หีบ Strongbox หน้าต่างช่วยเหลือ

หีบ Strongbox หน้าต่างช่วยเหลือ

หีบ Strongbox

หีบพิเศษหรือที่เรียกว่า Strongbox จะหาได้ทั่วเกม Path of Exile ซึ่งต่างจากหีบปกติคือจะมีมอนสเตอร์เฝ้า และผู้เล่นต้องจัดการมอนตัวนั้นก่อนถึงจะเปิดหีบได้ แม้ว่า Strongbox จะไม่ใช่ไอเท็มเสียทีเดียว แต่ก็มีลักษณะร่วมกับไอเท็มหลายอย่างในเกม Path of Exile โดยเฉพาะอย่างยิ่งม็อด และสามารถเปลี่ยนม็อดได้ด้วยการใช้ไอเท็ม Currency เช่นเดียวกับไอเท็มปกติ มี Strongbox หลายแบบให้ตามหาซึ่งแต่ละแบบก็จะมีไอเท็มต่างชนิดต่างจำนวนกันไป นี่คือตัวอย่างของหีบที่หาได้ทั่วไป"

บ่อยครั้งที่การพกไอเท็ม Currency ไปด้วยจะมีประโยชน์มากเวลาต้องการเปลี่ยนม็อดของกล่อง Strongbox ที่ผู้เล่นเจอกลางทาง ความต่างระหว่างหีบแบบธรรมดากับแมจิกอาจจะลิบลับเลยทีเดียว