โล่ Unique /68 ⍟

โล่ Unique /68 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Lycosidae Rawhide Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 11
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า เกราะ +(120–160)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
การโจมตีของคุณไม่อาจหลบได้
โอกาสที่จะบล็อค +(3–5)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 250 ถึง 300 ให้กับ สกิลโจมตีสวน
(การโจมตีที่จะเริ่มเมื่อผู้เล่นโดนเคาเตอร์กลับ)

Lycosidae
Trolltimber Spire Cedar Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 17
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
คุณและโทเทมของคุณจะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลที่ใช้โดยโทเทมขึ้น 15%
0.5% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Trolltimber Spire
Titucius' Span Reinforced Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 30
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น (-80–-50)
เพิ่มค่า เกราะ 200% เมื่อปะทะกับกระสุน
โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +25%

Titucius' Span
Redblade Banner Painted Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 35
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มระยะเวลาของ การยั่วยุ 20%
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
สกิลคำรามมีระดับพลังเป็นอนันต์
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็ย 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)

Redblade Banner
Chernobog's Pillar Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +(35–50)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ
มีโอกาส 25% ที่จะ สาปศัตรูที่ยังไม่โดนสาปด้วย Enfeeble เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 80%
(Enfeeble คือคำสาปสะกดที่จะลดความแม่นยำของเป้าหมายลง 10% และลดความเสียหายที่เป้าหมายสร้างลง 21% แต่จะลดลงเพียง 10% หาเป้าหมายเป็นระดับแรร์หรือยูนิค คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์

Chernobog's Pillar
Tukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 40%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
ค่า เกราะ +300 ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Tukohama's Fortress
Replica Tukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
คุณสามารถร่าย Brand ได้เพิ่มขึ้น 1 อัน
20% increased Critical Strike Chance per Brand
เพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 40%
(ความเสียหายของสกิล ตราเวทย์ คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวทย์ และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวทย์)
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Replica Tukohama's Fortress
The Surrender Ezomyte Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Reckoning เลเวล 30
เพิ่มค่า เกราะ (130–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(65–80)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 250 เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1500 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

The Surrender
The Anticipation Ezomyte Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (120–160)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1000 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เมื่อบล็อคจะทำให้ศัตรูติดสถานะ ข่มขู่ ถาวร
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)

The Anticipation
Ahn's Heritage Colossal Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (50–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
จำนวน Endurance Charges สูงสุด -1
โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด -10%
โอกาสที่จะบล็อค +6%
+2% ให้กับค่า Resistance สูงสุดทั้งหมดถ้าไม่มีชาร์จ Endurance
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มี Onslaught เมื่อมี Endurance Charges สูงสุด
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Ahn's Heritage
Lioneye's Remorse Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 20%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–180)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น -25
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Lioneye's Remorse
Magna Eclipsis Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Elemental Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(80–100)

Magna Eclipsis
Remnant of Empires Goathide Buckler
ต้องการ เลเวล: 2
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +15
โอกาสที่จะบล็อค +3%
โอกาส 50% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 4 ถึง 8
โอกาสบล็อคเวท 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +3% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก

Remnant of Empires
Crest of Perandus Pine Buckler
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7.5) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Crest of Perandus
Kaltenhalt Painted Buckler
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Kaltenhalt
Kaltensoul Painted Buckler
ต้องการ เลเวล: 16
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 20% เป็น น้ำแข็ง แทน

Kaltensoul
Chalice of Horrors War Buckler
ต้องการ เลเวล: 29
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค

Chalice of Horrors
Thirst for Horrors War Buckler
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค
1% ของความเสียหายที่ดูดกลืนเป็นพลังชีวิตต่อศัตรูที่ถูกสาป
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Thirst for Horrors
Mutewind Pennant Enameled Buckler
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อใช้ Warcry
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
Call to Arms
(การใช้งานสกิล คำราม จะใช้งานออกทันที, สกิล คำราม ใช้งานคูลดาวน์ร่วมกัน)

Mutewind Pennant
Great Old One's Ward Corrugated Buckler
ต้องการ เลเวล: 46
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสบล็อคเวท (8–12)%

