Droponly เจ็ม /7

Droponly เจ็ม /7

การเวลา ธนู มิเนียน วาล์ สนับสนุน เคลื่อนที่ เดินทาง เวทย์ โจมตี
ชื่อ
EmpowerEmpower Support (1)
สนับสนุน
ชื่อ
BreakBlockBlock Chance Reduction Support (18)
สนับสนุน, การเวลา
enhanceEnhance Support (1)
สนับสนุน
MirrorArrowMirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
ชื่อ
EnlightenEnlighten Support (1)
สนับสนุน
ชื่อ
PortalPortal (10)
เวทย์
VaalBreachPortalVaal Breach (10)
วาล์, เวทย์