ขวดยามานา Unique /4 ⍟

ขวดยามานา Unique /4 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Doedre's Elixir Greater Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 12
ลบ 20% ของโล่พลังงานสูงสุดเมื่อใช้
ได้รับความเสียหาย เคออส 10% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อใช้งาน
ได้รับ Frenzy Chargeเมื่อใช้
ได้รับ Power Charge เมื่อใช้
ได้รับ Endurance Charge เมื่อใช้
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น (120–150)%

Doedre's Elixir
Zerphi's Last Breath Grand Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น 50%
ได้รับ Last Breath เมื่อคุณใช้งานสกิลระหว่างผลของยา รับผล (450–600)% ของมานาที่ใช้
(Last Breath ฟื้นฟูพลังชีวิตคิดตามมานาที่ใช้ อยู่ได้ 4 วินาที แต่จะหายไปเมื่อคุณถูกปะทะ)

Zerphi's Last Breath
Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 100%
สกิลของคุณไม่ต้องใช้มานาระหว่างใช้งานขวด

Lavianga's Spirit
Replica Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
ลดความเร็วในการฟื้นฟูลง 50%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–15)% ระหว่างผลของยา
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–15)% ระหว่างผลของยา
เพิ่มการใช้มานา 10% ขณะอยู่ในผลของขวดยา

Replica Lavianga's Spirit
ไอเทม ขวดยามานา /12 ⍟

ไอเทม ขวดยามานา /12 ⍟

Iconชื่อ
Small Mana Flask
ฟื้นฟู 50 มานาภายใน 3 วินาที
ใช้ 6 จาก 24 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Medium Mana Flask
ฟื้นฟู 70 มานาภายใน 3.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Large Mana Flask
ฟื้นฟู 90 มานาภายใน 4 วินาที
ใช้ 8 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Greater Mana Flask
ฟื้นฟู 120 มานาภายใน 4 วินาที
ใช้ 9 จาก 36 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Grand Mana Flask
ฟื้นฟู 170 มานาภายใน 4.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Giant Mana Flask
ฟื้นฟู 250 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 8 จาก 36 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Colossal Mana Flask
ฟื้นฟู 350 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 8 จาก 38 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Sacred Mana Flask
ฟื้นฟู 480 มานาภายใน 5.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Hallowed Mana Flask
ฟื้นฟู 700 มานาภายใน 6 วินาที
ใช้ 6 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Sanctified Mana Flask
ฟื้นฟู 1100 มานาภายใน 6.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Divine Mana Flask
ฟื้นฟู 1400 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 8 จาก 42 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Eternal Mana Flask
ฟื้นฟู 1800 มานาภายใน 7 วินาที
ใช้ 8 จาก 42 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