เขตของสมุดแผนที่ Drops /2

เขตของสมุดแผนที่ Drops /2

ไอเทมเขตของสมุดแผนที่Min TierMax Tier
Blue Pearl AmuletNew Vastir116
Vermillion RingNew Vastir616