จิวเวล Unique /177 ⍟

จิวเวล Unique /177 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
RedJewel2Brawn Crimson Jewel
เพิ่ม Strength ขึ้น (4–6)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (4–6)%
ลด Intelligence ลง (10–15)%
DEXtoSTRInertia Crimson Jewel
Dexterity จากพาสซีฟในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น Strength
local_jewel_effect_base_radius [1500]
ค่า Strength +(16–24)
RedJewel1Vampire's Might Crimson Jewel
ลดอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต (10–20)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น (25–30)% ขณะดูดพลัง
unique4Survival Skills Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
ค่า เกราะ +50
unique7Inspired Learning Crimson Jewel
มื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ จะได้รับม็อด 1 อย่างของมันเป็นเวลา 20 วินาที ถ้ามี Notable ถูกจัดสรรครบ 4 จุดในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [800]
unique5Martial Artistry Crimson Jewel
ระยะการฟาด +(3–4) ขณะที่ ไม่ได้ถืออาวุธ
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
พาสซีพขนาดกลางในรัศมีจะมอบสิ่งนี้ด้วย: เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยมือเปล่า 1%
local_jewel_effect_base_radius [800]
RedKarui2Spire of Stone Crimson Jewel
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม 3% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1500]
โทเทมไม่ติดสถานะ มึนงง
unique16Mantra of Flames Crimson Jewel
เสริมความเสียหาย ไฟ (3–5) ถึง (8–12) ต่อจำนวนบัฟที่คุณมี ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (5–8) ต่อจำนวนบัฟที่คุณมี ให้กับเวทย์
RedCorrupt4Combustibles Crimson Jewel
ลดจำนวนไอเท็มที่พบลง 10%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (20–30)%
ถูก Corrupt
?w=1&h=1&scale=1The Naming Temporary Crimson Jewel
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Fortify เมื่อโจมตีระยะประชิด
(Fortify จะลดความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะลง อีก 20%)
unique20Fragile Bloom Crimson Jewel
มี งอกใหม่อันบอบบาง ได้สูงสุด 10 ระดับ
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.7% ต่อวินาที ต่อสถานะ งอกใหม่อันบอบบาง หนึ่งระดับ
สูญเสียสถานะ งอกใหม่อันบอบบาง ทั้งหมดทันทีที่โดนปะทะ
ได้รับสถานะ งอกใหม่อันบอบบาง 1 ระดับทุกวินาที
RedKaruiRain of Splinters Crimson Jewel
ลดความเสียหาย โทเทม (30–50)%
โทเทม ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
INTtoSTREfficient Training Crimson Jewel
ค่า Strength +(16–24)
Intelligence จากพาสซีฟในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น Strength
local_jewel_effect_base_radius [1500]
RedCorrupt1Atziri's Reign Crimson Jewel
เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (15–20)%
ถูก Corrupt
RedCorrupt5Blood Sacrifice Crimson Jewel
ฟื้นฟู มานา 1% เมื่อสังหาร
สูญเสีย พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
สูญเสีย โล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
ถูก Corrupt
MidQuestRewardRedWarlord's Reach Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 8%
ระยะการฟาด +1
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
HighQuestRewardRedConqueror's Efficiency Crimson Jewel
ลดมานาสำรอง 2%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 4%
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
RedCorrupt2Ancient Waystones Crimson Jewel
ลดมานาในการเสก โทเทม ที่ใช้สกิลออร่า 60%
ถูก Corrupt
RedCorrupt3Zerphi's Youth Crimson Jewel
เมื่อใส่ Corrupted Item 5 ชิ้น: ได้รับ Soul Eater เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อใช้สกิล Vaal
(ขณะที่คุณมี Soul Eater, คุณจะได้รับ soul จากทุกๆ สิ่งที่ถูกสังหารใกล้ๆ และได้รับโบนัสจากแต่ครั้ง)
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ถูก Corrupt
RedCorrupt6Fragility Crimson Jewel
จำนวน Endurance Charges สูงสุด -1
ถูก Corrupt
RedJewel6Fireborn Crimson Jewel
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย อื่นๆ ในรัศมีจะถูกเปลี่ยนไปเป็น ความเสียหาย ไฟ แทน
local_jewel_effect_base_radius [1200]
(ความเสียหายขนิด กายภาพ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, และคาออส)
RedJewel5Energised Armour Crimson Jewel
เพิ่มค่า เกราะ (15–20)%
การเพิ่มและลดของโล่พลังงานในรัศมีจะถูกเปลี่ยนไปใช้กับเกราะที่ค่า 200%
local_jewel_effect_base_radius [1500]
RedJewel7Might in All Forms Crimson Jewel
Dexterity และ Intelligence จากพาสซีฟจะนับเป็น Strength ในความเสียหายระยะประชิด
local_jewel_effect_base_radius [1200]
unique21Izaro's Turmoil Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18–25)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18–25)%
โอกาส 2% ที่จะแช่แข็ง
โอกาส 2% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
VigilanteModifierThe Vigil Crimson Jewel
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Vigilant Strike มอบบัฟ Fortify ให้เราและเพื่อนรอบๆเป็นเวลา 12 วินาที
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มค่า เกราะ (10–15)%
GroundSlamModifierRapid Expansion Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8–12)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มองศาของ Ground Slam 50%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Ground Slam มีโอกาส 35%
ที่จะได้ Endurance Charge เมื่อทำให้ศัตรูมึนงง
GlacialHammerModifierShattered Chains Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ศัตรูที่ถูก Glacial Hammer ทำให้แตก ดรอปไอเทมหายากมากขึ้น 20%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
DoubleDamageModifierWeight of the Empire Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8–12)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Heavy Strike มีโอกาส 20% ที่จะ
สร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
local_jewel_effect_base_radius [1200]
MightEmperor's Might Crimson Jewel
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 3%
เพิ่มความเสียหาย 10%
เพิ่ม Strength ขึ้น (4–6)%
RedGrandSpectrumGrand Spectrum Crimson Jewel
ต้านทาน ทุกธาตุ +7% ต่อ Grand Spectrum หนึ่งเม็ด
number_of_stackable_unique_jewels [1]
RedJewel10Coated Shrapnel Crimson Jewel
กับดักและทุ่นระเบิดมีโอกาสทำให้ติดพิษ 25% เมื่อโจมตี
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
พาสซีฟในรัศมีจะมี: เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–6) ให้ กับดัก และ ทุ่นระเบิด
local_jewel_effect_base_radius [800]
MightUnderdog's Fury Crimson Jewel
GolemInfernalPrimordial Might Crimson Jewel
ความเสียหายเพิ่มขึ้น (25–30)% หากคุณเรียกโกเล็มใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
เพิ่มความเสียหายของ โกเลมที่ถูกเสกในช่วง 8 วินาทีที่ผ่านมา (35–45)%
โกเล็มจะมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น (18–22)%
ไพรมอร์เดียล
โกเลมที่อัญเชิญออกมา จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)
TheRedDreamThe Red Dream Crimson Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานไฟหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเอนดัวแรนซ์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheRedDreamUpgradeThe Red Nightmare Crimson Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
35% ของพาสซีฟเพิ่มต้านทานไฟและต้านทานทุกธาตุในรัศมี
ส่งผลเพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตีด้วย
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานไฟหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเอนดัวแรนซ์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
GlacialHammerThresholdWinter Burial Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ความเสียหาย น้ำแข็ง ของ Glacial Hammer กระจายสู่ศัตรูโดยรอบ
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ Glacial Hammer 25% ไปเป็น น้ำแข็ง
local_jewel_effect_base_radius [1200]
MoltenStrikeThresholdWildfire Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: กระสุนของ Molten Strike จะชิ่งเมื่อมันตกถึงพื้น
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: กระสุนของ Molten Strike ชิ่งเพิ่ม +1 ครั้ง
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดจำนวนกระสุนของ Molten Strike อีก 50%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
CleaveThresholdOverwhelming Odds Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: จะทำให้ Cleave มอบบัฟ Fortify ตอนปะทะ
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Cleave จะมีรัศมี +1 ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้หนึ่งตัว
สูงสุดไม่เกิน +10
local_jewel_effect_base_radius [1200]
(Fortify จะลดความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะลง อีก 20%)
PotencyOfTheUnremarkableMight of the Meek Crimson Jewel
เพิ่มเอฟเฟคสกิลพาสซิฟ (ที่ไม่ใช่แบบ Keystone) ในรัศมีอีก 50%
สกิลพาสซีฟขั้นสูงในรัศมีจะไม่ให้อะไรเลย
