ไม้พลองสงคราม Unique /18 ⍟

ไม้พลองสงคราม Unique /18 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Dying Breath Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 13
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มความเร็วในการร่าย 18%
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 18%
18% increased Area of Effect of Hex Skills
ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้รับผลของคำสาปมากขึ้น 18%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 18%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 18%

Dying Breath
Pillar of the Caged God Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 13
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 20 หน่วย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อ 10 Dexterity
เพิ่มความเสียหายในกายภาพจากอาวุธขึ้น 16% ต่อ 10 Strength

Pillar of the Caged God
Realmshaper Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 18
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%

Realmshaper
Realm Ender Iron Staff
ต้องการ เลเวล: 40
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%
เลเวลเจม ธาตุ ที่ใส่ +2

Realm Ender
Xirgil's Crank Coiled Staff
ต้องการ เลเวล: 23
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
เลเวลของหิน เวทย์ ทุกเม็ด +1
โอกาสบล็อค การโจมตี +15% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–80)%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตีระยะประชิด 1 ถึง 150
โอกาสที่โล่พลังงานจะ Recharge ทันทีเมื่อ Block สำเร็จ 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–100)

Xirgil's Crank
The Whispering Ice Vile Staff
ต้องการ เลเวล: 33
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
ได้รับสกิล Icestorm เลเวล 1
sound_on_rare_kill_ice_whisper [1]
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (14–18)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
เพิ่มความเสียหายเวทขึ้น 1% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย

The Whispering Ice
Tremor Rod Military Staff
ต้องการ เลเวล: 41
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เลเวลเจม เวทย์ ที่ใส่ +2
หินสกิลที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วยหิน Blastchain Mine เลเวล 10
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–60)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (15–20)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ทุ่นระเบิดทำงานเพิ่ม 1 ครั้ง

Tremor Rod
Sire of Shards Serpentine Staff
ต้องการ เลเวล: 49
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(5–7)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (60–100)%
สกิลที่ใส่ไว้จะยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
เจ็มที่ใส่ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 4 ลูก

Sire of Shards
Cane of Unravelling Ezomyte Staff
ต้องการ เลเวล: 60
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
เลเวลของหิน เวทย์ เคออส ทุกเม็ด +2
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายต่อ Power Charge ขึ้น 2%
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(40–55)%
ได้ Power Charge หลังจากใช้มานาไป 200 แต้ม
ฟื้นฟูมานา 2 แต้มต่อวินาทีต่อ Power Charge

Cane of Unravelling
Soulwrest Ezomyte Staff
ต้องการ เลเวล: 60
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
ใช้งานสกิล Summon Phantasm เลเวล 20 เมื่อคุณกลืนกินศพ
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–51) ถึง (66–78) ให้มิเนียน
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที ถ้าคุณดูดกลืนศพเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Soulwrest
The Fulcrum Ezomyte Staff
ต้องการ เลเวล: 60
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย ไฟ
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
Elemental Ailments you inflict are Reflected to you
Elemental Damage with Hits is Lucky while you are Shocked
Damage Penetrates (8–10)% Elemental Resistances while you are Chilled
Gain (30–40)% of Physical Damage as Extra Damage of a random Element while you are Ignited

The Fulcrum
Taryn's Shiver Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด +2
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–60)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (40–50)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)%
โอกาส 8% ที่จะแช่แข็ง
ศัตรูที่โดนคุณแช่แข็งรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%

Taryn's Shiver
Duskdawn Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อค การโจมตี +10% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +60% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหายของเวทขึ้น (120–150)% ถ้าคุณโจมตีติดคริดิคอลเมื่อเร็วๆ ก่อนหน้านั้น
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Duskdawn
Disintegrator Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (220–240) ถึง (270–300)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (376–400) ถึง (568–600) ให้กับเวทย์
จำนวน Siphoning Charge สูงสุด +1 ต่อไอเท็ม Elder หรือ Shaper ที่ใส่
มีโอกาส25% ที่จะได้ Siphoning Charge หากผู้เล่นใช้สกิล
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–14) ถึง (15–16) ต่อจำนวน Siphoning Charge หนึ่งลูก ให้การโจมตีและเวทย์
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ต่อ Siphoning Charge หนึ่งลูก
เสริมป้องกันกายภาพ 1% ต่อ Siphoning Charge
ดูด 0.2% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ต่อหนึ่ง Siphoning Charge
เอาค่าโจมตีกายภาพต่อวินาที 150 ต่อ Siphoning Charge หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Disintegrator
Replica Duskdawn Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อค การโจมตี +10% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (40–50)%
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +60% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (120–150)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Duskdawn
Pledge of Hands Judgement Staff
ต้องการ เลเวล: 68
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Greater Spell Echo เลเวล 30
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (120–160)%
เพิ่มมานาสูงสุด 100%

Pledge of Hands
Hegemony's Era Judgement Staff
ต้องการ เลเวล: 68
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (135–145) ถึง (160–175)
โอกาสบล็อค การโจมตี +6% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10–20)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge ถ้า Knockback ศัตรูด้วยความเสียหายระยะประชิด

Hegemony's Era
The Grey Spire Judgement Staff
ต้องการ เลเวล: 68
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
ไม่มีรูใส่เจม
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (250–300)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +(1–4)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)

The Grey Spire
ไอเทม ไม้พลองสงคราม /12 ⍟

ไอเทม ไม้พลองสงคราม /12 ⍟

Iconชื่อ
Iron Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.4%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 13, 27 Str, 27 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Coiled Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-57
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 23, 43 Str, 43 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Vile Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-76
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 33, 59 Str, 59 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Military Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 41, 72 Str, 72 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Serpentine Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 56-117
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 49, 85 Str, 85 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Foul Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-121
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 55, 94 Str, 94 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Ezomyte Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 53-160
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 60, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Maelström Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 71-147
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.8%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 64, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
Judgement Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 73-136
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 68, 113 Str, 113 Int
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
Capacity Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Potentiality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-113
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Eventuality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 78-144
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges