สถานบูชา /32 /32 ⍟

ชื่อSkill

สถานบูชาเร่งความเร็ว
คุณมีความเร็ว และ ความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้น
action_speed_-% [-50]
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 80%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเร่งความเร็ว
PVP
คุณมีความเร็ว และ ความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้น
action_speed_-% [-50]
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 80%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโหดเหี้ยม
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหาย 50%
ผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโหดเหี้ยม
CTF
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหาย 50%
ผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโหดเหี้ยม
PVP
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหาย 50%
ผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาไหม้
ไฟจะตกลงมารอบๆ ตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

Charged Shrine
คุณมีโอกาสได้รับ Power, Frenzy, หรือ Endurance เมื่อปะทะหรือสังหาร และยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจาก Charge เหล่านี้ด้วย
มีโอกาส 20% ที่จะได้ชาร์จ Power, Frenzy หรือ Endurance หากโจมตีโดน
มีโอกาส 60% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
เพิ่มโอกาสโจมตีคริติคอลขึ้น 40% ต่อ Power Charge
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4% ต่อ Frenzy Charge
base_cast_speed_+%_per_frenzy_charge [4]
object_inherent_damage_+%_final_per_frenzy_charge [4]
เสริมป้องกันกายภาพ 4% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
ต้านทาน ทุกธาตุ +4% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน Frenzy, Power หรือ Endurance Charge ที่มีหนึ่งลูก
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเพชร
คุณได้รับการจู่โจมคริติคอลเสมอ
ทุกการโจมตีติดคริติคอล
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเทพเจ้า
คุณจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
ไม่ได้รับความเสียหาย
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเสียงสะท้อน
สกิลของคุณเพิ่มเป็น 2 ครั้ง
echoing_shrine_cast_speed_+%_final [100]
echoing_shrine_attack_speed_+%_final [100]
สกิลทำงานซ้ำอีก 1 ครั้ง
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาแช่แข็ง
ไอซ์โนวาจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

Gloom Shrine
นำความเสียหายที่ไม่ใช่เคออสของคุณบางส่วน มาเพิ่มเป็นความเสียหายเคออส นอกจากนี้ศัตรูที่คุณสังหารมีโอกาสที่จะระเบิดสร้างความเสียหายส่วนหนึ่งของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมันเป็นความเสียหายเคออส
นำ 10% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาส 40% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาคำสาป
การโจมตีโดนของคุณจะสร้างคำสาปแบบสุ่ม
มีโอกาสสาปศัตรูด้วยคำสาปแบบสุ่มเมื่อโจมตี 0%
random_curses_include_silence [0]
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาป้องกัน
CTF
คุณมีเกราะ การหลบหลีก และโล่พลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มค่า เกราะ 100%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 100%
maximum_life_%_to_add_to_maximum_energy_shield [0]
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาป้องกัน
คุณมีเกราะ การหลบหลีก และโล่พลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มค่า เกราะ 100%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 100%
maximum_life_%_to_add_to_maximum_energy_shield [0]
has_shrine_effect [1]

Lesser Acceleration Shrine
คุณมีความเร็ว และ ความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้น
action_speed_-% [-10]
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
has_shrine_effect [1]

Lesser Brutal Shrine
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหาย 20%
ผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 20%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

Lesser Impenetrable Shrine
คุณมีเกราะ การหลบหลีก และโล่พลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มค่า เกราะ 50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 50%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 50%
maximum_life_%_to_add_to_maximum_energy_shield [0]
has_shrine_effect [1]

Lesser Massive Shrine
คุณมีพลังชีวิต การส่งผลแบบพื้นที่ และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 20%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20%
has_shrine_effect [1]

Lesser Replenishing Shrine
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 3.3% ต่อวินาที
3.33% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

Lesser Resistance Shrine
คุณมีต้านทานความเสียหายจากธาตุเพิ่มเติม
ต้านทาน ทุกธาตุ +25%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาสายฟ้า
ช็อคโนวาจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชายักษ์
CTF
คุณมีพลังชีวิต การส่งผลแบบพื้นที่ และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 30%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 40%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 40%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชายักษ์
คุณมีพลังชีวิต การส่งผลแบบพื้นที่ และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 30%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 40%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 40%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเติมพลัง
CTF
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 10% ต่อวินาที
6.67% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเติมพลัง
PVP
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 10% ต่อวินาที
6.67% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเติมพลัง
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 10% ต่อวินาที
6.67% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาความต้านทาน
คุณมีต้านทานความเสียหายจากธาตุเพิ่มเติม
ต้านทาน ทุกธาตุ +50%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +10%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาควัน
ควันจะบดบังตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโครงกระดูก
โครงกระดูกถูกอัญเชิญมาหาคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาไฟฟ้าสถิตย์
สายฟ้าจะยิงจากตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาหนาม
คุณจะสะท้อนความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายจากธาตุบางส่วน
physical_damage_taken_%_to_deal_to_attacker [18]
elemental_damage_taken_%_to_deal_to_attacker [18]
has_shrine_effect [1]