Great Old One's Ward
Atziri's Mirror Golden Buckler
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
ลดระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณลง 50%
Hex Reflection
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +10% ขณะที่ไม่โดนคำสาป
โอกาสในการบล็อคเวท +20% ขณะโดนคำสาป

Atziri's Mirror
Atziri's Reflection Golden Buckler
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(180–200)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
Hex Reflection
ไม่ได้รับผลจาก คำสาป
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (15–20)%

Atziri's Reflection
Mistwall Lacquered Buckler
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส (8–15)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะขณะอยู่ในสถานะ Phasing
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Mistwall
Replica Mistwall Lacquered Buckler
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส +75% ที่จะ บล็อคความเสียหาย เวทย์ หากคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
+(8–15)% chance to Avoid Physical Damage from Hits while Phasing
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Mistwall
Thousand Teeth Temu Vaal Buckler
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–90)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค +5%
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง 1000
นำ 10% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต

Thousand Teeth Temu
Matua Tupuna Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 23
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 10%
กระจายน้ำมันดินเมื่อคุณโดนคริติคอล
ground_tar_on_take_crit_duration_ms [4500]
ground_tar_on_take_crit_monvement_speed_pluspercent [-50]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)

Matua Tupuna
Brinerot Flag Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 23
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม Warcry ที่ใส่ +3
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–90)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
สกิล คำราม จะมอบสถานะ Arcane Surge ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 10% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุดไม่เกิน 50%
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)

Brinerot Flag
Whakatutuki o Matua Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 20%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 20%
ทิ้งพื้นโคลนเมื่อคุณบล็อค
ground_tar_on_block_duration_ms [4500]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)
ถ้าคุณทำการบล็อคมาเร็วๆ นี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Whakatutuki o Matua
Light of Lunaris Jingling Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–39) ถึง (54–60) ให้กับเวทย์
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (475–600)%
โอกาสที่จะบล็อค +(6–10)%
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +25% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Light of Lunaris
Sentari's Answer Brass Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 33
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท 10%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4–8)%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
สาปศัตรูด้วย Punishment เมื่อคุณบล็อค โจมตีประชิด ของพวกมัน และเพิ่มผลขึ้นด้วย 60% และไม่สนใจจำนวนคำสาปสูงสุดที่สาปได้
สาปศัตรูด้วย Temporal Chains เมื่อคุณบล็อค การโจมตีด้วยกระสุน ของพวกมัน และเพิ่มผลขึ้นด้วย 60% และไม่สนใจจำนวนคำสาปสูงสุดที่สาปได้
สาปศัตรูด้วย Elemental Weakness เมื่อคุณบล็อค เวทย์ ของพวกมัน และเพิ่มผลขึ้นด้วย 60% และไม่สนใจจำนวนคำสาปสูงสุดที่สาปได้

Sentari's Answer
Kongming's Stratagem Ivory Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 41
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด
ไม่สามารถบล็อคได้

Kongming's Stratagem
Apep's Slumber Ancient Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย เคออส (20–22) ถึง (30–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 50 ต่อวินาทีต่อพิษที่ผู้เล่นติด โดยได้สูงสุด 250 แต้มต่อวินาที
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%

Apep's Slumber
The Eternal Apple Chiming Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
คุณสูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดที่ Endurance Charge สูงสุด
เมื่อคุณเสีย Endurance Charge จะใช้งานสกิล Warcry ที่อยู่ในนี้เอง
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
ไม่บล็อค

The Eternal Apple
Esh's Mirror Thorium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(35–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อจำนวนศตรูติดช็อคที่คุณสังหารมา เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Shock Reflection

Esh's Mirror
Manastorm Fossilised Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที

Manastorm
Esh's Visage Vaal Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–260)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน ขณะที่ พลังชีวิต หรือ มานา ไม่เหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
สะท้อนอาการช็อคที่ศัตรูใช้กับคุณไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด

Esh's Visage
Apep's Supremacy Vaal Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–50)%
ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายธาตุเคออสแทนที่จะเป็นแบบกายภาพหากติดสถานะเลือดไหล
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%

Apep's Supremacy
Malachai's Loop Harmonic Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (210–250)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +2
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะ
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–16)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ทำให้คุณ Shock เมื่อ Power Charge สูงสุด
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)

Malachai's Loop
Rathpith Globe Titanium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
สละพลังชีวิต 4% เมื่อคุณใช้สกิลเวทย์ หรือเมื่อสกิลเวทย์ทำงานเอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น

Rathpith Globe
Bitterbind Point Titanium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของสเปคเตอร์ขึ้น (50–100)%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
Raised Spectre ของคุณจะได้รับ Arcane Surge เช่นกันถ้าคุณได้รับมัน
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ เวท (40–50)% ต่อจำนวน Raised Spectre หนึ่งตน

Bitterbind Point
Wheel of the Stormsail Rotted Round Shield
ต้องการ เลเวล: 5
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า เกราะ +(5–10)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 25%
เพิ่มระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณขึ้น 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Wheel of the Stormsail
The Deep One's Hide Studded Round Shield
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง 8 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 15 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–130)%
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อบล็อค และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20%
(Vulnerability คือคำสาปสะกดที่จะทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 30% แล้วทำให้เป้าหมายมีโอกาสที่จะติดสถานะ เลือดไหล เมื่อโดนปะทะ +20% นอกจากนี้ก็ยังทำให้สถานะเจ็บป่วยสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเร็วขึ้น 20% คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)

The Deep One's Hide
Shattershard Crimson Round Shield
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Trigger Level 20 Shield Shatter when you Block
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
โอกาสที่จะบล็อค +(8–12)%

Shattershard
Daresso's Courage Baroque Round Shield
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +30% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
โอกาสที่จะบล็อค +(3–6)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +20% ถ้าคุณทำการบล็อคเวทเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสบล็อคเวท +20% ถ้าคุณทำการบล็อคการโจมตีเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Daresso's Courage
The Ghastly Theatre Teak Round Shield
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +2
Triggers Level 20 Physical Aegis when Equipped
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (300–400)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (30–50)%
(8–15)% increased Attack and Cast Speed while Physical Aegis is depleted
(50–70)% increased Critical Strike Chance while Physical Aegis is depleted
Nearby Enemies are Blinded while Physical Aegis is not depleted
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)

The Ghastly Theatre
Vix Lunaris Cardinal Round Shield
ต้องการ เลเวล: 66
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Cold Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง

Vix Lunaris
Springleaf Plank Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 7
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Springleaf
The Oak Plank Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 40
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–150)
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

The Oak
Emperor's Vigilance Steel Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (16–22)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–15)%
ไม่สามารถ บล็อค ได้หากคุณไม่มีโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคได้ จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคไม่ได้ จะทะลุโล่พลังงานเสมอ
Glancing Blows
(โอกาสในการบล็อคการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โอกาสในการบล็อคเวทย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คุณจะต้องรับความเสียหายจากการปะทะที่บล็อคได้ 65%)

Emperor's Vigilance
Victario's Charity Laminated Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 50
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 20%
โอกาสที่ได้รับ Power Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ถูกฆ่า 10%
โอกาสที่ได้รับ Franzy Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับการโจมตี 5%

Victario's Charity
Replica Victario's Charity Laminated Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 50
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
5% chance to grant an Endurance Charge to nearby Allies on Hit
10% chance to grant a Frenzy Charge to nearby Allies on Kill

Replica Victario's Charity
Saffell's Frame Branded Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 59
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +4%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ไม่สามารถบล็อคการโจมตี

Saffell's Frame
Aegis Aurora Champion Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–20)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
เติมโล่พลังงาน 2% ของเกราะเมื่อบล็อค

Aegis Aurora
Rise of the Phoenix Mosaic Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 65
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
ต้านทาน ไฟ +25% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้เมื่อพลังชีวิตน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Rise of the Phoenix
Prism Guardian Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เจ็มที่ใส่มี Blood Magic
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 25%
ค่า Dexterity +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +25%

Prism Guardian
Broken Faith Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค -10%
เพื่ม Global Armour 100% ในขณะที่ไม่มี Energy Shield
คุณจะได้รับสถานะ Unholy Might ระหว่างที่คุณไม่มีโล่พลังงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
สร้าง พื้นที่นอกรีด แทนการสร้าง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
(ศัตรูที่อยู่บนพื้นที่นอกรีตจะมีค่าต้านทาน -10% และการปะทะพวกมันจะมีโอกาสคริติคอล +1%)

Broken Faith
The Unshattered Will Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%

The Unshattered Will
Invictus Solaris Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Fire Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้

Invictus Solaris
Unyielding Flame Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Commandment of Inferno จะทำงานหากโจมตีติดคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–70)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
โจมตีเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Unyielding Flame
The Immortal Will Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%

The Immortal Will
Glitterdisc Burnished Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 27
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
มีโอกาส 25% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
คุณสามารถ Ignite ข้าศึกได้หากตัวเองติดไฟอยู่
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Glitterdisc
Maligaro's Lens Compound Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 45
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -50%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆจะฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของพลังชีวิตของคุณเมื่อคุณถูกสังหาร

Maligaro's Lens
Zeel's Amplifier Polished Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 49
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่สังหารได้เร็วๆ นี้ แต่ไม่เกิน 50%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ผู้เล่นจะมี Zealot's Oath หากเพิ่งโดนโจมตีมาเร็วๆ นี้
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Zeel's Amplifier
Perepiteia Ezomyte Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 62
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +(1–3)
ใช้งาน Lightning Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–20)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(1–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (1–20)%

Fractured
Perepiteia
Leper's Alms Mirrored Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 66
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 40%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(ความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดจะทำให้ศัตรูได้รับเอาสถานะเจ็บป่วยที่ผู้เล่นเป็นอยู่ไปแทน)
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

Leper's Alms
Font of Thunder Mirrored Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 66
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (25–40)%
+50% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
แปลง 40% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
แปลง 40% ของความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า

Font of Thunder
Jaws of Agony Supreme Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 70
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (18–28)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–25)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-18–-14)
โอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อวางกับดัก
ได้รับสกิล Bear Trap เลเวล 25

Jaws of Agony
Demigod's Beacon Golden Flame
ต้องการ เลเวล: 15
ต้านทาน เคออส +(11–19)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย ไฟ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%

