ไอเทม ชิ้น /18 ⍟

ไอเทม ชิ้น /18 ⍟

Iconชื่อ
Archon Kite Shield Piece
ชิ้น

Archon Kite Shield Piece
Archon Kite Shield Piece
ชิ้น

Archon Kite Shield Piece
Archon Kite Shield Piece
ชิ้น

Archon Kite Shield Piece
Archon Kite Shield Piece
ชิ้น

Archon Kite Shield Piece
Legion Sword Piece
ชิ้น

Legion Sword Piece
Legion Sword Piece
ชิ้น

Legion Sword Piece
Legion Sword Piece
ชิ้น

Legion Sword Piece
Imperial Staff Piece
ชิ้น

Imperial Staff Piece
Imperial Staff Piece
ชิ้น

Imperial Staff Piece
Imperial Staff Piece
ชิ้น

Imperial Staff Piece
Cloth Belt Piece
ชิ้น

Cloth Belt Piece
Cloth Belt Piece
ชิ้น

Cloth Belt Piece
Blunt Arrow Quiver Piece
ชิ้น

Blunt Arrow Quiver Piece
Blunt Arrow Quiver Piece
ชิ้น

Blunt Arrow Quiver Piece
Blunt Arrow Quiver Piece
ชิ้น

Blunt Arrow Quiver Piece
Callous Mask Piece
ชิ้น

Callous Mask Piece
Callous Mask Piece
ชิ้น

Callous Mask Piece
Callous Mask Piece
ชิ้น

Callous Mask Piece