โล่ Unique /62 ⍟

โล่ Unique /62 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Lycosidae Rawhide Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 11
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า เกราะ +(120–160)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
การโจมตีของคุณไม่อาจหลบได้
โอกาสที่จะบล็อค +(3–5)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 250 ถึง 300 ให้กับ สกิลโจมตีสวน
(การโจมตีที่จะเริ่มเมื่อผู้เล่นโดนเคาเตอร์กลับ)

Lycosidae
Trolltimber Spire Cedar Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 17
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
คุณและโทเทมของคุณจะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลที่ใช้โดยโทเทมขึ้น 15%
0.5% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Tempest」League Specific
Trolltimber Spire
Titucius' Span Reinforced Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 30
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น (-80–-50)
เพิ่มค่า เกราะ 200% เมื่อปะทะกับกระสุน
โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +25%

Titucius' Span
Redblade Banner Painted Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 35
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มระยะเวลาของ การยั่วยุ 20%
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
สกิลคำรามมีระดับพลังเป็นอนันต์
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็ย 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)

「Warbands」League Specific
Redblade Banner
Chernobog's Pillar Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +(35–50)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ
มีโอกาส 25% ที่จะสาปศัตรู (ที่ยังไม่โดนสาปอยู่แล้ว) ด้วย Enfeeble ถ้าโดนเป้า
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์

Chernobog's Pillar
Tukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 40%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
ค่า เกราะ +300 ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Tukohama's Fortress
The Surrender Ezomyte Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Reckoning เลเวล 30
เพิ่มค่า เกราะ (130–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(65–80)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 250 เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1500 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Breach」League Specific
The Anticipation Use Blessing of Uul-Netol Upgrade

The Surrender
The Anticipation Ezomyte Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (120–160)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1000 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เมื่อบล็อคจะทำให้ศัตรูติดสถานะ ข่มขู่ ถาวร
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)

「Uul-Netol's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Uul-Netol Upgrade The Surrender

The Anticipation
Ahn's Heritage Colossal Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (50–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
จำนวน Endurance Charges สูงสุด -1
โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด -10%
โอกาสที่จะบล็อค +6%
+2% ให้กับค่า Resistance สูงสุดทั้งหมดถ้าไม่มีชาร์จ Endurance
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มี Onslaught เมื่อมี Endurance Charges สูงสุด
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Ahn's Heritage
Lioneye's Remorse Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 20%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–180)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น -25
โอกาสที่จะบล็อค +5%

「Itemlevel 73」Limited Drop
Lioneye's Remorse
Magna Eclipsis Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Elemental Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(80–100)

「Vendor Recipe」Limited Drop
Magna Eclipsis
Remnant of Empires Goathide Buckler
ต้องการ เลเวล: 2
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +15
โอกาสที่จะบล็อค +3%
โอกาส 50% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 4 ถึง 8
โอกาสบล็อคเวท 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +3% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก

「Descent: Champions」Limited Drop
Remnant of Empires
Crest of Perandus Pine Buckler
ต้องการ เลเวล: 8
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7.5) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Crest of Perandus
Kaltenhalt Painted Buckler
ต้องการ เลเวล: 16
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Use The Snuffed Flame Upgrade Kaltensoul
Kaltenhalt
Kaltensoul Painted Buckler
ต้องการ เลเวล: 16
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 20% เป็น น้ำแข็ง แทน

「Fated」Limited Drop
Kaltenhalt Use The Snuffed Flame Upgrade

Kaltensoul
Chalice of Horrors War Buckler
ต้องการ เลเวล: 29
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค

Use Mouth of Horrors Upgrade Thirst for Horrors
Chalice of Horrors
Thirst for Horrors War Buckler
ต้องการ เลเวล: 32
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค
1% ของความเสียหายที่ดูดกลืนเป็นพลังชีวิตต่อศัตรูที่ถูกสาป
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

「Fated」Limited Drop
Chalice of Horrors Use Mouth of Horrors Upgrade

Thirst for Horrors
Mutewind Pennant Enameled Buckler
ต้องการ เลเวล: 42
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อใช้ Warcry
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
Call to Arms
(การใช้งานสกิล คำราม จะใช้งานออกทันที, สกิล คำราม ใช้งานคูลดาวน์ร่วมกัน)

「Warbands」League Specific
Mutewind Pennant
Great Old One's Ward Corrugated Buckler
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสบล็อคเวท (8–12)%

Great Old One's Ward
Atziri's Mirror Golden Buckler
ต้องการ เลเวล: 54
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
ลดระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณลง 50%
สะท้อนคำสาป
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +10% ขณะที่ไม่โดนคำสาป
โอกาสในการบล็อคเวท +20% ขณะโดนคำสาป

Use The Queen's Sacrifice Upgrade Atziri's Reflection
Atziri's Mirror
Atziri's Reflection Golden Buckler
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(180–200)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
สะท้อนคำสาป
ไม่ได้รับผลจาก คำสาป
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (15–20)%

「Fated」Limited Drop
Atziri's Mirror Use The Queen's Sacrifice Upgrade

Atziri's Reflection
Mistwall Lacquered Buckler
ต้องการ เลเวล: 60
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส (8–15)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะขณะอยู่ในสถานะ Phasing
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Mistwall
Thousand Teeth Temu Vaal Buckler
ต้องการ เลเวล: 63
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–90)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค +5%
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง 1000
นำ 10% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต

Thousand Teeth Temu
Matua Tupuna Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 23
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 10%
กระจายน้ำมันดินเมื่อคุณโดนคริติคอล
ground_tar_on_take_crit_duration_ms [4500]
ground_tar_on_take_crit_monvement_speed_pluspercent [-50]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)

Use The Mentor Upgrade Whakatutuki o Matua
Matua Tupuna
Brinerot Flag Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 23
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม Warcry ที่ใส่ +3
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–90)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
สกิล คำราม จะมอบสถานะ Arcane Surge ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 10% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุดไม่เกิน 50%
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)

「Warbands」League Specific
Brinerot Flag
Whakatutuki o Matua Tarnished Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 63
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 20%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 20%
ทิ้งพื้นโคลนเมื่อคุณบล็อค
ground_tar_on_block_duration_ms [4500]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)
ถ้าคุณทำการบล็อคมาเร็วๆ นี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Prophecy」Limited Drop
Matua Tupuna Use The Mentor Upgrade

Whakatutuki o Matua
Light of Lunaris Jingling Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–39) ถึง (54–60) ให้กับเวทย์
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (475–600)%
โอกาสที่จะบล็อค +(6–10)%
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +25% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Light of Lunaris
Sentari's Answer Brass Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 33
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท 10%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4–8)%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
ทำให้ศัตรูติด Punishment เลเวล 15 เมื่อบล็อคการโจมตีประชิด โดยไม่สนใจจำนวนสาปสูงสุดของผู้เล่น
ทำให้ศัตรูติด Temporal Chains เลเวล 15 เมื่อบล็อคกระสุน โดยไม่สนใจจำนวนสาปสูงสุดของผู้เล่น
ทำให้ศัตรูติด Elemental Weakness เลเวล 15 เมื่อบล็อคเวทย์ โดยไม่สนใจจำนวนสาปสูงสุดของผู้เล่น

Sentari's Answer
Kongming's Stratagem Ivory Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 41
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด
ไม่สามารถบล็อคได้

Kongming's Stratagem
Apep's Slumber Ancient Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 45
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย เคออส (20–22) ถึง (30–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 50 ต่อวินาทีต่อพิษที่ผู้เล่นติด โดยได้สูงสุด 250 แต้มต่อวินาที
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%

「Toxic Grove」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of Awakening Upgrade Apep's Supremacy

Apep's Slumber
The Eternal Apple Chiming Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
คุณสูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดที่ Endurance Charge สูงสุด
เมื่อคุณเสีย Endurance Charge จะใช้งานสกิล Warcry ที่อยู่ในนี้เอง
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
ไม่บล็อค

The Eternal Apple
Esh's Mirror Thorium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(35–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อจำนวนศตรูติดช็อคที่คุณสังหารมา เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Shock Reflection

「Esh's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Esh Upgrade Esh's Visage

Esh's Mirror
Manastorm Fossilised Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที

「Conqueror」Limited Drop
Manastorm
Esh's Visage Vaal Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–260)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน ขณะที่ พลังชีวิต หรือ มานา ไม่เหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
สะท้อนอาการช็อคที่ศัตรูใช้กับคุณไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด

「Breach」League Specific
Esh's Mirror Use Blessing of Esh Upgrade

Esh's Visage
Apep's Supremacy Vaal Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–50)%
ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายธาตุเคออสแทนที่จะเป็นแบบกายภาพหากติดสถานะเลือดไหล
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%

「Incursion」League Specific
Apep's Slumber Use Vial of Awakening Upgrade

Apep's Supremacy
Malachai's Loop Harmonic Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (210–250)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +2
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะ
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–16)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ทำให้คุณ Shock เมื่อ Power Charge สูงสุด
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)

Malachai's Loop
Rathpith Globe Titanium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
สละพลังชีวิต 4% เมื่อคุณใช้สกิลเวทย์ หรือเมื่อสกิลเวทย์ทำงานเอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น

「วาล์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Rathpith Globe
Bitterbind Point Titanium Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของสเปคเตอร์ขึ้น (50–100)%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
Raised Spectre ของคุณจะได้รับ Arcane Surge เช่นกันถ้าคุณได้รับมัน
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ เวท (40–50)% ต่อจำนวน Raised Spectre หนึ่งตน

「Catarina, Master of Undeath」Limited Drop
「Betrayal」League Specific

Bitterbind Point
Wheel of the Stormsail Rotted Round Shield
ต้องการ เลเวล: 5
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า เกราะ +(5–10)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 25%
เพิ่มระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณขึ้น 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Wheel of the Stormsail
The Deep One's Hide Studded Round Shield
ต้องการ เลเวล: 20
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง 8 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 15 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–130)%
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
สาปศัตรูด้วย Vulnerability เลเวล 5 หากบล็อกได้

The Deep One's Hide
Daresso's Courage Baroque Round Shield
ต้องการ เลเวล: 54
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +30% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
โอกาสที่จะบล็อค +(3–6)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +20% ถ้าคุณทำการบล็อคเวทเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสบล็อคเวท +20% ถ้าคุณทำการบล็อคการโจมตีเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Daresso's Courage
Vix Lunaris Cardinal Round Shield
ต้องการ เลเวล: 66
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Cold Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง

Vix Lunaris
Springleaf Plank Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 7
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Use Nature's Resilience Upgrade The Oak
Springleaf
The Oak Plank Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 40
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–150)
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

「Fated」Limited Drop
Springleaf Use Nature's Resilience Upgrade

The Oak
Emperor's Vigilance Steel Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (16–22)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–15)%
ไม่สามารถ บล็อค ได้หากคุณไม่มีโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคได้ จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคไม่ได้ จะทะลุโล่พลังงานเสมอ
Glancing Blows
(โอกาสในการบล็อคการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โอกาสในการบล็อคเวทย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คุณจะต้องรับความเสียหายจากการปะทะที่บล็อคได้ 50%)

「Harvest」League Specific
Emperor's Vigilance
Victario's Charity Laminated Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 50
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 20%
โอกาสที่ได้รับ Power Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ถูกฆ่า 10%
โอกาสที่ได้รับ Franzy Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับการโจมตี 5%

Victario's Charity
Saffell's Frame Branded Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
โอกาสบล็อคเวท (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +4%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ไม่สามารถบล็อคการโจมตี

Saffell's Frame
Aegis Aurora Champion Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–20)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
เติมโล่พลังงาน 2% ของเกราะเมื่อบล็อค