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TemperedRedTempered Flesh Crimson Jewel
Strength -1 แต้มต่อ Strength ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
ElementalHitColdCombat Focus Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
ถ้ามี Strength และ Intelligence รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะไม่สามารถเลือกธาตุ น้ำแข็ง ได้
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Strength และ Intelligence รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะลดความเสียหาย น้ำแข็ง อีก 50%
TranscendentRedTranscendent Flesh Crimson Jewel
Strength -1 แต้มต่อ Strength ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ตัวคูณคริติคอล +7% ต่อค่า Strength 10 หน่วยในพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
ลดอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
ConnectedJewelThread of Hope Crimson Jewel
ส่งผลต่อพาสซีพในวงแหวนขนาด เล็ก เท่านั้น
(จิวเวลนี้มีทั้งรัศมีเริ่มต้นและรัศมีสูงสุด ซึ่งมีเพียงพาสซีฟที่อยู่ระหว่างรัศมีทั้งสองเท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลนี้)
พาสซีฟในรัศมีถูกจัดสรรได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ tree
ต้านทาน ทุกธาตุ (-20–-10)%
HighQuestRewardRedReplica Conqueror's Efficiency Crimson Jewel
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 4%
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +5
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ -9
unique20Replica Fragile Bloom Crimson Jewel
มี งอกใหม่อันบอบบาง ได้สูงสุด 5 ระดับ
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.7% ต่อวินาที ต่อสถานะ งอกใหม่อันบอบบาง หนึ่งระดับ
ได้รับระดับ ความหายนะ สูงที่สุด เมื่อถูกปะทะ
สูญเสียสถานะ งอกใหม่อันบอบบาง 1 ระดับทุกวินาที
RedCorrupt5Replica Blood Sacrifice Crimson Jewel
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
ไม่สามารถดูดหรือฟื้นฟูมานา
GolemInfernalReplica Primordial Might Crimson Jewel
จำนวน โกเลม สูงสุด -1
ความเสียหายเพิ่มขึ้น (25–30)% หากคุณเรียกโกเล็มใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
เพิ่มความเสียหายของ โกเลมที่ถูกเสกในช่วง 8 วินาทีที่ผ่านมา (100–125)%
โกเล็มจะมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น (18–22)%
ไพรมอร์เดียล
โกเลมที่อัญเชิญออกมา จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)
STRtoDEXFluid Motion Viridian Jewel
ค่า Dexterity +(16–24)
Strength จากพาสซีฟในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น Dexterity
local_jewel_effect_base_radius [1500]
unique6Intuitive Leap Viridian Jewel
พาสซีฟในรัศมีถูกจัดสรรได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ tree
local_jewel_effect_base_radius [800]
LioneyesFallLioneye's Fall Viridian Jewel
เปลี่ยนตัวคูณอาวุธระยะประชิดในรัศมีเป็นการคูณที่ธนู
local_jewel_effect_base_radius [1200]
unique2Survival Instincts Viridian Jewel
ค่า Dexterity +20
ต้านทาน ทุกธาตุ +6%
unique15Cannibalistic Habits Viridian Jewel
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% เมื่อคุณดูดกลืนศพหนึ่งศพ
unique10Apparitions Viridian Jewel
มิเนียนมีโอกาสหลบการโจมตี (2–5)%
unique14Hotheaded Viridian Jewel
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–20)% ขณะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)% ขณะลุกไหม้
GreenCorrupt4Weight of Sin Viridian Jewel
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 15%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–20)%
ถูก Corrupt
basicdexSpecialised Viridian Jewel
เพิ่ม คุณสมบัติ 4% ต่อพาสซีฟใหญ่ที่จัดสรรไว้หนึ่งเม็ด
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
GreenJewel4Miser of Misery Viridian Jewel
ได้พลังชีวิต +3 หน่วยต่อทุกๆ สถานะเจ็บป่วยของศัตรูที่โดนผู้เล่นโจมตี
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ได้พลังชีวิต +3 หน่วยต่อทุกๆ สถานะเจ็บป่วยของศัตรูที่โดนเวทย์ของผู้เล่น
INTtoDEXCareful Planning Viridian Jewel
ค่า Dexterity +(16–24)
Intelligence จากพาสซีฟในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น Dexterity
local_jewel_effect_base_radius [1500]
unique17Hidden Potential Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหายขึ้น (20–25)% สำหรับแต่ละ Magic Item ที่ใส่
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
GreenCorrupt1Sacrificial Harvest Viridian Jewel
โอกาส (20–30)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
ถูก Corrupt
GreenCorrupt5Self-Flagellation Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหายขึ้น (10–20)% ต่อคำสาปบนตัวคุณ
คุณโดนสาปได้เพิ่มอีก 1 สาป
ถูก Corrupt
MidQuestRewardGreenPoacher's Aim Viridian Jewel
Projectiles ทะลุทะลวงเป้าหมายเพิ่มเติม
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
HighQuestRewardGreenConqueror's Longevity Viridian Jewel
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น 8%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 3%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
GreenCorrupt2Chill of Corruption Viridian Jewel
โอกาส 50% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มต่อศัตรูที่ถูกสังหาร
ถูก Corrupt
GreenCorrupt3Hungry Abyss Viridian Jewel
เมื่อใส่ไอเท็ม Corrupted 5 ชิ้น: การดูดพลังชีวิตจะขึ้นอยู่กับความเสียหาย เคออส แทน
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ถูก Corrupt
GreenCorrupt6Pacifism Viridian Jewel
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด -1
ถูก Corrupt
GreenJewel6Pugilist Viridian Jewel
เพิ่มค่าหลบหลีก 1% ต่อค่า Dexterity 3 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ จากกรงเล็บ 1% ต่อค่า Dexterity 3 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1500]
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด มือเปล่า 1% ต่อค่า Dexterity 3 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
GreenJewel5Cold Steel Viridian Jewel
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย กายภาพ ในรัศมีจะถูกเปลี่ยนไปเป็น ความเสียหาย น้ำแข็ง แทน
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย น้ำแข็ง ในรัศมีจะถูกเปลี่ยนไปเป็น ความเสียหาย กายภาพ แทน
local_jewel_effect_base_radius [1500]
GreenJewel7Static Electricity Viridian Jewel
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า สูงสุด 1 ให้การโจมตี ต่อค่า Dexterity 1 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี
local_jewel_effect_base_radius [1500]
BarrageModifierVolley Fire Viridian Jewel
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย, Barrage ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 6 ลูก ในกระสุนชุดแรก และชุดสุดท้าย
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–10)%
AnimateWeaponModifierSpirit Guards Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (8–12)%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ด้วย Dexterity 40 ในรัศมี Animate Weapon จะควบคุมอาวุธระยะไกลได้มากสุด 12
BurningArrowModifierPitch Darkness Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ต่อ Dexterity 40 ในรัศมี คุณมีโอกาส 10% ที่จะกระจายน้ำมันดินเมื่อคุณไม่ได้ทำให้ศัตรูลุกไหม้ด้วย Burning Arrow
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ต่อ Dexterity 40 ในรัศมี คุณมีโอกาส 10% ที่จะกระจายพื้นที่ไฟไหม้เมื่อคุณทำให้ศัตรูลุกไหม้ด้วย Burning Arrow
SpectralThrowModifierSteel Spirit Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–10)%
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: แต่ละกระสุนของ Spectral Throw เพิ่มความเสียหาย 5% ทุกครั้งที่ปะทะ
local_jewel_effect_base_radius [1200]
PoisonDamageModifierGrowing Agony Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (8–12)%
มีความคล่องตัวอย่างน้อย 40 ในรัศมี Viper Strike จะเพิ่มความเสียหาย 2% ด้วยการโจมตีและพิษต่อครั้งใส่ศัตรู
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เมื่อมี Dexterity 40 ขึ้นไปในรัศมี, Viper Strike จะมีโอกาส 10% ต่อการติดพิษที่จะได้ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาทีหากตีโดน
GreenJewel1Cheap Construction Viridian Jewel
ลดระยะเวลาของ กับดัก 10%
สามารถมี กับดัก วางไว้พร้อมกันได้เพิ่มขึ้นอีก 1 อัน
GreenJewel2Hair Trigger Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (15–25)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ระยะทำงานของกับดัก ขึ้น (40–60)%
CunningEmperor's Cunning Viridian Jewel
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 3%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 20%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (4–6)%
GreenGrandSpectrumGrand Spectrum Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% ต่อ Grand Spectrum หนึ่งเม็ด
number_of_stackable_unique_jewels [1]
GolemArcticPrimordial Eminence Viridian Jewel
โกเล็มมีความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น (16–20)%
เอฟเฟกต์ของบัฟที่ได้จากโกเล็มของคุณเพิ่มขึ้น 30%
โกเล็มจะมีค่า เกราะ +(800–1000)
ไพรมอร์เดียล
TheGreenDreamThe Green Dream Viridian Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานความหนาวเย็นหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเท่าๆ กันเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheGreenDreamUpgradeThe Green Nightmare Viridian Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานความหนาวเย็นหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการหลบหลีกการโจมตีที่ 35% ของค่าดังกล่าวด้วย
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานความหนาวเย็นหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเท่าๆ กันเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
BurningArrowThresholdSudden Ignition Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามีค่า Dexterity อย่างน้อย 40 ในรัศมี, สกิล Burning
Arrow มีโอกาส 1%
Ignite ศัตรู
local_jewel_effect_base_radius [1200]
EtherealKnivesThresholdRing of Blades Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Ethereal Knives จะยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย, Ethereal Knives ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 5 ลูก
local_jewel_effect_base_radius [1200]
FrostBladesThresholdFight for Survival Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ส่วนที่เป็นการโจมตีประชิดของ Frost Blades
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 15%
เมื่อมีค่า Dexterity 40 ขึ้นไป, Frost Blades จะมีความเร็วลูกพลังเพิ่มขึ้น 25%
IceShotThresholdOmen on the Winds Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย (15–20)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น
ถ้ามี Dexterity ครบ 40 หน่วยในรัศมี เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Ice Shot ขึ้น 25%
ต้องมีอย่างน้อย 40 Dexterity สกิล Ice Shot จะทะลุผ่านตัวศัตรู 5
local_jewel_effect_base_radius [1200]
DualStrikeThresholdMight and Influence Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (10–15)%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Dual Strike จะ ข่มขู่ ศัตรูที่ปะทะเป็นเวลา 4 วินาที ขณะถือ ขวาน
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ Dual Strike (10–15)% ขณะถือ กรงเล็บ
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ตัวคูณคริติคอลของ Dual Strike +(20–30)% ขณะถือ มีด
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Dual Strike จะสร้างความเสียหายกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ ขณะถือ กระบอง
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มความแม่นยำของ Dual Strike (20–30)% ขณะถือ ดาบ
ShrapnelShotThresholdCollateral Damage Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มความเสียหายพื้นที่ของ Galvanic Arrow 50%
ถ้ามี Dexterity ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Galvanic Arrow 25%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
FireTrapThreshholdChoking Ash Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามีค่า Dexterity ในรัศมี 40 แต้มขึ้นไป, Fire Trap จะโยนกับดักได้อีกอัน
local_jewel_effect_base_radius [1200]
SplitArrowThresholdStraight and True Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–10)%
ด้วยอย่างน้อย 40 Dexterity ในระยะ Split Arrow จะยิง Projectiles ในรูปแบบ Parallel
local_unique_jewel_split_arrow_projectiles_fire_in_parallel_y_dist_with_40_dex_in_radius [5]
local_jewel_effect_base_radius [1200]
PureTalentPure Talent Viridian Jewel
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Duelist:
ดูด 1% ของความเสียหายจาก การโจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Ranger:
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 7%
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Shadow:
โอกาสคริติคอล +0.5%
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Witch:
ฟื้นฟู มานา 0.5% ของมานาสูงสุด ต่อวินาที
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Templar:
เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Scion:
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +25
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ถ้าตารางพาสซีฟที่ผู้เล่นจัดสรร เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของ Marauder:
เพิ่มพื่นที่ส่งผล สกิลประชิด 15%
TheGoldenRuleThe Golden Rule Viridian Jewel
เพิ่มเกราะ (30–40)% ขณะติดสถานะเลือดไหล
การทำให้เลือดไหลจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ต้านทาน เคออส +1% ต่อจำนวนพิษที่คุณโดน
พิษของคุณจะสะท้อนเข้าตัวเอง หากคุณมีพิษในตัวคุณไม่ถึง 100 ครั้ง
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ElementalHitLighteningCombat Focus Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะไม่สามารถเลือกธาตุ ไฟฟ้า ได้
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะลดความเสียหาย ไฟฟ้า อีก 50%
TemperedGreenTempered Spirit Viridian Jewel
Dexterity -1 แต้มต่อ Dexterity ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 2% ต่อ Dexterity ทุก 10 แต้มที่ลงให้สกิลพาสซีฟในรัศมี
TranscendentGreenTranscendent Spirit Viridian Jewel
Dexterity -1 แต้มต่อ Dexterity ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 3% ต่อ Dexterity ทุก 10 แต้มที่ลงให้สกิลพาสซีฟในรัศมี
ค่า ความแม่นยำ +125 ต่อ Dexterity ทุกๆ 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
UnnaturalInstinctUnnatural Instinct Viridian Jewel
พาสซีฟสกิลเล็กในรัศมี ไร้ผล
(พาสซีฟสกิลที่ไม่ใช่ Notable, Keystones, หรือช่องใส่จีเวล คือ พาสซีฟสกิลเล็ก)
ได้รับผลทุกอย่างของพาสซีฟสกิลเล็กในรัศมีแม้ไม่ได้อัพ
local_jewel_effect_base_radius [800]
SpectralThrowThresholdDivide and Conquer Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (10–15)% ขณะถือ โล่
ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: กระสุนโล่ของ Spectral Shield Throw จะชิ่งเพิ่ม 4 ครั้ง
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Spectral Shield Throw ปล่อยเศษกระสุนเมื่อมันชิ่ง
ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดจำนวน เศษกระสุน ของ Spectral Shield Throw อีก 75%
unique10Quickening Covenant Viridian Jewel
เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–16)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–16)%
มิเนียนมีโอกาสหลบการโจมตี (10–12)%
มิเนียนมีโอกาสหลบเลี่ยง เวทย์ (10–12)%
พาสซีฟขนาดกลางในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น:
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 25%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
unique14Replica Hotheaded Viridian Jewel
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)% ขณะติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)% ขณะหนาวเย็น
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–20)% ขณะที่ติด หนาวสั่น
PureTalentReplica Pure Talent Viridian Jewel
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Marauder คุณจะได้รับ:
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Duelist คุณจะได้รับ:
ระยะฟาดประชิด +2
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Ranger คุณจะได้รับ:
ให้ชาร์จขวดยาเพิ่มขึ้น 20%
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Shadow คุณจะได้รับ:
ความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 12%
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Witch คุณจะได้รับ:
ระยะเวลาของสกิล เพิ่มขึ้น 20%
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Templar คุณจะได้รับ:
มีโอกาส +4% ที่จะบล็อกความเสียหาย โจมตีและเวทย์
ขณะที่ตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมกับ จุดเริ่มต้นของ Scion คุณจะได้รับ:
ความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%
GreenJewel1Replica Cheap Construction Viridian Jewel
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย กับดัก (100–120)%
สามารถมี กับดัก วางไว้พร้อมกันได้ลดลงอีก 5 อัน
CallofSteelAreaLord of Steel Viridian Jewel
มีโอกาส 10% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
(เมื่อศัตรูที่ถูกทิ่มแทงโดนปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย 10% ของความเสียหายกายภาพตั้งต้น การทิ่มแทงอยู่ได้นาน 5 ครั้งแต่ไม่เกิน 8 วินาที)
Call of Steel สร้างความเสียหายจากการสะท้อนโดยมีพื้นที่ส่งผลเพิ่ม (40–50)%
Call of Steel ทำให้เพิ่มความเสียหายจากการสะท้อน (20–25)%
CallofSteelDmgLord of Steel Viridian Jewel
ความเสียหายจากสถานะ ทิ่มแทง ที่สร้างให้กับศัตรูที่ถูกทิ่มแทงจากคุณจะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู 10%
(การป้องกันความเสียหายกายภาพจะลดน้อยลงเมื่อโดนปะทะจากการโจมตีที่มีสถานะ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
เพิ่มความเร็วในการใช้งาน Call of Steel (80–100)%
Call of Steel ทำให้เพิ่มความเสียหายจากการสะท้อน (20–25)%
CallofSteelFreqLord of Steel Viridian Jewel
เพิ่มผลของการทิ่มแทง 5%
