ไอเทม ไอเทมแผนที่อื่นๆ /7 ⍟

ไอเทม ไอเทมแผนที่อื่นๆ /7 ⍟

Iconชื่อ
Xoph's Breachstone
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 68

Xoph's Breachstone
Tul's Breachstone
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 70

Tul's Breachstone
Esh's Breachstone
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 72

Esh's Breachstone
Uul-Netol's Breachstone
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 76

Uul-Netol's Breachstone
Chayula's Breachstone
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 80

Chayula's Breachstone
Ancient Reliquary Key
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 35

Ancient Reliquary Key
Timeworn Reliquary Key
ไอเทมแผนที่อื่นๆ
ต้องการ เลเวล 50

Timeworn Reliquary Key