The Fellshrine Ruins

The Fellshrine Ruins
Act: 2
Area เลเวล: 16
{พื้นดินปวดร้าวเนื่องจากความเสื่อมศรัทรา
สายฝนได้ลิ้มลองความพุผัง}
The Fellshrine Ruins
Act2
Loading
Area เลเวล16
Notes{พื้นดินปวดร้าวเนื่องจากความเสื่อมศรัทรา สายฝนได้ลิ้มลองความพุผัง}
Connected AreaThe Crossroads, The Crypt Level 1
Vaal AreaCovered-up Hollow
Tagssouthernforest, area_with_water, einharbonerhoa, has_road_area, graveyard_area
TopologiesChurchRuins1
ChurchRuins2
ChurchRuins3
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeพลังชีวิตเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
16Soulmourn441555.11.5174315634600000
16Hulking Titan69245.81.69528115634600000
16Ancient Archer55321.51.99510010438100000
16Ancient Bonestalker46128.91.6059412034600000
16Shambling Cadaver41538.92.411215634600000

The Fellshrine Ruins

The Fellshrine Ruins
Act: 7
Area เลเวล: 51
Boss: Bundle of Woe
วิญญาณแห่งความทรมานแปดเปื้อนผืนโลก
The Fellshrine Ruins
Act7
Loading
Area เลเวล51
Notesวิญญาณแห่งความทรมานแปดเปื้อนผืนโลก
Connected AreaThe Crossroads, The Crypt
Vaal AreaCovered-up Hollow
BossBundle of Woe
Tagssouthernforest, area_with_water, einharbonerhoa, has_foxes_area, has_road_area, graveyard_area
TopologiesP2_Fellshrine_1
P2_Fellshrine_2
P2_Fellshrine_3
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeพลังชีวิตเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
51Bundle of Woe92696592.91.55582826242332000550
51Bringer of Souls8131227.91.5325317492332325300450
51Brittle Born-again6970185.51.995167917492565000200
51Brittle Born-again5808248.81.605157420112332000200
51Enraptured Arachnid5808223.21.44174917492332000200
51Devout Dead5227334.82.4188926242332002000
51Idolised Saint69702791.536732624233200000
51Idolised Saint6970222.61.99543032099256500000