Legion Achievements /40

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
หาเจมวาล์หาเจมวาล์จากหีบวาล์ในพื้นที่ย่อยวาล์
ผ่านการเผชิญหน้ากองพัน ระดับแรกภายในการเผชิญหน้ากองพันเพียงครั้งเดียวจะต้องสยบศัตรูตามจำนวนดังต่อไปนี้
 • อย่างน้อย 10
 • อย่างน้อย 50
 • อย่างน้อย 100
 • อย่างน้อย 150
 • ผ่านภารกิจเหล่านี้ผ่านเควสดังต่อไปนี้
 • งานสกปรก
 • ฝ่าแดนศักดิ์สิทธิ์
 • ตกสวรรค์
 • Fastis Fortuna
 • ของเก่าที่ไม่มีใครรัก
 • สยบบอสประจำบทเหล่านี้สยบบอสประจำบทต่อไปนี้
 • บทที่ 1: Merveil, the Twisted
 • บทที่ 2: Vaal Oversoul
 • บทที่ 3: Dominus, Ascendant
 • บทที่ 4: Malachai, The Nightmare
 • บทที่ 5: Kitava, the Insatiable
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับหนึ่งผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • เปิดหีบสมบัติกองพัน
 • สยบสัตว์แดงที่แท่นบูชาเลือด
 • อัพเดทต้านทานความมืดของคุณที่ Voltaxic Generator
 • ใส่จิวเวล Abyss ลงในพาสซีฟของคุณ
 • ต่อรองกับสมาชิกจากองค์กรอิมมอร์ทัล
 • ใช้หินแห่งการเดินทางเพื่อเปิดประตู Incursion
 • ผ่านการเผชิญหน้ากองพัน ระดับสองผ่านการเผชิญหน้ากับกองพันที่มีกองพันจากฝ่ายที่กำหนดดังต่อไปนี้
 • Karui
 • Eternal Empire
 • Vaal
 • Maraketh
 • Templar
 • สยบบอสยูนิคเหล่านี้สยบบอสยูนิคดังต่อไปนี้
 • Hillock
 • Brutus, Lord Incarcerator
 • The Weaver
 • Piety
 • Voll, Emperor of Purity
 • King Kaom
 • Daresso, King of Swords
 • Overseer Krow
 • Innocence, God-Emperor of Eternity
 • Tukohama, Karui God of War
 • Reassembled Brutus
 • Tsoagoth, The Brine King
 • ใช้ไอเท็มเคอเรนซี่เพิ่มคุณภาพเหล่านี้ใช้ไอเทมเคอเรนซี่ดังต่อไปนี้เพื่ออัพเกรดไอเทมและกล่องนิรภัยให้เป็นคุณภาพสูงสุด
 • Armourer's Scrap
 • Blacksmith's Whetstone
 • Glassblower's Bauble
 • Gemcutter's Prism
 • Cartographer's Chisel
 • Engineer's Orb
 • สยบมอนสเตอร์จากกองพันเหล่านี้สยบมอนสเตอร์กองพันระดับแรร์ดังต่อไปนี้
 • Karui Firespeaker
 • Daughter of Valako
 • Heavy Guard
 • Lion Guard
 • Scorpion Sentinel
 • Roc Sentinel
 • Sin Purger
 • Peacekeeper
 • Bloodblessed Conqueror
 • Ritemaster Decapitator
 • สยบ Elder และเหล่า Guardians ของเขาสยบ Elder และ Guardian ทุกตนของเขา
 • The Enslaver
 • The Eradicator
 • The Constrictor
 • The Purifier
 • เอลเดอร์
 • ปลดล็อคสูตรคราฟต่อไปนี้ปลดล็อคสูตรการคราฟดังต่อไปนี้
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ - ระดับ 1
 • ความเสียหายเวทย์ - ระดับ 1
 • ความเร็วในการโจมตีและร่าย - ระดับ 1
 • สีรู - 1 หรือ 2 สี
 • ความแม่นยำ - ระดับ 1
 • ความเสียหายเวทย์ - ระดับ 3
 • ความเสียหายกายภาพ - ระดับ 3
 • การป้องกัน - ระดับ 2
 • การฟื้นตัวของโล่พลังงาน - ระดับ 1
 • มิเนียน - ระดับ 2
 • ปลดล็อค Pantheon ให้ครบอัพเกรด Pantheon ให้ครบ
 • Soul of the Brine King
 • Soul of Lunaris
 • Soul of Solaris
 • Soul of Arakaali
 • Soul of Garukhan
 • Soul of Yugul
 • Soul of Abberath
 • Soul of Tukohama
 • Soul of Gruthkul
 • Soul of Ryslatha
 • Soul of Ralakesh
 • Soul of Shakari
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับสองผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • สยบสามสหายผีดิบทั้งสามในแผนที่ Graveyard โดยต้องสังหารแต่ละตัวไม่ห่างกันเกิน 3 วินาที
 • สยบอสูรกายในหลุมแผนที่ Barrows ขณะที่มันกำลังอ่อนแอ
 • สยบ Hephaeus, The Hammer ในแผนที่ Chateau ขณะที่มันกำลังคลั่ง
 • สยบ Shock and Horror ในแผนที่ Mineral Pools ขณะที่มีโทเทมวาร์ปทำงานอยู่ 10 เสาขึ้นไป
 • สยบนายพลจากกองพันเหล่านี้สยบนายพลจากกองพันดังต่อไปนี้
 • Queen Hyrri Ngamaku
 • General Marceus Lioneye
 • Aukana, the Black Sekhema
 • Cardinal Sanctus Vox
 • Viper Napuatzi
 • ผ่านแผนที่ที่ได้รับอิทธิพลจาก Elder หรือ Shaperจบแผนที่ที่มีอิทธิพลจาก Shaper หรือ Elder จำนวนห้าสิบแผนที่
  ผ่านแผนที่ที่มีบอสสองเท่าจบแผนที่ที่มีม็อดเพิ่มจำนวนบอสสองเท่า ซึ่งแผนที่จะถือว่าจบเมื่อคุณสังหารบอสยูนิคประจำแผนที่ทั้งหมด
 • City Square
 • Peninsula
 • Volcano
 • Arena
 • Port
 • เปิดหีบสมบัติกองพันเปิดหีบสมบัติกองพันและคลังอาวุธกองพันให้ครบตามจำนวนต่อไปนี้
 • Legion Chests x800
 • Legion War Hoards x80
 • ผ่านแผนที่ระดับแรร์ที่ยังไม่ส่อง x10จบแผนที่ระดับแรร์ที่ไม่ได้ส่องระดับละครั้ง แผนที่ใดก็ได้อย่างน้อย 10 ระดับจาก 16 ระดับ ซึ่งแผนที่จะถือว่าจบเมื่อคุณสังหารบอสยูนิคประจำแผนที่
 • ระดับ 1
 • ระดับ 2
 • ระดับ 3
 • ระดับ 4
 • ระดับ 5
 • ระดับ 6
 • ระดับ 7
 • ระดับ 8
 • ระดับ 9
 • ระดับ 10
 • ระดับ 11
 • ระดับ 12
 • ระดับ 13
 • ระดับ 14
 • ระดับ 15
 • ระดับ 16
 • ผ่านการเปลี่ยนอาชีพเสริมแตะเครื่องเปลี่ยนอาชีพเสริมจากเขาวงกตทั้ง 4 ระดับ
  ใช้ตัวบ่มฟัก x18บ่มฟักของรางวัล 18 ชนิดจากทั้งหมด 23 ชนิดต่อไปนี้ ของรางวัลจะได้รับเมื่อกระบวนการบ่มฟักเสร็จสิ้น
 • Singular Incubator
 • Cartographer's Incubator
 • Otherworldly Incubator
 • Abyssal Incubator
 • Fragmented Incubator
 • Skittering Incubator
 • Infused Incubator
 • Fossilised Incubator
 • Decadent Incubator
 • Diviner's Incubator
 • Primal Incubator
 • Enchanted Incubator
 • Geomancer's Incubator
 • Ornate Incubator
 • Time-Lost Incubator
 • Celestial Armoursmith's Incubator
 • Celestial Blacksmith's Incubator
 • Celestial Jeweller's Incubator
 • Eldritch Incubator
 • Obscured Incubator
 • Foreboding Incubator
 • Thaumaturge's Incubator
 • Mysterious Incubator
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับสามผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • ทำการแลกเปลี่ยนกับ Cadio Perandus x15
 • เปิดกล่องนิรภัย x200
 • แตะแท่นบูชา x200
 • สยบเอ็กไซล์อันธพาล x200
 • ผ่านการเผชิญหน้ากองพัน ระดับสามสยบมอนสเตอร์จากกองพันตามจำนวนครั้งที่กำหนด มอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายจะมีสัญลักษณ์อยู่เหนือหัวพวกมันซึ่งจะบ่งบอกถึงรางวัลที่มันจะให้เมื่อสยบพวกมันได้
 • หัวหน้า x2000
 • นายพล x25
 • มอนสเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ x700
 • จัดสรรพาสซีฟกองพันจัดสรรพาสซีฟ Keystone และ Notable ที่ถูกเปลี่ยนโดยกองพัน
 • Karui Keystone
 • Eternal Empire Keystone
 • Vaal Keystone
 • Templar Keystone
 • Maraketh Keystone
 • Eternal Empire Notable
 • Vaal Notable
 • Templar Notable
 • อ่านแผนที่ที่ได้รับผลจาก Sextant x9จบแผนที่ที่ได้รับผลจากม็อด Sextant ให้ครบ 9 อย่างจาก 11 อย่างต่อไปนี้
 • มอนสเตอร์ที่ถูกสิงจะดรอป Scarab เพิ่มหนึ่งชิ้น
 • มอนสเตอร์ที่ถูกสิงจะดรอป ยูนิค เพิ่มหนึ่งชิ้น
 • มอนสเตอร์ที่ถูกสิงจะดรอป แผนที่ เพิ่มหนึ่งชิ้น
 • พื้นที่มีแท่นบูชาเพิ่มหนึ่งแท่น
 • บอสระดับยูนิคจะมี Harbringer ลึกลับอยู่ด้วย
 • พื้นที่จะมีมอนสเตอร์วาล์ที่มีมลทินอยู่
 • สังหารศัตรูใกล้กันจะมีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ Beyond ออกมา
 • พื้นที่จะมี Tormented Betrayer เพิ่มอีกหนึ่งตน
 • พื้นที่จะมี Tormented Heretic เพิ่มอีกหนึ่งตน
 • พื้นที่จะมี Tormented Graverobber เพิ่มอีกหนึ่งตน
 • พื้นที่มี Essence เพิ่มหนึ่งแห่ง
 • อ้าแขนรับมลทินผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • หาไอเทมมิลเลอร์ที่มีมลทินหนึ่งชิ้นจากกล่องนิรภัยชนิดใดก็ได้
 • คอรัปเจมให้เป็นเลเวล 21
 • ได้รับชิ้นส่วน Sacrifice ชนิดเดียวกันสองชิ้นจาก Vaal Vessel ในพื้นที่ย่อยวาล์
 • ใช้แท่นคอรัปในวิหารแอ็ทโซแอทล์เพื่อทำการคอรัปไอเทมให้เกิดผลที่คาดการณ์ไม่ได้
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับสี่ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • สยบบอส Bestiary
 • สยบบอสเหมืองในพื้นที่ระดับ 75 ขึ้นไปโดยไม่ใช้พลุไฟ
 • สยบ Abaxoth, the End of All That Is
 • สยบ Abyssal Lich ในพื้นที่ระดับ 80 ขึ้นไป
 • ผ่านการเผชิญหน้ากองพัน ระดับสี่สยบมอนสเตอร์จากกองพันหรือเปิดหีบกองพันที่มีสัญลักษณ์และให้ของรางวัลต่อไปนี้
 • เคอเรนซี่
 • ไอเทมยูนิค
 • หินสกิล
 • ไอเทมแผนที่
 • เครื่องประดับ
 • ชุดเกราะ
 • อาวุธ
 • ไอเทมขุมอะบิส
 • ไอเทมเพรันดัส
 • ไอเทมฮาร์บินเจอร์
 • ไอเทมบรีช
 • เอสเซ้นส์
 • ชิ้นส่วนต่างๆ
 • แมลงซแคแร็บ
 • ฟอสซิล
 • ไอเทมคำทำนาย
 • ไพ่พยากรณ์
 • Bestiary
 • สร้อยเครื่องราง
 • ไอเทมจากเขาวงกต
 • Incubators
 • เลเวลถึง 90เก็บเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล 90 ภารกิจท้าทายนี้ยังถือว่าผ่านแม้ตัวละครของคุณจะตายหลังจากนั้นก็ตาม
  เปิดกล่องนิรภัยยูนิคเหล่านี้ x7เปิดกล่องนิรภัยยูนิคชนิดใดก็ได้อย่างน้อยเจ็ดชนิดจากทั้งหมดสิบเอ็ดชนิด คุณไม่จำเป็นต้องส่องกล่องนิรภัยก่อนเปิดก็สามารถผ่านภารกิจท้าทายนี้ได้ คุณจะต้องสยบศัตรูที่ซุ่มโจมตีให้หมดจึงจะถือว่าเปิดสำเร็จ
 • Perandus Bank
 • Kaom's Cache
 • Empyrean Apparatus
 • Strange Barrel
 • Deshret's Storm
 • Ashes of the Condemned
 • Mutewind Cache
 • Redblade Cache
 • Brinerot Cache
 • Renegades Cache
 • Weylam's War Chest
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับห้าผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • สยบ Cleansing Light ในแผนที่ Basilica ขณะที่ไม่มีรูปปั้นใดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเลย
 • สยบ Woad, Mockery of Man in Defiled ในแผนที่ Defiled Cathedral ขณะที่ไม่มีรูปปั้นใดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเลย
 • สยบ Armala, the Widow ในแผนที่ Sunken City ขณะที่คุณโดนใยแมงมุม 5 อันขึ้นไป
 • สยบ Vision of Justice ในแผนที่ Orchard ขณะที่คุณได้รับผลของ Offering of Judgement
 • จบความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์ ระดับแรกจบแดนแห่งความขัดแย้งชั่วกับชั่วกันขณะที่มีกองพันอยู่ภายในตามจำนวนดังต่อไปนี้
 • อย่างน้อยสองฝ่าย
 • อย่างน้อยสามฝ่าย
 • อย่างน้อยสี่ฝ่าย
 • ห้าฝ่าย
 • จบแผนที่ที่มีม็อดแปดอย่างจบแผนที่ระดับแดง 30 ครั้ง ขณะที่พวกมันมีม็อด 8 ตัว โดยแผนที่ที่มีม็อด 8 ตัวนี้เกิดจากผลของ Vaal Orb และจะจบได้ด้วยการสังหารบอสระดับยูนิคประจำแผนที่ หมายเหตุ: ม็อดจาก Sextant และ Zana จะไม่นับเข้ากับภารกิจท้าทายนี้
  ผ่านการเผชิญหน้ากองพัน ระดับห้าปลดปล่อยมอนสเตอร์และหีบสมบัติกองพันในการเผชิญหน้าครั้งเดียวตามฝ่ายต่อไปนี้ คุณไม่สามารถผ่านภารกิจท้าทายนี้ในแดนแห่งความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์ได้
 • Karui
 • Eternal Empire
 • Templar
 • Vaal
 • Maraketh
 • ทุกฝ่ายในการเผชิญหน้าครั้งเดียว
 • สะสมระดับแผนที่ที่จบจบแผนที่ 10,000 ระดับ ซึ่งการจบแผนที่ระดับ 1 จะให้ 1 ระดับ และการจบแผนที่ระดับ 2 จะให้ 2 ระดับเป็นต้น
  ผ่านแผนที่ยูนิค x15จบแผนที่ระดับยูนิค 15 แผนที่จากทั้งหมด 19 แผนที่ต่อไปนี้ แผนที่จะถือว่าจบเมื่อคุณสังหารระดับยูนิคประจำแผนที่ สำหรับแผนที่ที่ไม่มีบอสจะสามารถจบได้โดยการเปิดกล่องที่กำหนด
 • Vaults of Atziri
 • Maelström of Chaos
 • The Coward's Trial
 • Acton's Nightmare
 • Poorjoy's Asylum
 • Mao Kun
 • Oba's Cursed Trove
 • Olmec's Sanctum
 • Death and Taxes
 • Whakawairua Tuahu
 • Hall of Grandmasters
 • The Vinktar Square
 • Caer Blaidd, Wolfpack's Den
 • The Putrid Cloister
 • Hallowed Ground
 • The Twilight Temple
 • Pillars of Arun
 • Perandus Manor
 • Doryani's Machinarium
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับหกผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • จบ Beachhead
 • ปลดล็อคม็อดผนึก x60
 • สยบ Pale Council
 • สยบ อัถสิริ ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์
 • จบความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์ ระดับสองผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้ในแดนแห่งความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์
 • สยบนายพล x75
 • สยบหัวหน้า x300
 • สยบมอนสเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ x300
 • ปลดปล่อยนายพล 10 คนในแดนแห่งความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์เพียงครั้งเดียว
 • ผ่านการเผชิญหน้ามฤตยูผ่านการเผชิญหน้ามฤตยูดังต่อไปนี้
 • แผนที่ Vaal Temple
 • Atziri ใน Alluring Abyss
 • ผู้บงการในพื้นที่ระดับ 83
 • บอส Breach ใน Domain ของพวกมันและพื้นที่ระดับ 80 ขึ้นไป
 • ผ่านเควสเนื้อเรื่องของซานะผ่านเควสเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ซานะเป็นคนให้
  ฟาร์มท้ายเกม x4ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดรายการใดก็ได้ให้ครบ 4 อย่าง
 • เลเวล 100
 • สยบ Uber Elder x40
 • ผ่านขุมอะบิส x400
 • ชำระล้างแท่นบูชาแห่งความมืดในเขาวงกตท้ายเกม x400
 • ผ่านการเผชิญหน้าในเหมืองอะซูไรต์ที่มีระดับพื้นที่ 80 ขึ้นไป x500
 • สยบฝ่ายในแดนแห่งความขัดแย้งชั่วกัปชั่วกัลป์ x200
 • Legion Achievements Rewards /4