ไอเทม ชิ้นส่วนแผนที่ /138 ⍟

ไอเทม ชิ้นส่วนแผนที่ /138 ⍟

Iconชื่อ
Sacrifice at Midnight
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Dawn
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Noon
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Dusk
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Mortal Rage
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Hope
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Ignorance
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Grief
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Eber's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Yriel's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Inya's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Volkuur's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Phoenix
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Minotaur
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Chimera
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Hydra
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Divine Vessel
Unique Boss สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีความเร็วในการโจมตีและการร่ายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10%
บอสประจำแผนที่มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 20%
map_pantheon_flask_capture_boss_soul [1]
Sacrifice at Midnight
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Dawn
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Noon
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice at Dusk
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
map_sacrifice_fragment_count [1]
Sacrifice Set
Mortal Rage
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Hope
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Ignorance
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Grief
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
map_mortal_fragment_count [1]
Mortal Set
Eber's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Yriel's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Inya's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Volkuur's Key
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Pale Court Set
Fragment of the Phoenix
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Minotaur
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Chimera
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of the Hydra
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Key to the Crucible
Fragment of Enslavement
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of Eradication
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of Constriction
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Fragment of Purification
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Key to Decay
Fragment of Terror
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
Fragment of Emptiness
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
Fragment of Shape
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
Fragment of Knowledge
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 10%
Maddening Object
Divine Vessel
Unique Boss สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีความเร็วในการโจมตีและการร่ายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีการแสดงผลพื้นที่เพิ่มขึ้น 20%
Unique Boss สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีความเร็วในการโจมตีและการร่ายเพิ่มขึ้น 10%
Unique Boss มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10%
บอสประจำแผนที่มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 20%
map_pantheon_flask_capture_boss_soul [1]
Xoph's Breachstone
Tul's Breachstone
Esh's Breachstone
Uul-Netol's Breachstone
Chayula's Breachstone
Xoph's Charged Breachstone
Tul's Charged Breachstone
Esh's Charged Breachstone
Uul-Netol's Charged Breachstone
Chayula's Charged Breachstone
Xoph's Enriched Breachstone
Tul's Enriched Breachstone
Esh's Enriched Breachstone
Uul-Netol's Enriched Breachstone
Chayula's Enriched Breachstone
Xoph's Pure Breachstone
Tul's Pure Breachstone
Esh's Pure Breachstone
Uul-Netol's Pure Breachstone
Chayula's Pure Breachstone
Timeless Karui Emblem
map_legion_fragment_faction_karui [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [2]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%
Timeless Maraketh Emblem
map_legion_fragment_faction_maraketh [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [5]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%
Timeless Eternal Emblem
map_legion_fragment_faction_eternal [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [2]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%
Timeless Templar Emblem
map_legion_fragment_faction_templar [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [4]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%
Timeless Vaal Emblem
map_legion_fragment_faction_vaal [1]
map_legion_endless_mode_+_s [60]
map_legion_endless_pack_size_+% [0]
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 20%
map_fragment_level_+ [3]
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 10%
Simulacrum
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 5%
Offering to the Goddess
Tribute to the Goddess
labyrinth_override_chest_difficulty [5]
เขาวงกตถูกทำให้มีของรางวัลอย่างมั่งคั่ง
Gift to the Goddess
labyrinth_owner_x_addition_enchants [6]
Dedication to the Goddess
labyrinth_enchant_mod_level_range_+ [8]
แท่นศักดิ์สิทธิ์สามารถให้พร เข็มขัด ได้
Rusted Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 1 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 2 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 2 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 3 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 3 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Breach Scarab
พื้นที่มี Breaches เพิ่มขึ้น 5 จุด
มีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี มือ Breach เพิ่มอีก 5 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 20%
Polished Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 35%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 35%
Gilded Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Winged Cartography Scarab
พื้นที่ดรอปแผนที่เพิ่มขึ้น 85%
เพิ่มอัตราการดรอปของ แผนที่ ในพื้นที่นี้ อีก 85%
Rusted Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Polished Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Gilded Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Reliquary Scarab
