Droponly เจ็ม /7

Droponly เจ็ม /7

การเวลา ธนู มิเนียน วาล์ สนับสนุน เคลื่อนที่ เดินทาง เวทย์ โจมตี
ชื่อ
Empower Support (1)
สนับสนุน
ชื่อ
Block Chance Reduction Support (18)
สนับสนุน, การเวลา
Enhance Support (1)
สนับสนุน
Mirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
ชื่อ
Enlighten Support (1)
สนับสนุน
ชื่อ
Portal (10)
เวทย์
Vaal Breach (10)
วาล์, เวทย์