ไอเทม อุปกรณ์เขาวงกต /10 ⍟

ไอเทม อุปกรณ์เขาวงกต /10 ⍟

Iconชื่อ
Bane of the Loyal
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, Lieutenant ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที

Bane of the Loyal
Heart of the Gargoyle
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, Gargoyle ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที

Heart of the Gargoyle
Cube Of Absorption
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, Conduit ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที

Cube Of Absorption
Orb of Elemental Dispersion
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, Essence ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที

Orb of Elemental Dispersion
Rod of Detonation
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, Font ตัวต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที

Rod of Detonation
Vial Of Power
อุปกรณ์เขาวงกต
ไม่ได้ใช้แล้ว

Vial Of Power
Sand of Eternity
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, เทวรูปอันต่อไปที่คุณตีโจมตีจะไม่ฟื้นฝูพลังชีวิตอีก

Sand of Eternity
Cogs of Disruption
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, ชาร์จ Disruptor รอบต่อไปที่คุณใช้จะกลับมาใช้ได้หลังจากชวงเวลาสั้นๆ

Cogs of Disruption
Black Rose of Anarchy
อุปกรณ์เขาวงกต
ไม่ได้ใช้แล้ว

Black Rose of Anarchy
Portal Shredder
อุปกรณ์เขาวงกต
ครั้งต่อไป, Portal อันต่อไปที่คุณโจมตีจะถูกสังหารทันที

Portal Shredder