Betrayal เจ็ม /10

Betrayal เจ็ม /10

กระสุน กายภาพ การเวลา ชิ่ง ตราเวทย์ น้ำแข็ง พื้นที่ สนับสนุน ออร่า เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Dread Banner (24)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
Multiple Totems Support (38)
โทเทม, สนับสนุน
War Banner (4)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
ชื่อ
Lancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
Shattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
Armageddon Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, ตราเวทย์
Bonechill Support (38)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Brand Recall (16)
ตราเวทย์, เวทย์
Storm Brand (12)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, การเวลา, ตราเวทย์
Winter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวทย์, แชนเนล, พื้นที่, การเวลา, กระสุน