Demigod's Beacon
ไอเทม โล่ /98 ⍟

ไอเทม โล่ /98 ⍟

Iconชื่อ
Splintered Tower Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 9
ต้องการ 10 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Corroded Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 46
ต้องการ เลเวล 5, 20 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Rawhide Tower Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 53
ต้องการ เลเวล 11, 33 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Cedar Tower Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 108
ต้องการ เลเวล 17, 46 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Copper Tower Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 191
ต้องการ เลเวล 24, 62 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
Reinforced Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 287
ต้องการ เลเวล 30, 76 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Painted Tower Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 217
ต้องการ เลเวล 35, 87 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Buckskin Tower Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 177
ต้องการ เลเวล 39, 96 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Mahogany Tower Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 265
ต้องการ เลเวล 43, 105 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Bronze Tower Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 367
ต้องการ เลเวล 47, 114 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
Girded Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 481
ต้องการ เลเวล 51, 123 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Crested Tower Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 338
ต้องการ เลเวล 55, 132 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Shagreen Tower Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 261
ต้องการ เลเวล 58, 139 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Ebony Tower Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 412
ต้องการ เลเวล 61, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Ezomyte Tower Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 522
ต้องการ เลเวล 64, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
Colossal Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 632
ต้องการ เลเวล 67, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
Pinnacle Tower Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 467
ต้องการ เลเวล 70, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Exothermic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 125
ต้องการ เลเวล 30, 76 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Magmatic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 205
ต้องการ เลเวล 50, 121 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Heat-attuned Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 440
ต้องการ เลเวล 70, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Goathide Buckler
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 12
ต้องการ เลเวล 2, 13 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Pine Buckler
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 43
ต้องการ เลเวล 8, 26 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Painted Buckler
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 109
ต้องการ เลเวล 16, 44 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Hammered Buckler
โอกาสบล็อค: 27
อัตราการหลบหลีก: 96
ต้องการ เลเวล 23, 60 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
War Buckler
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 145
ต้องการ เลเวล 29, 74 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
Gilded Buckler
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 197
ต้องการ เลเวล 34, 85 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Oak Buckler
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 188
ต้องการ เลเวล 38, 94 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Enameled Buckler
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 277
ต้องการ เลเวล 42, 103 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Corrugated Buckler
โอกาสบล็อค: 27
อัตราการหลบหลีก: 189
ต้องการ เลเวล 46, 112 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Battle Buckler
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 246
ต้องการ เลเวล 50, 121 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
Golden Buckler
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 310
ต้องการ เลเวล 54, 130 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Ironwood Buckler
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 280
ต้องการ เลเวล 57, 136 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Lacquered Buckler
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 440
ต้องการ เลเวล 60, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Vaal Buckler
โอกาสบล็อค: 27
อัตราการหลบหลีก: 275
ต้องการ เลเวล 63, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Crusader Buckler
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 330
ต้องการ เลเวล 66, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
Imperial Buckler
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 385
ต้องการ เลเวล 69, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Endothermic Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 112
ต้องการ เลเวล 30, 76 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
Polar Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 185
ต้องการ เลเวล 50, 121 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
Cold-attuned Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 302
ต้องการ เลเวล 70, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
Twig Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 22
โล่พลังงาน: 5
ต้องการ เลเวล 3, 15 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
Yew Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 24
โล่พลังงาน: 9
ต้องการ เลเวล 9, 28 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
Bone Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 22
โล่พลังงาน: 14
ต้องการ เลเวล 15, 42 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
Tarnished Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 24
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 23, 60 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
Jingling Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 23
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 28, 71 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
Brass Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 25
โล่พลังงาน: 33
ต้องการ เลเวล 33, 82 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Walnut Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 24
โล่พลังงาน: 30
ต้องการ เลเวล 37, 92 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
Ivory Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 22
โล่พลังงาน: 33
ต้องการ เลเวล 41, 100 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
Ancient Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 24
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 45, 110 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
Chiming Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 23
โล่พลังงาน: 39
ต้องการ เลเวล 49, 118 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
Thorium Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 25
โล่พลังงาน: 51
ต้องการ เลเวล 53, 128 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Lacewood Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 24
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 56, 134 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
Fossilised Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 22
โล่พลังงาน: 47
ต้องการ เลเวล 59, 141 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
Vaal Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 24
