กระบองสองมือ Unique /17 ⍟

กระบองสองมือ Unique /17 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Hrimnor's Hymn Sledgehammer
ต้องการ เลเวล: 17
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
ค่า Strength +10
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–200)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%

Hrimnor's Hymn
Hrimnor's Dirge Sledgehammer
ต้องการ เลเวล: 36
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
ค่า Strength +10
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–200)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
นำ 50% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง

Hrimnor's Dirge
Quecholli Jagged Maul
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
ได้รับ พลังชีวิต 10 เมื่อสังหาร
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ

Quecholli
Panquetzaliztli Jagged Maul
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (94–98) ถึง (115–121)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 5% เมื่อสังหาร
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วยการปะทะจากการโจมตีหรือเวทย์จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ

Panquetzaliztli
Geofri's Baptism Brass Maul
ต้องการ เลเวล: 27
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 200%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 11 ถึง 23
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (10–20)%
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล

Geofri's Baptism
Geofri's Devotion Brass Maul
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
ใช้งานสกิล Elemental Warding เลเวล 20 เมื่อปะทะด้วยการโจมตีประชิด ขณะติดคำสาป
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 200%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (42–47) ถึง (66–71)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 11 ถึง 23
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (10–20)%
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล

Geofri's Devotion
Chober Chaber Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 40
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–220)%
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +1
เพิ่มมานาสูงสุด 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–40)%
ลด Strength ที่ต้องการลง 20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 15%

Chober Chaber
Trypanon Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 40
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
ลดความเร็วในการโจมตี 50%
ทุกการโจมตีของอาวุธนี้เป็นการโจมตีคริติคอล

Trypanon
Chaber Cairn Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–220)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (45–55)
เพิ่มมานาสูงสุด 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 30%

Chaber Cairn
Replica Trypanon Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 40
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
ค่า ความแม่นยำ -5000
ทุกการโจมตีของอาวุธนี้เป็นการโจมตีคริติคอล

Replica Trypanon
Jorrhast's Blacksteel Steelhead
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดระยะเวลาของ Animate Weapon อีก 30%
อาวุธจาก Animate Weapon ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1
มีโอกาสร่าย Animate Weapon เลเวล 20 25% หากฆ่าศัตรูได้

Jorrhast's Blacksteel
Voidhome Dread Maul
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 150%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50%
ลดประสบการณ์ที่ได้รับลง (30–50)%

Voidhome
Marohi Erqi Karui Maul
ต้องการ เลเวล: 57
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
ค่า ความแม่นยำ -100

Marohi Erqi
Brain Rattler Meatgrinder
ต้องการ เลเวล: 63
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–80) ถึง (270–320)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
โอกาส 50% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
สร้างสถานะ ช็อค เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก 300%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 20%
ศัตรูที่คุณช็อตลดความเร็วร่าย 30%
ศัตรูที่คุณช็อตลดความเร็วเคลื่อนที่ 20%

Brain Rattler
Tidebreaker Imperial Maul
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่ม Strength ขึ้น 10%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Endurance Charge on Melee Stun เลเวล 20
เสริมความเสียหาย กายภาพ (70–80) ถึง (340–375)
ค่า Intelligence +40
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10% ต่อหนึ่ง Endurance Charge
เพิ่มโอกาสติดสถานะ Stun ของศัตรูขึ้น (20–30)% เมื่อใช้อาวุธนี้
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Tidebreaker
Kongor's Undying Rage Terror Maul
ต้องการ เลเวล: 67
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (43–56) ถึง (330–400)
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
การโจมตีไม่อาจหลบได้
การโจมตีคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%

Kongor's Undying Rage
Replica Kongor's Undying Rage Terror Maul
ต้องการ เลเวล: 67
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (43–56) ถึง (330–400)
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
การโจมตีไม่อาจหลบได้
การโจมตีคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
Regenerate 20% of Energy Shield per second if you've dealt a Critical Strike with this weapon Recently
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Kongor's Undying Rage
ไอเทม กระบองสองมือ /25 ⍟

ไอเทม กระบองสองมือ /25 ⍟

Iconชื่อ
Driftwood Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-16
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 3, 20 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Tribal Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 17-25
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 8, 35 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Mallet
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 12, 47 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Sledgehammer
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-38
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 17, 62 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Jagged Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-49
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 22, 77 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Brass Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 40-60
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 27, 92 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Fright Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 46-62
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 32, 107 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Morning Star
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-68
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 34, 118 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 15%
Totemic Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 57-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 119 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Great Mallet
ความเสียหายทางกายภาพ: 43-88
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 40, 131 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Steelhead
ความเสียหายทางกายภาพ: 54-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 44, 143 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Spiny Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 48, 155 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Plated Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 72-108
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 51, 164 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Dread Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 77-104
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 54, 173 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Solar Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 75-113
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 56, 187 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 15%
Karui Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 112-168
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 182 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Colossus Mallet
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-135
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 59, 188 Str
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 30%
Piledriver
ความเสียหายทางกายภาพ: 77-115
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 61, 212 Str
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 20%
Meatgrinder
ความเสียหายทางกายภาพ: 74-138
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 63, 212 Str
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
Imperial Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 102-153
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 65, 212 Str
เพิ่ม Strength ขึ้น 10%
Terror Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 101-137
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 67, 212 Str
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
Coronal Maul
ความเสียหายทางกายภาพ: 91-136
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 69, 220 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 20%
Blunt Force Condenser
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 101 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Crushing Force Magnifier
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 161 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Impact Force Propagator
ความเสียหายทางกายภาพ: 81-135
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 220 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
กระบองสองมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (36–44)%
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Two Hand Mace /341 ⍟

  Item Synthesis Mods Two Hand Mace /341 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 40
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต41 ~ 70
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต71 ~ 100
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 400
 • ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร~ 15
 • ได้รับ พลังชีวิต (6–8) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร16 ~ 25
 • ได้รับ พลังชีวิต (9–11) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร26 ~ 35
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร36 ~ 100
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (1–2)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี~ 4
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–5) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี5 ~ 7
 • ได้รับพลังชีวิต +(6–8) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี8 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(9–15) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
  level []
  level []
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี11 ~ 15
 • ได้รับพลังชีวิต +(45–50) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 40
 • ดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา41 ~ 70
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา71 ~ 100
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 400
 • ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร~ 5
 • ได้รับ มานา 3 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร6 ~ 10
 • ได้รับ มานา 4 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร11 ~ 15
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร16 ~ 50
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู฿ (1–2)% ของ mana สูงสุด เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 50
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (15–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%51 ~ 300
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26–35)%
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%~ 30
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (5–6)%
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%31 ~ 35
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (7–8)%
  level []
  level []
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%36 ~ 200
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (9–10)%
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (4–5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (4–5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7–8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%31 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–8)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–15)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (20–25)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%201 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%401 ~ 600
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17–19)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%601 ~ 725
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%726 ~ 1000
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (23–25)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #~ 50
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #51 ~ 100
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #101 ~ 150
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (6–7)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #151 ~ 180
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (8–10)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #181 ~ 500
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–9) ถึง (11–13)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 150
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (7–12) ถึง (13–21)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #151 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (13–19) ถึง (22–35)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #301 ~ 375
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (20–27) ถึง (36–48)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #376 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (28–35) ถึง (49–64)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #451 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (36–45) ถึง (65–80)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์~ 100
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (5–9) ถึง (10–15) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์101 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (10–14) ถึง (16–25) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์201 ~ 275
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (14–19) ถึง (26–34) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์276 ~ 320
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (35–45) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์321 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (26–32) ถึง (46–56) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 120
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–8) ถึง (11–18)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #121 ~ 240
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9–15) ถึง (19–28)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #241 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–22) ถึง (29–39)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #301 ~ 360
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–30) ถึง (40–53)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #361 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31–37) ถึง (44–65)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์~ 100
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4–6) ถึง (8–13) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์101 ~ 180
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–11) ถึง (14–20) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์181 ~ 250
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (21–28) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์251 ~ 280
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–21) ถึง (28–38) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์281 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–26) ถึง (31–46) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (25–40)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #201 ~ 400
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (41–65)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #401 ~ 550
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (66–82)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #551 ~ 650
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–7) ถึง (83–106)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #651 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (107–125)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์~ 150
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (18–28) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์151 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (29–46) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์301 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–4) ถึง (47–58) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์451 ~ 540
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (59–75) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์541 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–7) ถึง (75–88) ให้กับเวทย์
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #~ 300
 • เสริมความเสียหาย เคออส (7–12) ถึง (15–26)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #301 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย เคออส (13–21) ถึง (27–49)
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #451 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย เคออส (22–43) ถึง (50–74)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (29–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
  level []
  level []
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (29–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
  level []
  level []
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (29–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (20–30)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
  level []
  level []
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (27–32)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (33–38)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (39–44)%
  level []
  level []
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%111 ~ 220
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%221 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 130
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%131 ~ 260
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%261 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3–5)%
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 50
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 2%
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี51 ~ 100
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี101 ~ 300
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 125
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%126 ~ 250
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–28)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%251 ~ 375
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%376 ~ 420
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–51)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%421 ~ 1000
 • เวทย์ มีโอกาส (16–18)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%~ 140
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (27–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%141 ~ 280
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%281 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–44)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%~ 25
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%26 ~ 50
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%51 ~ 75
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%76 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%101 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (29–31)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (32–34)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (35–37)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (38–41)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%326 ~ 500
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (42–45)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 25
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–17)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%26 ~ 50
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%51 ~ 75
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%76 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%101 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 12%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
  level []
  level []
 • ศัตรูที่คุณสังหาร จะระเบิดสร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย กายภาพ
  level []
  level []
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%~ 45
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
  level []
  level []
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%46 ~ 90
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
  level []
  level []
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%91 ~ 200
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
  level []
  level []
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี~ 50
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี51 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี101 ~ 300
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
  level []
  level []
 • โอกาส (15–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
  level []
  level []
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%~ 20
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%21 ~ 40
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%41 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล (8–12)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#3 ~ 10
 • เลเวลเจมที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • ระยะอาวุธ +#~ 7
 • ระยะอาวุธ +1
  level []
  level []
 • ระยะอาวุธ +#8 ~ 20
 • ระยะอาวุธ +2
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
  level []
  level []
 • ~ 4
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
  level []
  level []
 • 5 ~ 7
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
  level []
  level []
 • 8 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร~ 18
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร19 ~ 36
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร37 ~ 100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที~ 1
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
  level []
  level []
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
  level []
  level []
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที3 ~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (15–20)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (21–25)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 1100
 • เพิ่มค่า เกราะ (14–16)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้1101 ~ 2200
 • เพิ่มค่า เกราะ (17–19)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้2201 ~ 5000
 • เพิ่มค่า เกราะ (20–22)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 1100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14–16)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้1101 ~ 2200
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17–19)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้2201 ~ 5000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–22)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 70
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้71 ~ 140
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–13)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้141 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้~ 44
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้45 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
  level []
  level []
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ~ 16
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (4–5)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
  level []
  level []
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ17 ~ 32
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (6–7)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
  level []
  level []
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ33 ~ 100
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (8–10)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
  level []
  level []
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
  level []
  level []
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
  level []
  level []
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
  level []
  level []
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
  level []
  level []
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–44)%
  level []
  level []
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–51)%
  level []
  level []
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
  level []
  level []
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
  level []
  level []
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (45–51)%
  level []
  level []
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%~ 70
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
  level []
  level []
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%71 ~ 140
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
  level []
  level []
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%141 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
  level []
  level []
 • พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%~ 70
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
  level []
  level []
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%71 ~ 140
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
  level []
  level []
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%141 ~ 500
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
  level []
  level []
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม~ 130
 • เพิ่มความเสียหาย (21–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม131 ~ 260
 • เพิ่มความเสียหาย (27–32)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม261 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย (33–38)%
  level []
  level []
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (13–16)%
  level []
  level []
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน6 ~ 9
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (17–21)%
  level []
  level []
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน10 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (22–25)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus91 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–44)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%~ 18
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 4%
  level []
  level []
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%19 ~ 50
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 5%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส11 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส21 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
  level []
  level []
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%~ 20
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%21 ~ 50
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้~ 56
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้57 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
  level []
  level []
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ต่อ Endurance Charge~ 16
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น 2% ต่อ Endurance Charge
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ต่อ Endurance Charge17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (4–5)% ต่อ Endurance Charge
  level []
  level []
 • เพิ่มค่าโจมตี #% ต่อ Frenzy Charge~ 16
 • เพิ่มค่าโจมตี 2% ต่อ Frenzy Charge
  level []
  level []
 • เพิ่มค่าโจมตี #% ต่อ Frenzy Charge17 ~ 50
 • เพิ่มค่าโจมตี (4–5)% ต่อ Frenzy Charge
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #% ต่อการชาร์จพลัง~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย 2% ต่อการชาร์จพลัง
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #% ต่อการชาร์จพลัง17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อการชาร์จพลัง
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้~ 60
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้61 ~ 120
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้121 ~ 150
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล~ 250
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (27–32)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล251 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (33–38)%
  level []
  level []
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้~ 1
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–15)%
  level []
  level []
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้2 ~ 2
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (20–25)%
  level []
  level []
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้3 ~ 5
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น 100%
  level []
  level []
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%~ -55
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (36–44)%
  level []
  level []
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%-56 ~ -110
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (45–51)%
  level []
  level []
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%-111 ~ -200
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []