ไอเทม ไอเทมแผนที่เขาวงกต /1 ⍟

ไอเทม ไอเทมแผนที่เขาวงกต /1 ⍟