โล่พลังงาน: 53
ต้องการ เลเวล 62, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
Harmonic Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 23
โล่พลังงาน: 55
ต้องการ เลเวล 65, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
Titanium Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 25
โล่พลังงาน: 64
ต้องการ เลเวล 68, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Exhausting Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 23
ต้องการ เลเวล 30, 76 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Subsuming Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 50, 121 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Transfer-attuned Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 53
ต้องการ เลเวล 70, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Rotted Round Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 13
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 5, 10 Str, 10 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Fir Round Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 29
อัตราการหลบหลีก: 29
ต้องการ เลเวล 12, 19 Str, 19 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
Studded Round Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 46
อัตราการหลบหลีก: 46
ต้องการ เลเวล 20, 28 Str, 28 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Scarlet Round Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 87
อัตราการหลบหลีก: 87
ต้องการ เลเวล 27, 37 Str, 37 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Splendid Round Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 75
อัตราการหลบหลีก: 75
ต้องการ เลเวล 33, 44 Str, 44 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
Maple Round Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 88
อัตราการหลบหลีก: 88
ต้องการ เลเวล 39, 52 Str, 52 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
Spiked Round Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 102
อัตราการหลบหลีก: 102
ต้องการ เลเวล 45, 58 Str, 58 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Crimson Round Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 155
อัตราการหลบหลีก: 155
ต้องการ เลเวล 49, 64 Str, 64 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Baroque Round Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 122
อัตราการหลบหลีก: 122
ต้องการ เลเวล 54, 70 Str, 70 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
Teak Round Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 131
อัตราการหลบหลีก: 131
ต้องการ เลเวล 58, 74 Str, 74 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
Spiny Round Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 154
อัตราการหลบหลีก: 154
ต้องการ เลเวล 62, 85 Str, 85 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
Cardinal Round Shield
โอกาสบล็อค: 25
เกราะ: 209
อัตราการหลบหลีก: 209
ต้องการ เลเวล 66, 85 Str, 85 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Elegant Round Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 148
อัตราการหลบหลีก: 148
ต้องการ เลเวล 70, 85 Str, 85 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
Plank Kite Shield
โอกาสบล็อค: 22
เกราะ: 18
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 7, 13 Str, 13 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Linden Kite Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 43
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 13, 20 Str, 20 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Reinforced Kite Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 65
โล่พลังงาน: 14
ต้องการ เลเวล 20, 28 Str, 28 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Layered Kite Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 62
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 27, 37 Str, 37 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Ceremonial Kite Shield
โอกาสบล็อค: 22
เกราะ: 77
โล่พลังงาน: 16
ต้องการ เลเวล 34, 46 Str, 46 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Etched Kite Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 127
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 40, 52 Str, 52 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Steel Kite Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 146
โล่พลังงาน: 29
ต้องการ เลเวล 46, 60 Str, 60 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Laminated Kite Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 113
โล่พลังงาน: 22
ต้องการ เลเวล 50, 64 Str, 64 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Angelic Kite Shield
โอกาสบล็อค: 22
เกราะ: 124
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 55, 70 Str, 70 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Branded Kite Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 186
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 59, 76 Str, 76 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
Champion Kite Shield
โอกาสบล็อค: 26
เกราะ: 215
โล่พลังงาน: 42
ต้องการ เลเวล 62, 85 Str, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mosaic Kite Shield
โอกาสบล็อค: 24
เกราะ: 147
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 65, 85 Str, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
Archon Kite Shield
โอกาสบล็อค: 22
เกราะ: 156
โล่พลังงาน: 30
ต้องการ เลเวล 68, 85 Str, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Spiked Bundle
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 13
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 5, 10 Dex, 10 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Driftwood Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 46
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 12, 19 Dex, 19 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Alloyed Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 56
โล่พลังงาน: 12
ต้องการ เลเวล 20, 28 Dex, 28 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Burnished Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 62
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 27, 37 Dex, 37 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Ornate Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 120
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 33, 44 Dex, 44 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Redwood Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 142
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 39, 52 Dex, 52 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Compound Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 45, 58 Dex, 58 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Polished Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 111
โล่พลังงาน: 22
ต้องการ เลเวล 49, 64 Dex, 64 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Sovereign Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 195
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 54, 70 Dex, 70 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Alder Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 209
โล่พลังงาน: 41
ต้องการ เลเวล 58, 74 Dex, 74 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
Ezomyte Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 25
อัตราการหลบหลีก: 181
โล่พลังงาน: 35
ต้องการ เลเวล 62, 85 Dex, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Mirrored Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 26
อัตราการหลบหลีก: 151
โล่พลังงาน: 29
ต้องการ เลเวล 66, 85 Dex, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
Supreme Spiked Shield
โอกาสบล็อค: 24
อัตราการหลบหลีก: 242
โล่พลังงาน: 47
ต้องการ เลเวล 70, 85 Dex, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
Golden Flame
โอกาสบล็อค: 20
ต้องการ เลเวล 15
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน เคออส +(11–19)%
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
โล่
 • ป้องกัน คำสาป ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Shield /358 ⍟

  Item Synthesis Mods Shield /358 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 50
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#51 ~ 100
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#101 ~ 150
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 200
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (6–8)% ต่อค่า มานาสูงสุด 500 หน่วย
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (6–8)% ต่อค่า มานาสูงสุด 500 หน่วย
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#201 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (16–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%51 ~ 90
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (19–21)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%91 ~ 130
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%131 ~ 170
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%171 ~ 190
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%191 ~ 500
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +3%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +3%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +2%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 15
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%16 ~ 30
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%31 ~ 45
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%46 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
  level []
  level []
 • Unwavering Stance
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%~ 20
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (10–11)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%21 ~ 40
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (12–13)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%41 ~ 55
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%56 ~ 150
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
  level []
  level []
 • ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +(1–2)
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +(1–2)
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +(1–2)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#~ 200
 • ค่า เกราะ +(15–20)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 400
 • ค่า เกราะ +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#401 ~ 600
 • ค่า เกราะ +(31–40)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#601 ~ 800
 • ค่า เกราะ +(41–55)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#801 ~ 1100
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#1101 ~ 1450
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#1451 ~ 2000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 4%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#~ 175
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#176 ~ 375
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#376 ~ 575
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#576 ~ 775
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#776 ~ 1050
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#1051 ~ 1400
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#1401 ~ 2000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +4%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 200
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#201 ~ 300
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#301 ~ 370
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#371 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%21 ~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 2000
 • ค่า ความแม่นยำ +(251–350)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%101 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21–23)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (24–26)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27–30)%
  level []
  level []
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%101 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21–23)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (24–26)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27–30)%
  level []
  level []
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%101 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (21–23)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (24–26)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (27–30)%
  level []
  level []
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%81 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (19–22)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (23–26)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (27–30)%
  level []
  level []
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%81 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Elemental Weakness (20–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี #%~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี #%61 ~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี #%91 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (31–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (31–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (29–31)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (32–34)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (35–37)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (38–41)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%326 ~ 500
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (42–45)%
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 300
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด301 ~ 450
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด451 ~ 550
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด551 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%~ 30
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%31 ~ 60
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%61 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะบล็อค +#%~ 28
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–3)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะบล็อค +#%29 ~ 50
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +#%~ 28
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–3)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (2–3)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +#%29 ~ 50
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท #%~ 28
 • โอกาสบล็อคเวท (2–3)%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท #%29 ~ 50
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# เมื่อบล็อค~ 150
 • ได้รับพลังชีวิต +(15–25) เมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# เมื่อบล็อค151 ~ 250
 • ได้รับพลังชีวิต +(26–35) เมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# เมื่อบล็อค251 ~ 500
 • ฟื้นฟู (3–5)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ได้รับมานา +# เมื่อบล็อค~ 50
 • ได้รับมานา +(5–10) เมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ได้รับมานา +# เมื่อบล็อค51 ~ 100
 • ได้รับมานา +(11–15) เมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ได้รับมานา +# เมื่อบล็อค101 ~ 200
 • ฟื้นฟู (4–8)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้~ 10
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้11 ~ 20
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้~ 10
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้11 ~ 20
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18–20)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้91 ~ 170
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21–23)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้171 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (24–26)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู #% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค~ 3
 • ได้รับมานา +(5–10) เมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู #% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค4 ~ 5
 • ได้รับมานา +(11–15) เมื่อบล็อค
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู #% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค6 ~ 10
 • ฟื้นฟู (4–8)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อการชาร์จพลัง
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อการชาร์จพลัง
  level []
  level []
 • ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณบล็อค~ 2
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (7–10)%
  level []
  level []
 • ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณบล็อค3 ~ 5
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (11–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%~ -25
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-26 ~ -50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา 0.2% ต่อวินาที
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 3%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้12 ~ 22
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้23 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
  level []
  level []
 • มีโอกาส (5–8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +# ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 8000
 • ค่า เกราะ +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +# ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul8001 ~ 15000
 • ค่า เกราะ +(31–40)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #36 ~ 65
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #66 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–13)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (14–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (17–20)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%~ 8
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 2%
  level []
  level []
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%9 ~ 50
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น #%~ 13
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น #%14 ~ 26
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (16–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น #%27 ~ 50
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (10–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (10–15)%
  level []
  level []
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%~ 20
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%21 ~ 50
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • รับ Damage Over Time เพิ่มขึ้น #%~ -6
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • รับ Damage Over Time เพิ่มขึ้น #%-7 ~ -12
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • รับ Damage Over Time เพิ่มขึ้น #%-13 ~ -20
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 50
 • ป้องกัน คำสาป ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []