ดาบสองมือ Unique /16 ⍟

ดาบสองมือ Unique /16 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
TwoHandSword1Thunder of the Dawn Corroded Blade
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 9
ต้านทาน ไฟฟ้า +40%
โอกาส 9% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
แปลง 50% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Shock ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Shock ไปด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
TwoHandSword6UniqueShiversting Bastard Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 35 ถึง 70
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
EdgeOfMadnessEdge of Madness Etched Greatsword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส 1% ต่อเลเวล
เสริมความเสียหาย เคออส (60–68) ถึง (90–102)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ต่อเลเวล ให้การโจมตี
TwoHandSwordUnique3Queen's Decree Ornate Sword
ค่า ความแม่นยำ +185
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (30–40)%
เพิ่มระยะเวลาของ โครงกระดูก (150–200)%
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1
TwoHandSwordUnique3Queen's Escape Ornate Sword
ค่า ความแม่นยำ +185
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (80–100)%
เพิ่มระยะเวลาของ โครงกระดูก (150–200)%
เพิ่ม Strength ที่ต้องการขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1
TwoHandSword5UniqueRigwald's Charge Highland Blade
ค่า ความแม่นยำ +305
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
TwoHandSwordUnique2Terminus Est Tiger Sword
ค่า ความแม่นยำ +360
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–220)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
ได้รับ Frenzy Charge เมื่อโจมตีติดคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (50–75)%
RhysbladeThe Dancing Dervish Reaver Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
ติด Manifest Dancing Dervish เลเวล 15 ถ้าติดสถานะ Rampage
Manifested Dancing Dervish จะถูกถอนออกจากช่องอาวุธ
Manifested Dancing Dervish ตายเมื่อ Rampage หมดลง
ถูก Corrupt
HiltlessHiltless Reaver Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
สนับสนุน Blood Magic เลเวล 1 กับเจ็มที่ใส่
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–115) ถึง (230–260)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (40–50)%
ศัตรูจะสะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับคุณ 100
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
RhysbladeThe Dancing Duo Reaver Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
ติด Manifest Dancing Dervish เลเวล 15 ถ้าติดสถานะ Rampage
Manifested Dancing Dervish จะถูกถอนออกจากช่องอาวุธ
Manifested Dancing Dervish ตายเมื่อ Rampage หมดลง
Manifest Dancing Dervish จะสร้าง Dancing Dervish เพิ่มอีกตัว
KondosPrideKondo's Pride Ezomyte Blade
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (220–250)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหายประชิดขึ้น 50% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก
ไม่สามารถดูดพลังชีวิตจากการคริติคอลได้
โอกาสที่จะทำให้ศัตรูตาบอดเมื่อคริติคอล 30%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
โอกาสทำเป้าหมายติดสเตตัสเลือดออก 50% ถ้าติดคริติคอล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
DoomSowerDoomsower Lion Sword
ค่า Strength และ Dexterity +50
เพชรที่ใส่ไว้ใน Golem จะมี Area of Effect เพิ่มขึ้น15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (65–75) ถึง (100–110)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–12)%
สกิลโจมตี จะนำ 5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
คุณจะมี Vaal Pact หากหินที่ใส่ไว้ทุกเม็ดเป็นสีแดง
(เพิ่มอัตราการดูด พลังชีวิต ต่อวินาทีเป็นสองเท่า, เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูดเป็นสองเท่า, การฟื้นฟู พลังชีวิต ไม่ส่งผล)
OrosSacrificeOro's Sacrifice Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย ไฟ (425–475) ถึง (550–600)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
โอกาส 20% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ 10%
รับความเสียหายทางไฟเพิ่มขึ้น 10%
ได้รับ Frenzy Charge ถ้าทำให้ศัตรูติดสถานะลุกไหม้
Culling Strike เมื่อสู้กับศัตรูที่ไฟไหม้
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
StarforgeStarforge Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–300)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ความเสียหายกายภาพคุณทำให้เกิดช็อตได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของการโจมตีขึ้น 20%
ไม่สามารถสร้างความเสียหาย ธาตุ ได้
StarforgeVoidforge Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30–60)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ค่าโจมตีธาตุของผู้เล่นทำศัตรูติดไฟช็อตได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
นำ 300% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของการโจมตีขึ้น 20%
ค่าโจมตีจะเป็นธาตุทั้งหมด
OrosSacrificeReplica Oro's Sacrifice Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (385–440) ถึง (490–545)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ดูดความเสียหาย 1% เมื่อสู้กับศัตรูที่ถูกแช่แข็งไปเป็นพลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาส 20% ที่จะแช่แข็ง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ 10%
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 10%
ได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก หากการโจมตีทำให้ศัตรูติดสถานะ แช่แข็ง
ไอเทม ดาบสองมือ /25 ⍟

ไอเทม ดาบสองมือ /25 ⍟

Iconชื่อ
Corroded Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 8-16
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 3, 11 Str, 11 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
Longsword
ความเสียหายทางกายภาพ: 11-26
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 8, 20 Str, 17 Dex
ค่า ความแม่นยำ +60
Bastard Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 17-29
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 12, 21 Str, 30 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
Two-Handed Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-38
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 17, 33 Str, 33 Dex
ค่า ความแม่นยำ +120
Etched Greatsword
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-48
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 22, 45 Str, 38 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
Ornate Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-50
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 27, 45 Str, 54 Dex
ค่า ความแม่นยำ +185
Spectral Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-65
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 32, 57 Str, 57 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 45%
Curved Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-68
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 35, 62 Str, 73 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +40%
Butcher Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 69 Str, 58 Dex
ค่า ความแม่นยำ +250
Footman Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-65
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 40, 57 Str, 83 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
Highland Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-84
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 44, 77 Str, 77 Dex
ค่า ความแม่นยำ +305
Engraved Greatsword
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-102
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 48, 91 Str, 76 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
Tiger Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 54-89
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 51, 80 Str, 96 Dex
ค่า ความแม่นยำ +360
Wraith Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 52-109
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 54, 93 Str, 93 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 45%
Lithe Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 63-104
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 56, 96 Str, 113 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +40%
Headman's Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-128
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 106 Str, 89 Dex
ค่า ความแม่นยำ +400
Reaver Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-104
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 59, 82 Str, 119 Dex
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
Ezomyte Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-115
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 61, 113 Str, 113 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +25%
Vaal Greatsword
ความเสียหายทางกายภาพ: 68-142
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 63, 122 Str, 104 Dex
ค่า ความแม่นยำ +470
Lion Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 69-115
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 65, 104 Str, 122 Dex
ค่า Strength และ Dexterity +50
Infernal Sword
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-129
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 67, 113 Str, 113 Dex
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
Exquisite Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 67-112
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 119 Str, 131 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50%
Rebuking Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Blasting Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 52-97
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Banishing Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 130 Str, 130 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
ดาบสองมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% ถ้ามีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (36–44)%
 • Item Synthesis Mods Two Hand Sword /350 ⍟

  Item Synthesis Mods Two Hand Sword /350 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 40
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต41 ~ 70
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต71 ~ 100
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 400
 • ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร~ 15
 • ได้รับ พลังชีวิต (6–8) เมื่อสังหาร
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร16 ~ 25
 • ได้รับ พลังชีวิต (9–11) เมื่อสังหาร
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร26 ~ 35
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร36 ~ 100
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู (1–2)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสังหาร
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี~ 4
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–5) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี5 ~ 7
 • ได้รับพลังชีวิต +(6–8) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี8 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(9–15) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี11 ~ 15
 • ได้รับพลังชีวิต +(45–50) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 40
 • ดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา41 ~ 70
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา71 ~ 100
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 400
 • ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร~ 5
 • ได้รับ มานา 3 เมื่อสังหาร
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร6 ~ 10
 • ได้รับ มานา 4 เมื่อสังหาร
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร11 ~ 15
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร16 ~ 50
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู฿ (1–2)% ของ mana สูงสุด เมื่อสังหาร
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 50
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (15–17)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%51 ~ 300
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26–35)%
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%~ 30
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (5–6)%
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%31 ~ 35
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (7–8)%
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง #%36 ~ 200
 • โอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (9–10)%
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (4–5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (4–5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7–8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%31 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–8)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–15)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (20–25)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%201 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%401 ~ 600
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17–19)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%601 ~ 725
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–22)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%726 ~ 1000
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (23–25)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #~ 50
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #51 ~ 100
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #101 ~ 150
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (6–7)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #151 ~ 180
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (8–10)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #181 ~ 500
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–9) ถึง (11–13)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 150
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (7–12) ถึง (13–21)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #151 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (13–19) ถึง (22–35)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #301 ~ 375
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (20–27) ถึง (36–48)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #376 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (28–35) ถึง (49–64)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #451 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (36–45) ถึง (65–80)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์~ 100
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (5–9) ถึง (10–15) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์101 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (10–14) ถึง (16–25) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์201 ~ 275
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (14–19) ถึง (26–34) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์276 ~ 320
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (35–45) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์321 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (26–32) ถึง (46–56) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 120
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–8) ถึง (11–18)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #121 ~ 240
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9–15) ถึง (19–28)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #241 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–22) ถึง (29–39)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #301 ~ 360
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–30) ถึง (40–53)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #361 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31–37) ถึง (44–65)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์~ 100
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4–6) ถึง (8–13) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์101 ~ 180
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–11) ถึง (14–20) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์181 ~ 250
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (21–28) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์251 ~ 280
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–21) ถึง (28–38) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์281 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–26) ถึง (31–46) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (25–40)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #201 ~ 400
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (41–65)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #401 ~ 550
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (66–82)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #551 ~ 650
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–7) ถึง (83–106)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #651 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (107–125)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์~ 150
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (18–28) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์151 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (29–46) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์301 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–4) ถึง (47–58) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์451 ~ 540
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (59–75) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์541 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–7) ถึง (75–88) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #~ 300
 • เสริมความเสียหาย เคออส (7–12) ถึง (15–26)
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #301 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย เคออส (13–21) ถึง (27–49)
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #451 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย เคออส (22–43) ถึง (50–74)
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (27–32)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (33–38)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (39–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%111 ~ 220
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%221 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 130
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%131 ~ 260
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%261 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3–5)%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 50
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 2%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี51 ~ 100
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี101 ~ 300
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 125
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22–24)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%126 ~ 250
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–28)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%251 ~ 375
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%376 ~ 420
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–51)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%421 ~ 1000