Call of Steel สร้างความเสียหายจากการสะท้อนโดยมีพื้นที่ส่งผลเพิ่ม (40–50)%
เพิ่มความเร็วในการใช้งาน Call of Steel (80–100)%
unique8To Dust Cobalt Jewel
ลดระยะเวลาของ โครงกระดูก (10–20)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (8–12)%
โครงกระดูกเดินเร็วขึ้น (3–5)%
โครงกระดูกตีเร็วขึ้น (7–10)%
โครงกระดูกร่ายคาถาเร็วขึ้น (7–10)%
unique9Eldritch Knowledge Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส 5% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
unique1Selfless Leadership Cobalt Jewel
พาสซีฟที่แจกแจงในรัศมีส่งผลต่อมิเนียนแทนคุณ
local_jewel_effect_base_radius [800]
some_passives_apply_to_minions [1]
unique12Survival Secrets Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
DEXtoINTFertile Mind Cobalt Jewel
ค่า Intelligence +(16–24)
Dexterity จากพาสซีฟในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น Intelligence
local_jewel_effect_base_radius [1500]
BlueJewel4Fortified Legion Cobalt Jewel
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (5–15)%
มิเนียน จะฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ของพวกมันเมื่อมันบล็อค
BlueJewel3Malicious Intent Cobalt Jewel
โอกาส 5% ที่จะได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อสังหารระยะประชิด
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
unique13Clear Mind Cobalt Jewel
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–60)% ขณะไม่ได้สำรองมานา
STRtoINTBrute Force Solution Cobalt Jewel
ค่า Intelligence +(16–24)
Strength จากพาสซีฟในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น Intelligence
local_jewel_effect_base_radius [1500]
BlueCorrupt1Vaal Sentencing Cobalt Jewel
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (80–120)%
ถูก Corrupt
BlueCorrupt4Fevered Mind Cobalt Jewel
ค่า Intelligence +(5–10)
พาสซีพขนาดกลางในรัศมีจะถูกเปลี่ยนเป็น: เพิ่มการใช้มานาของสกิล 10% และ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 20%
local_jewel_effect_base_radius [800]
ถูก Corrupt
BlueCorrupt6Powerlessness Cobalt Jewel
จำนวน Power Charges สูงสุด -1
ถูก Corrupt
MidQuestRewardBlueAssassin's Haste Cobalt Jewel
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4%
HighQuestRewardBlueConqueror's Potency Cobalt Jewel
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 8%
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 4%
BlueCorrupt2Mutated Growth Cobalt Jewel
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับของ Corrupted Gems ขึ้น 10%
ถูก Corrupt
BlueCorrupt3Corrupted Energy Cobalt Jewel
เมื่อใส่ไอเท็ม Corrupted 5 ชิ้น: 50% ของความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน แต่ 50% ของความเสียหาย กายภาพ จะทะลุโล่พลังงาน
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ถูก Corrupt
BlueCorrupt5Brittle Barrier Cobalt Jewel
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 20%
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% เมื่อโล่พลังงานเต็ม
ถูก Corrupt
BlueJewel5Anatomical Knowledge Cobalt Jewel
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
เสริมพลังชีวิตสูงสุด 1 หน่วย ต่อค่า Intelligence 3 หน่วยที่จัดสรรไว้ในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1500]
BlueJewel6Energy From Within Cobalt Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (3–6)%
การเพิ่มและลดของพลังชีวิตในรัศมีจะถูกเปลี่ยนไปใช้กับโล่พลังงาน
local_jewel_effect_base_radius [1500]
BlueJewel7Healthy Mind Cobalt Jewel
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
การเพิ่มและลดของพลังชีวิตในรัศมีจะถูกเปลี่ยนไปใช้กับมานาแทนที่ค่า 200%
local_jewel_effect_base_radius [1500]
FireballModifierRolling Flames Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Fireball ไม่สามารถทำให้ ลุกไหม้ ได้
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Fireball จะมีโอกาส (30–50)% ที่จะทำให้ติดสถานะ Scorch
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ColdSnapModifierWinter's Bounty Cobalt Jewel
เมื่อมีค่า Intelligence 40 แต้มขึ้นไปในรัศมี, Cold Snap จะให้ Power Charge แทนที่จะเป็น Frenzy Charge หากศัตรูตายในพื้นที่ของสกิลนี้
เมื่อมีค่า Intelligence 40 แต้มขึ้นไปในรัศมี จะสามารถใช้ Power Charge ตัดเวลาคูลดาวน์ของ Cold Snap แทน Frenzy Charge ได้
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
InspiringCryModifierSpirited Response Cobalt Jewel
เพิ่มมานาสูงสุด (7–10)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย, ความเสียหายที่ได้รับ 10% ถูกเยียวยาเป็นมานา หากคุณได้ คำราม มาเร็วๆ นี้
local_jewel_effect_base_radius [1200]
(มีเพียงความเสียหายจากการปะทะที่สามารถ Recoup ได้, เป็นเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะนั้นๆ)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
AdditionalSkeletonMagesModifierDead Reckoning Cobalt Jewel
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล Summon Skeletons จะสามารถ
เรียกโครงกระดูกนักเวทย์ได้สูงสุด 15 ตัว
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(7–10)%
RecklessDefenseReckless Defence Cobalt Jewel
โอกาสบล็อคเวทย์ +(2–4)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–4)%
การปะทะ ต่อตัวคุณ จะมี เพิ่มโอกาสคริติคอล (140–200)%
BlueJewel1Unstable Payload Cobalt Jewel
โอกาสที่กับดักจะเพิ่มระยะเวลา (8–12)%
WitEmperor's Wit Cobalt Jewel
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 3%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (4–6)%
BlueGrandSpectrumGrand Spectrum Cobalt Jewel
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 25% ต่อ Grand Spectrum หนึ่งเม็ด
number_of_stackable_unique_jewels [1]
SpectreJewelUnending Hunger Cobalt Jewel
เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน (6–8)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Raised Spectres จะมีโอกาส 50% ที่จะได้รับ Soul Eater เป็นเวลา 20 วินาทีเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1200]
(ขณะที่คุณมี Soul Eater, คุณจะได้รับ soul จากทุกๆ สิ่งที่ถูกสังหารใกล้ๆ และได้รับโบนัสจากแต่ครั้ง)
GolemTempestPrimordial Harmony Cobalt Jewel
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของสกิลโกเลม (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (30–45)%
ความเสียหายจากโกเล็มเพิ่มขึ้น (16–20)% สำหรับโกเล็มแต่ละชนิดที่คุณเรียก
โกเลมที่อัญเชิญออกมา จะฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที
ไพรมอร์เดียล
TheBlueDreamThe Blue Dream Cobalt Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานสายฟ้าหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่าๆ กันในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheBlueDreamUpgradeThe Blue Nightmare Cobalt Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
35% ของพาสซีฟเพิ่มต้านทานไฟฟ้าและต้านทานทุกธาตุในรัศมี
ส่งผลเพิ่มโอกาสบล็อคเวทด้วย
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานสายฟ้าหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่าๆ กันในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
RaiseZombieThresholdViolent Dead Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (8–12)%
เมื่อมี Intelligence 40 ขึ้นไปในรัศมี, สกิล Slam Attack ของ Raised
Zombies จะมีความเร็วคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 100%
เมื่อมี Intelligence 40 ขึ้นไปในรัศมี, สกิล Slam Attack
ของ Raised Zombies จะเพิ่มความเสียหายขึ้น 30%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
FreezingPulseThresholdFirst Snow Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–10)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย, Freezing Pulse ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
ถ้ามีค่า Inteligence อย่างน้อย 40 ในรัศมี, จะเพิ่มค่า Freezing Pulse Damage 25%
ถ้าเพิ่งทำศัตรู Shatter ได้
local_jewel_effect_base_radius [1200]
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
FrostboltThresholdFrozen Trail Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–10)%
เมื่อมีค่า Intelligence 40 ขึ้นไปในรัศมี, Frostbolt จะมีความเร็วลูกพลังเพิ่มขึ้น 40% ต่อวินาที
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย, Frostbolt ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
MagmaOrbThresholdInevitability Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มความเสียหายของ Rolling Magma อีก 40% ต่อจำนวนครั้งในการ ชิ่ง
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดความเสียหายของ Rolling Magma อีก 50%
ถ้ามี Intelligence ครบ 40 หน่วยในรัศมี เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Rolling Magma ขึ้น 10% ต่อจำนวนครั้งที่ Chain
local_jewel_effect_base_radius [1200]
BlightThresholdSpreading Rot Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส (7–13)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Blight ทำให้ศัตรูติดสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที
ด้วย 40 Intelligence ในระยะ Blight จะมีระยะเวลา Duration เพิ่มขึ้น 50%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
LightningTendrilsThresholdBoundless Grasp Cobalt Jewel
ถ้ามี Intelligence ครบ 40 หน่วยในรัศมี เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Lightning Tendrils ขึ้น 4% ต่อศัตรูที่โดน
local_jewel_effect_base_radius [1200]
SparkThresholdHazardous Research Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Spark จะยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
ด้วยอย่างน้อย 40 Intelligence ในรัศมี, Spark ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ลดระยะเวลาของ Spark (15–20)%
unique11From Dust Cobalt Jewel
เสก Skeleton Warrior อีก 4 ตัวด้วยคาถา Summon Skeleton
เวลาคูลดาวน์ของ Summon Skeleton +1
GlacialCascadeThresholdThe Long Winter Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Glacial Cascade เกิดการระเบิดเพิ่ม 1 ครั้ง
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย จะทำให้ Glacial Cascade แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% ไปเป็น น้ำแข็ง
SoulsWickSoul's Wick Cobalt Jewel
จำนวน Spectre สูงสุด +2
ค่ามานาของ Raise Spectre น้อยลง (40–50)%
Spectre จะมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (800–1000)%
Spectre อยู่ได้นาน 20 วินาที
และจะข้ามไปพื้นที่อื่นไม่ได้
ElementalHitFireCombat Focus Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
ถ้ามี Intelligence และ Dexterity รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะไม่สามารถเลือกธาตุ ไฟ ได้
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ถ้ามี Intelligence และ Dexterity รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะลดความเสียหาย ไฟ อีก 50%
TemperedBlueTempered Mind Cobalt Jewel
Intelligence -1 แต้มต่อ Intelligence ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 2% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
TranscendentBlueTranscendent Mind Cobalt Jewel
Intelligence -1 แต้มต่อ Intelligence ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +3% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 3% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
ลดอัตราการฟื้นฟู มานา 2% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
BlueJewel4Fortress Covenant Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–45)%
มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +(10–12)%
มิเนียนมีโอกาสบล็อคเวทย์ +(10–12)%
พาสซีฟขนาดกลางในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น:
มิเนียนจะ เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 20%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
RecklessDefenseReplica Reckless Defence Cobalt Jewel
โอกาสบล็อคเวทย์ +(2–4)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–4)%
มีโอกาส +10% ที่จะติดสถานะแช่แข็ง, ช็อค, และ ลุกไหม้
BlueJewel1Replica Unstable Payload Cobalt Jewel
ฟื้นฟู (20–30) พลังชีวิตคุณเมื่อกับดักถูกทำงานให้กับศัตรู
DischargeThresholdJewelEndless Misery Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (7–10)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: คูลดาวน์ของ Discharge กลายเป็น 250 ms
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดความเสียหายของ Discharge อีก 60%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดพื้นที่ส่งผลของ Discharge อีก 60%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
IntensityJewel1Apex Mode Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
เวทย์ ลดโอกาสคริติคอล 10% ต่อจำนวนระดับของ Intensity
เวทย์ที่เพิ่งได้รับ Intensity มาเร็วๆ นี้จะได้รับ Intensity 1 ระดับทุก 0.5 วินาที
IntensityJewel2Nadir Mode Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
เวทย์ เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ต่อจำนวนระดับของ Intensity
เวทย์ที่เพิ่งได้รับ Intensity มาเร็วๆ นี้จะได้รับ Intensity 1 ระดับทุก 0.5 วินาที
MasteryEmperor's Mastery Prismatic Jewel
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 3%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่ม คุณสมบัติ (5–7)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มค่า Global Defences 5%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
GolemChaosThe Anima Stone Prismatic Jewel
จำนวน โกเลม สูงสุด +1
จำนวนโกเลมสูงสุด +1 ตัว ถ้าคุณมีไอเทม Primordial ที่สวมใส่หรือยัดรูไว้ขั้นต่ำ 3 ชิ้น
ElderJewelWatcher's Eye Prismatic Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
[Two random aura modifiers]
ElderJewelWatcher's Eye Prismatic Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
[Three random aura modifiers]
UniqueJewelBase1Split Personality Prismatic Jewel
เพิ่มผลของ รูของจิวเวลนี้ 25% ต่อจำนวนพาสซีพที่จัดสรรไว้ระหว่างทางจาก
ตัวมันเองไปหาจุดเริ่มต้นของอาชีพตัวละครของคุณ
(นับจากเส้นทางที่สั้นที่สุดเท่านั้น)
ค่า Dexterity +5
ค่า มานาสูงสุด +5
VaalCivilizationGlorious Vanity Timeless Jewel
อาบเลือดเครื่องสังเวยในนามแห่ง Xibaqua จำนวน (100–8000) ชีวิต
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยวาล์
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
TemplarCivilizationMilitant Faith Timeless Jewel
กระหายที่จะเชิดชูผู้ถูกแปรพักตร์โดยหัวหน้าเทมพลาร์ Maxarius จำนวน (2000–10000) คน
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยเหล่าเทมพลาร์
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
[two random mods of devotion]
MarakethCivilizationBrutal Restraint Timeless Jewel
มอบเดคาราจำนวน (500–8000) ชีวิตเพื่อคอยรับใช้อังคาราแห่ง Balbala
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยมาราเคะ
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
EternalEmpireCivilizationElegant Hubris Timeless Jewel
จ่าย (2000–160000) เหรียญเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ Cadiro
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยจักรวรรดินิรันดร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
KaruiCivilizationLethal Pride Timeless Jewel
นำทัพนักรบใต้บัญชาแห่ง Kaom จำนวน (10000–18000) นาย
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยคารุย
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 7 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 5 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 3 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
0
เพิ่มพาสซีพ 4 จุด
(พาสซีฟสกิลที่ไม่ใช่ Notable, Keystones, หรือช่องใส่จีเวล คือ พาสซีฟสกิลเล็ก)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามานับว่าเป็นพาสซีพขนาดเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่ให้อะไรเลย
ถูก Corrupt
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Hollow Palm Technique
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Disciple of Kitava
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Secrets of Suffering
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Lone Messenger
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Nature's Patience
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Kineticism
PitfighterJewelChild of Violence Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Pitfighter
Veteran%27sAwarenessJewelThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Veteran's Awareness
ไอเทม จิวเวล /8 ⍟

ไอเทม จิวเวล /8 ⍟

Iconชื่อ
Crimson Jewel
Viridian Jewel
Cobalt Jewel
Prismatic Jewel
Timeless Jewel
Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ (8–12) จุด
ในบรรดาพาสซีพที่เพิ่มเข้ามา 2 จุดในนั้นคือ รูใส่จิวเวล
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: #
Medium Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ (4–6) จุด
ในบรรดาพาสซีพที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นคือ รูใส่จิวเวล
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: #
Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ (2–3) จุด
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: #
Jewel หน้าต่างช่วยเหลือ

Jewel หน้าต่างช่วยเหลือ

Jewel

เพชรเป็นรายการที่มีวัยรุ่นเช่นเดียวกับอาวุธและชุดเกราะของคุณ แต่แทนที่จะถูกติดตั้งพวกเขาจะ socketed ในต้นไม้ทักษะเรื่อย ๆ Jewels ทำงานเฉพาะเมื่อพวกเขากำลัง socketed ในซ็อกเก็ตอัญมณีที่ได้รับการจัดสรรที่มีจุดเรื่อย ๆ ถ้าพวกเขาอยู่ในซ็อกเก็ตไม่ได้ถูกจัดสรรอัญมณีจะไม่ทำอะไร

เช่นเดียวกับรายการอื่น ๆ รัตนากรสามารถเป็นปกติ, มายากล, หายากหรือที่ไม่ซ้ำกัน พวกเขาสามารถได้รับการแก้ไขที่มีสกุลเงินเหมือนรายการอื่น ๆ แม้ว่าจะแตกต่างจากอาวุธและชุดเกราะของคุณเป็นอัญมณีที่หายากสามารถมีได้ถึงสี่วัยรุ่น บางรัตนากรไม่ซ้ำกันเช่น Energized เกราะข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนทักษะเรื่อย ๆ รอบตัวพวกเขา:

บางอัญมณีที่ไม่ซ้ำกันมีรัศมีและเปลี่ยนพฤติกรรมของสกิล passive ภายในรัศมีที่

สีของอัญมณีส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของมันมีวัยรุ่นบางอย่าง แต่ไม่มีผลต่อความสามารถในการซ็อกเก็ตมัน เนื่องจากจำนวนของอัญมณีที่คุณสามารถซ็อกเก็ตถูก จำกัด ด้วยจำนวนของซ็อกเก็อัญมณีที่คุณได้จัดสรรเพียงบางอัญมณีที่ไม่ซ้ำกันมีข้อ จำกัด ที่วางอยู่บนพวกเขา หากคุณมีมากขึ้นของประเภทของอัญมณีที่กว่าวงเงินที่จะช่วยให้รัตนากรพิเศษจะไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
จิวเวล
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–7)% ถ้ามีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–7)% ถ้ามีมลทิน
 • Item Synthesis Mods จิวเวล /291 ⍟

  Item Synthesis Mods จิวเวล /291 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%~ 17
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%18 ~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(5–6)
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 48
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที49 ~ 100
 • 0.2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 500
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต~ 80
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต81 ~ 150
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู~ 7
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู8 ~ 50
 • ได้พลังชีวิต +(1–2) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
 • เพิ่มมานาสูงสุด #%~ 20
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • เพิ่มมานาสูงสุด #%21 ~ 50
 • ค่า มานาสูงสุด +(4–5)
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%~ 35
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (5–7)%
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี~ 7
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี8 ~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (5–7)%
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 100
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 500
 • ดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ได้รับมานา +# ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี~ 5
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ได้รับมานา +# ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี6 ~ 20
 • ได้รับมานา +1 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%~ 11
 • ค่า มานาสูงสุด +(2–3)
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%12 ~ 50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 34
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%35 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 34
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%35 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 34
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%35 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 28
 • ต้านทาน ไฟ +(2–3)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(2–3)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%29 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(4–5)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(4–5)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 28
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%29 ~ 100
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (3–5)%
 • โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย #%~ 55
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย #%56 ~ 100
 • โอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (8–10)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 28
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (2–3)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%29 ~ 100
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (4–5)%
 • โอกาส #% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี~ 12
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (2–3)%
 • โอกาส #% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี13 ~ 50
 • โอกาส (2–3)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี
 • ค่า Strength +#~ 42
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Strength +#43 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +#~ 42
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Dexterity +#43 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +#~ 42
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Intelligence +#43 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 27
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#28 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 27
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#28 ~ 100
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 27
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#28 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 20
 • ค่า Strength +(2–3)
 • ค่า Dexterity +(2–3)
 • ค่า Intelligence +(2–3)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#21 ~ 50
 • ค่า Strength +(4–5)
 • ค่า Dexterity +(4–5)
 • ค่า Intelligence +(4–5)
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 45
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%46 ~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 45
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%46 ~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%~ 22
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด #%23 ~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น #%~ 20
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น #%21 ~ 50
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน
 • โล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้น #%~ 15
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • โล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้น #%16 ~ 50
 • ฟื้นฟู 0.2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ได้รับโล่พลังงาน +# ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี~ 5
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ได้รับโล่พลังงาน +# ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี6 ~ 20
 • ได้รับโล่พลังงาน +(1–2) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 16
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%17 ~ 50
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (3–4)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 1%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะถือโล่ขึ้น #%~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะถือโล่ขึ้น #%17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น #%~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น #%17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธมือเดียวประชิดขึ้น #%~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธมือเดียวประชิดขึ้น #%17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธสองมือประชิดขึ้น #%~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธสองมือประชิดขึ้น #%17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกระบองขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือขวานขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือดาบขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือธนูขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือกรงเล็บขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือมีดขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือคทาขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือคทาขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือคทาขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือคทาขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อถือไม้เท้าขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น #%~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น #%12 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือโล่ขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือไม้เท้าขึ้น #%~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือไม้เท้าขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือไม้เท้าขึ้น #%12 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายเมื่อถือไม้เท้าขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น #%~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น #%12 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่ายขณะถืออาวุธคู่ขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟ #%~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟ #%12 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล น้ำแข็ง #%~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล น้ำแข็ง #%12 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟฟ้า #%~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้สกิล ไฟฟ้า #%12 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (4–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%~ 10
