ไบล์ท เจ็ม /16

ไบล์ท เจ็ม /16

กระจาย กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา ทุ่นระเบิด น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวทย์ โกเลม โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Cobra Lash (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
Nightblade Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Pestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, เคออส
Plague Bearer (24)
เวทย์, เคออส, พื้นที่
Swift Assembly Support (4)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
Venom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
Withering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวทย์, การเวลา
ชื่อ
Charged Mines Support (31)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
Feeding Frenzy Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน, การเวลา
High-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, สนับสนุน, พื้นที่, ออร่า
Infernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, สนับสนุน, มิเนียน
Meat Shield Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
Stormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, ออร่า, กระจาย
Summon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
Summon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวทย์, มิเนียน, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ออร่า
Deathmark Support