 • เวทย์ มีโอกาส (16–18)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%~ 140
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (27–32)%
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%141 ~ 280
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%281 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–44)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%~ 25
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (5–6)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%26 ~ 50
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (7–8)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%51 ~ 75
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (9–10)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%76 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (11–12)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%101 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (13–15)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (29–31)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (32–34)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (35–37)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (38–41)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%326 ~ 500
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (42–45)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 25
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–17)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%26 ~ 50
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%51 ~ 75
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%76 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%101 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–30)%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 12%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
 • ศัตรูที่คุณสังหาร จะระเบิดสร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย กายภาพ
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%~ 45
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%46 ~ 90
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%91 ~ 200
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี~ 50
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี51 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี101 ~ 300
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • โอกาส (15–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%~ 20
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%21 ~ 40
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%41 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล (8–12)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%~ 45
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%46 ~ 90
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%91 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น #%101 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (25–30)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น #%41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น (8–12)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ประชิด ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#3 ~ 10
 • เลเวลเจมที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
 • ระยะอาวุธ +#~ 7
 • ระยะอาวุธ +1
 • ระยะอาวุธ +#8 ~ 20
 • ระยะอาวุธ +2
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • ~ 4
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
 • 5 ~ 7
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
 • 8 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร~ 18
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (8–11)%
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (8–11)%
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (8–11)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร19 ~ 36
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (12–15)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร37 ~ 100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหาร
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที~ 1
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที3 ~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (15–20)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (21–25)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • ฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 1100
 • เพิ่มค่า เกราะ (14–16)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้1101 ~ 2200
 • เพิ่มค่า เกราะ (17–19)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้2201 ~ 5000
 • เพิ่มค่า เกราะ (20–22)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 1100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14–16)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้1101 ~ 2200
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17–19)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้2201 ~ 5000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–22)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 70
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้71 ~ 140
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–13)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้141 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้~ 44
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้45 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ~ 16
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (4–5)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ17 ~ 32
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (6–7)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ33 ~ 100
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (8–10)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–44)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–51)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (45–51)%
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%~ 70
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%71 ~ 140
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%141 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%~ 70
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%71 ~ 140
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%141 ~ 500
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม~ 130
 • เพิ่มความเสียหาย (21–26)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม131 ~ 260
 • เพิ่มความเสียหาย (27–32)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม261 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย (33–38)%
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (13–16)%
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน6 ~ 9
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (17–21)%
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน10 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (22–25)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus91 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–44)%
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%~ 18
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 4%
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%19 ~ 50
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 5%
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส11 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส21 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%~ 20
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%21 ~ 50
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้~ 56
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้57 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ต่อ Endurance Charge~ 16
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น 2% ต่อ Endurance Charge
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ต่อ Endurance Charge17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (4–5)% ต่อ Endurance Charge
 • เพิ่มค่าโจมตี #% ต่อ Frenzy Charge~ 16
 • เพิ่มค่าโจมตี 2% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มค่าโจมตี #% ต่อ Frenzy Charge17 ~ 50
 • เพิ่มค่าโจมตี (4–5)% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มความเสียหาย #% ต่อการชาร์จพลัง~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย 2% ต่อการชาร์จพลัง
 • เพิ่มความเสียหาย #% ต่อการชาร์จพลัง17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อการชาร์จพลัง
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้~ 60
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้61 ~ 120
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้121 ~ 150
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
 • มีโอกาส #% ที่จะใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล~ 250
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (27–32)%
 • มีโอกาส #% ที่จะใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล251 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (33–38)%
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้~ 1
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–15)%
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้2 ~ 2
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (20–25)%
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้3 ~ 5
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น 100%
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%~ -55
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (36–44)%
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%-56 ~ -110
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (45–51)%
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%-111 ~ -200
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% ถ้ามีมลทิน