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 1%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%11 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (3–5)%
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น #%21 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น 3%
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น #%~ 32
 • ค่า ความแม่นยำ +(21–35)
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น #%33 ~ 100
 • ค่า ความแม่นยำ +(36–50)
 • เพิ่มความเสียหาย #%~ 27
 • เพิ่มความเสียหาย 2%
 • เพิ่มความเสียหาย #%28 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (3–4)%
 • ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็งต่อเนื่อง +#%~ 8
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็งต่อเนื่อง +#%9 ~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • ตัวคูณความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง ที่ไม่ใช่การเจ็บป่วย +#%~ 8
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (2–3)%
 • ตัวคูณความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง ที่ไม่ใช่การเจ็บป่วย +#%9 ~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด #%~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด #%33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหายทางกายภาพระยะประชิดขณะถือโล่ขึ้น #%~ 36
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหายทางกายภาพระยะประชิดขณะถือโล่ขึ้น #%37 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยอาวุธประชิดมือเดียว~ 36
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยอาวุธประชิดมือเดียว37 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยอาวุธประชิดสองมือ~ 36
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยอาวุธประชิดสองมือ37 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหายจากอาวุธทางกายภาพขึ้น #% เมื่อถืออาวุธคู่~ 36
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหายจากอาวุธทางกายภาพขึ้น #% เมื่อถืออาวุธคู่37 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยกระบอง~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยกระบอง
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยกระบอง43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยกระบอง
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยขวาน~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยขวาน
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยขวาน43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยขวาน
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยดาบ~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยดาบ
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยดาบ43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยดาบ
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยธนู~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยธนู
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยธนู43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยธนู
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยกรงเล็บ~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยกรงเล็บ
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยกรงเล็บ43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยกรงเล็บ
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยมีด~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยมีด
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยมีด43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยมีด
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยไม้กายสิทธิ์~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยไม้กายสิทธิ์
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยไม้กายสิทธิ์43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยไม้กายสิทธิ์
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยไม้พลอง~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (3–4)% ด้วยไม้พลอง
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #% ด้วยไม้พลอง43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ด้วยไม้พลอง
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #% ขณะถือ โล่~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3–4)% ขณะถือ โล่
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #% ขณะถือ โล่43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–6)% ขณะถือ โล่
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #% ขณะถือ ไม้พลอง~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3–4)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #% ขณะถือ ไม้พลอง43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–6)% ขณะถือ ไม้พลอง
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #% ขณะถือ อาวุธคู่~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3–4)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #% ขณะถือ อาวุธคู่43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–6)% ขณะถือ อาวุธคู่
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น #%~ 32
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น (2–3)%
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น #%33 ~ 100
 • เพิ่ม Damage over Time ขึ้น (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน #%~ 30
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเสียหาย กระสุน #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (3–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ #%~ 30
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ #%31 ~ 100
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (3–5)%
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%~ 42
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กับดัก #%~ 42
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเสียหาย กับดัก #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น 3%
 • เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด #%~ 42
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (1–2)%
 • เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น 3%
 • เพิ่มความเสียหาย โทเทม #%~ 42
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (1–2)%
 • เพิ่มความเสียหาย โทเทม #%43 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม 3%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%~ 30
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 2%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%31 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลธาตุขึ้น #%~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลธาตุขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลไฟขึ้น #%~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลไฟขึ้น #%49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลน้ำแข็งขึ้น #%~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลน้ำแข็งขึ้น #%49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลสายฟ้าขึ้น #%~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยสกิลสายฟ้าขึ้น #%49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลประชิดขึ้น #%~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลประชิดขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยอาวุธมือเดียวประชิดขึ้น #%~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยอาวุธมือเดียวประชิดขึ้น #%49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยอาวุธสองมือประชิดขึ้น #%~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลด้วยอาวุธสองมือประชิดขึ้น #%49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลอาวุธขณะถืออาวุธคู่ขึ้น #%~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลอาวุธขณะถืออาวุธคู่ขึ้น #%49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (2–3)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (4–5)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 30
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +2%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%31 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลธาตุ~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลธาตุ36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลไฟ~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลไฟ49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลน้ำแข็ง~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลน้ำแข็ง49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลไฟฟ้า~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย สกิลไฟฟ้า49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล ประชิด +#%~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล ประชิด +#%36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย อาวุธประชิดสองมือ~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ด้วย อาวุธประชิดสองมือ49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ขณะถือ อาวุธคู่~ 48