พื้นที่ดรอปไอเท็มยูนิคเพิ่มขึ้น 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มยูนิค ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Rusted Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 1 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 1 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 2 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงเพิ่ม 3 ตัว
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Bestiary Scarab
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ป่า เพิ่ม 5 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
พื้นที่นี้มี สัตว์แดง เพิ่มอีก 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Farric Lure
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ป่า เพิ่ม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_wilds [4]
map_extra_content_weighting [1]
Saqawine Lure
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ทะเลทราย เพิ่ม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_sands [4]
map_extra_content_weighting [1]
Fenumal Lure
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก ถ้ำ เพิ่ม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_caverns [4]
map_extra_content_weighting [1]
Craicic Lure
มี Einhar ในพื้นที่
พื้นที่มีสัตว์แดงจาก บาดาล เพิ่ม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ Bestiary Scarab ได้
map_mission_id [2]
map_additional_red_beast_family_deep [4]
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Polished Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Gilded Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Winged Shaper Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เชฟเปอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เชฟเปอร์ เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Shaper ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Rusted Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 30%
Polished Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 60%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 60%
Gilded Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 90%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 90%
Winged Elder Scarab
เพิ่มอิทธิพลจาก เอลเดอร์ ลงในแผนที่
พื้นที่มีไอเทมแรร์ เอลเดอร์ เพิ่มขึ้น 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ ไอเท็มแรร์ Elder ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Rusted Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 20%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 20%
Polished Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 40%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 40%
Gilded Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 60%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 60%
Winged Sulphite Scarab
มี Niko ในพื้นที่
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite มาขึ้น 100%
map_mission_id [5]
เจ้าของแผนที่ได้รับ Sulphite เพิ่มขึ้นอีก 100%
Rusted Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 50%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 50%
Polished Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 100%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 100%
Gilded Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 150%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 150%
Winged Divination Scarab
พื้นที่ดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น อีก 250%
เพิ่มอัตราการดรอปของ การ์ด ในพื้นที่นี้ อีก 250%
Rusted Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 3 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 5 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 5 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 7 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Torment Scarab
พื้นที่มีวิญญาณที่ถูกทรมานสิงเพิ่มขึ้น 12 ตน
พื้นที่มี Tormented Spirit เพิ่ม 12 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Polished Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 5 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 5 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Winged Ambush Scarab
พื้นที่มีกล่องนิรภัยเพิ่มขึ้น 9 กล่อง
พื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 9 กล่อง
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 2 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Polished Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 3 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 3 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 4 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Winged Harbinger Scarab
พื้นที่มี harbinger เพิ่มขึ้น 7 ตน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 7 ตัว
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 2 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 33% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 2 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 33% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Polished Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
พื้นที่มีโอกาส 66% ที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 3 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาส 66% ที่จะพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 4 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 4 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Winged Perandus Scarab
พื้นที่มีกล่อง Perandus เพิ่มขึ้น 7 กล่อง
พื้นที่จะมี Cadiro Perandus
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 7 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Polished Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Legion Scarab
พื้นที่จะมีการเผชิญหน้ากับกองพันอีกหนึ่งจุด
แต่ละกองพันจะมีคลังอาวุธหนึ่งหีบ
แต่ละกองพันจะมีนายพลอยู่ด้วย
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้า Legion เพิ่มอีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Winged Legion Scarab
พื้นที่มีการเผชิญหน้ากับ กองพัน เพิ่มขึ้น 2 แห่ง
กองพัน แต่ละแห่งจะมาพร้อมคลังอาวุธ
กองพัน แต่ละแห่งจะมีแม่ทัพนำทัพหนึ่งคน
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี Legion Encounters เพิ่มอีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
map_extra_content_weighting [1]
Rusted Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Polished Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Gilded Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]
Winged Metamorph Scarab
พื้นที่จะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกสองชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
พื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
map_extra_content_weighting [1]