ไอเทม เคอเรนซี่ซ้อนได้ /101 ⍟

ไอเทม เคอเรนซี่ซ้อนได้ /101 ⍟

Iconชื่อ
Blacksmith's Whetstone
เคอเรนซี่ซ้อนได้
พัฒนาคุณภาพของอาวุธ

Blacksmith's Whetstone
Scroll of Wisdom
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ตรวจสอบไอเท็ม

Scroll of Wisdom
Chaos Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 12
สุ่มม็อดไอเท็มแรร์ใหม่

Chaos Orb
Armourer's Scrap
เคอเรนซี่ซ้อนได้
พัฒนาคุณภาพของเกราะ

Armourer's Scrap
Mirror of Kalandra
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35
สร้างมิเรอร์จำลองของไอเท็ม

Mirror of Kalandra
Orb of Alchemy
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาเป็นระดับแรร์

Orb of Alchemy
Orb of Chance
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นระดับความหายากแบบสุ่ม

Orb of Chance
Orb of Regret
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
ให้แต้มรับคืนพาสซีฟสกิล

Orb of Regret
Orb of Transmutation
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นแมจิคไอเท็ม

Orb of Transmutation
Orb of Alteration
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
หลอมแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่

Orb of Alteration
Orb of Scouring
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 12
ลบคุณสมบัติทั้งหมดออกจากไอเท็ม

Orb of Scouring
Exalted Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35
เสริมพลังแรร์ไอเทม เพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง

Exalted Orb
Regal Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 12
อัพเกรด Magic Item เป็น Rare Item

Regal Orb
Orb of Augmentation
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เสริมพลังแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง

Orb of Augmentation
Portal Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
สร้างพอร์ทัลไปยังเมือง

Portal Scroll
Glassblower's Bauble
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
พัฒนาคุณภาพของขวด

Glassblower's Bauble
Gemcutter's Prism
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 12
พัฒนาคุณภาพของเจ็ม

Gemcutter's Prism
Chromatic Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
หลอมสีของซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่

Chromatic Orb
Orb of Fusing
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 8
หลอมลิงก์ระหว่างซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่

Orb of Fusing
Jeweller's Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 8
หลอมจำนวนซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่

Jeweller's Orb
Divine Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35
สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติบนไอเท็ม

Divine Orb
Blessed Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35
สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติติดตัวบนไอเท็ม

Blessed Orb
Cartographer's Chisel
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 52
พัฒนาคุณภาพของแผนที่

Cartographer's Chisel
Scroll Fragment
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Scroll Fragment
Transmutation Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Transmutation Shard
Alteration Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Alteration Shard
Alchemy Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Alchemy Shard
Albino Rhoa Feather
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Albino Rhoa Feather
Eternal Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 40
สร้างอิมพรินท์ของไอเท็มเพื่อการฟื้นฟูในภายหลัง

Eternal Orb
Imprint
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ฟื้นฟูไอเท็มที่อิมพรินท์ไว้กลับไปยังไอเท็มดั้งเดิม

Imprint
Vaal Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 12
คอร์รัปต์ไอเท็ม ปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้

Vaal Orb
Enchant
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มเอนแชนให้กับไอเทม หรือเปลี่ยนอันเดิมหากมีอยู่แล้ว

Enchant
Corrupt
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Corrupt
Corrupt
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Corrupt
Perandus Coin
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Perandus Coin
Silver Coin
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Silver Coin
Prophecy
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Prophecy
Bestiary Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 15
เก็บสัตว์ไว้ในไอเท็มเพื่อแลกเปลี่ยนได้

Bestiary Orb
Imprinted Bestiary Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Imprinted Bestiary Orb
Simple Sextant
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์

Simple Sextant
Prime Sextant
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 73
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์

Prime Sextant
Awakened Sextant
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 78
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์

Awakened Sextant
Apprentice Cartographer's Seal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่สีขาวบนสมุดแผนที่โลก

