ซองธนู Unique /23 ⍟

ซองธนู Unique /23 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Blackgleam Fire Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 22
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 8 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ค่า มานาสูงสุด +(10–30)
ค่า หลบหลีก +(80–100)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ
เสริมความเสียหาย ไฟ 5 ถึง 10 ให้การโจมตีด้วย ธนู

Blackgleam
Broadstroke Heavy Quiver
ต้องการ เลเวล: 5
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10–15)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%

Broadstroke
Drillneck Penetrating Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 36
ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–14) ถึง (19–24) ให้การโจมตีด้วย ธนู
ค่า หลบหลีก +350
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ธนูจะแรงและสเตตัสเจ็บป่วยจากธนูจะแรงขึ้นอีก 50% กับเป้าหมายที่เจาะเกราะได้
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

Drillneck
Hyrri's Bite Sharktooth Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 10
ได้พลังชีวิต +(3–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
ค่า Strength +(15–25)
ค่า Dexterity +(35–45)
ค่า Intelligence +(15–25)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ได้พลังชีวิต +(2–3) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี

Hyrri's Bite
Rearguard Broadhead Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 12 ให้การโจมตีด้วย ธนู
โอกาสบล็อคการโจมตี (20–24)%
ค่า เกราะ +(400–450)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (15–20)%
โอกาสบล็อคเวท (12–15)%

Rearguard
Asphyxia's Wrath Two-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 10
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
ได้รับสกิล Frostbite เลเวล 5
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น (30–40)%
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
โอกาส (7–10)% ที่จะแช่แข็ง
Hexes on Slain Enemies are transferred to a nearby Enemy

Asphyxia's Wrath
Soul Strike Spike-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 64
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ค่า Dexterity +30
เสริมความเสียหาย เคออส (13–18) ถึง (26–32) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 80%
ลดอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานลง 40%

Soul Strike
Craghead Serrated Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 5
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 10 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20–25)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (60–80)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 25%

Craghead
Maloney's Nightfall Blunt Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (14–16) ให้การโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ต้านทาน เคออส +(12–16)%
เมื่อโจมตีโดน เพิ่มดาเมจ(40–60)% และ Ailments กับศัตรูที่ Blind
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
โอกาส 25% ที่จะสร้างเมฆควันเมื่อโจมตี
(ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ของ Smoke Clouds จะติด Blinded)

Maloney's Nightfall
Slivers of Providence Serrated Arrow Quiver
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
นำ 25% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 50%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

Slivers of Providence
Rigwald's Quills Two-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 56
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
ต้านทาน ไฟ -10%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ได้พลังชีวิต +7 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
ลดความเร็ว Projectile ลง 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
กระสุนจะ แบ่งตัว

Rigwald's Quills
Saemus' Gift Spike-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 20%
1% เพิ่มความเสียหายให้กับสายฟ้าต่อ 10 Intelligence

Saemus' Gift
Cragfall Serrated Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 5
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 10 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20–25)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (60–80)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 25%
มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า

Cragfall
The Signal Fire Cured Quiver
ต้องการ เลเวล: 24
เสริมความเสียหาย ไฟ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า มานาสูงสุด +(10–30)
ค่า หลบหลีก +(80–100)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ
เสริมความเสียหาย ไฟ 5 ถึง 10 ให้การโจมตีด้วย ธนู
นำ (25–35)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ

The Signal Fire
Skirmish Two-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 5
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
ค่า Intelligence +(15–25)
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
จำนวนโทเทมสูงสุด +1 ให้สกิลโจมตี

Skirmish
The Fracturing Spinner Blunt Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Directions
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า Strength และ Dexterity +(30–50)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(15–25)%

The Fracturing Spinner
Voidfletcher Penetrating Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 36
ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
ใช้ Void Charge หนึ่งลูกเพื่อปล่อยสกิล Void Shot เลเวล 20 เมื่อผู้เล่นยิงธนูด้วยสกิลที่ไม่ใช่สกิลทำงานเอง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–40) ถึง (80–100) ให้กับการโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–120)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ได้รับ มานา (20–40) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
Void Charge สูงสุดเท่ากับ 5
ได้ Void Charge หนึ่งชาร์จทุก 0.5 วินาที

Voidfletcher
Hyrri's Demise Sharktooth Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
ได้พลังชีวิต +(3–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ได้พลังชีวิต +(2–3) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ต่อค่า Dexterity 10 หน่วย ให้การโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ต่อค่า Strength 10 หน่วย ให้การโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 0 ถึง 3 ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย ให้การโจมตี

Hyrri's Demise
Maloney's Mechanism Ornate Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
มี 2 Socket
ใช้งานสกิลธนูที่ใส่ไว้ เมื่อโจมตีด้วยธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสทำศัตรูตาบอด 5%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)

Maloney's Mechanism
The Shattered Divinity Blunt Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Directions
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า Strength และ Dexterity +(30–50)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(15–25)%

The Shattered Divinity
Scorpion's Call Broadhead Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 12 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ค่า Dexterity +(20–40)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (150–200) ต่อวินาที ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (40–60)% ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต
ค่า หลบหลีก +(700–1000) ขณะอยู่ในกระบวนท่า วาลุกา
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (20–30)% ขณะอยู่ในกระบวนท่า วาลุกา
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)% หากคุณเปลี่ยนกระบวนท่ามาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Scorpion's Call
Replica Maloney's Mechanism Ornate Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
มี 2 Socket
Trigger a Socketed Bow Skill when you Cast a Spell while wielding a Bow
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสทำศัตรูตาบอด 5%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)

Replica Maloney's Mechanism
Replica Soul Strike Spike-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ค่า Dexterity +30
เสริมความเสียหาย เคออส (13–18) ถึง (26–32) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ลดปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง 80%
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 40%

Replica Soul Strike
ไอเทม ซองธนู /15 ⍟

ไอเทม ซองธนู /15 ⍟

Iconชื่อ
Cured Quiver
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย ไฟ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Rugged Quiver
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
Conductive Quiver
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี
Heavy Quiver
ต้องการ เลเวล 7
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Light Quiver
ต้องการ เลเวล 15
ค่า Dexterity +(30–40)
Serrated Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 5
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Two-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 5
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
Sharktooth Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 10
ได้พลังชีวิต +(3–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
Blunt Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 16
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
Fire Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 22
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 8 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Broadhead Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 28
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 12 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Penetrating Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 36
ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
Spike-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล 45
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
Ornate Quiver
ต้องการ เลเวล 45
มี 1 Socket
Serrated Arrow Quiver
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
ซองธนู
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (40–50)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (21–30)%
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Quiver /209 ⍟

  Item Synthesis Mods Quiver /209 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#201 ~ 280
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#281 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย (13–16)% ขณะดูด พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (17–21)% ขณะดูด พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย (22–25)% ขณะดูด พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร~ 15
 • ได้รับ พลังชีวิต (6–8) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร16 ~ 25
 • ได้รับ พลังชีวิต (9–11) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร26 ~ 35
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร36 ~ 100
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (1–2)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสูงสุด #%~ 35
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสูงสุด #%36 ~ 70
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสูงสุด #%71 ~ 150
 • ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย (13–16)% ขณะดูด มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (17–21)% ขณะดูด มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย (22–25)% ขณะดูด มานา
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร~ 5
 • ได้รับ มานา 3 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร6 ~ 10
 • ได้รับ มานา 4 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร11 ~ 15
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร16 ~ 50
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู฿ (1–2)% ของ mana สูงสุด เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 50
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (15–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%51 ~ 300
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (18–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (20–25)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#~ 150
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#151 ~ 300
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#301 ~ 450
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#451 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 130
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#131 ~ 500
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%81 ~ 115
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%116 ~ 135
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%136 ~ 200
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 2000
 • ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 3 เป้า
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 8
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี9 ~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี17 ~ 24
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี25 ~ 28
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี29 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 15
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี16 ~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี26 ~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี36 ~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็นความเสียหาย ไฟ
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี~ 15
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี16 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี23 ~ 33
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี34 ~ 42
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี43 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี~ 30
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี31 ~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี46 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี61 ~ 75
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี76 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี26 ~ 45
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี46 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้~ 30
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้31 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้61 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 40
 • (12–13)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี41 ~ 80
 • (14–15)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี81 ~ 115
 • (16–18)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี116 ~ 130
 • (19–21)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี131 ~ 200
 • (22–24)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • นำ (8–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%~ 40
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (26–28)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%41 ~ 70
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (29–31)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%71 ~ 90
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (32–34)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%91 ~ 105
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (35–37)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%106 ~ 300
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (38–40)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 40
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–17)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%41 ~ 70
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%71 ~ 90
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%91 ~ 105
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%106 ~ 300
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–30)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 75
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (6–7)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%76 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า~ 5
 • ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
  level []
  level []
 • อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า6 ~ 10
 • ลูกธนูเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • นำ (6–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก11 ~ 15
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก16 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 4 ถึง 7 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน #%~ -11
 • ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (5–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน #%-12 ~ -22
 • ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (9–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน #%-23 ~ -50
 • ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น (8–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +#%~ 50
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +#%101 ~ 200
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%~ 3
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%4 ~ 5
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%6 ~ 10
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Grace (15–20)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 6
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%7 ~ 12
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%13 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (23–26)%
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ~ 6
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 3%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ7 ~ 12
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 4%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ13 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 5%
  level []
  level []
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#~ 350
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#351 ~ 700
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ และ หลบหลีก +#701 ~ 1500
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #26 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #26 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น #%~ 170
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (21–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น #%171 ~ 340
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (31–40)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น #%341 ~ 500
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (40–50)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []