Act 11

Quest /2 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11เก็บชิ้นส่วน
Normal
คุยกับ Kirac ใน โอริอาท เพื่อเริ่มการสืบสวนหาสาเหตุการหายสาบสูญของพี่น้องของเขา ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ซานะ

Reward: แผนที่
11ผู้สังหารเอลเดอร์
Normal
คุณได้พบกับ ซานะ ในแผนที่ คุยกับเธอ

Reward: ไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่
Actชื่อเลเวลBoss
11Oriath(Oriath)
69 Waypoint

11Karui Shores(Karui Shores)
69 Waypoint

11The Templar Laboratory(The Templar Laboratory)
68

11The Fallen Courts(The Fallen Courts)
68

11The Haunted Reliquary(The Haunted Reliquary)
68

NPC Talk /29 ⍟

Actชื่อ
Act11 บันทึกการเดินทางของ Al-Hezmin เล่มที่หนึ่ง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Al-Hezmin เล่มที่สอง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Al-Hezmin เล่มที่สาม
Act11 บันทึกการเดินทางของ Al-Hezmin เล่มที่สี่
Act11 บันทึกการเดินทางของ Baran เล่มที่หนึ่ง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Baran เล่มที่สอง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Baran เล่มที่สาม
Act11 บันทึกการเดินทางของ Baran เล่มที่สี่
Act11 Book of Memories
Act11 บันทึกการเดินทางของ Drox เล่มที่หนึ่ง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Drox เล่มที่สอง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Drox เล่มที่สาม
Act11 บันทึกการเดินทางของ Drox เล่มที่สี่
Act11 Helena
Act11 Innocence
Act11 Lani
Act11 Lilly Roth
Act11 เจ้าหน้าที่ คิรัค
Act11 Sin
Act11 บันทึกการเดินทางของ Sirus เล่มที่หนึ่ง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Sirus เล่มที่สอง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Sirus เล่มที่สาม
Act11 บันทึกการเดินทางของ Sirus เล่มที่สี่
Act11 บันทึกการเดินทางของ Veritania เล่มที่หนึ่ง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Veritania เล่มที่สอง
Act11 บันทึกการเดินทางของ Veritania เล่มที่สาม
Act11 บันทึกการเดินทางของ Veritania เล่มที่สี่
Act11 Weylam Roth
Act11 Zana, Master Cartographer