Apprentice Cartographer's Seal
Journeyman Cartographer's Seal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่สีเหลืองหรือสีขาวบนสมุดแผนที่โลก

Journeyman Cartographer's Seal
Master Cartographer's Seal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่ต่างๆ บนสมุดแผนที่โลก

Master Cartographer's Seal
Unshaping Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Unshaping Orb
Splinter of Xoph
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Splinter of Xoph
Splinter of Tul
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Splinter of Tul
Splinter of Esh
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Splinter of Esh
Splinter of Uul-Netol
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Splinter of Uul-Netol
Splinter of Chayula
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Splinter of Chayula
Blessing of Xoph
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Blessing of Xoph
Blessing of Tul
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Blessing of Tul
Blessing of Esh
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Blessing of Esh
Blessing of Uul-Netol
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Blessing of Uul-Netol
Blessing of Chayula
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Blessing of Chayula
Timeless Karui Splinter
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Timeless Karui Splinter
Timeless Maraketh Splinter
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Timeless Maraketh Splinter
Timeless Eternal Empire Splinter
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Timeless Eternal Empire Splinter
Timeless Templar Splinter
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Timeless Templar Splinter
Timeless Vaal Splinter
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Timeless Vaal Splinter
Simulacrum Splinter
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Simulacrum Splinter
Orb of Annulment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35
ลบม็อดหนึ่งอย่างออกจากไอเท็มแบบสุ่ม

Orb of Annulment
Orb of Binding
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเท็ม Normal ให้เป็น Rare และมีเส้นเชื่อมโยงได้สูงสุด 4

Orb of Binding
Orb of Horizons
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68
สร้าง map ที่เป็น tier เดียวกัน

Orb of Horizons
Harbinger's Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
สร้าง map ที่เป็น tier สูงกว่า

Harbinger's Orb
Engineer's Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัย

Engineer's Orb
Infused Engineer's Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัยอย่างมาก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับมอนสเตอร์ที่ปกปักรักษากล่อง

Infused Engineer's Orb
Ancient Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ทำให้ไอเท็ม Unique เป็นไอเท็มเดียวกันในคลาส

Ancient Orb
Annulment Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35

Annulment Shard
Binding Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้

Binding Shard
Horizon Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 52

Horizon Shard
Harbinger's Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 52

Harbinger's Shard
Engineer's Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 8

Engineer's Shard
Ancient Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35

Ancient Shard
Chaos Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 8

Chaos Shard
Mirror Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35

Mirror Shard
Exalted Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 35

Exalted Shard
Regal Shard
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 12

Regal Shard
Vial of Dominance
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of Dominance
Vial of Summoning
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of Summoning
Vial of Awakening
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of Awakening
Vial of the Ritual
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of the Ritual
Vial of Fate
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of Fate
Vial of Consequence
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of Consequence
Vial of the Ghost
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68

Vial of the Ghost
Vial of Transcendence
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50

Vial of Transcendence
Vial of Sacrifice
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68

Vial of Sacrifice
Time-light Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Flow Untethered ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Time-light Scroll
Fragmentation Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Fracturing Spinner ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Fragmentation Scroll
Deregulation Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Tempest's Binding ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Deregulation Scroll
Electroshock Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Rippling Thoughts ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Electroshock Scroll
Haemocombustion Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Enmity Divine ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Haemocombustion Scroll
Specularity Scroll
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรด The Unshattered Will ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น

Specularity Scroll
Facetor's Lens
เคอเรนซี่ซ้อนได้
นำค่าประสบการณ์ที่สะสมไว้ใส่ลงในหิน เพิ่มได้สูงสุดจนถึงเลเวลสูงสุดของหิน

Facetor's Lens
Stacked Deck
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 50
สแต็คของ divination cards ที่ไม่รู้จัก

Stacked Deck
Crusader's Exalted Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Crusader หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น

Crusader's Exalted Orb
Redeemer's Exalted Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Redeemer หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น

Redeemer's Exalted Orb
Hunter's Exalted Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Hunter หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น

Hunter's Exalted Orb
Warlord's Exalted Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Warlord หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น

Warlord's Exalted Orb
Awakener's Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ทำลายไอเทมหนึ่งชิ้น และนำอิทธิพลจากไอเทมชิ้นนั้นไปใส่ไอเทมชนิดเดียวกันชิ้นอื่น ไอเทมชิ้นที่สองจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไอเทมแรร์ที่มีอิทธิพลทั้งสองชนิดพร้อมกับม็อดใหม่ด้วย

Awakener's Orb
เคอเรนซี่ หน้าต่างช่วยเหลือ

เคอเรนซี่ หน้าต่างช่วยเหลือ

Crafting และ Currency Orbs

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนมากมายของวัตถุที่อยู่ในเส้นทางของการเนรเทศใช้ต่างๆกลมเลื่อนแก่น, whetstones และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ซ้อน เรียกรวมรายการเหล่านี้จะเรียกว่า "สกุลเงิน " ขณะที่พวกเขายังใช้เพื่อการค้าและการแลกเปลี่ยนกับทั้ง NPCs และผู้เล่นอื่น ในระดับที่สูงขึ้นคุณอาจพบว่าสกุลเงินที่ผู้เล่นคนอื่นมีค่าสูง   ลูกตาของ Transmutation, ลูกโลกของการเปลี่ยนแปลงและกลมเสริมเป็นรายการที่ดีในการพกพาและใช้ในระหว่างการเดินทางของคุณ พวกเขาสามารถใช้ในการอัพเกรดรายการปกติเพื่อความมหัศจรรย์และ reroll หรือเปลี่ยนวัยรุ่นในรายการมายากลและพวกเขากำลังร่วมกันพอที่จะทำให้คุณสวยได้อย่างรวดเร็วสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณใช้ การใช้สกุลเงินเหล่านี้บนขวดสามารถช่วยให้คุณปรับแต่งพฤติกรรมของพวกเขา

ถ้าคุณอยู่ในความต้องการของการเพิ่มความเสียหายให้ลองใช้พวกเขาในฐานอาวุธชนิดที่ใกล้เคียงกับระดับของคุณ บางครั้งรายการมายากลที่มีวัยรุ่นที่เหมาะสมดีกว่ารายการที่หายากกับคนที่ไม่ถูกต้อง เราได้ทำรายการออกบางส่วนของสกุลเงินร่วมกันมากขึ้นและสิ่งที่พวกเขาทำเพียงด้านล่าง:

นอกจากนี้ยังมีไอเทมเคอเรนซี่อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไป อีกไม่นานคุณก็จะมีอุปกรณ์ในที่ซ่อนของคุณที่จะทำให้คุณสามารถนำเคอเรนซี่เหล่านี้มาปรับปรุงไอเทมของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ถ้าคุณมีเคอเรนซี่เก็บสะสมไว้หลายชนิด ไม่ต้องกลัวที่จะลองใช้มันกับไอเทมที่คุณมี บางทีผลออกมาอาจจะทำให้คุณประหลาดใจก็ได้!

แม้ strongboxes สามารถแก้ไขได้ด้วยสกุลเงิน การรักษาบางอย่างกับคุณจะให้ระดับของการควบคุมมากกว่าเนื้อหาของ strongboxes ที่คุณเจอ

Essence /105 ⍟

Essence /105 ⍟

Iconชื่อ
Whispering Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Whispering Essence of Hatred
Muttering Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Hatred
Weeping Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Hatred
Wailing Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Hatred
Screaming Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Hatred
Shrieking Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Hatred
Deafening Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Hatred
Whispering Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Whispering Essence of Woe
Muttering Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Woe
Weeping Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Woe
Wailing Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Woe
Screaming Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Woe
Shrieking Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Woe
Deafening Essence of Woe
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Woe
Whispering Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Whispering Essence of Greed
Muttering Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Greed
Weeping Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Greed
Wailing Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Greed
Screaming Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Greed
Shrieking Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Greed
Deafening Essence of Greed
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Greed
Whispering Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Whispering Essence of Contempt
Muttering Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Contempt
Weeping Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Contempt
Wailing Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Contempt
Screaming Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Contempt
Shrieking Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Contempt
Deafening Essence of Contempt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Contempt
Muttering Essence of Sorrow
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Sorrow
Weeping Essence of Sorrow
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Sorrow
Wailing Essence of Sorrow
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Sorrow
Screaming Essence of Sorrow
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Sorrow
Shrieking Essence of Sorrow
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Sorrow
Deafening Essence of Sorrow
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Sorrow
Muttering Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Anger
Weeping Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Anger
Wailing Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Anger
Screaming Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Anger
Shrieking Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Anger
Deafening Essence of Anger
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Anger
Muttering Essence of Torment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Torment
Weeping Essence of Torment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Torment
Wailing Essence of Torment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Torment
Screaming Essence of Torment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Torment
Shrieking Essence of Torment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Torment
Deafening Essence of Torment
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Torment
Muttering Essence of Fear
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Muttering Essence of Fear
Weeping Essence of Fear
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Fear
Wailing Essence of Fear
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Fear
Screaming Essence of Fear
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Fear
Shrieking Essence of Fear
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Fear
Deafening Essence of Fear
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Fear
Weeping Essence of Suffering
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Suffering
Wailing Essence of Suffering
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Suffering
Screaming Essence of Suffering
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Suffering
Shrieking Essence of Suffering
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Suffering
Deafening Essence of Suffering
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Suffering
Weeping Essence of Rage
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Rage
Wailing Essence of Rage
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Rage
Screaming Essence of Rage
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Rage
Shrieking Essence of Rage
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Rage
Deafening Essence of Rage
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Rage
Weeping Essence of Wrath
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Wrath
Wailing Essence of Wrath
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Wrath
Screaming Essence of Wrath
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Wrath
Shrieking Essence of Wrath
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Wrath
Deafening Essence of Wrath
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Wrath
Weeping Essence of Doubt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Weeping Essence of Doubt
Wailing Essence of Doubt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Doubt
Screaming Essence of Doubt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Doubt
Shrieking Essence of Doubt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Doubt
Deafening Essence of Doubt
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Doubt
Wailing Essence of Anguish
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Anguish
Screaming Essence of Anguish
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Anguish
Shrieking Essence of Anguish
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Anguish
Deafening Essence of Anguish
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Anguish
Wailing Essence of Loathing
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Loathing
Screaming Essence of Loathing
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Loathing
Shrieking Essence of Loathing
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Loathing
Deafening Essence of Loathing
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Loathing
Wailing Essence of Spite
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Spite
Screaming Essence of Spite
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Spite
Shrieking Essence of Spite
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Spite
Deafening Essence of Spite
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Spite
Wailing Essence of Zeal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 42
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Wailing Essence of Zeal
Screaming Essence of Zeal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Zeal
Shrieking Essence of Zeal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Zeal
Deafening Essence of Zeal
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Zeal
Screaming Essence of Misery
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Misery
Shrieking Essence of Misery
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Misery
Deafening Essence of Misery
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Misery
Screaming Essence of Dread
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Dread
Shrieking Essence of Dread
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Dread
Deafening Essence of Dread
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Dread
Screaming Essence of Scorn
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Scorn
Shrieking Essence of Scorn
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Scorn
Deafening Essence of Scorn
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Scorn
Screaming Essence of Envy
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

Screaming Essence of Envy
Shrieking Essence of Envy
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Shrieking Essence of Envy
Deafening Essence of Envy
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 82
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Deafening Essence of Envy
Essence of Hysteria
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Essence of Hysteria
Essence of Insanity
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Essence of Insanity
Essence of Horror
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Essence of Horror
Essence of Delirium
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 74
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

Essence of Delirium
Remnant of Corruption
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 26
Corrupt the Essence ใช้กับ Monster ที่ถูกจับและปรับเปลี่ยนพวกมันโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้

Remnant of Corruption
Delirium Orb ไอเทม /23 ⍟

Delirium Orb ไอเทม /23 ⍟

Iconชื่อ
Abyssal Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมขุมอะบิส

Abyssal Delirium Orb
Amorphous Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา

Amorphous Delirium Orb
Armoursmith's Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชุดเกราะ

Armoursmith's Delirium Orb
Blacksmith's Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น อาวุธ

Blacksmith's Delirium Orb
Blighted Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมไบล์ท

Blighted Delirium Orb
Cartographer's Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แผนที่

Cartographer's Delirium Orb
Decadent Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเพรันดัส

Decadent Delirium Orb
Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเบ็ดเตล็ด

Delirium Orb
Diviner's Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไพ่พยากรณ์

Diviner's Delirium Orb
Fine Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เคอเรนซี่

Fine Delirium Orb
Foreboding Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมฮาร์บินเจอร์

Foreboding Delirium Orb
Fossilised Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ฟอสซิล

Fossilised Delirium Orb
Fragmented Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชิ้นส่วนต่างๆ

Fragmented Delirium Orb
Imperial Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมจากเขาวงกต

Imperial Delirium Orb
Jeweller's Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เครื่องประดับ

Jeweller's Delirium Orb
Obscured Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมบรีช

Obscured Delirium Orb
Portentous Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมคำทำนาย

Portentous Delirium Orb
Primal Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น สร้อยเครื่องราง

Primal Delirium Orb
Singular Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมยูนิค

Singular Delirium Orb
Skittering Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แมลงซแคแร็บ

Skittering Delirium Orb
Thaumaturge's Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น หินสกิล

Thaumaturge's Delirium Orb
Timeless Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวบ่มฟัก

Timeless Delirium Orb
Whispering Delirium Orb
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เอสเซ้นส์

Whispering Delirium Orb
Oil ไอเทม /13 ⍟

Oil ไอเทม /13 ⍟

Iconชื่อ
Clear Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 10%

Clear Oil
Sepia Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มความเสียหาย ของโทเทม อีก 20%

Sepia Oil
Amber Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 19
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 20%

Amber Oil
Verdant Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 27
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +15%

Verdant Oil
Teal Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 36
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 2 กล่อง จะมีโชค

Teal Oil
Azure Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 44
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 15%

Azure Oil
Indigo Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 48
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มความเสียหาย ของโทเทม อีก 40%

Indigo Oil
Violet Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 52
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 30%

Violet Oil
Crimson Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 60
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 3 กล่อง จะมีโชค

Crimson Oil
Black Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาส 10% ที่จะ ดรอปของรางวัลเพิ่มหนึ่งอย่าง

Black Oil
Opalescent Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 73
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +25%

Opalescent Oil
Silver Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 78
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 5 กล่อง จะมีโชค

Silver Oil
Golden Oil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 80
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาส 25% ที่จะ ดรอปของรางวัลเพิ่มหนึ่งอย่าง

Golden Oil
Net ไอเทม /11 ⍟

Net ไอเทม /11 ⍟

Iconชื่อ
Simple Rope Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 2
เหมาะกับสัตว์เลเวล 1-13 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Simple Rope Net
Reinforced Rope Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 7
เหมาะกับสัตว์เลเวล 7-23 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Reinforced Rope Net
Strong Rope Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 15
เหมาะกับสัตว์เลเวล 15-35 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Strong Rope Net
Simple Iron Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 25
เหมาะกับสัตว์เลเวล 25-46 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Simple Iron Net
Reinforced Iron Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 37
เหมาะกับสัตว์เลเวล 37-56 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Reinforced Iron Net
Strong Iron Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 48
เหมาะกับสัตว์เลเวล 48-66 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Strong Iron Net
Simple Steel Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 58
เหมาะกับสัตว์เลเวล 58-70 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Simple Steel Net
Reinforced Steel Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 60
เหมาะกับสัตว์เลเวล 60-75 เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Reinforced Steel Net
Strong Steel Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 64
เหมาะกับสัตว์เลเวล 64 ขึ้นไป เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Strong Steel Net
Thaumaturgical Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68
เหมาะกับสัตว์เลเวล 68 ขึ้นไป เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Thaumaturgical Net
Necromancy Net
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ต้องการ เลเวล 68
เหมาะกับศพสัตว์ทุกเลเวล เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์

Necromancy Net
Fossil ไอเทม /25 ⍟

Fossil ไอเทม /25 ⍟

Iconชื่อ
Aberrant Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดเคออส ไม่ออกม็อดไฟฟ้า

Aberrant Fossil
Aetheric Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดนักเวท ออกม็อดโจมตีน้อยลง

Aetheric Fossil
Bloodstained Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
มีม็อด Vaal หนึ่งม็อด

Bloodstained Fossil
Bound Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ไม่ส่งผลกับ: Maps
เพิ่มม็อดมิเนียน และ ออร่า

Bound Fossil
Corroded Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดพิษ หรือ เลือดไหล ไม่ออกม็อดธาตุ

Corroded Fossil
Dense Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดเกราะ, โล่พลังงาน หรือ หลบหลีก ไม่ออกม็อดพลังชีวิต

Dense Fossil
Enchanted Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ส่งผลกับ: Helmets, Gloves, Boots
มีคุณสมบัติจากวงกต

Enchanted Fossil
Encrusted Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, Shields, Helmets, Gloves, Boots
มีรูมากขึ้น สามารถมีรูสีขาวได้

Encrusted Fossil
Faceted Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, Shields, Helmets, Gloves, Boots, Rings
เพิ่มม็อดที่เพิ่มเลเวลเจ็ม

Faceted Fossil
Fractured Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
สร้างมิร์เรอร์ก๊อบปี้

Fractured Fossil
Frigid Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดน้ำแข็ง ไม่ออกม็อดไฟ

Frigid Fossil
Gilded Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ไอเทมขายกับร้านค้าได้เกินราคา

Gilded Fossil
Glyphic Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ไม่ส่งผลกับ: Jewels, Maps, Abyss Jewels
มีม็อดจาก Essence ที่ต้อง Corrupt

Glyphic Fossil
Hollow Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, Helmets, Gloves, Boots
มีรู Abyssal หนึ่งรู

Hollow Fossil
Jagged Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดกายภาพ ไม่ออกม็อดเคออส

Jagged Fossil
Lucent Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดมานา ไม่มีม็อดความเร็ว

Lucent Fossil
Metallic Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดไฟฟ้า ไม่ออกม็อดกายภาพ

Metallic Fossil
Perfect Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, Shields, Helmets, Gloves, Boots, Maps
เพิ่มคุณภาพ

Perfect Fossil
Prismatic Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดธาตุ ไม่ออกม็อดพิษ และ เลือดไหล

Prismatic Fossil
Pristine Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดพลังชีวิต ไม่ออกม็อด เกราะ, โล่พลังงาน หรือ หลบหลีก

Pristine Fossil
Sanctified Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
มีโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด

Sanctified Fossil
Scorched Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดไฟ ไม่ออกม็อดน้ำแข็ง

Scorched Fossil
Serrated Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดโจมตี ออกม็อดนักเวทน้อยลง

Serrated Fossil
Shuddering Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มม็อดความเร็ว ไม่มีม็อดมานา

Shuddering Fossil
Tangled Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ไม่ส่งผลกับ: Maps
มีม็อดจาก Fossil ได้ทุกชนิด

Tangled Fossil
Catalyst ไอเทม /7 ⍟

Catalyst ไอเทม /7 ⍟

Iconชื่อ
Turbulent Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ความเสียหายธาตุ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Turbulent Catalyst
Imbued Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด นักเวทย์ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Imbued Catalyst
Abrasive Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การโจมตี ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Abrasive Catalyst
Tempering Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การป้องกัน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Tempering Catalyst
Fertile Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด พลังชีวิตและมานา ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Fertile Catalyst
Prismatic Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การต้านทาน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Prismatic Catalyst
Intrinsic Catalyst
เคอเรนซี่ซ้อนได้
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ค่าคุณสมบัติ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว

Intrinsic Catalyst