ไอเทม เคอเรนซี่ซ้อนได้ /106 ⍟

ไอเทม เคอเรนซี่ซ้อนได้ /106 ⍟

Iconชื่อ
Blacksmith's Whetstone
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของอาวุธ
Scroll of Wisdom
ขนาดกอง: 1 / 40
ตรวจสอบไอเท็ม
Chaos Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มม็อดไอเท็มแรร์ใหม่
Armourer's Scrap
ขนาดกอง: 1 / 40
พัฒนาคุณภาพของเกราะ
Mirror of Kalandra
ขนาดกอง: 1 / 10
สร้างมิเรอร์จำลองของไอเท็ม
Orb of Alchemy
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาเป็นระดับแรร์
Orb of Chance
ขนาดกอง: 1 / 20
อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นระดับความหายากแบบสุ่ม
Orb of Regret
ขนาดกอง: 1 / 40
ให้แต้มรับคืนพาสซีฟสกิล
Orb of Transmutation
ขนาดกอง: 1 / 40
อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นแมจิคไอเท็ม
Orb of Alteration
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่
Orb of Scouring
ขนาดกอง: 1 / 30
ลบคุณสมบัติทั้งหมดออกจากไอเท็ม
Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เสริมพลังให้กับแรร์ไอเทม เพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง
Regal Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด Magic Item เป็น Rare Item
Orb of Augmentation
ขนาดกอง: 1 / 30
เสริมพลังให้กับแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง
Portal Scroll
ขนาดกอง: 1 / 40
สร้างพอร์ทัลไปยังเมือง
Glassblower's Bauble
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของขวด
Gemcutter's Prism
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของเจ็ม
Chromatic Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมสีของซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่
Orb of Fusing
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมลิงก์ระหว่างซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่
Jeweller's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมจำนวนซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่
Divine Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติบนไอเท็ม
Blessed Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติติดตัวบนไอเท็ม
Cartographer's Chisel
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของแผนที่
Scroll Fragment
ขนาดกอง: 1 / 5
Transmutation Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Alteration Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Alchemy Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Albino Rhoa Feather
ขนาดกอง: 1 / 10
Eternal Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สร้างอิมพรินท์ของไอเท็มเพื่อการฟื้นฟูในภายหลัง
Imprint
ฟื้นฟูไอเท็มที่อิมพรินท์ไว้กลับไปยังไอเท็มดั้งเดิม
Vaal Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
คอร์รัปต์ไอเท็ม ปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้
Enchant
ขนาดกอง: 1 / 9
เพิ่มเอนแชนให้กับไอเทม หรือเปลี่ยนอันเดิมหากมีอยู่แล้ว
Corrupt
Corrupt
Perandus Coin
ขนาดกอง: 1 / 1000
Silver Coin
ขนาดกอง: 1 / 30
Prophecy
Bestiary Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เก็บสัตว์ไว้ในไอเท็มเพื่อแลกเปลี่ยนได้
Imprinted Bestiary Orb
Prime Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
Change the type of quality of a skill gem with quality to another random quality
Secondary Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
Change the type of quality of a support gem with quality to another random quality
Tempering Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
Adds or replaces an enchantment on a weapon. This may reforge the weapon's sockets.
Tailoring Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
Adds or replaces an enchantment on body armour. This may reforge the body armour's sockets.
Simple Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
Prime Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
Awakened Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
Apprentice Cartographer's Seal
ขนาดกอง: 1 / 10
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่สีขาวบนสมุดแผนที่โลก
Journeyman Cartographer's Seal
ขนาดกอง: 1 / 10
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่สีเหลืองหรือสีขาวบนสมุดแผนที่โลก
Master Cartographer's Seal
ขนาดกอง: 1 / 10
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่ต่างๆ บนสมุดแผนที่โลก
Unshaping Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Splinter of Xoph
ขนาดกอง: 1 / 100
Splinter of Tul
ขนาดกอง: 1 / 100
Splinter of Esh
ขนาดกอง: 1 / 100
Splinter of Uul-Netol
ขนาดกอง: 1 / 100
Splinter of Chayula
ขนาดกอง: 1 / 100
Blessing of Xoph
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Blessing of Tul
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Blessing of Esh
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Blessing of Uul-Netol
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Blessing of Chayula
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Timeless Karui Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
Timeless Maraketh Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
Timeless Eternal Empire Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
Timeless Templar Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
Timeless Vaal Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
Simulacrum Splinter
ขนาดกอง: 1 / 300
Orb of Annulment
ขนาดกอง: 1 / 20
ลบม็อดหนึ่งอย่างออกจากไอเท็มแบบสุ่ม
Orb of Binding
ขนาดกอง: 1 / 20
อัพเกรดไอเท็ม Normal ให้เป็น Rare และมีเส้นเชื่อมโยงได้สูงสุด 4
Orb of Horizons
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้าง map ที่เป็น tier เดียวกัน
Harbinger's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้าง map ที่เป็น tier สูงกว่า
Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัย
Infused Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัยอย่างมาก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับมอนสเตอร์ที่ปกปักรักษากล่อง
Ancient Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำให้ไอเท็ม Unique เป็นไอเท็มเดียวกันในคลาส
Annulment Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Binding Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Horizon Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Harbinger's Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Engineer's Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Ancient Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Chaos Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Mirror Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Exalted Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Regal Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
Vial of Dominance
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of Summoning
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of Awakening
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of the Ritual
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of Fate
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of Consequence
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of the Ghost
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of Transcendence
ขนาดกอง: 1 / 10
Vial of Sacrifice
ขนาดกอง: 1 / 10
Time-light Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Flow Untethered ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Fragmentation Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Fracturing Spinner ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Deregulation Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Tempest's Binding ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Electroshock Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Rippling Thoughts ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Haemocombustion Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Enmity Divine ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Specularity Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Unshattered Will ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
Facetor's Lens
นำค่าประสบการณ์ที่สะสมไว้ใส่ลงในหิน เพิ่มได้สูงสุดจนถึงเลเวลสูงสุดของหิน
Stacked Deck
ขนาดกอง: 1 / 10
สแต็คของ divination cards ที่ไม่รู้จัก
Crusader's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Crusader หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
Redeemer's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Redeemer หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
Hunter's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Hunter หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
Warlord's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Warlord หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
Awakener's Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำลายไอเทมหนึ่งชิ้น และนำอิทธิพลจากไอเทมชิ้นนั้นไปใส่ไอเทมชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
ไอเทมชิ้นที่สองจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไอเทมแรร์ที่มีอิทธิพลทั้งสองชนิดพร้อมกับม็อดใหม่ด้วย
เหรียญกองโจร
ขนาดกอง: 1 / 50000
Creates a portal to the Rogue Harbour from a Town or Hideout
Used as Currency for services in the Rogue Harbour
เคอเรนซี่ หน้าต่างช่วยเหลือ

เคอเรนซี่ หน้าต่างช่วยเหลือ

Crafting และ Currency Orbs

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนมากมายของวัตถุที่อยู่ในเส้นทางของการเนรเทศใช้ต่างๆกลมเลื่อนแก่น, whetstones และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ซ้อน เรียกรวมรายการเหล่านี้จะเรียกว่า "สกุลเงิน " ขณะที่พวกเขายังใช้เพื่อการค้าและการแลกเปลี่ยนกับทั้ง NPCs และผู้เล่นอื่น ในระดับที่สูงขึ้นคุณอาจพบว่าสกุลเงินที่ผู้เล่นคนอื่นมีค่าสูง   ลูกตาของ Transmutation, ลูกโลกของการเปลี่ยนแปลงและกลมเสริมเป็นรายการที่ดีในการพกพาและใช้ในระหว่างการเดินทางของคุณ พวกเขาสามารถใช้ในการอัพเกรดรายการปกติเพื่อความมหัศจรรย์และ reroll หรือเปลี่ยนวัยรุ่นในรายการมายากลและพวกเขากำลังร่วมกันพอที่จะทำให้คุณสวยได้อย่างรวดเร็วสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณใช้ การใช้สกุลเงินเหล่านี้บนขวดสามารถช่วยให้คุณปรับแต่งพฤติกรรมของพวกเขา

ถ้าคุณอยู่ในความต้องการของการเพิ่มความเสียหายให้ลองใช้พวกเขาในฐานอาวุธชนิดที่ใกล้เคียงกับระดับของคุณ บางครั้งรายการมายากลที่มีวัยรุ่นที่เหมาะสมดีกว่ารายการที่หายากกับคนที่ไม่ถูกต้อง เราได้ทำรายการออกบางส่วนของสกุลเงินร่วมกันมากขึ้นและสิ่งที่พวกเขาทำเพียงด้านล่าง:

นอกจากนี้ยังมีไอเทมเคอเรนซี่อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไป อีกไม่นานคุณก็จะมีอุปกรณ์ในที่ซ่อนของคุณที่จะทำให้คุณสามารถนำเคอเรนซี่เหล่านี้มาปรับปรุงไอเทมของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ถ้าคุณมีเคอเรนซี่เก็บสะสมไว้หลายชนิด ไม่ต้องกลัวที่จะลองใช้มันกับไอเทมที่คุณมี บางทีผลออกมาอาจจะทำให้คุณประหลาดใจก็ได้!

แม้ strongboxes สามารถแก้ไขได้ด้วยสกุลเงิน การรักษาบางอย่างกับคุณจะให้ระดับของการควบคุมมากกว่าเนื้อหาของ strongboxes ที่คุณเจอ

Essence /105 ⍟

Essence /105 ⍟

Iconชื่อ
Whispering Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 35 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(6–11)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1–2) ถึง (3–4)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (6–7)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (6–10)%
Muttering Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(12–17)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–9) ถึง (14–16)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16) ถึง (26–30)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–14)%
Weeping Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28–37) ถึง (56–65)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18)%
Wailing Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43–59) ถึง (89–102)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22)%
Screaming Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(36–41)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (37–51) ถึง (76–88)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68–94) ถึง (140–164)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23–26)%
Shrieking Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(42–45)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53–72) ถึง (107–124)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (100–132) ถึง (197–230)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27–30)%
Deafening Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (70–91) ถึง (138–158)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (128–169) ถึง (252–292)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (31–34)%
Whispering Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 35 and below

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (11–15)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(3–5)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–29)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–19)%
เข็มขัด, แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(1–3)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2–4)%
Muttering Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (16–20)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(6–11)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–44)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–29)%
เข็มขัด, แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(4–8)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5–7)%
Weeping Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (21–25)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(17–23)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–59)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–39)%
เข็มขัด, แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–19)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
Wailing Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (26–29)%
หมวก, เสื้อเกราะ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(31–38)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(18–26)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–84)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–49)%
เข็มขัด, แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(23–26)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11–13)%
โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(39–49)
Screaming Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (30–34)%
หมวก: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(39–45)
เสื้อเกราะ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–61)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(27–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (85–106)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–66)%
เข็มขัด, แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(27–31)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–59)
Shrieking Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (35–38)%
หมวก: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(46–51)
เสื้อเกราะ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(73–82)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(28–35)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (107–122)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–82)%
เข็มขัด: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(32–37)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17–18)%
แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(38–43)
โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–69)
Deafening Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (39–42)%
หมวก: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(52–58)
เสื้อเกราะ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(83–92)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(36–42)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (123–144)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (83–94)%
เข็มขัด: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(38–43)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (18–19)%
แหวน: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
โล่: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–80)
Whispering Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 35 and below

ซองธนู: ดูด (0.5–0.7)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(5–14)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.5–0.7)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (8–11)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (1–2) ต่อวินาที
Muttering Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–30)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (12–15)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–5) ต่อวินาที
Weeping Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู: ดูด (0.7–0.9)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(31–45)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.7–0.9)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (16–19)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–10) ต่อวินาที
Wailing Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู: ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–69)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (20–23)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15) ต่อวินาที
Screaming Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.9–1.1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.9–1.1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (24–27)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (15–22) ต่อวินาที
Shrieking Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (1–1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
เสื้อเกราะ: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (1–1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (28–31)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (22–30) ต่อวินาที
โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–109)
Deafening Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (1.1–1.3)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–106)
เสื้อเกราะ: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(120–126)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–96)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (1.1–1.3)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (32–35)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (30–40) ต่อวินาที
โล่: ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(110–116)
Whispering Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 35 and below

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (1–4) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4–5)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
Muttering Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (5–10) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–14)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (8–9)
Weeping Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (6–7) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (11–24) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–13) ถึง (21–24)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–6) ถึง (9–10) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (7–8) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–18) ถึง (26–30)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)
สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–9) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตี
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (11–12) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (8–9) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (51–100) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (21–27) ถึง (42–48)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)
สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (12–13) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (9–10) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (101–150) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (22–30) ถึง (46–56)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (14–19) ถึง (29–35)
สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (22–26) ให้กับการโจมตี
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–9) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (10–11) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหายกายภาพ (151–200) ไปยังผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (27–38) ถึง (58–66)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (17–24) ถึง (36–41)
สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–18) ถึง (27–30) ให้กับการโจมตี
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–11) ถึง (16–17) ให้กับการโจมตี
Muttering Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Dexterity +(13–17)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–6)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 3%
Weeping Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Dexterity +(18–22)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (7–8)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Wailing Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Dexterity +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 5%
Screaming Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Dexterity +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6%
Shrieking Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Dexterity +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7%
Deafening Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Dexterity +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8%
Muttering Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (15–18)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ +(12–17)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (15–19) ถึง (28–34)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–14)%
Weeping Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–39)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ +(18–23)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–72)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–18)%
Wailing Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (26–35) ถึง (53–61)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ +(24–29)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (49–65) ถึง (99–114)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (19–22)%
Screaming Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (42–56) ถึง (85–98)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ +(36–41)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (78–104) ถึง (157–181)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23–26)%
Shrieking Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (59–79) ถึง (118–138)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ +(42–45)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (109–147) ถึง (220–256)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27–30)%
Deafening Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (75–101) ถึง (151–176)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟ +(46–48)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (139–189) ถึง (281–327)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (31–34)%
Muttering Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–15) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (11–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (4–5)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (32–34) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (21–22) ให้กับเวทย์
Weeping Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (21–22) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (15–18)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (5–6)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (69–73) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (46–49) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (27–28) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (23–24) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (19–22)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (6–7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (40–43) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (25–26) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (7–8)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4–13) ถึง (159–168) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–6) ถึง (57–61) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (27–28) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (8–9)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–15) ถึง (189–200) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–10) ถึง (126–133) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–7) ถึง (68–72) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (29–30) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (31–44)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (9–10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟฟ้า จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–16) ถึง (201–216) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4–11) ถึง (134–144) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4–8) ถึง (71–76) ให้กับการโจมตี
Muttering Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 45 and below