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ขณะถือ อาวุธคู่49 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +#%~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (2–3)%
 • ตัวคูณคริติคอล เวท +#%36 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (4–5)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(3–4)%
 • โอกาส #% ที่จะลุกไหม้~ 7
 • โอกาส (1–2)% ที่จะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะลุกไหม้8 ~ 50
 • โอกาส 3% ที่จะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะแช่แข็ง~ 7
 • โอกาส (1–2)% ที่จะแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะแช่แข็ง8 ~ 50
 • โอกาส 3% ที่จะแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะช็อต~ 7
 • โอกาส (1–2)% ที่จะช็อต
 • โอกาส #% ที่จะช็อต8 ~ 50
 • โอกาส 3% ที่จะช็อต
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (4–5)%
 • การโจมตีมีโอกาส #% ที่จะติดสถานะเลือดออก~ 8
 • การโจมตีมีโอกาส (1–2)% ที่จะติดสถานะเลือดออก
 • การโจมตีมีโอกาส #% ที่จะติดสถานะเลือดออก9 ~ 50
 • การโจมตีมีโอกาส 3% ที่จะติดสถานะเลือดออก
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%~ 50
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (2–3)%
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%51 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (4–5)%
 • โอกาส #% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี~ 8
 • โอกาส (1–2)% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
 • โอกาส #% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี9 ~ 50
 • โอกาส 3% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (2–3)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (4–5)%
 • โอกาสบล็อค การโจมตี +#% ขณะถือ โล่~ 2
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • โอกาสบล็อค การโจมตี +#% ขณะถือ โล่3 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–6) เมื่อบล็อค
 • โอกาสบล็อค การโจมตี +#% ขณะถือ ไม้พลอง~ 2
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • โอกาสบล็อค การโจมตี +#% ขณะถือ ไม้พลอง3 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–6) เมื่อบล็อค
 • โอกาสบล็อค การโจมตี +#% ขณะถือ อาวุธคู่~ 2
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • โอกาสบล็อค การโจมตี +#% ขณะถือ อาวุธคู่3 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–6) เมื่อบล็อค
 • มีโอกาสบล็อคเวท +#% ขณะถือโล่~ 2
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • มีโอกาสบล็อคเวท +#% ขณะถือโล่3 ~ 10
 • ได้รับมานา +(3–5) เมื่อบล็อค
 • มีโอกาสบล็อคเวท +#% ขณะถือไม้เท้า~ 2
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • มีโอกาสบล็อคเวท +#% ขณะถือไม้เท้า3 ~ 10
 • ได้รับมานา +(3–5) เมื่อบล็อค
 • มีโอกาสบล็อคเวท +#% ขณะถืออาวุธคู่~ 2
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (6–7)%
 • มีโอกาสบล็อคเวท +#% ขณะถืออาวุธคู่3 ~ 10
 • ได้รับมานา +(3–5) เมื่อบล็อค
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น #%~ 15
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น (1–2)%
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น #%16 ~ 50
 • มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 3%
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น #%~ 15
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น (1–2)%
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น #%16 ~ 50
 • มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น 3%
 • มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +#%~ 8
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (2–3)%
 • มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +#%9 ~ 50
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (4–5)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (2–3)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (4–5)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +#%~ 25
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +3%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +#%26 ~ 100
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(4–5)%
 • เพิ่มพลังชีวิต โทเทม #%~ 30
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม +3%
 • เพิ่มพลังชีวิต โทเทม #%31 ~ 100
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม +(4–5)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม +#%~ 25
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม +3%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม +#%26 ~ 100
 • ต้านทาน ทุกธาตุ ของโทเทม +(4–5)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 800
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้801 ~ 2000
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 800
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้801 ~ 2000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 48
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้49 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • เพิ่มค่า Global Defences #%~ 16
 • เพิ่มค่า เกราะ (3–4)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (3–4)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
 • เพิ่มค่า Global Defences #%17 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ (5–6)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–6)%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา~ 26
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 1%
 • มีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught #% เมื่อคุณใช้ยา27 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 2%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (2–3)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (4–5)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (2–3)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง #%~ -4
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-7–-5) จากการโจมตี
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง #%-5 ~ -10
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-10–-8) จากการโจมตี
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%~ 50
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (2–3)%
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%51 ~ 100
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (4–5)%
 • เมล็ดพันธุ์ Harvest จิวเวล Implicit /26

  เมล็ดพันธุ์ Harvest จิวเวล Implicit /26

  Description
  เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น (3–6)% ออร่า
  โอกาส 10% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วย
  โอกาส 10% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วย
  โอกาส 10% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้ ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วย
  มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 10% poison เคออส สถานะเจ็บป่วย
  โอกาส 10% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วย
  มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 10%
  ความเสียหายที่ได้รับ 1% ถูกเยียวยาเป็นมานา resource พลังชีวิต มานา
  เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 10% endurance_charge
  เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (3–6)% โล่พลังงานสูงสุด ป้องกัน
  เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 1% ขวดยา
  เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 10% frenzy_charge
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 20% resource พลังชีวิต
  0.1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที resource พลังชีวิต
  เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (3–6)%
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด มานา 20% resource มานา
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (3–5)% resource พลังชีวิต มิเนียน
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 1% ความเร็ว
  เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 10% power_charge
  ลดผลสถานะ หนาวเย็น 10% ที่คุณได้รับ ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วย
  ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 10% ธาตุ
  ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 10% ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วย
  ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 10% ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วย
  ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 10% กายภาพ
  ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ 10% ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วย
  เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (4–6)% ความเร็ว