ไอเทม อุปกรณ์เขาวงกต /10 ⍟

ไอเทม อุปกรณ์เขาวงกต /10 ⍟

Iconชื่อ
Bane of the Loyal
ครั้งต่อไป, Lieutenant ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที
Heart of the Gargoyle
ครั้งต่อไป, Gargoyle ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที
Cube Of Absorption
ครั้งต่อไป, Conduit ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที
Orb of Elemental Dispersion
ครั้งต่อไป, Essence ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที
Rod of Detonation
ครั้งต่อไป, Font ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที
Vial Of Power
ไม่ได้ใช้แล้ว
Sand of Eternity
ครั้งต่อไป, เทวรูปอันต่อไปที่คุณตีโจมตีจะไม่ฟื้นฝูพลังชีวิตอีก
Cogs of Disruption
ครั้งต่อไป, ชาร์จ Disruptor รอบต่อไปที่คุณใช้จะกลับมาใช้ได้หลังจากชวงเวลาสั้นๆ
Black Rose of Anarchy
ไม่ได้ใช้แล้ว
Portal Shredder
ครั้งต่อไป, Portal อันต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที