ไอเทม วิญญาณเทพสถิต /20 ⍟

ไอเทม วิญญาณเทพสถิต /20 ⍟