ไบล์ท เจ็ม /16

ไบล์ท เจ็ม /16

กระจาย กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา ทุ่นระเบิด น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวทย์ โกเลม โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
CobraLashCobra Lash (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
NightbladeNightblade Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
MambaStrikePestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, เคออส
PlagueBearerGemPlague Bearer (24)
เวทย์, เคออส, พื้นที่
TrapMineSupportGemSwift Assembly Support (4)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
SnappingAdderVenom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
WitheringStepGemWithering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวทย์, การเวลา
ชื่อ
IntelligencePowerFrenzyChargeCharged Mines Support (31)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
OffensiveMinionFeeding Frenzy Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน, การเวลา
AltRemoteMineSupportGemHigh-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, สนับสนุน, พื้นที่, ออร่า
InfernalLegionSupportGemInfernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, สนับสนุน, มิเนียน
DefensiveMinionMeat Shield Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
LightningExplosionMineSkillGemStormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า, ออร่า, กระจาย
SummonCarrionGolemGemSummon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
SkitterbotSkillGemSummon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวทย์, มิเนียน, น้ำแข็ง, ไฟฟ้า, พื้นที่, ออร่า
DeathmarkSupportDeathmark Support