Bestiary เจ็ม /3

Bestiary เจ็ม /3

กระสุน กายภาพ ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น โจมตี ไฟ
ชื่อ
Tectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ชื่อ
Spectral Shield Throw (12)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ชื่อ
Summon Phantasm on Kill Support