ที่ซ่อน Battle-scarred(Battle-scarred Hideout)

Act1
Loading
Monster เลเวล60 / 60
Tagsarea_with_water
TopologiesHideoutBattleground_Claim
HideoutDownload Default Doodads
Hideout Hash28470
ที่ซ่อน /1

ที่ซ่อน /1

ที่ซ่อนTilesetFound inRarity
ที่ซ่อน Battle-scarred[L60]
[Share]
Promenade Map[T16]Rare