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (7–10)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (7–10)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–44)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–29)%
Weeping Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (11–14)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (11–14)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–59)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–39)%
Wailing Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (15–18)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (15–18)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60–74)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–49)%
Screaming Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (19–22)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (19–22)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (75–84)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50–56)%
Shrieking Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (23–26)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (23–26)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (85–94)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (57–62)%
Deafening Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (27–30)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (27–30)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (95–104)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (63–69)%
Weeping Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (15–18)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (5–6)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–22) ถึง (33–38) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (22–25) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (11–14) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (19–22)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (6–7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (20–24) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (12–15) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (7–8)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–50) ถึง (75–88) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (24–28) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (8–9)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (45–60) ถึง (89–104) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–40) ถึง (60–69) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–22) ถึง (34–40) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–10) ถึง (14–17) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (31–44)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (9–10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (57–66) ถึง (100–111) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–45) ถึง (66–74) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–24) ถึง (38–44) ให้กับการโจมตี
Weeping Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Strength +(18–22)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟ (7–8)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Wailing Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Strength +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟ (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟ 5%
Screaming Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Strength +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟ (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟ 6%
Shrieking Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Strength +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟ (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟ 7%
Deafening Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Strength +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟ (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟ 8%
Weeping Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (55–63)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟฟ้า +(18–23)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (102–117)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8–12)%
Wailing Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–8) ถึง (89–99)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟฟ้า +(24–29)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–15) ถึง (165–183)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–17)%
Screaming Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4–12) ถึง (142–158)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟฟ้า +(36–41)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (8–23) ถึง (263–293)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (23–26)%
Shrieking Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (7–17) ถึง (198–224)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟฟ้า +(42–45)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (12–31) ถึง (367–415)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (27–30)%
Deafening Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (8–22) ถึง (252–286)
ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน ไฟฟ้า +(46–48)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (15–41) ถึง (467–530)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (31–34)%
Weeping Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 60 and below

ซองธนู: ค่า ความแม่นยำ +(100–165)
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: ค่า หลบหลีก +(36–60)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า หลบหลีก +(21–25)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ค่า ความแม่นยำ +(131–215)
เข็มขัด, แหวน: ค่า หลบหลีก +(36–60)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (8–10)%
Wailing Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู: ค่า ความแม่นยำ +(166–250)
หมวก: ค่า หลบหลีก +(40–49)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า หลบหลีก +(61–138)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า หลบหลีก +(26–29)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ค่า ความแม่นยำ +(216–325)
เข็มขัด, แหวน: ค่า หลบหลีก +(61–80)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (11–13)%
Screaming Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ค่า ความแม่นยำ +(251–350)
หมวก: ค่า หลบหลีก +(50–60)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า หลบหลีก +(139–322)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า หลบหลีก +(30–35)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ค่า ความแม่นยำ +(326–455)
เข็มขัด, แหวน: ค่า หลบหลีก +(81–120)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14–16)%
Shrieking Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: ค่า ความแม่นยำ +(351–480)
หมวก: ค่า หลบหลีก +(61–138)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า หลบหลีก +(323–400)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า หลบหลีก +(36–60)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ค่า ความแม่นยำ +(456–624)
เข็มขัด, แหวน: ค่า หลบหลีก +(121–150)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–22)%
Deafening Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: ค่า ความแม่นยำ +(481–600)
หมวก: ค่า หลบหลีก +(139–155)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า หลบหลีก +(401–430)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า หลบหลีก +(61–70)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ค่า ความแม่นยำ +(625–780)
เข็มขัด, แหวน: ค่า หลบหลีก +(151–180)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–24)%
Wailing Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–14) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (19–22)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (6–7)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (28–38) ถึง (57–66) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (6–8) ถึง (13–17) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (7–8)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (83–96) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (16–22) ถึง (32–38) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (16–18) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (8–9)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (49–65) ถึง (98–115) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (36–49) ถึง (73–85) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (19–25) ถึง (39–45) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (9–11) ถึง (17–21) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: โอกาส (31–34)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาส (9–10)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (67–81) ถึง (120–135) ให้กับเวทย์
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (45–54) ถึง (80–90) ให้กับเวทย์
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (23–27) ถึง (43–48) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (25–29)%
หมวก: ลดมานาสำรอง 2%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3–4)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15–17)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–24)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (21–25)%
โล่: โอกาสที่จะบล็อค +(1–2)%
Screaming Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30–34)%
หมวก: ลดมานาสำรอง 3%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (5–6)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18–20)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–29)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26–30)%
โล่: โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shrieking Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (35–38)%
หมวก: ลดมานาสำรอง 4%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (7–8)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (21–23)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–34)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (31–35)%
โล่: โอกาสที่จะบล็อค +(5–6)%
Deafening Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (39–42)%
หมวก: ลดมานาสำรอง 5%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (9–10)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (24–26)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคลิติคอล (35–38)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (36–39)%
โล่: โอกาสที่จะบล็อค +(7–8)%
Wailing Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Intelligence +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 5%
Screaming Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Intelligence +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 6%
Shrieking Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Intelligence +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 7%
Deafening Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: ค่า Intelligence +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 8%
Wailing Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
Properties restricted to level 75 and below

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–7)%
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–12)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดัก และ ทุ่นระเบิด (7–10)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (4–5)%
Screaming Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–8)%
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (23–25)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–14)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดัก และ ทุ่นระเบิด (11–13)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–6)%
Shrieking Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (9–10)%
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (26–28)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–16)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดัก และ ทุ่นระเบิด (14–17)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–7)%
Deafening Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–12)%
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (29–34)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 32%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–18)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–18)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (28–30)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดัก และ ทุ่นระเบิด (18–21)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–8)%
Screaming Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: ค่า มานาสูงสุด +(55–59)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (26–29)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (17–19)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา จากขวดมานา (11–15)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (50–59)%
Shrieking Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: ค่า มานาสูงสุด +(65–68)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (30–33)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (20–22)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา จากขวดมานา (16–20)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (60–69)%
Deafening Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: ค่า มานาสูงสุด +(69–77)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (39–42)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (26–28)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา จากขวดมานา (21–25)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (70–76)%
Screaming Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

, ธนู: เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +1
ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (34–41)%
หมวก: ค่า เกราะ +(50–90)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า เกราะ +(139–322)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า เกราะ +(30–45)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ระยะอาวุธ +1
เข็มขัด: ค่า เกราะ +(139–322)
สร้อย: เพิ่มค่า เกราะ (17–19)%
แหวน: ค่า เกราะ +(80–120)
Shrieking Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู: เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +2
ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (42–46)%
หมวก: ค่า เกราะ +(91–138)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า เกราะ +(323–400)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า เกราะ +(46–60)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ระยะอาวุธ +2
เข็มขัด: ค่า เกราะ +(323–400)
สร้อย: เพิ่มค่า เกราะ (20–22)%
แหวน: ค่า เกราะ +(121–200)
Deafening Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

, ธนู: เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +2
ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (47–52)%
หมวก: ค่า เกราะ +(139–180)
เสื้อเกราะ, โล่: ค่า เกราะ +(401–440)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่า เกราะ +(61–75)
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ระยะอาวุธ +3
เข็มขัด: ค่า เกราะ +(420–480)
สร้อย: เพิ่มค่า เกราะ (23–24)%
แหวน: ค่า เกราะ +(201–300)
Screaming Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(25–29)%
หมวก, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (23–26)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส (3–4)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (80–99)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12–13)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–17)%
Shrieking Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(30–34)%
หมวก, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (27–30)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส (5–6)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (100–109)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14–15)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
Deafening Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(35–41)%
หมวก, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (31–34)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า: มีโอกาส (7–8)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (110–119)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16–17)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–25)%
Screaming Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน เคออส +(21–25)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (23–26)%
Shrieking Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน เคออส +(26–30)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (27–30)%
Deafening Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.9–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ต้านทาน เคออส +(31–35)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.9–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (31–34)%
Essence of Hysteria
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, แหวน: นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
หมวก: เพิ่มโอกาสทำให้ลุกไหม้ ให้เจมที่ใส่ไว้ 50%
เสื้อเกราะ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
รองเท้า: ทิ้งพื้นไฟตามทางที่เดินผ่าน สร้างความเสียหาย ไฟ 2500 ต่อวินาทีเป็นเวลา 1 วินาที
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ 175 ถึง 225 ให้สกิลที่ใส่ไว้
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มีโอกาส 10% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ
เข็มขัด: เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%ระหว่างผลของยาทุกชนิด
สร้อย: เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 40%
โล่: เสริมความเสียหาย ไฟ 40 ถึง 80 ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้
Essence of Insanity
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, แหวน: คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหายที่ได้รับจากการสะท้อน 10%
หมวก: เจมที่ใส่ไว้จะนำ 50% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า
เสื้อเกราะ: ได้รับ Onslaught เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อถูกปะทะ
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก 16%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ใช้งาน Spectral Spirits เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ระหว่างผลของยาทุกชนิด
สร้อย: มีโอกาส 10% ที่จะฟื้นฟูมานา 10% เมื่อคุณใช้สกิล
โล่: มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
Essence of Horror
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 4 ถึง 7 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
หมวก: เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก 30%
เสื้อเกราะ: แปลง 15% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง
รองเท้า: essence_buff_elemental_damage_taken_+% [-5]
ลดความเสียหายธาตุที่ได้รับในขณะที่ไม่ได้เคลื่อนไหว 5%
ถุงมือ: โอกาส คริติคอล ของเจมที่ใส่ไว้ +3.5%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มีโอกาส 16% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
เข็มขัด: เสริมป้องกันกายภาพ 5% ขณะได้รับผลของยาทุกชนิด
สร้อย: เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 15%
โล่: ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณบล็อค
Essence of Delirium
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นแรร์หรือคืนค่าไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติ 1 อย่าง

ซองธนู, แหวน: เพิ่มความเสียหาย พิษ 40%
หมวก: เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เสื้อเกราะ: ลดความเสียหายเคออสทุกวินาที 25%
รองเท้า: ไม่ติดสภาพพิษ
ถุงมือ: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง ให้เจมที่ใส่ไว้ อีก 30%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที
เข็มขัด: ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
สร้อย: ดูด 0.5% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
โล่: ฟื้นฟู 2% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค
Remnant of Corruption
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 0
Corrupt the Essence ใช้กับ Monster ที่ถูกจับและปรับเปลี่ยนพวกมันโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้
Delirium Orb ไอเทม /23 ⍟

Delirium Orb ไอเทม /23 ⍟

Iconชื่อ
Abyssal Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมขุมอะบิส
Amorphous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา
Armoursmith's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชุดเกราะ
Blacksmith's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น อาวุธ
Blighted Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมไบล์ท
Cartographer's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แผนที่
Decadent Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเพรันดัส
Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเบ็ดเตล็ด
Diviner's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไพ่พยากรณ์
Fine Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เคอเรนซี่
Foreboding Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมฮาร์บินเจอร์
Fossilised Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ฟอสซิล
Fragmented Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชิ้นส่วนต่างๆ
Imperial Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมจากเขาวงกต
Jeweller's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เครื่องประดับ
Obscured Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมบรีช
Portentous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมคำทำนาย
Primal Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น สร้อยเครื่องราง
Singular Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมยูนิค
Skittering Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แมลงซแคแร็บ
Thaumaturge's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น หินสกิล
Timeless Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวบ่มฟัก
Whispering Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เอสเซ้นส์
Oil ไอเทม /13 ⍟

Oil ไอเทม /13 ⍟

Iconชื่อ
Clear Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 10%
Sepia Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มความเสียหาย ของโทเทม อีก 20%
Amber Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 20%
Verdant Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +15%
Teal Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 2 กล่อง จะมีโชค
Azure Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 15%
Indigo Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มความเสียหาย ของโทเทม อีก 40%
Violet Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 30%
Crimson Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 3 กล่อง จะมีโชค
Black Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาส 10% ที่จะ ดรอปของรางวัลเพิ่มหนึ่งอย่าง
Opalescent Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +25%
Silver Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท 5 กล่อง จะมีโชค
Golden Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาส 25% ที่จะ ดรอปของรางวัลเพิ่มหนึ่งอย่าง
Net ไอเทม /11 ⍟

Net ไอเทม /11 ⍟

Iconชื่อ
Simple Rope Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 1
เหมาะกับสัตว์เลเวล 1-13
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Reinforced Rope Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 2
เหมาะกับสัตว์เลเวล 7-23
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Strong Rope Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 3
เหมาะกับสัตว์เลเวล 15-35
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Simple Iron Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 4
เหมาะกับสัตว์เลเวล 25-46
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Reinforced Iron Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 5
เหมาะกับสัตว์เลเวล 37-56
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Strong Iron Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 6
เหมาะกับสัตว์เลเวล 48-66
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Simple Steel Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 7
เหมาะกับสัตว์เลเวล 58-70
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Reinforced Steel Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 8
เหมาะกับสัตว์เลเวล 60-75
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Strong Steel Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 9
เหมาะกับสัตว์เลเวล 64 ขึ้นไป
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Thaumaturgical Net
ขนาดกอง: 1 / 100
ระดับของตาข่าย: 10
เหมาะกับสัตว์เลเวล 68 ขึ้นไป
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Necromancy Net
ขนาดกอง: 1 / 100
เหมาะกับศพสัตว์ทุกเลเวล
เปิดใช้เพื่อใช้ตาข่ายประเภทนี้ในการจับสัตว์
Fossil ไอเทม /25 ⍟

Fossil ไอเทม /25 ⍟

Iconชื่อ
Aberrant Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดเคออส
ไม่ออกม็อดไฟฟ้า
Aetheric Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดนักเวท
ออกม็อดโจมตีน้อยลง
Bloodstained Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ไม่ส่งผลกับ: Contracts, Blueprints, Heist Equipment
มีม็อด Vaal หนึ่งม็อด
Bound Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดมิเนียน ออร่า และ คำสาป
Corroded Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดเจ็บป่วยกายภาพ และ เจ็บป่วยเคออส
ไม่ออกม็อดธาตุ
Dense Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดป้องกัน
ไม่ออกม็อดพลังชีวิต
Enchanted Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
ส่งผลกับ: หมวก, ถุงมือ, รองเท้า
มีคุณสมบัติจากวงกต
Encrusted Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า
มีรูมากขึ้น
สามารถมีรูสีขาวได้
Faceted Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มม็อดเกี่ยวกับหินสกิล
Fractured Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
สร้างมิร์เรอร์ก๊อบปี้
Frigid Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดน้ำแข็ง
ไม่ออกม็อดไฟ
Gilded Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ไอเทมขายกับร้านค้าได้เกินราคา
Glyphic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนู
มีม็อดจาก Essence ที่ต้อง Corrupt
Hollow Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า
มีรู Abyssal หนึ่งรู
Jagged Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดกายภาพ
ไม่ออกม็อดเคออส
Lucent Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดมานา
ไม่มีม็อดความเร็ว
Metallic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดไฟฟ้า
ไม่ออกม็อดกายภาพ
Perfect Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
ส่งผลกับ: Weapons, Body Armour, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แผนที่
เพิ่มคุณภาพ
Prismatic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดธาตุ
ไม่ออกม็อดเจ็บป่วยกายภาพ และ เจ็บป่วยเคออส
Pristine Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดพลังชีวิต
ไม่ออกม็อดป้องกัน
Sanctified Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด
Scorched Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดไฟ
ไม่ออกม็อดน้ำแข็ง
Serrated Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดโจมตี
ออกม็อดนักเวทน้อยลง
Shuddering Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดความเร็ว
ไม่มีม็อดมานา
Tangled Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีม็อดจาก Fossil ได้ทุกชนิด
Catalyst ไอเทม /7 ⍟

Catalyst ไอเทม /7 ⍟

Iconชื่อ
Turbulent Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ความเสียหายธาตุ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Imbued Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด นักเวทย์ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Abrasive Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การโจมตี ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Tempering Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การป้องกัน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Fertile Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด พลังชีวิตและมานา ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Prismatic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การต้านทาน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Intrinsic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ค่าคุณสมบัติ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว