Metamorph Achievements /40 ⍟

Metamorph Achievements /40 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
ใช้งานเคอเรนซี่ใช้เคอเรนซี่ดังต่อไปนี้
 • Armourer's Scrap
 • ใช้ Orb of Chance
 • ใช้ Orb of Transmutation
 • Blacksmith's Whetstone
 • Orb of Augmentation
 • ใช้ Orb of Alteration
 • ผ่านการเผชิญหน้า Metamorph ระดับหนึ่งผ่านภารกิจต่อไปนี้ระหว่างการเผชิญหน้า Metamorph
 • เก็บชิ้นส่วน Metamorph
 • ผสมชิ้นส่วน Metamorph 5 ชิ้น
 • สยบเมตามอร์ฟ
 • สำเร็จภารกิจเหล่านี้ผ่านเควสดังต่อไปนี้
 • เควส The Dweller of the Deep
 • ฝ่าแดนศักดิ์สิทธิ์
 • A Swig of Hope
 • An Indomitable Spirit
 • In Service to Science
 • สยบบอสประจำบท ระดับแรกสยบบอสประจำบทต่อไปนี้
 • บทที่ 1: Merveil, the Twisted
 • บทที่ 2: Vaal Oversoul
 • บทที่ 3: Dominus, Ascendant
 • บทที่ 4: Malachai, The Nightmare
 • บทที่ 5: Kitava, the Insatiable
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับหนึ่งผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • สยบโจร Exile
 • สยบวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานหนึ่งตน
 • สยบมอนสเตอร์ Essence หนึ่งตัว
 • เปิดหีบสมบัติ Abyss หนึ่งหีบ
 • ผ่านการเผชิญหน้า Metamorph ระดับสองผ่านภารกิจต่อไปนี้ระหว่างการเผชิญหน้า Metamorph
 • ผสมชิ้นส่วนตัวอย่างระดับธรรมดา 5 ชิ้นเข้าด้วยกัน
 • ผสมชิ้นส่วนตัวอย่างระดับเมจิก 5 ชิ้นเข้าด้วยกัน
 • ผสมชิ้นส่วนตัวอย่างระดับแรร์ 5 ชิ้นเข้าด้วยกัน
 • ใช้งานสูตรขายของทำการขายของตามสูตรการขายของเพื่อให้ได้ไอเทมดังต่อไปนี้ สูตรการขายของคือการขายของให้กับร้านค้าตามรูปแบบเฉพาะที่จะทำให้ได้รับไอเทมพิเศษ ไม่ใช่การซื้อไอเทมจากร้านค้า
 • สูตรขาย Cartographer's Chisel
 • สูตรขาย Gemcutter's Prism
 • Hybrid Flask
 • ใช้ Chaos Orb
 • ใช้ Orb of Chance
 • ตัวเร่งปฏิกิริยา
 • สยบบอสประจำบท ระดับสองสยบบอสประจำบทต่อไปนี้
 • บทที่ 6: Tsoagoth, The Brine King
 • บทที่ 7: Arakaali, Spinner of Shadows
 • บทที่ 8: Lunaris, Eternal Moon และ Solaris, Eternal Sun
 • บทที่ 9: The Depraved Trinity
 • บทที่ 10: Kitava, the Insatiable
 • สร้างเครื่องเปิดแผนที่สร้างเครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณด้วยการผ่านเควส "เก็บชิ้นส่วน" ในบทส่งท้าย
  ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับสองผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • เปิดหีบสมบัติยูนิค
 • ผ่านการเผชิญหน้า Legion
 • ผ่านที่ซ่อน Betrayal
 • อัพเกรดไอเทมตามคำทำนาย
 • ทำการแก้ไขแผนที่ผ่านวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เปิดแผนที่ที่ได้รับผลจากม็อด Sextant
 • ใช้ Scarab ในเครื่องเปิดแผนที่ของคุณ
 • ผ่านแผนที่ที่มีม็อดอย่างน้อย 8 อย่าง
 • ผ่านแผนที่ที่มีคุณภาพอย่างน้อย 20%
 • คราฟม็อดต่างๆใช้โต๊ะคราฟเพื่อคราฟม็อดลงในไอเทมตามช่องสวมใส่ต่อไปนี้
 • สวมใส่ สร้อย
 • สวมใส่ เข็มขัด
 • สวมใส่ เสื้อเกราะ
 • สวมใส่ รองเท้า
 • สวมใส่ ถุงมือ
 • สวมใส่ หมวก
 • สวมใส่ แหวน
 • สวมใส่ โล่หรือซองธนู
 • สวมใส่ อาวุธ
 • แลกการ์ดแลกไพ่พยากรณ์ที่มอบของรางวัลตามชนิดต่อไปนี้
 • หินสกิลที่มีมลทิน
 • คำทำนาย
 • ไอเทมแรร์
 • ไอเทมที่มีเลเวลไอเทม 100
 • จิวเวล
 • แผนที่
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับสามผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • สยบ Erythrophagia ในแผนที่ Phantasmagoria ขณะที่ไม่โดนคำสาป
 • สยบ Sebbert, Crescent's Point ในแผนที่ Moon Temple ขณะนี้ได้รับผลจากวงความมืด
 • สยบ Legius Garhall ในแผนที่ Ancient City โดยต้องไม่สังหาร Blackguard Interrogator หรือ Blackguard Enforcer สักตัว
 • สยบบอสประจำแผนที่ Arena ทุกตัวให้ครบภายใน 5 วินาทีนับตั้งแต่บอสตัวแรกตาย
 • หาไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างต่างๆหาไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างต่างๆดังต่อไปนี้
 • ดวงตา
 • ตับ
 • ปอด
 • หัวใจ
 • สมอง
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับสี่ผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • ดำดิ่งในเมืองของคุณจนถึงระดับความลึก 100
 • สยับบอส Bestiary
 • สยบ Abyssal Lich
 • สยบ Breachlord
 • ผ่านแผนที่ที่มีบอสสองเท่า x10จบแผนที่ที่มีม็อดเพิ่มจำนวนบอสสองเท่า แผนที่ใดก็ได้อย่างน้อย 10 ระดับจาก 16 ระดับ ซึ่งแผนที่จะถือว่าจบเมื่อคุณสังหารบอสยูนิคประจำแผนที่ครบทั้งหมด
 • ระดับแผนที่ 1
 • ระดับแผนที่ 2
 • ระดับแผนที่ 3
 • ระดับแผนที่ 4
 • ระดับแผนที่ 5
 • ระดับแผนที่ 6
 • ระดับแผนที่ 7
 • ระดับแผนที่ 8
 • ระดับแผนที่ 9
 • ระดับแผนที่ 10
 • ระดับแผนที่ 11
 • ระดับแผนที่ 12
 • ระดับแผนที่ 13
 • ระดับแผนที่ 14
 • ระดับแผนที่ 15
 • ระดับแผนที่ 16
 • ผ่านการเผชิญหน้า Metamorph ระดับสามสยบ Metamorph ที่มีระดับความหายากของมอนสเตอร์ดังต่อไปนี้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
 • ธรรมดา x100
 • เมจิก x200
 • แรร์ x400
 • ยูนิค x200
 • ผ่านแผนที่ที่ยังไม่ส่อง x10จบแผนที่ระดับแรร์ที่ไม่ได้ส่องระดับละครั้ง แผนที่ใดก็ได้อย่างน้อย 10 ระดับจาก 16 ระดับ ซึ่งแผนที่จะถือว่าจบเมื่อคุณสังหารบอสยูนิคประจำแผนที่
 • ระดับแผนที่ 1
 • ระดับแผนที่ 2
 • ระดับแผนที่ 3
 • ระดับแผนที่ 4
 • ระดับแผนที่ 5
 • ระดับแผนที่ 6
 • ระดับแผนที่ 7
 • ระดับแผนที่ 8
 • ระดับแผนที่ 9
 • ระดับแผนที่ 10
 • ระดับแผนที่ 11
 • ระดับแผนที่ 12
 • ระดับแผนที่ 13
 • ระดับแผนที่ 14
 • ระดับแผนที่ 15
 • ระดับแผนที่ 16
 • รับม็อตเขาวงกตแตะเครื่องเปลี่ยนอาชีพเสริมจากเขาวงกตทั้ง 4 ระดับ
 • The Labyrinth
 • The Cruel Labyrinth
 • The Merciless Labyrinth
 • The Eternal Labyrinth
 • ใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับเครื่องประดับชิ้นใดก็ได้ ซึ่งไอเทมประเภทเครื่องประดับประกอบไปด้วย แหวน สร้อย และเข็มขัด
 • Turbulent Catalyst
 • Imbued Catalyst
 • Abrasive Catalyst
 • Tempering Catalyst
 • Fertile Catalyst
 • Prismatic Catalyst
 • Intrinsic Catalyst
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับห้าผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • แตะแท่นบูชา x200
 • สยบบอสยูนิค Beyond x50
 • เปิดเสาหิน Legion x50
 • เปิดแผนที่โดยใช้ Fortune Favours the Brave x30
 • ผ่านการเผชิญหน้าไบล์ทผ่านภารกิจต่อไปนี้ระหว่างการเผชิญหน้าไบล์ท
 • อัพเกรดป้อมจนเป็นระดับสูงสุด
 • เจิมแหวนด้วยม็อดเกี่ยวกับป้อม
 • เจิมสร้อยด้วยม็อดพาสซีฟ
 • จบแผนที่ไบล์ท
 • เลเวลถึง 90เก็บเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล 90 ภารกิจท้าทายนี้ยังถือว่าผ่านแม้ตัวละครของคุณจะตายหลังจากนั้นก็ตาม
  ได้รับของรางวัลจาก Metamorphs x19ได้รับรางวัลจาก Metamorph แบบใดก็ได้ 19 แบบจากทั้งหมด 23 แบบ
 • ได้รับเคอเรนซี่
 • ไอเทมยูนิค
 • ได้รับสกิลเจม
 • ได้รับแผนที่
 • เครื่องประดับ
 • ชุดเกราะ
 • ได้รับอาวุธ
 • ไอเทมขุมอะบิส
 • ไอเทมเพรันดัส
 • ไอเทมฮาร์บินเจอร์
 • ไอเทมบรีช
 • ได้รับ Essence
 • ชิ้นส่วนต่างๆ
 • แมลงซแคแร็บ
 • ฟอสซิล
 • ได้รับคำทำนาย
 • ได้รับการ์ดพยากรณ์
 • ทั่วไป
 • Metamorph
 • สร้อยเครื่องราง
 • ไอเทมจากเขาวงกต
 • ตัวบ่มฟัก
 • ไอเทมไบล์ท
 • ส่องไอเทมที่มีอิทธิพลส่องไอเทมระดับแรร์ที่มีอิทธิพลตามชนิดดังต่อไปนี้
 • เชฟเปอร์
 • เอลเดอร์
 • Crusader
 • Redeemer
 • Hunter
 • Warlord
 • สยบเหล่าองครักษ์ของ เชปเปอร์ และ เอลเดอร์สยบเหล่าองครักษ์ของ เชปเปอร์ และ เอลเดอร์ ดังต่อไปนี้
 • Guardian of the Phoenix
 • Guardian of the Hydra
 • Guardian of the Minotaur
 • Guardian of the Chimera
 • The Enslaver
 • The Eradicator
 • The Constrictor
 • The Purifier
 • ผ่านการเผชิญหน้า Metamorph ระดับสี่ทำการรวบรวมชิ้นส่วนและสร้างบอสจากนั้นทำการสยบบอสดังกล่าว ในห้องทดลองของ ทาเน
 • Nightmare Manifest ในแผนที่ Malformation
 • Suncaller Asha ในแผนที่ Park
 • Skullbeak ในแผนที่ Bog
 • The Blacksmith ในแผนที่ Dunes
 • Eater of Souls ในแผนที่ Core
 • The Brittle Emperor ในแผนที่ Wasteland
 • The Goddess ในแผนที่ Plaza
 • Shadow of the Vaal ในแผนที่ Maze
 • The Sanguine Siren ในแผนที่ Crimson Temple
 • Amalgam of Nightmares ในแผนที่ Carcass
 • ผ่านแผนที่ระดับยูนิค x15จบแผนที่ระดับยูนิค 15 แผนที่จากทั้งหมด 19 แผนที่ต่อไปนี้ แผนที่จะถือว่าจบเมื่อคุณสังหารระดับยูนิคประจำแผนที่ สำหรับแผนที่ที่ไม่มีบอสจะสามารถจบได้โดยการเปิดกล่องที่กำหนด
 • Vaults of Atziri
 • Maelström of Chaos
 • The Coward's Trial
 • Acton's Nightmare
 • Poorjoy's Asylum
 • Mao Kun
 • Oba's Cursed Trove
 • Olmec's Sanctum
 • Death and Taxes
 • Whakawairua Tuahu
 • Hall of Grandmasters
 • The Vinktar Square
 • Caer Blaidd, Wolfpack's Den
 • The Putrid Cloister
 • Hallowed Ground
 • The Twilight Temple
 • Pillars of Arun
 • Perandus Manor
 • Doryani's Machinarium
 • ทำการปลุกสมุดแผนที่ให้ตื่นใส่อัญมณีผู้พิทักษ์ลงในสมุดแผนที่ของคุณเพื่อปลุกพื้นที่ในสมุดแผนที่ของคุณให้ตื่น โดยพื้นที่จะถือว่าอยู่ในสถานะตื่นขณะที่มันมีอัญมณีผู้พิทักษ์ครบทั้งสี่เม็ด
  สยบบอสที่ถูกปลุกสยบบอสยูนิคต่อไปนี้ขณะที่พวกมันมีระดับการตื่นที่เลเวล 8
 • Konley, the Unrepentant ในแผนที่ Basilica
 • Mephod, the Earth Scorcher ในแผนที่ Summit
 • Eater of Souls ในแผนที่ Core
 • Portentia, the Foul ในแผนที่ Waste Pool
 • Bazur ในแผนที่ Tower
 • The Cursed King ในแผนที่ Dark Forest
 • สยบเหล่าผู้พิชิตสมุดแผนที่สยบเหล่าผู้พิชิตสุดขอบโลกต่อไปนี้
 • สยบ Baran, The Crusader
 • สยบ Veritania, The Redeemer
 • สยบ Al-Hezmin, The Hunter
 • สยบ Drox, The Warlord
 • สยบ Sirus, Awakener of Worlds
 • สยบ เชปเปอร์ และ เอลเดอร์สยบ บอสท้ายเกม ดังต่อไปนี้
 • สยบ The Shaper
 • เอลเดอร์
 • สยบบอสประจำแผนที่สยบบอสประจำแผนที่ให้ครบ 1,500 ตัว
  สยบเหล่าผู้พิชิตด้วยเงื่อนไขพิเศษสยบเหล่าผู้พิชิตด้วยเงื่อนไขพิเศษดังต่อไปนี้
 • สยบ Baran, The Crusader หลังจากที่ทุกช่องของสังเวียนได้รับผลจาก อักขระมานา และต้องไม่ได้รับผลจาก อักขระมานา นี้เลยสักครั้ง
 • สยบ Veritania, The Redeemer โดยต้องไม่ถูกปะทะจากพายุใดๆเลยสักครั้ง
 • สยบ Al-Hezmin, The Hunter โดยจะต้องไม่ยอมให้งูที่มุดดินอยู่โผล่หัวออกมาแม้แต่ตัวเดียว
 • สยบ Drox, The Warlord หลังจากทำลายฟอง Vexillum Immortalis เป็นอย่างน้อย 10 อัน
 • ผ่านการเผชิญหน้าเหล่านี้ ระดับหกผ่านการเผชิญหน้าดังต่อไปนี้
 • ใส่อัญมณีผู้พิทักษ์ยูนิคลงในป้อมปราการ
 • ใช้ Exalted Orb ของ Guardian ชนิดใดก็ได้
 • เก็บเลเวล ยอดหินเสริม ให้ถึงเลเวล 5
 • ใช้งาน Awakener's Orb
 • สยบ ซิริอุส ด้วยเงื่อนไขพิเศษสยบ ซิริอุส ด้วยเงื่อนไขพิเศษดังต่อไปนี้
 • สยบ Sirus, Awakener of Worlds โดยจะต้องไม่ได้รับผลจาก พายุสลายกายวิภาคภายใน
 • สยบ Sirus, Awakener of Worlds โดยจะต้องไม่ได้รับผลจาก ความอ้างว้างของอะเวคเคนเนอร์
 • สยบ Sirus, Awakener of Worlds โดยจะต้องไม่โดนปะทะจากลำแสงของ Spinning Negation เลยสักครั้งเดียว
 • สยบ Sirus, Awakener of Worlds โดยจะต้องไม่โดนเลเซอร์ของเขาแล้วต้องไม่ให้เขาหยุดการใช้งานสกิลนั้นด้วยสักครั้งเดียว
 • ผ่านการเผชิญหน้ามฤตยูผ่านการเผชิญหน้ามฤตยูดังต่อไปนี้
 • สยบ Uber Elder
 • สยบ Mastermind ในพื้นที่เลเวล 83
 • Chayula, who Dreamt ในดินแดนของเขา
 • Abaxoth, the End of All That Is
 • ผ่านเควสในบทท้ายเกมผ่านเควสในบทท้ายเกมครบทุกเควส
 • หยิบชิ้นส่วนต่างๆ
 • Chasing a Dream
 • The Elderslayers
 • The Crusader
 • The Warlord
 • The Redeemer
 • The Hunter
 • The Awakener of Worlds
 • ฟาร์มท้ายเกม x4ผ่านการเผชิญหน้าใดก็ได้ใน 4 อย่างต่อไปนี้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
 • เลเวลถึง 100
 • สยบ Sirus, Awakener of Worlds x75
 • เปิดกล่องในห้องสุดท้ายของเขาวงกตเลเวล 75 x500
 • สยบ Metamorphs ในห้องทดลองของ ทาเน x175
 • ดำดิ่งไปจนถึงระดับความลึก 600 ในเหมืองอะซูไรต์ของคุณ
 • ผ่านการเผชิญหน้าลีเจียน x200
 • Metamorph Achievements Rewards /4 ⍟

  Metamorph Achievements Rewards /4 ⍟