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม แผนที่ Elder ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Obscured Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Breach ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Foreboding Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ชิ้นส่วน เคอเรนซี่ ที่มีค่า หรือ ไอเทม Harbringer ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Thaumaturge's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เจมที่เลเวลสูงและมีมลทิน หรือ ไอเทมเจมที่มีค่า ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Mysterious Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Gemcutter's Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม เจมที่มีคุณภาพ ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Feral Incubator
เพิ่มการบ่มฟัก ไอเทม Bestiary ลงในไอเทมสวมใส่หนึ่งชิ้น
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว