Bestiary เจ็ม /3

Bestiary เจ็ม /3

กระสุน กายภาพ ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น โจมตี ไฟ
ชื่อ
TectonicSlamTectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ชื่อ
Thrown%20ShieldSpectral Shield Throw (12)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ชื่อ
Summon Phantasm on Kill Support