Aegis Aurora
Rise of the Phoenix Mosaic Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
ต้านทาน ไฟ +25% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้เมื่อพลังชีวิตน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Rise of the Phoenix
Prism Guardian Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เจ็มที่ใส่มี Blood Magic
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 25%
ค่า Dexterity +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +25%

Prism Guardian
Broken Faith Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค -10%
เพื่ม Global Armour 100% ในขณะที่ไม่มี Energy Shield
คุณจะได้รับสถานะ Unholy Might ระหว่างที่คุณไม่มีโล่พลังงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
สร้าง พื้นที่นอกรีด แทนการสร้าง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
(ศัตรูที่อยู่บนพื้นที่นอกรีตจะมีค่าต้านทาน -10% และการปะทะพวกมันจะมีโอกาสคริติคอล +1%)

「Warbands」League Specific
Broken Faith
The Unshattered Will Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%

「Harbinger」League Specific
Use Specularity Scroll Upgrade The Immortal Will

The Unshattered Will
Invictus Solaris Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Fire Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้

Invictus Solaris
Unyielding Flame Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Commandment of Inferno จะทำงานหากโจมตีติดคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–70)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
โจมตีเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Unyielding Flame
The Immortal Will Archon Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%

「Infused Beachhead」Limited Drop
「Harvest」League Specific
The Unshattered Will Use Specularity Scroll Upgrade

The Immortal Will
Glitterdisc Burnished Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 27
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
มีโอกาส 25% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
คุณสามารถ Ignite ข้าศึกได้หากตัวเองติดไฟอยู่
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

「Labyrinth」Limited Drop
Glitterdisc
Maligaro's Lens Compound Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 45
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -50%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆจะฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของพลังชีวิตของคุณเมื่อคุณถูกสังหาร

Maligaro's Lens
Zeel's Amplifier Polished Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่สังหารได้เร็วๆ นี้ แต่ไม่เกิน 50%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ผู้เล่นจะมี Zealot's Oath หากเพิ่งโดนโจมตีมาเร็วๆ นี้
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Zeel's Amplifier
Perepiteia Ezomyte Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +(1–3)
ใช้งาน Lightning Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–20)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(1–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (1–20)%

Fractured
「Synthesis」League Specific
Perepiteia
Leper's Alms Mirrored Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 66
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 40%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(ความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดจะทำให้ศัตรูได้รับเอาสถานะเจ็บป่วยที่ผู้เล่นเป็นอยู่ไปแทน)
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

「The Eradicator」Limited Drop
Leper's Alms
Jaws of Agony Supreme Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (18–28)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–25)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-18–-14)
โอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อวางกับดัก
ได้รับสกิล Bear Trap เลเวล 25

Jaws of Agony
Demigod's Beacon Golden Flame
ต้องการ เลเวล: 15
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย ไฟ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%

「Races」Limited Drop
Demigod's Beacon
ไอเทม โล่ /89 ⍟

ไอเทม โล่ /89 ⍟

Iconชื่อ
Splintered Tower Shield
โล่
เกราะ: 9
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ 10 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Splintered Tower Shield
Corroded Tower Shield
โล่
เกราะ: 46
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 5, 20 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Corroded Tower Shield
Rawhide Tower Shield
โล่
เกราะ: 53
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 11, 33 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Rawhide Tower Shield
Cedar Tower Shield
โล่
เกราะ: 108
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 17, 46 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Cedar Tower Shield
Copper Tower Shield
โล่
เกราะ: 191
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 24, 62 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Copper Tower Shield
Reinforced Tower Shield
โล่
เกราะ: 287
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 30, 76 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Reinforced Tower Shield
Painted Tower Shield
โล่
เกราะ: 217
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 35, 87 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Painted Tower Shield
Buckskin Tower Shield
โล่
เกราะ: 177
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 39, 96 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Buckskin Tower Shield
Mahogany Tower Shield
โล่
เกราะ: 265
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 43, 105 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mahogany Tower Shield
Bronze Tower Shield
โล่
เกราะ: 367
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 47, 114 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Bronze Tower Shield
Girded Tower Shield
โล่
เกราะ: 481
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 51, 123 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Girded Tower Shield
Crested Tower Shield
โล่
เกราะ: 338
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 55, 132 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crested Tower Shield
Shagreen Tower Shield
โล่
เกราะ: 261
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 58, 139 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Shagreen Tower Shield
Ebony Tower Shield
โล่
เกราะ: 412
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 61, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ebony Tower Shield
Ezomyte Tower Shield
โล่
เกราะ: 522
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 64, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ezomyte Tower Shield
Colossal Tower Shield
โล่
เกราะ: 632
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 67, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Colossal Tower Shield
Pinnacle Tower Shield
โล่
เกราะ: 467
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 70, 159 Str
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Pinnacle Tower Shield
Goathide Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 12
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 2, 13 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Goathide Buckler
Pine Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 43
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 8, 26 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Pine Buckler
Painted Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 109
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 16, 44 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Painted Buckler
Hammered Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 96
โอกาสบล็อค: 27%
ต้องการ เลเวล 23, 60 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Hammered Buckler
War Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 145
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 29, 74 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
War Buckler
Gilded Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 197
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 34, 85 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Gilded Buckler
Oak Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 188
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 38, 94 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Oak Buckler
Enameled Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 277
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 42, 103 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Enameled Buckler
Corrugated Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 189
โอกาสบล็อค: 27%
ต้องการ เลเวล 46, 112 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Corrugated Buckler
Battle Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 246
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 50, 121 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Battle Buckler
Golden Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 310
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 54, 130 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Golden Buckler
Ironwood Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 280
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 57, 136 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ironwood Buckler
Lacquered Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 440
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 60, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Lacquered Buckler
Vaal Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 275
โอกาสบล็อค: 27%
ต้องการ เลเวล 63, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Vaal Buckler
Crusader Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 330
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 66, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crusader Buckler
Imperial Buckler
โล่
อัตราการหลบหลีก: 385
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 69, 159 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Imperial Buckler
Twig Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 5
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 3, 15 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Twig Spirit Shield
Yew Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 9
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 9, 28 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Yew Spirit Shield
Bone Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 14
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 15, 42 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Bone Spirit Shield
Tarnished Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 20
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 23, 60 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Tarnished Spirit Shield
Jingling Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 28, 71 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Jingling Spirit Shield
Brass Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 33
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 33, 82 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Brass Spirit Shield
Walnut Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 30
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 37, 92 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Walnut Spirit Shield
Ivory Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 33
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 41, 100 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ivory Spirit Shield
Ancient Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 36
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 45, 110 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ancient Spirit Shield
Chiming Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 39
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 49, 118 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Chiming Spirit Shield
Thorium Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 51
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 53, 128 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Thorium Spirit Shield
Lacewood Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 45
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 56, 134 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Lacewood Spirit Shield
Fossilised Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 47
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 59, 141 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fossilised Spirit Shield
Vaal Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 53
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 62, 159 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Vaal Spirit Shield
Harmonic Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 55
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 65, 159 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Harmonic Spirit Shield
Titanium Spirit Shield
โล่
โล่พลังงาน: 64
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 68, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Titanium Spirit Shield
Rotted Round Shield
โล่
เกราะ: 13
อัตราการหลบหลีก: 13
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 5, 10 Str, 10 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Rotted Round Shield
Fir Round Shield
โล่
เกราะ: 29
อัตราการหลบหลีก: 29
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 12, 19 Str, 19 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Fir Round Shield
Studded Round Shield
โล่
เกราะ: 46
อัตราการหลบหลีก: 46
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 20, 28 Str, 28 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Studded Round Shield
Scarlet Round Shield
โล่
เกราะ: 87
อัตราการหลบหลีก: 87
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 27, 37 Str, 37 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scarlet Round Shield
Splendid Round Shield
โล่
เกราะ: 75
อัตราการหลบหลีก: 75
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 33, 44 Str, 44 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Splendid Round Shield
Maple Round Shield
โล่
เกราะ: 88
อัตราการหลบหลีก: 88
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 39, 52 Str, 52 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Maple Round Shield
Spiked Round Shield
โล่
เกราะ: 102
อัตราการหลบหลีก: 102
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 45, 58 Str, 58 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spiked Round Shield
Crimson Round Shield
โล่
เกราะ: 155
อัตราการหลบหลีก: 155
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 49, 64 Str, 64 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crimson Round Shield
Baroque Round Shield
โล่
เกราะ: 122
อัตราการหลบหลีก: 122
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 54, 70 Str, 70 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Baroque Round Shield
Teak Round Shield
โล่
เกราะ: 131
อัตราการหลบหลีก: 131
โอกาสบล็อค: 23%
ต้องการ เลเวล 58, 74 Str, 74 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Teak Round Shield
Spiny Round Shield
โล่
เกราะ: 154
อัตราการหลบหลีก: 154
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 62, 85 Str, 85 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spiny Round Shield
Cardinal Round Shield
โล่
เกราะ: 209
อัตราการหลบหลีก: 209
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 66, 85 Str, 85 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Cardinal Round Shield
Elegant Round Shield
โล่
เกราะ: 148
อัตราการหลบหลีก: 148
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 70, 85 Str, 85 Dex
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Elegant Round Shield
Plank Kite Shield
โล่
เกราะ: 18
โล่พลังงาน: 4
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 7, 13 Str, 13 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Plank Kite Shield
Linden Kite Shield
โล่
เกราะ: 43
โล่พลังงาน: 10
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 13, 20 Str, 20 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Linden Kite Shield
Reinforced Kite Shield
โล่
เกราะ: 65
โล่พลังงาน: 14
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 20, 28 Str, 28 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Reinforced Kite Shield
Layered Kite Shield
โล่
เกราะ: 62
โล่พลังงาน: 13
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 27, 37 Str, 37 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Layered Kite Shield
Ceremonial Kite Shield
โล่
เกราะ: 77
โล่พลังงาน: 16
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 34, 46 Str, 46 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ceremonial Kite Shield
Etched Kite Shield
โล่
เกราะ: 127
โล่พลังงาน: 25
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 40, 52 Str, 52 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Etched Kite Shield
Steel Kite Shield
โล่
เกราะ: 146
โล่พลังงาน: 29
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 46, 60 Str, 60 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Steel Kite Shield
Laminated Kite Shield
โล่
เกราะ: 113
โล่พลังงาน: 22
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 50, 64 Str, 64 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Laminated Kite Shield
Angelic Kite Shield
โล่
เกราะ: 124
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 55, 70 Str, 70 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Angelic Kite Shield
Branded Kite Shield
โล่
เกราะ: 186
โล่พลังงาน: 36
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 59, 76 Str, 76 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Branded Kite Shield
Champion Kite Shield
โล่
เกราะ: 215
โล่พลังงาน: 42
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 62, 85 Str, 85 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Champion Kite Shield
Mosaic Kite Shield
โล่
เกราะ: 147
โล่พลังงาน: 28
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 65, 85 Str, 85 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mosaic Kite Shield
Archon Kite Shield
โล่
เกราะ: 156
โล่พลังงาน: 30
โอกาสบล็อค: 22%
ต้องการ เลเวล 68, 85 Str, 85 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Archon Kite Shield
Spiked Bundle
โล่
อัตราการหลบหลีก: 13
โล่พลังงาน: 4
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 5, 10 Dex, 10 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spiked Bundle
Driftwood Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 46
โล่พลังงาน: 10
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 12, 19 Dex, 19 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Driftwood Spiked Shield
Alloyed Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 56
โล่พลังงาน: 12
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 20, 28 Dex, 28 Int
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Alloyed Spiked Shield
Burnished Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 62
โล่พลังงาน: 13
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 27, 37 Dex, 37 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Burnished Spiked Shield
Ornate Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 120
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 33, 44 Dex, 44 Int
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ornate Spiked Shield
Redwood Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 142
โล่พลังงาน: 28
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 39, 52 Dex, 52 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Redwood Spiked Shield
Compound Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 45, 58 Dex, 58 Int
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Compound Spiked Shield
Polished Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 111
โล่พลังงาน: 22
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 49, 64 Dex, 64 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Polished Spiked Shield
Sovereign Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 195
โล่พลังงาน: 38
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 54, 70 Dex, 70 Int
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sovereign Spiked Shield
Alder Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 209
โล่พลังงาน: 41
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 58, 74 Dex, 74 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 2%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Alder Spiked Shield
Ezomyte Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 181
โล่พลังงาน: 35
โอกาสบล็อค: 25%
ต้องการ เลเวล 62, 85 Dex, 85 Int
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Ezomyte Spiked Shield
Mirrored Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 151
โล่พลังงาน: 29
โอกาสบล็อค: 26%
ต้องการ เลเวล 66, 85 Dex, 85 Int
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mirrored Spiked Shield
Supreme Spiked Shield
โล่
อัตราการหลบหลีก: 242
โล่พลังงาน: 47
โอกาสบล็อค: 24%
ต้องการ เลเวล 70, 85 Dex, 85 Int
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Supreme Spiked Shield
Golden Flame
โล่
โอกาสบล็อค: 20%
ต้องการ เลเวล 15
ต้านทาน เคออส +(11–19)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Golden Flame
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
โล่
 • ป้องกัน คำสาป ถ้ามีมลทิน
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • Item Synthesis Mods Shield /358 ⍟

  Item Synthesis Mods Shield /358 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 50
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
 • ค่า มานาสูงสุด +#51 ~ 100
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
 • ค่า มานาสูงสุด +#101 ~ 150
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
 • ค่า มานาสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 200
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (6–8)% ต่อค่า มานาสูงสุด 500 หน่วย
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (6–8)% ต่อค่า มานาสูงสุด 500 หน่วย
 • ค่า มานาสูงสุด +#201 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (16–18)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%51 ~ 90
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (19–21)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%91 ~ 130
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%131 ~ 170
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%171 ~ 190
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%191 ~ 500
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +3%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +3%
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +2%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 15
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%16 ~ 30
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%31 ~ 45
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%46 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
 • Unwavering Stance
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%~ 20
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (10–11)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%21 ~ 40
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (12–13)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%41 ~ 55
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง #%56 ~ 150
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
 • ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 6%
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 6%
 • จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 6%
 • จำนวน Power Charges สูงสุด +1
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +(1–2)
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +(1–2)
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +(1–2)
 • ค่า เกราะ +#~ 200
 • ค่า เกราะ +(15–20)
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 400
 • ค่า เกราะ +(21–30)
 • ค่า เกราะ +#401 ~ 600
 • ค่า เกราะ +(31–40)
 • ค่า เกราะ +#601 ~ 800
 • ค่า เกราะ +(41–55)
 • ค่า เกราะ +#801 ~ 1100
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
 • ค่า เกราะ +#1101 ~ 1450
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
 • ค่า เกราะ +#1451 ~ 2000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 4%
 • ค่า หลบหลีก +#~ 175
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
 • ค่า หลบหลีก +#176 ~ 375
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
 • ค่า หลบหลีก +#376 ~ 575
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
 • ค่า หลบหลีก +#576 ~ 775
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
 • ค่า หลบหลีก +#776 ~ 1050
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
 • ค่า หลบหลีก +#1051 ~ 1400
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
 • ค่า หลบหลีก +#1401 ~ 2000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +4%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 200
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#201 ~ 300
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#301 ~ 370
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#371 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 10%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 3%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 4%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 5%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 20
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%21 ~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 4%
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%31 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 2000
 • ค่า ความแม่นยำ +(251–350)
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%101 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21–23)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (24–26)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27–30)%
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%101 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21–23)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (24–26)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27–30)%
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%101 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (21–23)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (24–26)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (27–30)%
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 8%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%81 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Vulnerability (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (19–22)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส17 ~ 32
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (23–26)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส33 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (27–30)%
 • นำ (4–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 8%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9–10)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%81 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Elemental Weakness (20–30)%
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี #%~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (23–26)%
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี #%61 ~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (27–30)%
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี #%91 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (31–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (23–26)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%151 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (27–30)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%201 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (31–35)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (29–31)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (32–34)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (35–37)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (38–41)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%326 ~ 500
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (42–45)%
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 300
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด301 ~ 450
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด451 ~ 550
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด551 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%~ 30
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%31 ~ 60
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%61 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
 • โอกาสที่จะบล็อค +#%~ 28
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–3)%
 • โอกาสที่จะบล็อค +#%29 ~ 50
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
 • โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +#%~ 28
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–3)%
 • โอกาสบล็อคเวท (2–3)%
 • โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +#%29 ~ 50
 • โอกาสบล็อคการโจมตี +(4–5)%
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • โอกาสบล็อคเวท #%~ 28
 • โอกาสบล็อคเวท (2–3)%
 • โอกาสบล็อคเวท #%29 ~ 50
 • โอกาสบล็อคเวท (4–5)%
 • ได้รับพลังชีวิต +# เมื่อบล็อค~ 150
 • ได้รับพลังชีวิต +(15–25) เมื่อบล็อค
 • ได้รับพลังชีวิต +# เมื่อบล็อค151 ~ 250
 • ได้รับพลังชีวิต +(26–35) เมื่อบล็อค
 • ได้รับพลังชีวิต +# เมื่อบล็อค251 ~ 500
 • ฟื้นฟู (3–5)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อบล็อค
 • ได้รับมานา +# เมื่อบล็อค~ 50
 • ได้รับมานา +(5–10) เมื่อบล็อค
 • ได้รับมานา +# เมื่อบล็อค51 ~ 100
 • ได้รับมานา +(11–15) เมื่อบล็อค
 • ได้รับมานา +# เมื่อบล็อค101 ~ 200
 • ฟื้นฟู (4–8)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้~ 10
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้11 ~ 20
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้~ 10
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้11 ~ 20
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (3–5)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18–20)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้91 ~ 170
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21–23)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้171 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (24–26)%
 • ฟื้นฟู #% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค~ 3
 • ได้รับมานา +(5–10) เมื่อบล็อค
 • ฟื้นฟู #% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค4 ~ 5
 • ได้รับมานา +(11–15) เมื่อบล็อค
 • ฟื้นฟู #% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค6 ~ 10
 • ฟื้นฟู (4–8)% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อการชาร์จพลัง
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อการชาร์จพลัง
 • ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณบล็อค~ 2
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (7–10)%
 • ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณบล็อค3 ~ 5
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (11–15)%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%~ -25
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-26 ~ -50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • ฟื้นฟูมานา 0.2% ต่อวินาที
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้~ 11
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 3%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้12 ~ 22
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้23 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
 • มีโอกาส (5–8)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
 • ค่า เกราะ +# ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 8000
 • ค่า เกราะ +(21–30)
 • ค่า เกราะ +# ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul8001 ~ 15000
 • ค่า เกราะ +(31–40)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #36 ~ 65
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #66 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12–13)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–13)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (14–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14–16)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17–20)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (17–20)%
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%~ 8
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 2%
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%9 ~ 50
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 3%
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น #%~ 13
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (10–15)%
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น #%14 ~ 26
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (16–20)%
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น #%27 ~ 50
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (10–15)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (10–15)%
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (10–15)%
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%~ 20
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%21 ~ 50
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • รับ Damage Over Time เพิ่มขึ้น #%~ -6
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • รับ Damage Over Time เพิ่มขึ้น #%-7 ~ -12
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • รับ Damage Over Time เพิ่มขึ้น #%-13 ~ -20
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 50
 • ป้องกัน คำสาป ถ้ามีมลทิน