หินสกิลเสริม เจ็ม /66

หินสกิลเสริม เจ็ม /66

กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา คำสาป ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคออส เวทย์ โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Added Fire Damage Support (8)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
Inspiration Support (31)
สนับสนุน
Knockback Support (8)
สนับสนุน
Stun Support (8)
สนับสนุน
Item Quantity Support (24)
สนับสนุน
Cold to Fire Support (18)
น้ำแข็ง, ไฟ, สนับสนุน
Elemental Damage with Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Bloodlust Support (18)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน, ประชิด
Life Gain on Hit Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
Blood Magic Support (31)
สนับสนุน
Iron Grip Support (18)
กระสุน, กายภาพ, สนับสนุน
Iron Will Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
Damage on Full Life Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Spell Totem Support (8)
สนับสนุน, เวทย์, โทเทม
Ballista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, สนับสนุน, โทเทม
Fire Penetration Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
Multistrike Support (38)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
Melee Splash Support (8)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
Burning Damage Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
Cast on Melee Kill Support (38)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, เวทย์, ออกเอง
Empower Support (1)
สนับสนุน
Endurance Charge on Melee Stun Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Less Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Cast when Damage Taken Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Generosity Support (31)
สนับสนุน, ออร่า
ชื่อ
Faster Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Greater Multiple Projectiles Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
Lesser Multiple Projectiles Support (8)
สนับสนุน, กระสุน
Greater Volley Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
Faster Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
Added Cold Damage Support (8)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Additional Accuracy Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
Pierce Support (1)
สนับสนุน, กระสุน
Trap Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
Culling Strike Support (18)
สนับสนุน
Chance to Flee Support (8)
สนับสนุน
Blind Support (8)
สนับสนุน
Split Projectiles Support (24)
สนับสนุน, กระสุน
Fork Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
Return Projectiles Support (24)
สนับสนุน, กระสุน
Cast On Critical Strike Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, เวทย์
Multiple Traps Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
Slower Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
Cast on Death Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Enhance Support (1)
สนับสนุน
Block Chance Reduction Support (18)
สนับสนุน, การเวลา
ชื่อ
Increased Area of Effect Support (38)
สนับสนุน, พื้นที่
Added Lightning Damage Support (8)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Increased Critical Strikes Support (8)
สนับสนุน
Added Chaos Damage Support (31)
เคออส, สนับสนุน
Item Rarity Support (31)
สนับสนุน
Faster Casting Support (18)
สนับสนุน, เวทย์
Concentrated Effect Support (18)
สนับสนุน, พื้นที่
Minion Damage Support (8)
สนับสนุน, มิเนียน
Combustion Support (8)
ไฟ, สนับสนุน
Minion Life Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน
Elemental Proliferation Support (1)
น้ำแข็ง, ไฟ, ไฟฟ้า, สนับสนุน, พื้นที่
Blastchain Mine Support (8)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
Lightning Penetration Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Spell Echo Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
Power Charge On Critical Support (18)
สนับสนุน
Elemental Army Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
Hextouch Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Cast when Stunned Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Enlighten Support (1)
สนับสนุน
ชื่อ
WIP Support (1)
สนับสนุน, ออกเอง